Na terenie ujęcia wody w Pilchowie wybudowana zostanie farma o mocy 0,5 MW, która zajmie powierzchnię ok. jednego hektara – poinformował w środę Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie (ZWiK). Energia elektryczna wytworzona przez farmę w całości zostanie przekazana na potrzeby zakładu produkcji wody.

Wartość inwestycji to nieco ponad 3,1 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych to 2,1 mln zł. Budowa farmy fotowoltaicznej została pozytywnie oceniona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Szczecnie, który przyznał inwestycji dofinansowanie.

Wykonawca farmy zostanie wybrany w przetargu nieograniczonym. Realizacja inwestycji odbędzie się formule zaprojektuj i wybuduj. ZWiK zakłada, że budowa powinna zakończyć się jesienią 2017 r.

Farma fotowoltaiczna w Pilchowie będzie trzecią farmą ZWiK. Oprócz dwóch farm, prąd produkowany jest także z biogazu powstającego w procesie oczyszczania ścieków. Ok. 17 proc. zużywanej przez spółkę energii pochodzi z własnych źródeł – wynika z informacji ZWiK.

Spółka szacuje, że budowa trzeciej farmy pozwoli zaoszczędzić jej na opłatach za energię elektryczną, ale trudno jeszcze mówić o szacunkach, ponieważ poziom energii pozyskiwanej ze słońca charakteryzuje się sporą zmiennością – powiedział PAP rzecznik prasowy ZWiK Piotr Landowski.

„Dwie działające na terenie Zakładu Produkcji Wody Miedwie farmy mają łączna moc 1,95 MW. Obie mogą produkować ok. 2 mln kWh rocznie, z czego ok. 70 proc. wykorzystywane jest na potrzeby własne spółki, a reszta trafia do systemu energetycznego. Oszczędności z tytułu produkcji energii z tych farm szacowane są na ok. 800 tys. zł rocznie” – powiedział Landowski. (PAP)