Zapytany o perspektywy wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach, Glapiński powiedział: „Podejrzewamy, że będzie jeszcze niższy".

"Działa tutaj element bazy - GUS zmienił dane za ostatnie kwartały w zeszłym roku, co też oddziałuje na ten wskaźnik aktualny. Odbicie nastąpi około II kwartału 2017 r., kiedy absorbcja środków unijnych się rozkręci” - powiedział Glapiński.

"Tempo wzrostu radyklanie przyspieszy kiedy nastąpi absorbcja środków UE. Cała Europa doświadcza niskiego wzrostu, natomiast sytuacja się nie pogarsza. W Niemczech koniunktura się nie pogarsza. Jakiś punkt odniesienia mamy, bo jesteśmy silnie związani z gospodarka niemiecką. Jestem optymistą, absorbcja środków pomoże" - dodał.