"Odpisy mają charakter niegotówkowy. Zostaną one ujawnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym spółki w pozycji pozostałe koszty operacyjne. Obciążą one wynik operacyjny grupy pozostając, zgodnie z przyjętą definicją, bez wpływu na wynik EBITDA" – czytamy w komunikacie.

Odpisy zostaną uwzględnione w skonsolidowanym raporcie rocznym za rok 2016.

Spółka uzasadnia konieczność dokonania odpisów utrzymującymi się niskimi cenami tzw. zielonych certyfikatów i niepewnością co do perspektyw ich ewentualnego wzrostu.

"Spowodowane jest to m.in. przez zapisy rozporządzenia ministra energii z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r., zgodnie z którym obowiązek umorzenia w 2017 roku wyniesie 15,4%, co nie jest wystarczającym poziomem biorąc pod uwagę istniejącą nadpodaż na rynku zielonych certyfikatów. Ponadto, do chwili obecnej brak jest informacji dotyczących aukcji dla istniejących farm wiatrowych" - czytamy dalej.

Polenergia S.A. - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.

(ISBnews)