"Przyczyną odstąpienia przez drugą stronę od negocjacji były rozbieżności oczekiwań stron co do warunków cenowych potencjalnej transakcji. Jednocześnie emitent informuje, że w oparciu o zaktualizowane założenia strategiczne kierunków rozwoju grupy kapitałowej ZPC Otmuchów aktywa wytwórcze obejmujące udziały spółki Jedność pozostają przedmiotem planowanych transakcji dezinwestycji" - czytamy w komunikacie.

Zakończone niepowodzeniem negocjacje w sprawie sprzedaży udziałów Jedności rozpoczęły się 5 października 2016 r.

Jedność to wiodący producent pellet na snacki i prażynki w Polsce i w Europie.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów miały w 2015 r. 242 mln zł skonsolidowanych przychodów. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)