Premier i szef resortu energii wzięli udział w obchodach przypadającej 4 grudnia Barbórki w największej węglowej spółce – zatrudniającej ok. 31 tys. osób Polskiej Grupie Górniczej (PGG). Zapewnili, że rząd zamierza konsekwentnie realizować program dla górnictwa, które jest ważną częścią polskiej gospodarki i podstawą bezpieczeństwa energetycznego kraju.

"Chciałabym, by dzisiaj bardzo mocno wybrzmiało zdanie, że nie będzie silnej polskiej gospodarki bez silnego polskiego górnictwa. I wierzę głęboko, że te zmiany, które rozpoczęliśmy w tym roku, które konsekwentnie krok po kroku realizujemy, przyniosą właśnie taki oczekiwany efekt, że będzie silna polska gospodarka i będzie silne górnictwo" – podkreśliła premier.

Szydło oceniła, że górnictwo jest fundamentem polskiej gospodarki. "Nigdy nie pozwolimy na to, aby zniszczono polskie górnictwo" - zadeklarowała. Zapewniła o "pełnej konsekwencji" rządu w realizacji programu, który ma nie tylko obronić polskie górnictwo, ale także sprawić, by było ono nowoczesne, rozwojowe i silne.

List do górników skierował prezydent Andrzej Duda, wskazując m.in., że polski węgiel jest i pozostanie podstawą, na której opiera się bezpieczeństwo energetyczne kraju, a surowce wydobywane w kopalniach mają kluczowe znaczenie dla wszechstronnego rozwoju Polski. „Również ważnym bogactwem jest górniczy etos i piękne górnicze tradycje” – napisał prezydent, wśród cech zawodu górnika wymieniając fachową wiedzę, dobre zdrowie, mocny charakter, hart ducha, odpowiedzialność i wzajemne zaufanie.

Uroczystości barbórkowe, zorganizowane w hali sportowej przy rybnickiej kopalni Jankowice, rozpoczęły się minutą ciszy, jaką uczczono ofiary niedawnej katastrofy w kopalni KGHM Rudna, gdzie po silnym wstrząsie zginęło ośmiu górników. Wspominano wszystkich 27 górników, którzy zginęli w tym roku przy pracy w polskim górnictwie.

"Łączymy się w bólu z rodzinami, którzy stracili bliskich: ojców, synów, braci. (...) Pamiętajmy o tych ośmiu górników, którzy tam na dole zginęli na szychcie, pracując ciężko dla swoich rodzin, po to, by ich firma mogła się rozwijać. Pamiętajmy też o tych wszystkich, którzy w tym roku odeszli na wieczną szychtę" – powiedziała premier. Do katastrofy nawiązał również w swoim liście prezydent Duda, zapewniając o pomocy dla rodzin ofiar i dziękując uczestnikom akcji ratunkowej.

Odnosząc się do spraw restrukturyzacji sektora węglowego szefowa rządu dziękowała tym, którzy "usiedli do stołu i szukali kompromisu; szukali konsensusu, choć bardzo często to nie były łatwe rozmowy i łatwe decyzje". Podkreśliła, że w czasie rozmów zarówno jej ministrowie, jak i przedstawiciele strony społecznej kierowali się "przyszłością i rozwojem polskiego górnictwa". Jak zaznaczyła, to zaangażowanie "właśnie zaczęło przynosić efekty".

"Polskie górnictwo zaczyna mieć przed sobą dobrą pespektywę, ale musimy konsekwentnie nadal podążać tą drogą zmian" - powiedziała Szydło. Podkreśliła, że tylko wówczas można będzie osiągnąć założony cel – by polski węgiel stał się w przyszłości synonimem nowoczesności, rozwoju, nowoczesnych technologii.

„Będzie dawał szansę na rozwój nie tylko Śląska, ale całego naszego kraju. Tylko wtedy to osiągniemy, kiedy będziemy konsekwentni i do końca przeprowadzimy ten proces zmian, który rozpoczęliśmy" - powiedziała premier, składając wszystkim górnikom podziękowania i barbórkowe życzenia – przede wszystkim bezpiecznej pracy.

Szefowa rządu zapewniła, że nawet najtrudniejsze decyzje będą podejmowane w konsensusie i w rozmowie ze stroną społeczną, a najważniejszą troską dla rządu przy zmianach w górnictwie jest zabezpieczenie pracy dla górników. "By każdy pracownik, który dzisiaj jest zatrudniony w górnictwie, miał poczucie tego, że te zmiany nie wpłyną na jego przyszłość, że jest bezpieczny, że dajemy gwarancje zatrudnienia, gwarancje przejścia na urlopy, odpraw - to wszystko na czym zależy i o co walczy strona społeczna, która doskonale broni interesu polskich górników. Proszę mi wierzyć, że największych sprzymierzeńców macie w rządzie Prawa i Sprawiedliwości" – powiedziała.

Notyfikowany niedawno przez Komisję Europejską program pomocowy (wartości prawie 8 mld zł) gwarantuje m.in. możliwość osłon socjalnych dla górników odchodzących z pracy. "To jest ogromny sukces. Przekonaliśmy Brukselę, że polskie górnictwo jest potrzebne nie tylko Polsce, ale i Europie" - mówiła premier, nawiązując do notyfikacji programu górniczego przez KE.

Beata Szydło wzięła udział w akademii barbórkowej Polskiej Grupy Górniczej (PGG) - największego producenta węgla kamiennego w Polsce i w Unii Europejskiej. Uroczystości z okazji Dnia Górnika zorganizowano w Rybniku, gdzie działa kopalnia ROW. To jeden z największych zakładów wydobywczych PGG, powstały z początkiem lipca tego roku z połączenia kopalń: Jankowice, Chwałowice, Marcel i Rydułtowy.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski przypomniał, że powstanie PGG, która przejęła kopalnie Kompanii Węglowej, było możliwe m.in. dzięki zrozumieniu strony społecznej, która zgodziła się na zawieszenie wypłaty tzw. czternastej pensji, co da w okresie zawieszenia tego świadczenia ok. 2 mld zł oszczędności. Kolejne ponad 2 mld zł inwestują w PGG polskie grupy energetyczne. Minister podkreślił, że są to środki zainwestowane w PGG, a nie ofiarowane górnictwu.

„Postanowiliśmy, że w Polsce będą budowane nowe elektrownie, że odbudujemy sprzęt wytwarzający, cały park maszynowy bloków energetycznych wytwarzających energię elektryczną, żeby były nowoczesne, żeby były konkurencyjne, jeśli chodzi o prąd. I będą węglowe” – podkreślił minister, co zebrani nagrodzili oklaskami.

Tchórzewski zapewnił o stałym dialogu ze stroną społeczną w sprawie dalszej restrukturyzacji sektora węglowego. Poinformował też, że unijna komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager wstępnie zaakceptowała przedstawione jej kierunki stworzenia w Polsce rynku mocy, opartego na elektrowniach węglowych.

„Dzisiaj przed południem wizytowała Polskę pani komisarz Vestager (…). Przedstawiłem jej założenia i to co robimy, i także uzyskałem wstępną akceptację dla Polski (….) kierunku stworzenia rynku mocy energetycznej w Polsce opartego na węglu kamiennym” – powiedział Tchórzewski, wskazując, że Polska chce być liderem nowoczesnej energetyki węglowej.

„Zdecydujemy się na nowatorską budowę pierwszego w Europie bloku energetycznego, który będzie oparty na tzw. technologiach czystego węgla” – dodał szef resortu energii. Wyjaśnił, że chodzi o zastosowanie formuły zgazowania węgla; uzyskany z tego surowca gaz będzie wykorzystany do produkcji energii. „Chcemy spełnić wymogi klimatyczne, ale jednocześnie chcemy pokazać, że spełnimy te wymogi klimatyczne korzystając z polskiego węgla” – zadeklarował Tchórzewski.

Prezes PGG Tomasz Rogala poinformował w swoim wystąpieniu, że do końca przyszłego roku Grupa wyda na inwestycje ok. 900 mln zł; zarząd spółki wierzy, że w końcu 2017 r. może ona osiągnąć dodatni wynik. Prezes wskazał, że rozpoczęły się rozmowy ze stroną społeczną nad stworzeniem nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w PGG.

„Zaproponowaliśmy partnerom społecznym poszukanie takich rozwiązań, które umożliwiłyby ujednolicenie wynagrodzeń oraz wprowadzenie do nich elementu motywacyjnego. Jednocześnie chciałbym zapewnić pracowników PGG, że zakładamy utrzymanie nagrody barbórkowej, jako że jest to element wynagrodzenia uświęcony tradycją" - zapewnił prezes Rogala.

Podczas piątkowych uroczystości wyróżniono zasłużonych górników, którzy otrzymali odznaczenia państwowe i branżowe. Szczególnie uhonorowano 100-letniego górnika z kopalni Jankowice Alojzego Frosta. Program artystyczny przedstawiły dzieci ze szkoły w podrybnickich Świerklanach. (PAP)