"Nowe przepisy dotyczące sektora naftowego, większa skuteczność służb kontrolnych wobec szarej i czarnej strefy oraz otoczenie makroekonomiczne (ceny paliw, wzrost PKB, wzrost towarowej sprzedaży detalicznej w kraju) ukształtowały poziom krajowej konsumpcji paliw ciekłych na poziomie o 10 proc. wyższym niż obserwowany przed rokiem, przy czym w przypadku popytu na 3 główne gatunki paliw silnikowych ten wzrost był jeszcze większy i wyniósł 11 proc." - napisano w komentarzu.

Po 9 miesiącach 2016 roku na rynku uplasowano prawie 2 mln m sześc. paliw więcej niż w tym samym okresie 2015.

"Wciąż utrzymuje się wysoki trend wzrostowy dla zainteresowania zakupami benzyn silnikowych, co jest istotną różnicą w trendach obserwowanych w ostatnich latach. Duży wzrost oficjalnego popytu notowano dla oleju napędowego, co było w znacznym stopniu następstwem działań legislacyjnych porządkujących rynek, ale też było związane ze wzrostem polskiego PKB. „Pakiet paliwowy” w znacznym stopniu ograniczył nielegalny rynek paliw w sierpniu i we wrześniu 2016 zarówno jeśli chodzi o wyłudzenia podatku VAT, jak też przestępstwa związane z unikaniem akcyzy" - napisano.

Poniżej szacunki konsumpcji paliw ciekłych po 9 miesiącach 2016 r.:

I-IX w mln zmiana m sześc. rdr ogółem 21.361 10 proc. benzyny 4.228 12 proc. ON 12.410 12 proc. LPG 3.343 6 proc.

(PAP)