Nowe zamówienia na eksport w ujęciu miesięcznym spadły o 4,3 proc. Przed miesiącem zamówienia na eksport wzrosły o 20,0 proc. mdm.

Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji. (PAP)