Zysk operacyjny wyniósł 31,53 mln zł wobec 10,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 50,2 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 21,91 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 70,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 61,46 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 166,55 mln zł w porównaniu z 101,54 mln zł rok wcześniej.

"W okresie trzech kwartałów 2016 roku nasze przychody operacyjne osiągnęły poziom 166,6 mln zł i wzrosły o 65 mln zł (64%) wobec trzech kwartałów 2015 roku. Jest to bezpośrednio związane z dynamicznym wzrostem spłat, ale również dodatnią aktualizacją wyceny wierzytelności, która jest następstwem m.in. wydłużenia okresów obsługi portfeli w wyniku podpisania z klientami porozumień dotyczących spłat zadłużenia" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniosła 16,11 mln zł wobec 78,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)