W 2016 r. w porównaniu do 2011 r. zaufanie do prezydenta spadło o 11 pkt. proc. do 47 proc., do premiera - o 6 pkt. proc. do 41 proc., do rządu - o 3 pkt. proc. do 35 proc.

Zaufanie do wybranych instytucji publicznych w latach 2006, 2011 i 2016 (w proc.)

2006 2011 2016
Prezydent 40 58 47
Premier 59 47 41
Rząd 34 38 35
NBP 68 62 60
RPP 38 44 39
GPW 43 45 37

Badanie przeprowadzono w dniach 7-12 października 2016 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1.052 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.

Badanie zaufania do instytucji publicznych Kantar Public (dawniej Zespół Badań Społecznych TNS Polska) ostatnio było realizowane pięć i dziesięć lat temu. (PAP)