Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w III kw. 56,3 proc. wobec 56,2 proc. kwartał wcześniej, natomiast wskaźnik zatrudnienia wyniósł 53,0 proc. wobec 52,7 proc. (PAP)