Składają się na to obligacje detaliczne o wartości 0,6 mld zł, bony skarbowe o wartości 1,7 mld zł oraz obligacje i kredyty na rynkach zagranicznych o wartości 1,6 mld zł. (PAP)