"Stopa bezrobocia rejestrowanego wg szacunków MRPiPS wyniosła w listopadzie br. 8,2% i w porównaniu do października br. nie uległa zmianie. W analogicznym okresie ubiegłego roku (listopad 2015 - październik 2015) natężenie bezrobocia również nie zmieniło się i wynosiło 9,6%" - czytamy w komunikacie.

Najniższa stopa bezrobocia występuje w województwie wielkopolskim (5%), a najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim (13,9%).

"Liczba bezrobotnych na koniec listopada br. wyniosła ponad 1,3 mln osób. Spadek liczby bezrobotnych w listopadzie br. miał miejsce w 4 województwach: łódzkim, mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. Najsilniej (procentowo) bezrobocie spadło w województwie łódzkim, o 1,1% (o 1 tys. osób)" - czytamy dalej.

Liczba bezrobotnych w końcu października br. była o 207,6 tys. osób niższa niż przed rokiem (spadek o 13,7%).

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w październiku 2016 wyniosła 109,3 tys., podał także resort.

W końcu listopada minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska mówiła, że stopa bezrobocia rejestrowanego utrzyma się na obecnym poziomie do końca 2016 r.

W projekcie przyszłorocznego budżetu rząd przewiduje, że stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2016 r. wyniesie 8,9%, by z końcem 2017 r. obniżyć się do 8% (wobec 9,8% na koniec 2015 r.).

(ISBnews)

>>> Polecamy: Bruksela niechętnie, ale zgadza się na pomoc publiczną