"Obserwowany w październiku wzrost eksportu jest zjawiskiem typowym i stanowi kontynuację rozpoczętego we wrześniu zatowarowywania handlu na okres świąteczno-noworoczny. Na dziesiąty miesiąc roku przypada też sporo dostaw o charakterze inwestycyjnym. Odbiorcy są bowiem zainteresowani finalizacją odbioru maszyn i uruchamiania ich jeszcze przed końcem roku (listopad, grudzień)" - napisano.

KUKE oczekuje, że w kolejnych miesiącach dynamika eksportu powinna się poprawiać.

"Wspierać ją będzie stopniowa poprawa koniunktury u naszych głównych partnerów. otwieranie się na nasze towary kolejnych rynków, ale również stopniowa normalizacja wymiany handlowej z naszymi wschodnimi partnerami. Na niedaleki wzrost dynamiki eksportu wskazują statystyki tyczące się poziomu zamówień. Wysokie dla całego przemysłu, okazują się szczególnie wysokie dla zamówień eksportowych. Obserwowane w ostatnich tygodniach osłabienie złotego również korzystnie wpływa na perspektywy wzrostu polskiego eksportu" - napisano.

KUKE oczekuje, że w chwili obecnej dynamika wzrostu eksportu dla roku 2016 wyniesie 1,9 proc. w statystykach prowadzonych w euro.

"Szacunki popytu na nasze towary dla roku 2017 wskazują na zwiększenie sprzedaży do 191,8 mld euro, tj. o 9,4 proc." - napisano. (PAP)