Elektrobudowa miała wstępnie 40,1 mln zł zysku netto w III kw. 2016 r.Warszawa, 08.11.2016 (ISBnews) - Elektrobudowa miała 40,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. br. przy 40,2 mln zł zysku netto ogółem i przychodach ze sprzedaży wysokości 779,9 mln zł, podała spółka powołując się na wstępne szacunki.

W tym czasie Elektrobudowa SA miała zamówienia na poziomie 745,6 mln zł, przychody ze sprzedaży 747 mln zł i zysk netto 39,6 mln zł, czytamy także w komunikacie.

"Wartości oraz informacje zawarte w niniejszym raporcie mają charakter szacunkowy i mogą się różnić od wartości, które zostaną opublikowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Elektrobudowa SA za III kwartał 2016 roku. Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku nastąpi 10 listopada 2016 r." - czytamy dalej.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz udownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. W 2015 r. jej przychody wyniosły 1,24 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.

(ISBnews)