- MON informuje:

W związku z chybionymi tezami zamieszczonymi w artykule Macieja Miłosza pt. Marynarka Wojenna tonie w dzisiejszym wydaniu „Dziennika Gazeta Prawna” informuję, że nie jest prawdą, jakoby przez rok Ministerstwo Obrony Narodowej nie podejmowało działań na rzecz modernizacji Marynarki Wojennej RP.

Modernizacja Marynarki Wojenna RP jest jednym z pięciu priorytetowych celów modernizacji polskiej armii przyjętych w Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (dalej PMT) w latach 2017-2022, ze szczególnym uwzględnieniem lat 2017-2019. Przyjęty we wrześniu tego roku PMT urealnił dotychczasowe programy modernizacji, przyjmując za punkt wyjścia faktyczną, a nie potencjalną szansę realizacji danego programu.

Obecnie w ramach PMT, odnośnie Marynarki Wojennej, realizowane są umowy na niszczyciel min KORMORAN II (budowę okrętu realizuje Stocznia Remontowa Shipbuilding w kooperacji z Centrum Techniki Morskiej S.A.) oraz na okręt patrolowy ŚLĄZAK (umowa ze Stocznią Marynarki Wojennej). Z kolei w celu pozyskania przez Siły Zbrojne RP okrętu podwodnego nowego typu (kr. ORKA) odbyły się spotkania z zagranicznymi dostawcami oraz PGZ S.A., w tym m.in. zorganizowano spotkanie z norweską stroną rządową w celu porównania zakresu offsetu wynikającego z koncepcji wspólnego pozyskania okrętów.

W odniesieniu do fregat rakietowych kr. ADELAIDE potwierdzam, że w lipcu br. prowadzona była korespondencja mailowa przez pana Szymona Hatłasa - sekretarza komitetu ds. koncepcji bezpieczeństwa morskiego z kmdr. Heath Robertsononem z dowództwa MW Australii, dotycząca możliwości skierowania zapytania przez stronę polską w sprawie tychże fregat. Dotychczas nie została skierowana oficjalna korespondencja w tej sprawie, co nie jest równoznaczne z zaprzestaniem prac w przedmiotowym zakresie przez komórki resortu obrony narodowej.

Cz. p.o. rzecznik prasowy MON

Katarzyna Jakubowska

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)