Projekt uchwalonej w tej sprawie ustawy pochodził od posłów współrządzącej Słowackiej Partii Narodowej (SNS). Deklarowali oni konieczność przeciwdziałania zakładaniu nowych Kościołów i innych związków wyznaniowych w celu uzyskania pieniędzy od państwa. Jednak niektórzy przedstawiciele opozycji już wcześniej wskazywali, że chodzi tu o inicjatywę skierowaną przeciwko wspólnocie muzułmańskiej.

Jak przypomniała agencja CTK, jeszcze w ubiegłym roku przywódca SNS i obecny przewodniczący Rady Narodowej Republiki Słowackiej (jednoizbowego parlamentu) Andrej Danko mówił o groźbie islamizacji Europy. Postulował również wprowadzenie zakazu noszenia burek i zaostrzenie kryteriów rejestrowania związków wyznaniowych.

Ocenia się, że w liczącej 5,5 mln mieszkańców Słowacji żyje tylko kilka tysięcy muzułmanów. Większość obywateli deklaruje przynależność do Kościoła katolickiego, a ponadto działa tam 17 innych oficjalnie uznanych Kościołów i związków wyznaniowych. Dzięki zarejestrowaniu mają prawo do świadczeń z budżetu państwa, finansującego między innymi wynagrodzenia duchownych. (PAP)