Porozumienie o utworzeniu ośrodka osiągnięto w maju tego roku, kilka tygodni po podpisaniu porozumienia między Unią Europejską a Turcją w sprawie wstrzymania napływu imigrantów do Europy.

W ośrodku będą współpracować służby celne i policja trzech krajów.

Dzięki działalności ośrodka bułgarskie, greckie i tureckie władze będą mogły wymieniać się informacjami w czasie rzeczywistym i zapobiegać przemytowi ludzi oraz innym formom przestępczości zorganizowanej, między innymi przemytowi narkotyków.

Przez tureckie Kapykule i bułgarskie przejście graniczna Kapitan Andreewo przebiega znany od lat bałkański szlak narkotykowy. W ostatnich dwóch latach szlakiem tym do Bułgarii i dalej do Europy docierają setki nielegalnych migrantów, ukrytych w pociągach i samochodach. (PAP)