Sejm przyjął nowelizację ustawy w celu poprawy otoczenia prawnego firmWarszawa, 05.12.2016 (ISBnews) - Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa zawiera ponad 30 uproszczeń dla firm, a propozycje rządu obejmują m.in. ochronę podatników przed zmianami interpretacji prawa, mniejszą uciążliwość kontroli w firmach i łagodniejsze przepisy prawa pracy, podało Ministerstwo Rozwoju (MR). To pierwszy z ośmiu projektów składających się na pakiet "100 zmian dla firm".

Najważniejsze zmiany zakładają, że podatnicy nie będą musieli występować o indywidualną interpretację podatkową, ponieważ działanie zgodne z "utrwaloną praktyką interpretacyjną" będzie podlegało ochronie. Przy ustalaniu "utrwalonej praktyki interpretacyjnej" podatnicy będą mogli korzystać z interpretacji prawa przygotowanych dla innych przedsiębiorców.

Ministerstwo Finansów przygotuje i zamieści na stronie internetowej objaśnienia najbardziej skomplikowanych przepisów podatkowych. Jak wskazało MR, zastosowanie się do nich da ochronę w razie kontroli organów podatkowych.

"Jeżeli kontrola skarbowa w trakcie wykaże, że firma prawidłowo stosowała stawkę VAT, późniejsza kontrola, do czasu zmiany interpretacji prawa, nie będzie mogła podważyć wcześniejszych ustaleń; kontrole będą przeprowadzane na podstawie analizy ryzyka, tzn. tam, gdzie ryzyko naruszenia prawa jest największe. Uczciwi przedsiębiorcy będą mieli mniej kontroli; urząd nie będzie mógł ponownie kontrolować spraw, które już wcześniej kontrolował. Tylko jedna kontrola w jednej sprawie" - czytamy dalej.

Zgodnie z nowelizacją, firmy będą zobowiązane prowadzić pełną księgowość dopiero po osiągnięciu przychodów netto w wysokości 2 mln euro rocznie. Wcześniej było to 1,2 mln euro, a próg nie był zmieniany od 2008 r. Uproszczona księgowość jest nawet 5-krotnie tańsza. Firmy będą musiały utworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydać regulaminy pracy i wynagradzania dopiero po zatrudnieniu 50 pracowników, a nie 20 – jak to jest obecnie. Dotyczy to nie tylko blisko 50 tys. firm, które mają od 20 do 49 pracowników ale też 650 tys. przedsiębiorców zatrudniających od 1 do 19 pracowników, podano także w materiale.

Zgodnie z nowelizacją, drobne odstępstwa od projektu budowlanego (do 2%) będą akceptowane bez żadnych formalności, zaś szereg robót budowlanych nie będzie już wymagał zgłoszenia lub pozwolenia na budowę (np. parterowe budynki gospodarcze i wiaty do 35 m2).

(ISBnews)