Strata netto Open Finance wyniosła 4,61 mln zł w III kw. 2016 r.Warszawa, 09.11.2016 (ISBnews) - Open Finance odnotowało 4,61 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 8,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 9,65 mln zł wobec 7,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 91,28 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 93,22 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 47,16 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 22,57 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 266,48 mln zł w porównaniu z 273,5 mln zł rok wcześniej.

"W okresie 9 miesięcy zakończonym dnia 30 września 2016 roku Grupa wygenerowała stratę netto przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 47 164 tys. zł, a w analogicznym okresie 2015 roku Grupa wypracowała zysk netto, który wyniósł 22 574 tys. zł. Wygenerowana strata netto to efekt zmiany metody i stawki amortyzacji baz klientów. [...] Gdyby, wyeliminować efekt wpływu zmian amortyzacji nabytych baz klientów, Grupa wypracowałaby zysk netto w wysokości 3 641 tys. zł. Wprowadzona zmiana amortyzacji nabytych baz klientów ma charakter niepieniężny i nie wpływa na płynność emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniosła 25,36 mln zł wobec 11,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r.

(ISBnews)