KSF: Portfel kredytów walutowych to ryzyko o charakterze systemowymWarszawa, 06.12.2012 (ISBnews) - Komitet Stabilności Finansowej (KSF) uznał portfel kredytów walutowych, w kontekście potencjalnych skutków postulowanych w debacie publicznej rozwiązań regulacyjnych, za ryzyko o charakterze systemowym, podał Narodowy Bank Polski (NBP) w komunikacie po poniedziałkowym posiedzeniu Komitetu.

Komitet omówił wyniki zbiorczej oceny źródeł ryzyka w polskim systemie finansowym, która po raz pierwszy została sporządzona na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród wszystkich instytucji reprezentowanych w Komitecie.

"W efekcie tej analizy jako ryzyko o charakterze systemowym oceniono portfel kredytów walutowych, w kontekście potencjalnych skutków postulowanych w debacie publicznej rozwiązań regulacyjnych. Za potencjalnie systemowe źródła ryzyka uznano: (1) malejącą odporność banków związaną ze spadającą zyskownością, (2) rosnący portfel złotowych kredytów mieszkaniowych o zmiennej stopie procentowej, w kontekście historycznie niskiego poziomu stóp procentowych i polityki kredytowej banków oraz (3) trudną sytuację sektora SKOK i niektórych banków spółdzielczych" - czytamy w komunikacie.

Ponadto członkowie Komitetu zapoznali się z oceną ryzyka systemowego dokonaną przez NBP w ramach prac nad Raportem o stabilności systemu finansowego (grudzień 2016). Zgodzono się co do tego, że wnioski z obu analiz są zbieżne i wzajemnie się uzupełniają, podano także.

"Komitet, wykonując obowiązki ustawowe, podjął uchwałę ws. rekomendacji dotyczącej utrzymania wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0%., a także zdecydował o przekazaniu Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego odpowiednich informacji dotyczących tego bufora" - czytamy dalej.

Komitet został poinformowany o postępach prac Grupy Roboczej ds. Ryzyka Walutowych Kredytów Mieszkaniowych oraz przyjął harmonogram prac na 2017 r., zgodnie z którym kolejne posiedzenie Komitetu dotyczące nadzoru makroostrożnościowego zaplanowano na I kwartał 2017 r., poinformował także bank centralny.

W posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego (KSF-M), które odbyło się 5 grudnia 2016 r. uczestniczyli:

Adam Glapiński - prezes Narodowego Banku Polskiego - przewodniczący Komitetu,

Piotr Nowak - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów,

Marek Chrzanowski - przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,

Zdzisław Sokal - prezes zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

(ISBnews)