Zysk netto KGHM Polska Miedź wzrósł r: r do 329 mln zł w III kw. 2016 r.Warszawa, 09.11.2016 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź odnotowała 329 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 531 mln zł wobec 147 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 685 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 4 800 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 625 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 225 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 13 141 mln zł w porównaniu z 14 860 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 1 282 mln zł wobec 1 675 mln zł zysku rok wcześniej.

W KGHM Polska Miedź S.A. w okresie 9 miesięcy 2016 r. odnotowano wzrost wydobycia rudy (w wadze suchej) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zawartość Cu w urobku obniżyła się z 1,53% do 1,50%, co wynika z mniejszej zasobności i miąższości eksploatowanego złoża. Produkcja miedzi w koncentracie jest na podobnym poziomie, co w okresie pierwszych 9 miesięcy 2015 r., podano w raporcie.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił spadek produkcji miedzi elektrolitycznej o 31,5 tys. t (7%) wynikający z 3-miesięcznego postoju w HM Głogów I. Mniejsza produkcja srebra metalicznego jest pochodną mniejszej produkcji miedzi elektrolitycznej.

Produkcja miedzi elektrolitycznej wyniosła 400,6 tys. ton w I-III kw. br. wobec 432,1 tys. ton rok wcześniej. Produkcja miedzi ekwiwalentnej (tj. wartościowy wolumen produkcji wszystkich metali przeliczony na miedź w oparciu o notowania rynkowe – ze wsadów własnych) wyniosła odpowiednio: 415,5 tys. ton wobec 421,5 tys. ton.

Produkcja srebra metalicznego w tym okresie spadła o 3% r/r do 888,5 ton, zaś złota - wzrosła o 55,6% r/r do 84,2 tys. troz., podano w raporcie.

"Przychody po 9 miesiącach 2016 r. wyniosły 10 284 mln zł i były niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o 13%. Głównymi przyczynami zmniejszenia przychodów były: niższe o 17% notowania miedzi na LME, zmniejszenie wolumenu sprzedaży miedzi i srebra (odpowiednio o 7% i 3%) spowodowany gromadzeniem zapasu półfabrykatów w związku z postojem remontowym HM Głogów oraz zmniejszenie dodatniej korekty przychodów z tytułu transakcji zabezpieczających z 343 mln zł do 12 mln zł przy korzystniejszym o 5% kursie walutowym USD/PLN i wyższych o 7% notowaniach srebra" - czytamy w raporcie.

KGHM jest największym producentem srebra i ósmym procentem miedzi na świecie, posiadającym dostęp do 4. pod względem wielkości zasobów miedzi. Spółka posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)