Getin Noble Bank wyemitował transzę obligacji serii PP6-II wartości 40 mln złWarszawa, 01.12.2016 (ISBnews) - Dom Maklerski Noble Securities uplasował kolejną transzę obligacji Getin Noble Banku serii PP6 -II o wartości nominalnej 40 mln zł, podał bank.

"W ramach oferty publicznej uplasowano 40 000 obligacji na okaziciela serii PP6-II o wartości nominalnej 1 000 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej 40 000 000 zł. Obligacje będą podlegać wykupowi w listopadzie 2023 r., a ich efektywne oprocentowanie wynosi WIBOR 6M + 5,00 p.p. w stosunku rocznym" - czytamy w komunikacie.

Dodatkowo Getin Noble Bank będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez GPW i BondSpot na rynku obligacji GPW Catalyst, podano także.

"Rynek obligacji w Polsce nadal dynamicznie się rozwija, papiery dobrych i pewnych Emitentów płacących adekwatną do ryzyka marżę bez problemów znajdują miejsce w portfelach inwestorów, ponieważ są ciekawą alternatywą dla lokat bankowych jak również bardziej ryzykownych instrumentów tj. akcji notowanych na GPW. Powyższą tezę potwierdzają ostatnie emisje obligacji Getin Noble Banku, apetyt wśród inwestorów detalicznych na inwestowanie w instrumenty dłużne jest bardzo duży. Zarówno poprzednia emisja jak i obecna zakończyły się sporą nadsubskrypcją" - powiedział doradca zarządu Noble Securities Norbert Kozioł, cytowany w komunikacie.

Seria obligacji PP6-II została wyemitowana w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych, ustanowionego na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez KNF 11 października 2016 r. Program ten umożliwia przeprowadzenie emisji obligacji do łącznej kwoty 750 mln dla których Noble Securities pełni funkcję wyłącznego oferującego.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

(ISBnews)