Zysk netto Grupy WP wyniósł 9,06 mln zł w III kw. 2016 r.Warszawa, 09.11.2016 (ISBnews) - Grupa Wirtualna Polska Holding odnotowała 9,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 3,72 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 17,2 mln zł wobec 13,94 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 28,03 mln zł wobec 21,46 mln zł rok wcześniej. Skoryg. EBITDA wyniosła 33,8 mln zł wobec 25,11 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 102,97 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 78,25 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 30,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,41 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 292,19 mln zł w porównaniu z 223,52 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 84,81 mln zł wobec 63,02 mln zł rok wcześniej. Skoryg. EBITDA wyniosła 95,27 mln zł wobec 74,43 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 5,89 mln zł wobec 3,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych - Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej - Money.pl oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii - np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej - np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym - np. Pudelek. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 r.

(ISBnews)