50 pkt. stanowi granicę pomiędzy optymistycznym a pesymistycznym postrzeganiem gospodarki. (PAP)