Wskaźnik KERNA ilustrujący kierunek zmian, w obecnym pomiarze wyniósł minus 66,95 pkt., czyli o 13 pkt. mniej w relacji do ostatniego odczytu.

"Wpływ na tak uzyskany wynik mają przede wszystkim gorsze oceny trzeciego kwartału w odniesieniu do kondycji krajowej gospodarki i znaczące obniżenie prognoz na ostatnie miesiące bieżącego roku. Już co trzeci ankietowany prognozuje pesymistycznie dla rozwoju polskiej gospodarki. Liczba przedsiębiorców oczekujących pozytywnych zmian w najbliższych trzech miesiącach zmniejszyła się aż o 13 pkt. proc." - napisano w komentarzu.

Autorzy badania zwrócili uwagę, że ostatni kwartał roku cechuje też stosunkowo niska skłonność przedsiębiorców do inwestowania. (PAP)