"Proces sprzedaży akcji zostanie przeprowadzony w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu wśród wybranych inwestorów. Proces ten rozpocznie się niezwłocznie i może zostać odwołany lub zakończony przez SHL w dowolnym czasie. Akcjonariusz zastrzega sobie prawo zmiany warunków sprzedaży, terminu przeprowadzenia ABB oraz zmiany ilości oferowanych akcji" – czytamy w komunikacie.

Współprowadzącymi księgę popytu są: Haitong Bank Oddział w Polsce i Bank Zachodni WBK.

Skarbiec TFI S.A. powstał w 1997 roku i jest jednym z najdłużej działających Towarzystw na polskim rynku. Na rynku krajowym Skarbiec TFI zajmuje piąte miejsce pod względem wartości aktywów pod zarządzaniem oraz jest drugim największym, niezależnym TFI działającym w Polsce.

(ISBnews)