Strata netto PZ Cormay zmniejszyła się r: r do 0,24 mln zł w I- III kw. 2016 r.Warszawa, 15.11.2016 (ISBnews) - PZ Cormay odnotował 0,24 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2016 r. wobec 22,25 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 3,56 mln zł wobec 6,86 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 62,86 mln zł w I-III kw. 2016 r. wobec 33,28 mln zł rok wcześniej.

"W minionym okresie kontynuowaliśmy realizację programu naprawczego Grupy, w tym integracji operacyjnej z grupą kapitałową Orphée i optymalizacji kosztów sprzedaży i zarządu Grupy. Dotychczasowe efekty normalizacji relacji biznesowych w Grupie i integracji z Grupą Orphée potwierdzają słuszność naszych działań. Istotnym dla powodzenia strategii Grupy elementem jest integracja własnościowa grup kapitałowych PZ Cormay i Orphée. Wyrażona przez Akcjonariuszy PZ Cormay zgoda na podwyższenie kapitału w drodze emisji akcji, które zostaną zaoferowane do objęcia akcjonariuszom Orphée, umożliwi nam realizację tej ważnej dla odbudowy wartości spółki operacji" - napisał w liście do akcjonariuszy prezes Janusz Płocica.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniosła 1,92 mln zł wobec 6,85 mln zł straty rok wcześniej.

PZ Cormay to producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor światowej klasy aparatury medycznej. Od ponad 27 lat zajmuje się produkcją testów in vitro dla chemii klinicznej, elektroforezy, hematologii, koagulologii oraz serologii grup krwi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.

(ISBnews)