Jak powiedział w środę w Rzeszowie prezydent Krosna Piotr Przytocki, porozumienie z PKP PLK jest „kamieniem milowym, jeśli chodzi o poprawę rozwiązań komunikacyjnych w mieście”. „Dla Krosna oznacza lepszą komunikację drogową wewnątrz miasta i sprawi również, że linia kolejowa w obrębie miasta będzie szybsza i pozwoli na przewożenie cięższych składów towarowych” - dodał.

Jak zaznaczył Włodzimierz Żmuda, członek zarządu PKP PLK, porozumienie pozwoli przeprowadzić dwie inwestycje. „W ramach naszej inwestycji obniżymy niweletę torów linii 108 na długości ponad 2 km, co umożliwi samorządowi Krosna wybudowanie skrzyżowania dwupoziomowego (wiaduktu nad torami - PAP) w ciągu ulicy Lwowskiej oraz ulicy Piastowskiej i Hallera” - powiedział Żmuda.

Według wstępnych szacunków obniżenie torów będzie kosztować ok. 40 mln zł, a przebudowa skrzyżowania ok. 10 mln zł. Obie inwestycje mają być sfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2014-2020. Obecnie trwają pracę nad studium wykonalności inwestycji, która ma być gotowa w 2020 r.

Na konferencji Żmuda poinformował również, że PKP PLK przeprowadzi rewitalizację linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło-Nowy Zagórz. W ramach prac zmodernizowana zostanie infrastruktura kolejowa, co umożliwi szybszą jazdę pociągom. Szacowany koszt tych prac to 220 mln zł. Pieniądze na tę inwestycję pochodzić mają również z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2014-2020. (PAP)