Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 01.12.2016 r. od Pana Artura Wojtkowa - Członka Zarządu Spółki, powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcji na akcjach Spółki.

Pełna treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1