Poniżej wyniki badania z ostatnich miesięcy:

III IV V VI VII VIII IX X XI
RZĄD
Dobra 35 39 34 38 37 40 38 40 39
Zła 50 49 55 48 51 48 49 50 51
PREMIER
Dobra 44 44 49 44 42 46 45 44 44
Zła 41 42 40 44 46 43 44 45 44
PREZYDENT
Dobra 48 46 43 47 44 47 51 48 50
Zła 38 42 47 41 44 43 39 41 41

Badanie przeprowadzono 12-17 listopada na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej 1066 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat. (PAP)