WWF Polska umowę o dofinansowanie podpisała 21 października. Całkowita wartość projektu to 3 520 904 zł, a kwota dofinansowania przekazana przez Lasy Państwowe wynosi 2 992 768 zł.

W imieniu LP umowy podpisuje CKPŚ.

Program "Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk" ma trwać od listopada 2016 roku do końca lutego 2020 r. Jego głównym celem jest ochrona ssaków i ptaków morskich oraz ich siedlisk.

Program będzie realizowany na terenie województw pomorskiego i zachodniopomorskiego: w Wolińskim Parku Narodowym, Słowińskim Parku Narodowym, Nadmorskim Parku Krajobrazowym, Parku Krajobrazowym Mierzeja Wiślana oraz rezerwacie Mewia Łacha.

Swoimi działaniami ma objąć siedem gatunków zwierząt: morświna, fokę szarą, sieweczkę obrożną, rybitwę białoczelną, rybitwę czubatą, rybitwę rzeczną i ostrygojada.

WWF Polska we wniosku o dofinansowanie jako jeden z celów zapisała ograniczenie śmiertelności chronionych gatunków morskich ssaków spowodowane działalnością lub presją ze strony ludzi.

Organizacja ekologiczna wyszczególniła również ochronę fok i ich legowisk przed "antropogenicznymi zagrożeniami (szczególnie przed niepokojeniem i płoszeniem)", rehabilitację wymagających weterynaryjnej pomocy fok dzikich, zbiór danych z zakresu biologii, ekologii i zagrożeń spowodowanych przez działalność człowieka na morzu i brzegu "w celu udoskonalenia metod zarządzania ochroną gatunku, w tym przyjęcia krajowego programu ochrony foki szarej", a także ochrona lęgów ptaków przed czynnikami antropogenicznymi - podały LP.

LP wskazują, że nie jest to pierwszy projekt, przy którym współpracuje z WWF Polska. Na początku 2013 r. ponad 200 leśników z terenu dyrekcji Lasów w Olsztynie wzięło udział w liczeniu dużych drapieżników. Ówczesna akcja była współfinansowana przez WWF Polska.

Ekolodzy z WWF Polska współpracowali z Lasami Państwowymi również w trakcie wypuszczania rysi pochodzących z Estonii. Organizacja co roku uczestniczy w Ptasim Pikniku organizowanym przez Nadleśnictwo Elbląg, a finansowanym przez Lasy Państwowe oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. (PAP)