Poniżej przedziały projekcji NBP z poprzednich okresów (dynamika w proc.):

PROJEKCJA CPI listopad '16 lipiec'16 marzec'16 listopad'15 lipiec'15 marzec '15
2015 - - - -0,1 -0,7 -1
2016 (-0,7)-(-0,6) -0,6 -1,1 0,4-1,8 0,7-2,5 -1,9
2017 0,5-2,0 0,3-2,2 0,2-2,3 0,4-2,5 0,5-2,6 0,1-2,2
2018 0,3-2,6 0,3-2,6 0,4-2,8 - - -
PROJEKCJA PKB lipiec'16 marzec'16 listopad'15 lipiec'15 marzec '15
2015 - - - 2,9-3,9 3,0-4,3 2,7-4,2
2016 2,5-3,4 2,6-3,8 3,0-4,5 2,3-4,3 2,3-4,5 2,2-4,4
2017 2,6-4,5 2,4-4,5 2,6-4,8 2,4-4,6 2,5-4,7 2,4-4,6
2018 2,2-4,4 2,1-4,3 2,1-4,4 - - -

(PAP)