Zgodnie z planami Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) zostanie zlikwidowane 1 stycznia 2017 r. CIR podał, że likwidacja m.in. przyniesie oszczędności w wysokości 100 mln zł rocznie.

Projekt przewiduje uchylenie przepisów ustaw, które stanowiły podstawę do wykonywania uprawnień z akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa. Kompetencje do wykonywania praw z akcji i udziałów Skarbu Państwa zostaną przyznane premierowi.

W rozporządzeniu prezes Rady Ministrów będzie mógł upoważnić wskazane przez siebie organy, pełnomocnika rządu lub państwowe osoby prawne do wykonywania tych uprawnień.

Rząd w projekcie ustawy zaproponował m.in utworzenie Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, jako ciała doradczego, zapewniającego Prezesowi Rady Ministrów kompleksowe i profesjonalne wsparcie w zakresie koordynacji nadzoru właścicielskiego. Do zadań Rady będzie należało również opiniowanie kandydatów do organów spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych.

Zmianie ma ulec model zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa. Rząd chce zrezygnować z prywatyzacji bezpośredniej.

Rząd liczy, że efektem zmian będzie m.in długoterminowy wzrost wartości majątku narodowego oraz poszczególnych spółek z udziałem Skarbu Państwa.(PAP)