PKO BP: Spełniamy kryteria KNF dot. możliwości wypłaty dywidendy do 50% zyskuWarszawa, 07.12.2016 (ISBnews) - PKO Bank Polski spełnia wszystkie wskazane przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) kryteria umożliwiające wypłatę dywidendy do 50% zysku za 2016 rok, podał bank.

"PKO Bank Polski informuje, że spełnia wszystkie wyżej opisane kryteria umożliwiające wypłatę dywidendy do 50% zysku za 2016 rok. Bank dodatkowo podkreśla, iż raportem nr 57/2016 (z dnia 1 grudnia 2016 r.) poinformował o spełnieniu się warunków braku wypłaty dywidendy z zysku osiągniętego w 2015 roku oraz z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych" - czytamy w komunikacie.

KNF rekomenduje, by dywidendę w wysokości do 50% zysku za 2016 r. mogły wypłacić jedynie banki spełniające jednocześnie poniższe kryteria:

• nie realizujące programu naprawczego;

• ocenione pozytywnie w ramach procesu badania i oceny nadzorczej (BION) - ocena końcowa BION nie gorsza niż 2,5;

• posiadające dźwignię finansową (LR) na poziomie wyższym niż 5%;

• w przypadku bycia OSII (inną instytucją o znaczeniu systemowym) posiadające współczynnik kapitału Tier 1 na poziomie wyższym niż minimalna wartość tego wskaźnika podwyższona o kapitał bezpieczeństwa, tj.: posiadające współczynnik kapitału Tier 1 (T1) wyższy od 13,25% + 0,75%*add-on + bufor OSII;

• posiadające łączny współczynnik kapitałowy na poziomie wyższym niż: 13,25% + add-on + bufor OSII, przypomniał bank.

KNF zarekomendowała, by do 100% z wypracowanego zysku mogły wypłacić banki spełniające oczekiwania nadzorcze co do minimalnego poziomu łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) uwzględniającego kapitał bezpieczeństwa. W przypadku bycia OSII - posiadające łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyższy od 16,25% + add-on + bufor OSII.

Ponadto KNF stanęła na stanowisku, że banki posiadające nierozdysponowane zyski z lat poprzednich, każdorazowo w sytuacji zamiaru wypłaty dywidendy, są zobowiązane do notyfikacji tych planów do KNF, gdzie będą podlegały indywidualnej ocenie. O taką zgodę mogą ubiegać się banki spełniające kryteria do wypłaty dywidendy.

"Wymagany dla PKO Banku Polskiego poziom współczynników kapitałowych, o których mowa w stanowisku KNF jest następujący:

Współczynnik kapitału podstawowego T1 = 14,62%

Łączny współczynnik kapitałowy TCR = 14,83.

Według stanu na dzień 30 września 2016 r. wielkość współczynników kapitałowych dla banku i grupy kapitałowej kształtowała się następująco:

Bank

• Współczynnik kapitału podstawowego T1 = 15,63%

• Łączny współczynnik kapitałowy TCR = 17,03%

Grupa kapitałowa

• Współczynnik kapitału podstawowego T1 = 14,65%

• Łączny współczynnik kapitałowy TCR = 16,00%" - czytamy dalej.

Bank zapowiedział, że będzie na bieżąco monitorował poziom współczynników kapitałowych, wskazujących na możliwość wypłaty dywidendy.

Kilka dni temu PKO BP podał, że zamknął transakcję nabycia 100% akcji Raiffeisen-Leasing Polska (RLPL) i podkreślił, że oznacza to, iż nie wypłaci dywidendy z zysku za 2015 rok oraz z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 266,94 mld zł na koniec 2015 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)