Ustawa, za którą głosowało 430 posłów, zawiera ponad 30 uproszczeń dla przedsiębiorców. Rządowe propozycje zakładają m.in. ochronę podatników przed zmianami interpretacji prawa, mniejszą uciążliwość kontroli w firmach i łagodniejsze przepisy prawa pracy, podał resort.

"Najważniejsze zmiany:

- podatnicy nie będą musieli występować o indywidualną interpretację podatkową, ponieważ działanie zgodne z 'utrwaloną praktyką interpretacyjną' będzie podlegało ochronie;

- przy ustalaniu 'utrwalonej praktyki interpretacyjnej' podatnicy będą mogli korzystać z interpretacji prawa przygotowanych dla innych przedsiębiorców;

- Ministerstwo Finansów przygotuje i zamieści na stronie internetowej objaśnienia najbardziej skomplikowanych przepisów podatkowych. Zastosowanie się do nich da ochronę w razie kontroli organów podatkowych;

- jeżeli kontrola skarbowa w trakcie wykaże, że firma prawidłowo stosowała stawkę VAT,  późniejsza kontrola, do czasu zmiany interpretacji prawa, nie będzie mogła podważyć wcześniejszych ustaleń;

- kontrole będą przeprowadzane na podstawie analizy ryzyka, tzn. tam, gdzie ryzyko naruszenia prawa jest największe. Uczciwi przedsiębiorcy będą mieli mniej kontroli;

- urząd nie będzie mógł ponownie kontrolować spraw, które już wcześniej kontrolował. Tylko jedna kontrola w jednej sprawie;

- firmy będą zobowiązane prowadzić pełną księgowość dopiero po osiągnięciu przychodów netto w wysokości 2 mln euro rocznie. Wcześniej było to 1,2 mln euro, a próg nie był zmieniany od 2008 r. Uproszczona księgowość jest nawet 5-krotnie tańsza;

- firmy będą musiały utworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydać regulaminy pracy i wynagradzania dopiero po zatrudnieniu 50 pracowników, a nie 20 – jak to jest obecnie. Dotyczy to nie tylko blisko 50 tys. firm, które mają od 20 do 49 pracowników ale też 650 tys. przedsiębiorców zatrudniających od 1 do 19 pracowników. Będzie im łatwiej rozwijać firmę;

- drobne odstępstwa od projektu budowlanego (do 2%) będą akceptowane bez żadnych formalności;

- szereg robót budowlanych nie będzie już wymagał zgłoszenia lub pozwolenia na budowę (np. parterowe budynki gospodarcze i wiaty do 35 m2)" - czytamy w komunikacie.

Według szacunków przedstawionych w uzasadnieniu projektu, oszczędności dla przedsiębiorców i obywateli wynikające z mniejszych obciążeń administracyjnych powinny wynieść ok. 230 mln zł w pierwszym pełnym roku obowiązywania ustawy.

>>> Czytaj też: Na ten komunikat czekał cały rynek. Standard & Poor's podjął decyzję w sprawie ratingu Polski