Zysk netto Uniwheels AG wzrósł r: r do 13,7 mln euro w III kw. 2016 r.Warszawa, 09.11.2016 (ISBnews) - Uniwheels AG odnotowało 13,7 mln euro skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2016 r. wobec 8,6 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,9 mln euro w III kw. 2016 r. wobec 103,2 mln euro rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 42,8 mln euro skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 27,9 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 334,9 mln euro w porównaniu z 320,2 mln euro rok wcześniej. Spółka zanotowała zwiększenie zysku EBITDA o 23,8% do 51,5 mln euro i zysku EBIT o 28,4% do 39,3 mln euro w I-III kw. 2016 r.

W trzech kwartałach 2016 Grupa sprzedała 6,4 mln felg w obu segmentach: OEM oraz akcesoriów (łączny wzrost sprzedaży wyniósł 11,9% rok do roku).

"W trzecim kwartale popyt ze strony producentów samochodów utrzymywał się na stałym, wysokim poziomie. W tym kwartale po raz kolejny w naszej strukturze sprzedaży powiększyły się udziały klientów premium, m.in. dzięki udanym debiutom nowych modeli samochodów. Ponadto sprzedajemy coraz więcej droższych felg o większych średnicach i bardziej skomplikowanych powierzchniach. Poziom przychodów, które wzrosły 4,6% r/r, został częściowo zredukowany przez spadające ceny aluminium" - powiedział prezes dr. Thomas Buchholz, cytowany w komunikacie.

"Dodatkowe moce z nowo uruchomionego zakładu w Stalowej Woli, w połączeniu z działaniami związanymi z optymalizacją procesów produkcyjnych, głównie w naszym zakładzie w Werdohl w Niemczech, pozwoliły na zwiększenie wolumenu sprzedaży o prawie 12 % do 6,4 mln felg w trzech kwartałach 2016" - dodał dyrektor operacyjny dr. Wolfgang Hiller, cytowany w komunikacie.

Wskazał, że dzięki bardzo efektywnym zakładom produkcyjnym w Polsce oraz wysokiemu popytowi Grupa zwiększyła także udział w segmencie Akcesoriów. Do poziomu sprzedaży segmentu pozytywnie kontrybuował także eksport - dwóch dużych klientów zagranicznych z Austrii i Szwecji w trzecim kwartale znacząco zwiększyło swoje zamówienia.

"Rok 2016 powinien charakteryzować się wysokim popytem ze strony europejskich producentów samochodów. Po uruchomieniu produkcji w nowym zakładzie w czerwcu br. podtrzymujemy nasze oczekiwania wzrostu na 2016 rok, jednocześnie podnosząc minimalny poziom wskaźników tempa wzrostu. Obecnie zakładamy, że wolumen sprzedaży felg zwiększy się o 10 do 12% rok do roku, a przychody, z powodu niższych cen aluminium, wzrosną o 5 do 6%. Ponadto, dzięki utrzymywanej dyscyplinie kosztowej oczekujemy, że zysk EBITDA wzrośnie w 2016 roku o 16% do 18% r/r" - stwierdził dyrektor finansowy dr. Karsten Obenaus, cytowany w komunikacie.

Spółka spodziewa się, że w 2016 roku nowy zakład produkcyjny w Stalowej Woli osiągnie moce produkcyjne 500 tys. sztuk felg. Realizacja drugiego etapu, który pozwoli osiągnąć pełne moce 2 mln szt. felg rocznie, została przyśpieszona o rok – do początku 2017 r. Po udanym uruchomieniu zakładu w Stalowej Woli zarząd Uniwheels prowadzi obecnie dogłębne analizy dotyczące lokalizacji kolejnego, piątego zakładu produkcyjnego o mocach 2 mln szt. felg rocznie.

"Przewidujemy, że w kolejnych latach sektor motoryzacyjny w Europie będzie się nadal rozwijał. Dodatkowe moce w wysokości 2 mln felg rocznie z nowo uruchomionego zakładu w Stalowej Woli powinny przynieść znaczące efekty skali, w tym od 2017 roku nie będą ponoszone już koszty związane z dojściem do pełnych mocy. Obecnie prowadzimy także dogłębną analizę dotyczącą lokalizacji kolejnego, piątego zakładu produkcyjnego. Ponadto, w związku z wysokim popytem ze strony klientów, oraz ze względu na fakt, że portfel zamówień dla nowego zakładu jest już na nadchodzące okresy wypełniony, planujemy instalację dodatkowych maszyn oraz nowej linii do malowania w Stalowej Woli, co pozwoli, począwszy od I połowy 2019 roku, uzyskać dodatkowe roczne moce w wysokości 1 mln sztuk felg. W związku z wymienionymi czynnikami oczekujemy wyraźnego wzrostu zyskowności w nadchodzących latach" - podsumował Buchholz.

Uniwheels AG jest jednym z największych europejskich dostawców felg dla producentów samochodów (OEM - Original Equipment Manufacturer) oraz wiodącym producentem felg aluminiowych na europejskim rynku akcesoriów. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 r.

(ISBnews)