Wstępnie szacowano wzrost na 2,2 proc. Analitycy spodziewali się wzrostu o 2,3 proc.

W ujęciu kwartalnym PKB Japonii wzrósł w III kw. o 0,3 proc. Szacowano +0,5 proc., podobnie oczekiwali analitycy.

Nominalny PKB wzrósł w III kw. o 0,1 proc. kdk. Tu wstępnie szacowano wzrost na 0,2 proc. Analitycy również spodziewali sie +0,2 proc.