Wstępnie szacowano wzrost wskaźnika o 4,8 proc.

Zamówienia na dobra trwałe z wykluczeniem środków transportu wzrosły o 0,8 proc. proc. mdm wobec wzrostu o 0,2 proc. miesiąc wcześniej i wstępnych szacunków rzędu 1,0 proc. (PAP)