"Przeważająca część obrotu koncentrowała się na nieregulowanym rynku międzybankowym (95,9 proc.), podczas gdy udział platformy elektronicznej TBS Poland w łącznej wartości obrotów wyniósł 4,1 proc., a udział GPW wyniósł 0,02 proc." - napisano. (PAP)