"Po stronie popytu, nasze prognozy dla światowego popytu na ropę pozostają niezmienione. Obecnie istnieje niewiele dowodów na to, że gospodarka jest wystarczająco mocna, aby zwiększyć zapotrzebowanie na ropę" - napisano. (PAP)