Orbis 

Orbis zawarł umowę sprzedaży hotelu Mercure Opole na rzecz indywidualnego inwestora za 10,5 mln zł netto, podała spółka. "W dniu 30 listopada 2016 r., w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 29 września 2016 roku, pomiędzy emitentem (jako sprzedającym) i indywidualnym inwestorem zawarta została umowa sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w postaci hotelu Mercure Opole położonego przy Alei Krakowskiej 57/59 w Opolu, działającego dotychczas jako Oddział 'Orbis' S.A. Hotel 'Mercure Opole' w Opolu" – czytamy w komunikacie. Kwota 1,05 mln zł została wpłacone w formie zadatku przed podpisaniem umowy przedwstępnej, kwota 525 tys. zł została wpłacona przed zawarciem umowy sprzedaży, natomiast kwota 8,925 mln zł zostanie zapłacona w terminie do 5 grudnia 2016 r.    

Orbis zawarł umowę franczyzy na hotel ibis budget w Lublinie, poinformowała spółka. Inwestor i właściciel - firmaTK Finans Tomasz Księżopolski wybuduje nowoczesny hotel klasy ekonomicznej w centralnej części miasta przy ulicy Głębokiej, podano także. >>>>  

Newag 

Po słabszym 2016 r. na krajowym rynku taboru szynowego, kolejne lata zapowiadają się bardzo dobrze, z
oczekiwanymi przetargami o wartości ok. 3 mld zł rocznie. W odpowiedzi na spodziewany popyt Newag będzie inwestować w produkcję średniorocznie 30 mln zł w okresie 5 najbliższych lat, poinformował przewodniczący rady nadzorczej i główny akcjonariusz Zbigniew Jakubas. Przy tak dobrych perspektywach rynkowych nie ma, według niego, "żadnej opcji" sprzedaży strategicznego pakietu akcji spółki. >>>> 

Głównymi rynkami zagranicznymi mają być dla Newagu kraje Europy Zachodniej. Spółka spodziewa się, że do połowy przyszłego roku pojazdy producenta uzyskają homologację narodowego włoskiego przewoźnika, a w 2018 r. - niemieckiego, poinformował przewodniczący rady nadzorczej i główny akcjonariusz Zbigniew Jakubas. >>>>

Enea, Energa, Polska Grupa Energetyczna (PGE), PGNiG   

Enea, Energa, Polska Grupa Energetyczna (PGE) i PGNiG Termika - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - złożyły EDF International SAS nową ofertę na zakup akcji i udziałów w spółkach należących do EDF w Polsce, posiadających konwencjonalne aktywa wytwórcze oraz prowadzących działalność usługową, podały spółki.>>>>  

Wirtualna Polska Holding 

EMH oraz Jarosław Mikos ustalili cenę sprzedaży akcji Wirtualna Polska Holding na 50 zł za sztukę, a liczbę akcji sprzedawanych na 7,79 mln (27,18% kapitału, 19,51% głosów na walnym zgromadzeniu), podała Wirtualna Polska. >>>> 

AmRest Holdings 

AmRest Holdings podpisał z Kentucky Fried Chicken (Great Britain) German Branch umowę nabycia i transferu aktywów (APA) w postaci 15 restauracji KFC działających na rynku niemieckim. Spodziewana cena nabycia to ok. 10,3 mln euro (ok. 45,6 mln zł). Ostateczna cena zostanie ustalona na dzień zakończenia transakcji, podała spółka. >>>> 

Komputronik 

Komputronik odnotował 5,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku finansowego 2016/2017 (od 1 kwietnia do 30 września 2016 r.) wobec 4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Orco Property Group 

Orco Property Group odnotowała 10,19 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. 2016 r. wobec 20,85 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

City Service 

City Service odnotowało 0,83 mln euro skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2016 r. wobec 1,13 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Innova Capital, Wirtualna Polska Holding   

Innova Capital sprzedała za cenę 50 zł za jedną akcję posiadany pakiet 27% akcji Wirtualna Polska Holding, podał fundusz i spółka. W transakcji odkupu akcji uczestniczyli Jacek Świderski, Michał Brański i Krzysztof Sierota, przedsiębiorcy posiadający pakiet kontrolny Wirtualnej Polski, zwiększając swoje zaangażowanie w spółce do poziomu ponad 55% głosów na walnym zgromadzeniu. Pozostałe akcje zostały sprzedane instytucjonalnym inwestorom publicznym w zakończonym dzisiaj procesie budowy przyśpieszonej księgi popytu. >>>>  

Getback 

Podmiot zależny Getback zawarł umowę nabycia niezabezpieczonych wierzytelności bankowych o wartości nominalnej ponad 1 mld zł, podała spółka. >>>>   

GetBack przydzielił obligacje serii GP, AS06, AS12, AS24 oraz AS36 o łącznej wartości nominalnej równej 5,16 mln zł, podała spółka. >>>> 

T-Bull

T-Bull udostępnił grę "Moto Rider GO: Highway Traffic" - symulator wyścigów motocyklami w ruchu miejskim, podała spółka. >>>>  

Bloober Team 

Światowa premiera gry Bloober Team "Layers of Fear: Solitude" w wersji na platformę wirtualnej rzeczywistości Google Daydream odbędzie się 8 grudnia 2016 r., podała spółka. >>>>  

ZPC Otmuchów 

Jeden z producentów działających w branży spożywczej odstąpił od negocjacji dotyczących sprzedaży przez ZPC Otmuchów aktywów wytwórczych w postaci udziałów Jedność sp. z o. o., podały ZPC Otmuchów, przedstawiając informację opóźnioną. Spółka nadal planuje dezinwestycję udziałów Jedności. >>>>  

Elemental Holding 

Spółka zależna Elemental Holding sfinalizowała zakup 51% udziałów w spółce AWT Recycling Ltd. z Wielkiej Brytanii, specjalizującej się w recyklingu katalizatorów samochodowych, poinformowała spółka. Brytyjska spółka planuje osiągnięcie ok. 30-40% udziałów w rynku dzięki wzmocnieniu sieci zakupowej na terenie Anglii oraz dalszej ekspansji w Irlandii, Szkocji i Walii, podano także. >>>>  

Cube.ITG 

Cube.ITG rozważa refinansowanie istniejącego zadłużenia wraz z wydłużeniem zapadalności długu oraz zwiększeniem puli środków do wykorzystania oraz nie wyklucza emisji obligacji w 2017 roku, poinformował ISBnews wiceprezes ds. finansowych Arkadiusz Zachwieja. >>>>  

Tauron Polska Energia 

Tauron Polska Energia zakończył proces integracji Zakładu Górniczego Brzeszcze w spółce zależnej Tauron Wydobycie, podała spółka. >>>>  

JR Holding 

JR Holding pozyska inwestora strategicznego oraz finansowanie dla Silva Capital Group, poinformowała spółka. Spółki podpisały list intencyjny w sprawie nawiązania współpracy. >>>> 

Inpro 

Inpro otrzymał pozwolenie na użytkowanie budynku C należącego do osiedla Chmielna Park na Wyspie Spichrzów, poinformowała spółka. W ramach tej fazy inwestycji do klientów trafi 130 lokali, podano również. >>>> 

CCC 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC za listopad br. wyniosły ok. 334 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 52,8%, podała spółka. >>>>  

Fundusz MCI.TechVentures 

Fundusz MCI.TechVentures zwiększył zaangażowanie kapitałowe w spółce Windeln.de, prowadzącej internetową sprzedaż produktów dla dzieci i niemowląt do 15% i tym samym - wg publicznie dostępnych informacji - fundusz został największym udziałowcem spółki, poinformował zarządzający funduszem MCI.Private Equity Managers. >>>>  

PKO Bank Polski 

PKO Bank Polski otrzymał zgodę czeskich władz nadzorczych na rozpoczęcie działalności przez oddział Czech Branch. Tym samym zakończony został proces uzyskiwania zgód nadzorczych rozpoczęty złożonym w czerwcu bieżącego roku w Komisji Nadzoru Finansowego wnioskiem notyfikacyjnym, podał bank. >>>>  

PKO Bank Polski zamknął transakcję nabycia 100% akcji Raiffeisen-Leasing Polska (RLPL). Oznacza to, że bank nie wypłaci dywidendy z zysku za 2015 rok oraz z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, podał PKO BP.>>>> 

B3System, Hawe i Topmedical  

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek B3System, Hawe i Topmedical od 1 grudnia br. do 1 stycznia 2017 r. włącznie, podała Komisja. >>>>  

JSW 

Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zgodzili się na nieodpłatne zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci KWK Krupiński na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK). >>>> 

Echo Investment  

Projekt Echo - 138, spółka zależna Echo Investment, zawarła z Griffin Real Estate Invest oraz Fidelin Development aneks do przedwstępnej warunkowej umowy nabycia trzynastu nieruchomości w rejonie ul. Towarowej w Warszawie, na mocy którego cena za sprzedaż nieruchomości podlegających prawu pierwokupu miasta stołecznego Warszawy (8 nieruchomości z 13) została ustalona na kwotę 19,23 mln euro. Jednocześnie strony zawarły warunkową umowę nabycia przez Projekt Echo - 138 wymienionych 8 nieruchomości podlegających prawu pierwokupu, podało Echo. >>>> 

LPP 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie br. przez grupę kapitałową LPP wyniosły ok. 485 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych rok wcześniej o ok. 13%, podała spółka. >>>> 

Groclin  

Po rozszerzeniu współpracy z Recaro Automotive, Groclin negocjuje zwiększenie zamówień od Opla i pozyskanie zupełnie nowych klientów, których zlecenia pozwolą na utrzymanie wzrostu biznesu nie tylko w 2017 r., ale także w kolejnych latach, poinformował prezes Andre Gerstner. >>>>  

Grupa Vistala  

Analitycy Domu Maklerskiego mBanku obniżyli rekomendację Grupy Vistal do "trzymaj" z "kupuj" oraz cenę docelową do 9,9 zł z 15,4 zł, wynika z raportu datowanego na 25 listopada. >>>> 

Zobacz też inne rekomendacje dla spółek giełdowych 

Unima 2000 

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne optymistycznie ocenia IV kwartał i perspektywy 2017 roku, poinformował prezes Krzysztof Kniszner. >>>>  

ZUE 

ZUE zawarło z Elektrobudową ugodę, na podstawie której strony w sposób polubowny i definitywny zakończą wszystkie spory związane z budową zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu, którą zrealizowały w ramach konsorcjum. ZUE zapłaci Elektrobudowie 26,5 mln zł, co jednak nie wpłynie na wynik finansowy, podała spółka. >>>> 

Alior Bank 

Alior Bank wdraża kolejne rozwiązanie z zakresu bankowości mobilnej - aplikację Open Account, rozwijaną i opartą o IBM MobileFirst na iOS, dodając ją do oferty dla klientów bankowości detalicznej, podał IBM. W ramach całościowej, cyfrowej transformacji banku, IBM i Alior współpracują nad przygotowaniem kolejnych dwóch aplikacji: Manage Pipeline i Branch Manager, również opartych o IBM MobileFirst na iOS. Ich wdrożenie jest planowane na początek 2017 roku >>>> 

Neuca 

Neuca otrzymała zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) na przejęcie kontroli nad Intra sp. z o.o., podała spółka. >>>> 

PZU

PZU Zdrowie przejęło lidera ochrony zdrowia w Radomiu - sieć Polmedic Sp. z o.o., nabywając 100% udziałów spółki. Polmedic prowadzi działalność w 9 lokalizacjach, w których każdego miesiąca świadczy usługi medyczne dla ponad 20 tys, pacjentów, podało PZU. Obecnie trwają zaawansowane prace nad kolejną transakcją, która ma szansę na finalizację jeszcze w tym roku. >>>> 

CI Games  

CI Games wyemituje roczne obligacje o wartości do 15 mln zł. Środki z obligacji pozwolą rozpocząć prace produkcyjne nad drugą częścią gry "Lords of the Fallen", które powinny zostać sfinalizowane w 2018 r., podała spółka. >>>> 

Briju 

W ramach kolejnego etapu reorganizacji grupy kapitałowej Briju, spółka wyodrębnieni z istniejącego przedsiębiorstwa jego części związane z produkcją, sprzedażą hurtową wyrobów jubilerskich oraz prowadzeniem sieci sklepów jubilerskich pod marką Briju, poinformowała spółka. >>>>