W okresie styczeń-październik sprzedaż usług w jednostkach transportu ogółem zwiększyła się o 4,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku.

PRZEWOZY ŁADUNKÓW W GÓRĘ O 1 PROC. RDR

Przewozy ładunków ogółem w październiku 2016 r. wyniosły 46,1 mln ton, tj. o 1,0 proc. więcej niż przed rokiem.

W transporcie kolejowym w październiku przewozy ładunków były niższe niż w analogicznym okresie ub. roku o 3,1 proc. i wyniosły 20,6 mln ton.

Transportem samochodowym zarobkowym w październiku przewieziono 19,9 mln ton ładunków, tj. o 9,1 proc. więcej niż przed rokiem.

Transportem rurociągowym w październiku przetłoczono 4,6 mln ton ropy i produktów naftowych, o 8,1 proc. mniej niż przed rokiem.

KONIUNKTURA W TRANSPORCIE POZYTYWNA

W listopadzie ogólny klimat koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa jest oceniany pozytywnie, podobnie jak przed miesiącem.

"Mniej optymistyczne są diagnozy sytuacji finansowej, przy pogorszeniu negatywnych przewidywań w tym zakresie. Bieżący popyt i sprzedaż oceniane są pesymistycznie (wobec nieznacznie pozytywnych wskazań w październiku), przy bardziej niekorzystnych prognozach w tych obszarach. Przedsiębiorstwa nie planują zmian w zatrudnieniu. W najbliższych trzech miesiącach nadal spodziewany jest spadek cen usług transportowych" - napisano. (PAP)