Cezary Smorszczewski nie wskazał przyczyny rezygnacji.

"Zarząd spółki informuje jednocześnie, że w dniu 7 grudnia 2016 roku, rada nadzorcza spółki powzięła uchwałę o powierzeniu wiceprezesowi zarządu Tomaszowi Czechowicz funkcji prezesa zarządu. Uchwała Rady Nadzorczej wchodzi w życie w dniu 8 grudnia 2016 roku" – czytamy w komunikacie.

Tomasz Czechowicz pełnił początkowo funkcję przewodniczącego rady nadzorczej PEManagers od chwili powstania spółki.

Grupa Private Equity Managers S.A. to grupa kapitałowa wyspecjalizowana w zarządzaniu różnymi klasami aktywów, w tym w funduszach venture capital. Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE, Turcji, Rosji, Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej. Spółka jest notowana na GPW od kwietnia 2015 r.

(ISBnews)