Zysk operacyjny wyniósł 0,93 mln euro wobec 1,47 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 40,62 mln euro w III kw. 2016 r. wobec 37,52 mln euro rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 2,48 mln euro skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 5,1 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 123,76 mln euro w porównaniu z 121,26 mln euro rok wcześniej.

City Service świadczy usługi zarządzania nieruchomościami w krajach nadbałtyckich i Europie Środkowo-Wschodniej. Od czerwca 2007 r. akcje spółki notowane są na giełdzie w Wilnie, a od listopada 2015 r. również na GPW w Warszawie.

(ISBnews)