RYNKI W UBIEGŁYM TYGODNIU

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
BUX Węgry 30502,15 -0,12 1,62 7,43 36,21 27,51
PX Czechy 900,99 -0,08 0,80 0,20 -8,16 -5,79
BET Rumunia 6849,80 0,06 1,02 -0,69 -6,03 -2,21
BIST 100 Turcja 75174,17 -1,55 1,22 -3,07 -8,19 4,81
WIG 20 Polska 1796,75 0,34 1,66 2,26 -11,14 -3,36
WALUTY Para
Forint EURHUF 308,940 -0,14 1,11 0,95 -1,01 -2,25
Korona EURCZK 27,025 -0,01 0,01 0,01 -0,05 0,01
Lej EURRON 4,519 0,35 0,50 0,71 1,82 -0,06
Lira EURTRY 3,519 -0,24 0,27 3,78 14,07 10,99
Złoty EURPLN 4,415 -0,05 1,98 2,38 3,87 3,50

PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA WE WRZEŚNIU W TURCJI, W CZECHACH I NA WĘGRZECH ZASKOCZYŁA NEGATYWNIE

Produkcja w tureckim przemyśle, skorygowana o liczbę dni roboczych, spadła we wrześniu o 3,1 proc. rdr. Tymczasem oczekiwano wzrostu wskaźnika o 2,5 proc. rdr. Nie biorąc pod uwagę danych za lipiec, gdy doszło do nieudanej próby przewrotu wojskowego, to najgorsze dane od 2009 r. W ujęciu kwartalnym, produkcja przemysłowa w III kw. była o 3,1 proc. niższa niż w II kw. W komentarzu do danych analitycy Capital Economics ocenili, iż najprawdopodobniej dynamika PKB Turcji w III kw. była ujemna.

W Czechach produkcja przemysłowa spadła mdm o 1,6 proc. we wrześniu, a w ujęciu rdr wzrosła o 2,7 proc., po wzroście o 13,1 proc. w sierpniu. Oczekiwano + 4,1 proc. rdr.

Produkcja przemysłowa na Węgrzech, skorygowana o liczbę dni roboczych, we wrześniu spadła o 3,7 proc. rdr. Konsensus Bloomberga zakładał +3,2 proc. Mdm dynamika produkcji wyniosła -3,0 proc.

WZROST INFLACJI W RUMUNII, CZECHACH I NA WĘGRZECH

Inflacja konsumencka (CPI) w październiku wzrosła w Rumunii o 0,4 proc. mdm, zgodnie z oczekiwaniami, a rdr spadła o 0,4 proc., choć oczekiwano spadku o 0,5 proc. We wrześniu mdm stopa inflacji wyniosła -0,1 proc., a rdr -0,6 proc.

Ceny konsumenta na Węgrzech wzrosły w październiku o 1 proc. rdr, o 0,1 pkt proc. powyżej oczekiwań i o 0,4 pkt. proc. więcej niż w ubiegłym miesiącu. To najwyższy odczyt wskaźnika od 3 lat. mdm ceny wzrosły o 0,6 proc. Analitycy Erste uważają, iż w grudniu inflacja rdr wyniesie 1,6 proc., a średnia dla całego 2016 r. wyniesie 0,4 proc. Ich prognozy wskazują, iż w 2017 r. przeciętna stopa inflacji wyniesie 1,9 proc. Cel inflacyjny banku centralnego Węgier to 3 proc.

Stopa inflacji CPI w Czechach wyniosła w październiku 0,3 proc. mdm oraz 0,8 proc. rdr, po wzroście o 0,5 proc. rdr w IX. Oczekiwano +0,2 proc. mdm. oraz +0,6 proc. rdr. W komentarzu do danych analitycy ING ocenili, iż w listopadzie inflacja mierzona rdr powinna po raz pierwszy od 3 lat przekroczyć 1 proc., a w I poł. 2017 r. zbliżyć się do 2-proc. celu inflacyjnego banku centralnego.

PROGNOZY INFLACYJNE RUMUŃSKIEGO BANKU CENTRALNEGO NIEMAL BEZ ZMIAN

Roczna stopa inflacji w Rumunii wyniesie na koniec grudnia -0,4 proc. rdr, a w 2017 r. 2,1 proc. – wynika z projekcji rumuńskiego banku centralnego. Szacunki na ten rok nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniej, sierpniowej projekcji. O 0,1 pkt. proc. w górę skorygowano projekcję na 2017 r. W 2018 r. inflacja w Rumunii na koniec grudnia ma wynieść 3,1 proc.

SPRZEDAŻ DETALICZNA ZA IX: W CZECHACH PONIŻEJ OCZEKIWAŃ, NA WĘGRZECH POWYŻEJ, W RUMUNII NADAL POW. 10 PROC. RDR

Sprzedaż detaliczna bez samochodów w Czechach wzrosła we wrześniu o 4,7 proc. rdr wobec wzrostu o 8 proc. w sierpniu. Od początku roku wskaźnik wzrósł średnio o 5,4 proc. Uwzględniając sprzedaż aut sprzedaż detaliczna wzrosła o 4 proc. Tymczasem, oczekiwano odpowiednio wzrostu wskaźnika o 5,6 proc. oraz o 8,5 proc. W ujęciu kwartalnym sprzedaż w III kw. wzrosła o 5,1 proc. rdr.

Na Węgrzech sprzedaż detaliczna we wrześniu wzrosła rdr o 5,1 proc., po wzroście o 4,3 proc. w sierpniu i 4,1 proc. oczekiwań.

W Rumunii dynamika sprzedaży detalicznej spadła do najniższego od roku poziomu 11,1 proc. rdr z 13,2 proc. w sierpniu.

BEZROBOCIE W CZECHACH W DÓŁ W X

Stopa bezrobocia w październiku w Czechach wyniosła po zaokrągleniu 5,0 proc., o 0,2 pkt proc. mniej niż we wrześniu. Przed zaokrągleniem stopa bezrobocia wyniosła 4,97 proc., spadając poniżej 5 proc. po raz pierwszy od 2008 r.

NADWYŻKA W BILANSIE HANDLOWYM CZECH W IX W GÓRĘ

Nadwyżka w bilansie handlowym Czech we wrześniu wyniosła 21 mld koron, podczas gdy rok temu było to 15,9 mld koron. We wrześniu eksport Czech spadł o 1 proc. rdr, a import o 3 proc. rdr. W okresie I-IX nadwyżka w bilansie wyniosła 165 mld koron, wobec 107 mld rok temu. Analitycy J&T Banka Czech prognozują, iż w całym 2016 r. wyniesie ona 180 mld koron, czyli 4 proc. PKB.

SPOWOLNIENIE DYNAMIKI IMPORTU I EKSPORTU RUMUNII W III KW.

Dynamika importu Rumunii wyniosła w III kw. 5,1 proc. rdr, podczas gdy w II kw. było to 8,2 proc. rdr. Eksport wzrósł w III kw. o 4,5 proc. rdr wobec 4,9 proc. rdr w II kw.

PODWYŻKA PŁACY W EDUKACJI I OPIECE ZDROWOTNEJ W RUMUNII, PŁACA NOMINALNA WCIĄŻ ROŚNIE

Rumuński parlament zdecydował w ubiegłym tygodniu o podniesieniu o 15 proc. płacy minimalnej w sektorach edukacji i opieki zdrowotnej. Rząd Rumunii jest przeciwny podwyżce. Premier Dacian Ciolos zapowiedział, iż skieruje ustawę do trybunału konstytucyjnego.

Tymczasem płace w Rumunii ciągle rosną w dwucyfrowym tempie. Płaca nominalna wzrosła we wrześniu o 14,2 proc. rdr, po wzroście w sierpniu o 14,5 proc. Płace w sektorze publicznym wzrosły w tym czasie o 24,6 proc. rdr, o 1 pkt proc. więcej niż w sierpniu.

W grudniu w Rumunii odbędą się wybory parlamentarne.

ROŚNIE DEFICYT C/A TURCJI

Deficyt na rachunku bieżącym Turcji wzrósł we wrześniu do 1,7 mld USD, czyli do 4,7 proc. PKB. To mniej niż 2 mld USD, które zakładał konsensus rynkowy. Rok temu we wrześniu Turcja osiągnęła 167 mln USD nadwyżki C/A. 12-miesięczny deficyt C/A Turcji wzrósł do 32,4 mld USD, z 30,6 mld w sierpniu.

WĘGIERSKI BANK CENTRALNY GOTOWY UŻYĆ "NIEKONWENCJONALNYCH NARZĘDZI” – PROTOKÓŁ

„Polityka monetarna może zostać w dalszym stopniu poluzowana z zastosowaniem niekonwencjonalnych narzędzi, jeżeli będzie to uzasadnione poprzez trwałe dojście do celu inflacyjnego” – napisano w protokole z październikowego posiedzenia węgierskiego banku centralnego.

PODWYŻKA STÓP W RUMUNII DOPIERO W 2018 R. – ERSTE

Analitycy Erste oczekują, jak wskazano w komentarzu z 10 listopada, iż bank centralny Rumunii w 2017 r. utrzyma główną stopę procentową na niezmienionym poziomie 1,75 proc. Ich zdaniem podwyżka stóp o 25 pb może nastąpić na początku 2018 r.

Z szacunków Erste wynika, iż stopa inflacji w grudniu tego roku w Rumunii wyniesie -0,6 proc., a w grudniu 2017 r. 1,7 proc.

Rentowność 10-letnich obligacji rządu rumuńskiego w 2017 r. będzie kształtować się w okolicach 2,85 proc. – prognozuje Erste.

INTERWENCJE WALUTOWE CZECH NAJWYŻSZE OD VII ’15, MOŻLIWE CIĘCIE STÓP NA POCZ. ’17 – ING

Czeski bank centralny (CNB) poinformował, iż we wrześniu dokonał interwencji na rynku walutowym w sumie w kwocie ok. 100 mld koron (3,7 mld euro). To największa miesięczna suma interwencji od lipca 2015 r., kiedy bank zintensyfikował skup dewiz w celu obrony kursu EUR/CZK w okolicach 27 do euro. Z wyliczeń ING wynika, iż CNB mógł skupić we wrześniu nawet 110 mld koron (4 mld euro).

„Całkowita suma interwencji od lipca 2015 r. osiągnęła 600 mld CZK, a od listopada 2013 r. 800 mld CZK. Tym samym, rezerwy walutowe Czech wzrosły do poziomu 45 proc. PKB. To drugi tuż po Szwajcarii wynik spośród państw OECD” – napisali w raporcie z 9 listopada analitycy ING.

Ich zdaniem, jeżeli silne napływy spekulacyjne z września i października utrzymają się w Czechach w najbliższych miesiącach, to CNB może nieoczekiwanie obniżyć stopy procentowe na początku 2017 r., by ograniczyć spekulacje.

CNB UWOLNI KURS KORONY NAJWCZEŚNIEJ POD KONIEC 2017 R. – ERSTE

Bank centralny Czech (CNB) zrezygnuje z obrony kursu korony w okolicach 27 do euro najwcześniej pod koniec 2017 r. – ocenili w raporcie z 11 listopada analitycy Erste. CNB zobowiązał się do obrony kursu czeskiej waluty w listopadzie 2013 r., a we wrześniowym komunikacie po posiedzeniu wskazał, iż odejście od obecnej polityki nie nastąpi przed początkiem II kw. 2017 r. oraz, że planuje to uczynić w okolicach „połowy 2017 r.”.

Analitycy Erste uważają, że Europejski Bank Centralny przedłuży program luzowania ilościowego poza marzec 2017 r., a skutki Brexitu odbiją się w 2017 r. negatywnie, acz w niewielkim stopniu, na popycie na czeskie towary eksportowe. Dodali, iż wzrost płac w Czechach nie będzie tak optymistyczny jak zakłada to CNB. Tym samym, ich zdaniem, CNB nie będzie mógł wcześniej zrezygnować z utrzymywania EUR/CZK w okolicy 27.

Analitycy zastrzegli jednak, iż w przypadku poprawy sytuacji w otoczeniu gospodarczym w strefie euro i pojawieniu się presji inflacyjnej, CNB może zgodnie zapowiedziami zrezygnować z obrony kursu CZK w połowie 2017 r. Natomiast, jeżeli w strefie euro przeważą negatywne dla wzrostu czynniki, to CNB nie zdecyduje się na zaprzestanie interwencji na rynku przed 2018 r.

Erste zakłada, iż decyzja CNB o rezygnacji z obrony kursu CZK nie będzie zapowiedziana. W bezpośredniej konsekwencji kurs EUR/CZK spadnie o 1,5-2,0 proc., czyli do 26,40-26,50 - napisano w raporcie. Analitycy banku są zdania, iż CNB nie pozwoli na aprecjację korony poniżej 26 za euro.

PUBLIKACJA DANYCH W TYGODNIU 14.11 - 18.11.2016

Poniedziałek 14.11 Wtorek 15.11 Środa 16.11 Czwartek 17.11 Piątek 18.11
Czechy Bilans C/A za IX PKB za III kw., wstępny PPI za X dzień wolny
Rumunia Produkcja przemysłowa, bilans C/A za IX PKB za III kw., wstępny
Turcja Stopa bezrobocia za VIII
Węgry PKB za III kw., wstępny

(PAP)