Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2016-12-02 5758,00 -0,5% 17,4% 22,4% 26,1%
Miedź 3M USD/t 2016-12-02 5760,00 -0,5% 17,1% 22,4% 26,2%
Ołów spot USD/t 2016-12-02 2256,25 -1,9% 10,7% 25,6% 36,7%
Ołów 3M USD/t 2016-12-02 2272,00 -1,8% 10,6% 26,7% 37,4%
Aluminium spot USD/t 2016-12-02 1715,00 -0,3% -0,5% 14,3% 16,0%
Aluminium 3M USD/t 2016-12-02 1714,50 -0,4% -0,7% 13,8% 15,4%
Cyna spot USD/t 2016-12-02 21255,00 -0,3% 1,5% 45,7% 40,9%
Cyna 3M USD/t 2016-12-02 21025,00 -0,1% 1,2% 44,5% 39,9%
Nikiel spot USD/t 2016-12-02 11404,75 2,2% 11,0% 29,9% 27,5%
Nikiel 3M USD/t 2016-12-02 11455,00 2,2% 11,0% 29,9% 27,6%
Cynk spot USD/t 2016-12-02 2650,75 -2,3% 9,9% 66,4% 73,2%
Cynk 3M USD/t 2016-12-02 2668,00 -2,2% 10,0% 65,8% 72,2%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2016-12-02 305,00 -1,0% 14,9% 290,0% 302,9%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2016-12-02 65,75 -1,1% -11,5% 48,4% 45,0%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2016-12-02 597,00 1,1% 5,7% 24,1% 12,7%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2016-12-02 551,00 1,2% 6,2% 67,0% 45,5%
Paliwo lotnicze USD/t 2016-12-02 505,00 -0,1% 12,7% 46,0% 23,3%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2016-12-02 469,25 -0,1% 14,0% 50,6% 17,0%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2016-12-02 288,25 0,0% 18,3% 123,5% 59,5%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2016-12-02 277,25 0,0% 17,9% 120,9% 56,2%

(PAP)