© 2018 INFOR BIZNES Sp. z o. o. INFOR BIZNES Sp. z o. o. Forsal.pl: finanse 2018-10-16T01:53:54+02:00 INFOR BIZNES Sp. z o. o. http://forsal.pl/atom/tagi/finanse Przegląd wiadomości ze spółek - 15 października 2018 r. http://forsal.pl/artykuly/1303280,przeglad-wiadomosci-ze-spolek-15-pazdziernika-2018-r.html 2018-10-15T15:26:26Z Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, oraz Emitent. ]]> <h2><a href="http://forsal.pl/tagi/grupa-azoty">Grupa Azoty</a> </h2><p> Akcjonariusze Grupy Azoty wyrazili zgodę na przejęcie przez Grupę Azoty 100% udziałów w Grupie Compo Expert, podała spółka. Zamknięcie transakcji nastąpi na warunkach i w terminach przewidzianych w umowie, czego skutkiem będzie nabycie udziałów Grupy Compo Expert. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1303184,akcjonariusze-grupy-azoty-wyrazili-zgode-na-przejecie-grupy-compo-expert.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&#160;&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/merlin-group">Merlin Group</a> </h2><p>Zarząd Merlin Group podjął uchwałę w sprawie emisji 24 000 obligacji zwykłych imiennych serii F12 niezabezpieczonych o wartości nominalnej 1 000 zł każda w trybie subskrypcji prywatnej oraz uchwałę w sprawie zatwierdzenia propozycji nabycia obligacji, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1303205,merlin-group-przeprowadzi-emisje-obligacji-o-wartosci-24-mln-zl.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/pharmena">Pharmena</a> </h2><p> Pharmena złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny w związku z emisją akcji serii E i przeniesieniem notowań na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1303209,pharmena-zlozyla-do-knf-prospekt-emisyjny-w-zw-z-przeniesieniem-notowan-na-gpw.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/1c-entertainment">1C Entertainment</a> </h2><p>1C Entertainment planuje pierwotna ofertę akcji (IPO) na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) i zakłada zwiększenie tempa wzrostu grupy oraz generowanie zysków w każdym segmencie, poinformował ISBnews CEO Nikolay Baryshnikov. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1303210,1c-entertainment-na-gpw-chcemy-przyspieszyc-wzrost-grupy.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><p>1C Entertainment nie wyklucza rozwoju poprzez przejęcia po wejściu na warszawską giełdę, poinformował ISBnews prezes Nikolay Baryshnikov. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1303211,1c-entertainment-nie-wyklucza-przejec-po-wejsciu-na-gpw.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><p> 1C Entertainment zakłada kontynuowanie polityki dywidendowej po wejściu na warszawską giełdę -poinformował ISBnews CEO Nikolay Baryshnikov. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1303213,1c-entertainment-zaklada-kontynuowanie-polityki-dywidendowej-na-gpw.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><p> 1C Entertainment ogłosi swoje plany dotyczące produkcji i wydawania gier 'w niedługim czasie', poinformował ISBnews CEO Nikolay Baryshnikov. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1303214,1c-entertainment-oglosi-plany-produkcji-i-wydawania-gier-w-niedlugim-czasie.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><p>&gt;&gt;&gt; Zobacz też <a href="http://forsal.pl/tagi/wyniki-finansowe">wyniki finansowe</a> spółek</p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/hawe">Hawe </a>Telekom </h2><p>Hawe Telekom i ukraińska spółka Atrakom zakończyły realizację połączenia swoich sieci światłowodowych w rejonie przejścia granicznego Dorohusk-Jahodyn, które umożliwia realizację łączy telekomunikacyjnych pomiędzy Warszawą i Kijowem trasą krótszą od używanych dotychczas, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1302959,hawe-telekom-i-ukrainski-atrakom-polaczyly-swoje-sieci-swiatlowodowe.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/altus-tfi">Altus TFI</a> </h2><p>Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (TFI) zawarł z Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) umowy, których przedmiotem jest przejęcie przez Rockbridge TFI od Altus TFI zarządzania sześcioma funduszami inwestycyjnym zamkniętymi i podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia czynności zmierzających do przeniesienia funduszy do Rockbridge, podał Altus. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1303212,altus-tfi-rozpoczal-przenoszenie-zarzadzania-6-funduszami-do-rockbridge-tfi.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><p><br />&gt;&gt;&gt; Sprawdź też <a href="http://forsal.pl/finanse/notowania/">notowania</a> indeksów i akcji spółek giełdowych </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/7levels">7Levels</a> </h2><p> 7Levels ma zabezpieczone środki finansowe na zakończenie i marketing nowej gry, poinformował ISBnews wiceprezes Krzysztof Król. Podtrzymał plan premiery na ok. połowę przyszłego roku. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1303215,7levels-ma-zabezpieczone-srodki-na-dokonczenie-i-marketing-nowej-gry.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/pkn-orlen">PKN Orlen</a> </h2><p>Tankowiec z ładunkiem 130 tys. ton ropy z Nigerii przeznaczonej dla PKN Orlen dotarł do terminalu naftowego w Gdańsku, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1303059,pkn-orlen-tankowiec-ze-130-tys-tonami-ropy-z-nigerii-dotarl-do-gdanska.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/synektik">Synektik</a> </h2><p>Synektik podpisał umowę z Wielkopolskim Centrum Onkologii (WCO) w Poznaniu na zakup, dostawę, instalację i uruchomienie robota chirurgicznego typu da Vinci. Umowa obejmuje również przeszkolenie personelu medycznego z obsługi aparatu, a jej całkowita wartość to 12,9 mln zł netto, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1303333,synektik-ma-umowe-na-dostawe-do-wco-w-poznaniu-robota-chirurgicznego-davinci.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><p>&gt;&gt;&gt; Zobacz też <a href="http://forsal.pl/tagi/rekomendacje">rekomendacje</a> &nbsp; </p><h2>&nbsp;<a href="http://forsal.pl/tagi/marvipol-development">Marvipol Development</a>&nbsp; </h2><p>Marvipol Development Topiel No 18, spółka zależna Marvipol Development, zawarła z Warbudem umowę o generalne wykonawstwo dla inwestycji Topiel No 18 o wartości 45 mln zł netto (ryczałtowo), podała spółka. W ramach inwestycji powstanie budynek mieszkalny, w którym znajdą się 52 lokale mieszkalne oraz 2 lokale niemieszkalne. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1303412,marvipol-zlecil-warbudowi-budowe-topiel-no-18-w-warszawie-za-45-mln-zl-netto.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/mostostal-warszawa">Mostostal Warszawa</a>&nbsp; </h2><p> Konsorcjum Mostostalu Warszawa (lider 99% udziałów w konsorcjum) i Firmy Handlowo-Usługowej Efer (1% udziałów w konsorcjum) podpisało z Otwockim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji aneks do umowy na roboty budowlane w ramach przetargu pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Otwocku - zadanie I", podał Mostostal Warszawa. Wartość umowy została powiększona do 21,57 mln zł brutto. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1303413,mostostala-warszawa-ma-aneks-do-umowy-na-roboty-w-otwocku.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/11bit-studios">11 bit studios</a> </h2><p>11 bit studios podpisała umowę z Guangzhou NetEase Computer System (NetEase) dotyczącą dystrybucji gry "Children of Morta" na terytorium Chin, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1303523,11-bit-studios-ma-umowe-na-dystrybucje-gry-children-of-morta-w-chinach.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/ims">IMS</a> </h2><p>IMS podpisał umowy nabycia 100% udziałów spółki APR Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz umowę inwestycyjną określającą warunki rozliczeń z dotychczasowymi udziałowcami i inne istotne kwestie po przejęciu, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1303525,ims-podpisal-umowy-nabycia-100-udzialow-spolki-apr.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/ingbsk">ING BSK </a></h2><p> Moody's Investors Service podtrzymał ratingi ING Banku Śląskiego, w tym długookresowy rating depozytów na poziomie A2, oraz ich stabilną perspektywę, podał bank. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1303526,moody-s-podtrzymal-ratingi-ing-bsk-ze-stabilna-perspektywa.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p> JPMorgan rezygnuje z uczestnictwa w konferencji inwestorów w Arabii Saudyjskiej http://forsal.pl/artykuly/1302949,jpmorgan-rezygnuje-z-uczestnictwa-w-konferencji-inwestorow-w-arabii-saudyjskiej.html 2018-10-15T07:01:33Z Jamie Dimon, dyrektor generalny JPMorgan Chase & Co, jednego z największych holdingów finansowych na świecie, odwołał plany uczestnictwa w konferencji inwestorów w Arabii Saudyjskiej, która zaplanowana jest na koniec października - podał Reuters w poniedziałek.]]> <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p>Firma nie poinformowała o powodach rezygnacji a także nie udzieliła odpowiedzi czy zaginiecie krytycznego wobec Arabii Saudyjskiej publicysty Dżamala Chaszodżdżiego miało wpływ na podjęcie takiej decyzji.</p> <p>JPMorgan Chase &amp; Co jest liderem w zakresie bankowości inwestycyjnej oraz usługach dla klientów biznesowych; działa w ponad 50 krajach.</p> <p>Konferencja Future Investment Initiative, która w zamyśle syna króla Arabii Saudyjskiej, księcia ibn Salmana ma zaprezentować jego kraj jako nowoczesne miejsce do inwestowania, zaplanowana jest koniec października.</p> <p>Wśród zaproszonych gości, którzy wcześniej odwołali udział w konferencji nazywanej "Davos na pustyni", są szef Ubera Dara Khosrowshahi, twórca systemu operacyjnego Android Andy Rubin, właściciel "Los Angeles Timesa" Patrick Soon-Shiong i założyciel Virgin Group Richard Branson.</p> <p>Dotychczas udziału nie odwołał za to amerykański minister skarbu Steven Mnuchin. Jak poinformował jego doradca Larry Kudlow, Mnuchin "podejmie decyzję, w miarę jak z upływem czasu pojawią się nowe informacje".</p> <p>2 października publikujący m.in. w "Washington Post" Chaszodżdżi wszedł do konsulatu Arabii Saudyjskiej w Stambule, by załatwić formalności związane ze ślubem, po czym ślad po nim zaginął.</p> <p>Turcja podejrzewa, że krytyczny wobec rządów ibn Salmana dziennikarz został zamordowany w konsulacie, a jego ciało zostało stamtąd wywiezione; Rijad zaprzecza.</p><p>&gt;&gt;&gt; Czytaj też:<a href="http://forsal.pl/swiat/rosja/artykuly/1302896,szczerski-jesli-rosja-odpowie-na-fort-trump-zachowa-sie-ofensywnie-wywiad.html"> Szczerski: Jeśli Rosja odpowie na "Fort Trump", zachowa się ofensywnie [WYWIAD]</a></p> Ekspert: S&P podniósł rarting - nie widzi zagrożeń, które widział wcześniej [WYWIAD] http://forsal.pl/artykuly/1302144,ekspert-s-p-podniosl-rarting-nie-widzi-zagrozen-ktore-widzial-wczesniej-wywiad.html 2018-10-14T18:19:55Z Podniesienie ratingu przez S&P to pozytywna informacja, sygnał, że agencja nie widzi w perspektywie krótkoterminowej zagrożeń, na które wskazywała poprzednio - powiedział PAP były wiceminister finansów, dr Cezary Mech.]]> <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p>W piątek wieczorem agencja S&amp;P Global Ratings podwyższyła długoterminowy rating Polski w walucie obcej do "A-" z BBB+". W komunikacie agencja przekazała, że perspektywa ratingu jest stabilna.</p> <p>PAP: Jakie konsekwencje może mieć podwyższenie ratingu dla Polski przez agencję ratingową S&amp;P i utrzymanie oceny wiarygodności Polski przez Fitch?</p> <p>dr Cezary Mech, prezes Agencji Ratingu Społecznego, były szef Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi i wiceminister finansów: To pozytywna informacja. To sygnał, że agencja S&amp;P nie widzi w perspektywie krótkoterminowej zagrożeń, na które wskazywała poprzednio, że dojdzie do jakiegoś załamania w Polsce. W przeciwnym razie rating zostałby utrzymany. Pamiętajmy, że obawy S&amp;P nie zmaterializowały się, a Moody's i Fitch cały czas utrzymują rating na wyższym poziomie. Fundusze pasywne, podejmując decyzje inwestycyjne, często biorą pod uwagę oceny tych dwóch agencji, co de facto oznacza stratę reputacyjną dla agencji utrzymującej niższą ocenę niż inne. </p> <p>PAP: Spodziewał się Pan, że agencja S&amp;P podniesie rating Polski?</p> <p>C.M.: Myślałem, że S&amp;P nie zmieni ratingu. Poczeka na pogorszenie sytuacji makroekonomicznej zewnętrznej i zmniejszenie transferów kapitałowych do Polski. I wtedy zobaczy jak sobie Polska radzi, bo wciąż nie wprowadzamy działań stabilizujących na wypadek wystąpienia kryzysu na świecie. Polska nie skończyła z emisją długu w walutach obcych, nie "uzłotowiła frankowiczów". Ryzyka z tym związane są ciągle aktualne.</p> <p>PAP: Sądził Pan, że agencja poczeka aż rzeczywistość dostosuje się do jej ratingu?</p> <p>C.M: Tak. Należy pamiętać, że decyzja agencji została podjęta w sytuacji obaw o konfrontację handlową amerykańsko-chińską, a także obaw, że wskutek konfliktu dotyczącego naruszenia demokracji w Polsce Unia Europejska ograniczy transfery środków do Polski. Uważałem, że możemy mieć sytuację podobną, jak w przypadku Turcji. W sierpniu - w efekcie wojny handlowej i pogorszenia sytuacji politycznej, w tym relacji ze Stanami Zjednoczonymi oraz wskutek bardzo złej struktury zobowiązań Turcji w obcych walutach, agencje obniżyły rating tego kraju do poziomu śmieciowego. W przypadku Polski ryzyka makroekonomiczne się nie zmaterializowały, podobnie jak ryzyka polityczne. Pozostałe agencje okazały się (S&amp;P jako jedyna agencja obniżyła rating Polski w 2016 r. - PAP) bardziej obiektywne, jeśli chodzi o ocenę ryzyk kredytowych Polski. Rynek kapitałowy nie wskazywał bowiem na pogorszenie.</p> <p>PAP: Jakie argumenty zaważyły - Pana zdaniem - że S&amp;P podniosła ocenę, a Fitch ją utrzymał, mimo obecnych zagrożeń? </p> <p>C.M: Agencja S&amp;P uznała, że w ciągu roku nie zmaterializują się ryzyka makroekonomiczne oraz nie nastąpi proces zahamowania dopływu środków unijnych. Natomiast Fitch nie podniósł ocen, ponieważ zauważa, że ryzyka makroekonomiczne nadal występują, jeżeli chodzi o kolejne lata, a Polska nie zmitygowała ryzyk związanych z ekspozycją zadłużenia w walutach obcych, nie "uzłotowiono frankowiczów". </p> <p>PAP: Niektórzy ekonomiści przed publikacją ratingu S&amp;P mówili, że na przeszkodzie do jego podniesienia może stać konflikt polityczny Polski z Komisją Europejską dotyczący praworządności w Polsce. Zgadza się Pan z tą opinią?</p> <p>C.M.: S&amp;P jest bardziej upolityczniony od pozostałych agencji. Niegdyś S&amp;P obniżył rating Stanów Zjednoczonych, co skończyło się zmianą - pod naciskiem USA - szefa tej agencji. </p> <p>To, że agencja zwraca uwagę na aspekty polityczne nie może być zarzutem, jeżeli zmienne polityczne rzeczywiście prowadzą do podwyższenia ryzyka kredytowego. Jeżeli jednak eksponuje się aspekty polityczne niezależnie od ich wpływu na ryzyko kredytowe, to brak profesjonalizmu. Tak było w 2016 r. kiedy S&amp;P obniżył rating Polski. </p> <p>PAP: Zarzuca Pan brak profesjonalizmu agencji S&amp;P?</p> <p>C.M.: Częściowo tak. Ale nie mówię tego na podstawie przypadku Polski z 2016 r., ale na podstawie wcześniejszych moich doświadczeń z tą agencją, jeszcze w czasach, kiedy byłem wiceministrem finansów. Nie wiem z czego wynika upolitycznienie S&amp;P.</p> <p>PAP: Czy możemy się spodziewać poprawy wizerunku Polski i w konsekwencji tego np. wzrostu kursu złotego, większego zainteresowania inwestorów Polską, większego napływu kapitału, czy spadku rentowności polskich obligacji?</p> <p>C.M.: Złoty i polskie obligacje mogą najwyżej nieznacznie odczuć pozytywny efekt zmiany ratingu. Cały czas istnieje ryzyko stałego wzrostu rentowności, co jest związane z zacieśnieniem polityki pieniężnej na świecie. Spośród krajów o ratingu A Polska ma zdecydowanie lepsze parametry dotyczące twardych czynników związanych z zadłużeniem, ryzyka niespłacania zobowiązań. Przy takich parametrach powinniśmy mieć rating AA. Nie mamy, ponieważ jesteśmy krajem bardzo uzależnionym od zewnętrznego rynku kapitałowego, ze zbyt wolnym tempem konwergencji do najlepszych gospodarek wskutek np. hamowania wzrostu wynagrodzeń, sprowadzania milionów imigrantów co w konsekwencji prowadzi do redukowania inwestycji w kraju i osłabiania procesów wzrostu wydajności pracy. </p> Schetyna i Lubnauer: W kwestii ratingu nie ma powodów do zachwytu http://forsal.pl/artykuly/1300521,schetyna-i-lubnauer-w-kwestii-ratingu-nie-ma-powodow-do-zachwytu.html 2018-10-13T12:58:00Z Polska powoli wraca do sytuacji sprzed rządów PiS – tak informację o decyzji agencji S&P ws. podwyższenia ratingu Polski skomentował lider PO Grzegorz Schetyna. Szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer dodała, że ratingiem "nie ma co się zachwycać".]]> <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p>W piątek wieczorem agencja S&amp;P Global Ratings podwyższyła długoterminowy rating Polski w walucie obcej do "A-" z BBB+". Dodano, że perspektywa ratingu jest stabilna.</p> <p>Pytany o tę sprawę w Poznaniu lider PO Grzegorz Schetyna powiedział w sobotę, że decyzja agencji ratingowej to nie oznaka jakiejkolwiek poprawy, ale sygnał, że kraj "wraca do sytuacji sprzed trzech lat, czyli sprzed tego czasu kiedy PiS objął rządy".</p> <p>"Najpierw wszystko poszło w dół – teraz powoli wraca do tej sytuacji z 2015 roku, czyli nic nowego. Chcę powiedzieć, że w tym ratingu za nami są tylko Rumunia, Bułgaria i Węgry. Więcej odwagi, więcej pracy, więcej skromności, mniej samozadowolenia – tego życzę premierowi Morawieckiemu. Więcej pracy na rzecz wolności gospodarczej, dobrej współpracy z samorządem, inwestycji, decyzji a nie politycznych, wyborczych kłamstw" - powiedział.</p> <p>Liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer dodała, że "nie ma co się zachwycać tym ratingiem, bo w dalszym ciągu deficyt w Polsce jest jednym z wyższych".</p> <p>"12 krajów, wykorzystując dobrą koniunkturę, ma w tej chwili nadwyżki budżetowe, natomiast Polska wciąż ma deficyt, jest ósma od końca. Warto też pamiętać, że Mateusz Morawiecki mamił nas tym, że doprowadzi do sytuacji, że będzie 25 proc. PKB na inwestycje. W tej chwili nie osiągamy 18 proc. Oznacza to, że mamy wielką zapaść jeśli chodzi o inwestycje i ten rating niewiele pomaga" - powiedziała.</p> <p>Grzegorz Schetyna i Katarzyna Lubnauer wzięli w sobotę udział w wielkopolskiej konwencji wyborczej Koalicji Obywatelskiej. </p><p>&gt;&gt;&gt; Czytaj też: <a href="http://forsal.pl/gospodarka/aktualnosci/artykuly/1299601,agencja-s-p-podnosi-rating-polski.html">Agencja S&amp;P podnosi rating Polski</a></p> Czerwińska: "Decyzja o podwyższeniu ratingu Polski potwierdza przyjęty kierunek działań" http://forsal.pl/artykuly/1300357,czerwinska-decyzja-o-podwyzszeniu-ratingu-polski-potwierdza-przyjety-kierunek-dzialan.html 2018-10-13T10:02:16Z Z dużą satysfakcją, zadowoleniem przyjmuję decyzję agencji ratingowej S&P Global o podwyższeniu ratingu dla Polski - powiedziała w sobotę minister finansów Teresa Czerwińska. Jej zdaniem decyzja ta potwierdza przyjęty kierunek działań.]]> <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p>"Taka decyzja agencji ratingowej - niezależnej instytucji, bardzo merytorycznej, bardzo obiektywnej - daje satysfakcję, czyli potwierdza przyjęty kierunek działań. Potwierdza politykę, jaką realizujemy" - powiedziała na konferencji prasowej Czerwińska.</p> <p>Jak podkreśliła, "polityka fiskalna polskiego rządu jest bardzo silną, bardzo mocną stroną oceny inwestycyjnej, jakości inwestycyjnej naszego kraju".</p> Szefowa MFW wzywa kraje do współpracy. "Płynąc razem, będziemy silniejsi" http://forsal.pl/artykuly/1300341,szefowa-mfw-wzywa-kraje-do-wspolpracy-plynac-razem-bedziemy-silniejsi.html 2018-10-13T09:53:07Z Światowy wzrost gospodarczy wciąż jest silny, ale wszedł w fazę zastoju – oceniła w sobotę szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) Christine Lagarde, wzywając kraje świata do współpracy i przestrzegając je, aby „nie dryfowały”.]]> <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p>Lagarde wypowiedziała się na konferencji prasowej na zakończenie dorocznego zgromadzenia MFW i Banku Światowego na indonezyjskiej wyspie Bali. Członkowie Funduszu zobowiązali się tam do unikania manipulacji kursami swoich walut i poszerzenia dialogu w sprawach sporów handlowych.</p> <p>„Płynąc razem, będziemy silniejsi (…) Nie dryfujmy, lecz współpracujmy, jak tylko możemy, bo razem będzie nam lepiej” - powiedziała szefowa MFW.</p> <p>Lagarde oceniła, że światowy wzrost wciąż jest silny, choć wszedł w fazę zastoju. MFW rozpoczął zgromadzenie na Bali od obniżenia prognozy globalnego wzrostu na 2018 rok z 3,9 do 3,7 proc.</p> <p>Na konferencji szefowa MFW poinformowała również, że nie zmieniła planu uczestnictwa w konferencji inwestycyjnej w Arabii Saudyjskiej, tzw. Davos na pustyni, ale będzie „bardzo uważnie” śledzić informacje w sprawie zaginięcia saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego. Z konferencji tej wycofało się wiele firm i mediów.</p> <p>„Doniesiono o rzeczach przerażających i jestem przerażona (…) ale muszę wykonywać zadania MFW we wszystkich częściach świata i (pracować) z wieloma rządami” - powiedziała.</p> <p>Dzień wcześniej Lagarde wyrażała nadzieję, że świat nie będzie podążał w kierunku zaostrzenia konfliktów handlowych ani wojen walutowych. „Oceniamy, że eskalacja obecnych sporów handlowych może obniżyć światowe PKB o prawie 1 proc. w ciągu najbliższych dwóch lat” - powiedziała.</p> <p>Wezwała przy tym nie tylko do deeskalacji konfliktów handlowych, ale również naprawy systemu handlu międzynarodowego, aby stał się on „nawet lepszy, sprawiedliwszy, silniejszy i obustronnie korzystny dla wszystkich państw i osób”.</p> <p>USA i Chiny - dwie największe gospodarki świata - prowadzą obecnie wojnę celną, którą chińskie ministerstwo handlu określało jako największą w historii. Waszyngton nałożył już karne cła na chiński eksport wart 250 mld dolarów rocznie, a Pekin w odwecie oclił amerykańskie towary za 110 mld dolarów rocznie.</p> Co oznacza decyzja S&P? Większą liczbę inwestorów w Polsce http://forsal.pl/artykuly/1300326,co-oznacza-decyzja-s-p-wieksza-liczbe-inwestorow-w-polsce.html 2018-10-13T09:44:01Z Decyzja S&P o podwyższeniu ratingu Polski oznacza przyciągnięcie większej liczby inwestorów, bezpieczeństwo na rynkach finansowych, niższe koszty obsługi długu; przez to więcej środków możemy przeznaczyć na nasze programy rozwojowe - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki.]]> <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p>"Ta decyzja oznacza (...) przyciągnięcie większej liczby inwestorów do Polski. Ona oznacza bezpieczeństwo na rynkach finansowych. Ona wreszcie też oznacza niższe koszty obsługi długu, a przez to więcej środków możemy przeznaczyć na nasze programy rozwojowe, infrastrukturalne, społeczne" - powiedział premier w radiu RMF FM.</p> <p>W piątek wieczorem agencja S&amp;P Global Ratings podwyższyła długoterminowy rating Polski w walucie obcej do "A-" z BBB+". Dodano, że perspektywa ratingu jest stabilna.</p> <p>Premier przyznał, że nie jest "za bardzo" zaskoczony decyzją agencji S&amp;P. "Dlatego że wiem, jak wygląda polska gospodarka. Wiem, w jakim jest stanie - jest w bardzo dobrym stanie. A więc agencje ratingowe mają twardy orzech do zgryzienia. Po prostu wiedzą doskonale, że perspektywy naszego budżetu, długu publicznego, wzrostu PKB są dobre lub bardzo dobre" - powiedział premier.</p> <p>Przypomniał, że wcześniej ta sam agencja obniżyła nam rating.</p> <p>"Dla mnie to jest taki znak drogowy. To +A+ to jest znak drogowy, że idziemy we właściwym kierunku przede wszystkim z perspektywy polskich rodzin, polskich obywateli. Jestem daleki też od jakiegoś triumfalizmu. W tym sensie, że jest to potwierdzenie - no powiedzmy to sobie delikatnie - przez instytucje, które nie były za bardzo sprzyjające, czy nie są za bardzo sprzyjające naszemu rządowi, bo my naruszyliśmy tyle interesów, że rzeczywiście te zagraniczne instytucje też czasami nie za bardzo za nami przepadają" - ocenił szef polskiego rządu.</p> Indeksy w USA wyraźnie nad kreską, głównie dzięki IT http://forsal.pl/artykuly/1299643,indeksy-w-usa-wyraznie-nad-kreska-glownie-dzieki-it.html 2018-10-12T20:52:28Z Amerykańskie indeksy giełdowe przerwały pasmo kilkudniowych zniżek, choć jeszcze godzinę przed zamknięciem notowań wynik sesji był trudny do przewidzenia. Zwyżkami wyróżniał się szczególnie sektor technologiczny. Duże banki zainaugurowały sezon wyników za III kw. Dolar i ropa z tygodniowymi spadkami.]]> <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p>Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 1,15 proc. do 25.339,99 pkt.</p> <p>Indeks S&amp;P 500 wzrósł o 1,42 proc. i wyniósł 2.767,13 pkt. Indeks w czwartek przełamał ważny z punktu widzenia analizy technicznej poziom, czyli 200-sesyjną średnią, po raz pierwszy od kwietnia.</p> <p>Nasdaq Comp. poszedł w górę o 2,29 proc. do 7.496,89 pkt. </p> <p>Na kilkadziesiąt minut przed zakończeniem notowań DJI zszedł pod kreskę, a zmiana S&amp;P 500 oscylowała w okolicach zera, co kontrastowało z pierwszą częścią sesji, gdy DJI zwyżkował nawet 1,5 proc., a S&amp;P 500 1,7 proc.</p> <p>DJI i S&amp;P 500 straciły od poniedziałku ok. 4,5 proc., co jest najsłabszym tygodniowym wynikiem od marca.</p> <p>Od historycznego szczytu ustanowionego 20 września S&amp;P 500 stracił ok. 6,5 proc. Około 3/4 spółek notowanych na indeksie znajdowało się trakcie piątkowej sesji w terytorium korekty (-10 proc. od rocznych szczytów), a 1/3 weszła w rynek niedźwiedzia (-20 proc.).</p> <p>Wzrostom w piątek przewodził sektor technologiczny i usług telekomunikacyjnych. Netflix zyskał ok. 5 proc., notowania Visa i Mastercard wzrosły o ponad 4 proc., Amazona o ponad 3 proc., Apple i Alphabet/Google o 3 proc. i 2,5 proc.</p> <p>W piątek na poprawę sentymentu w ograniczonym stopniu oddziaływały wyniki banków, które zainaugurowały sezon publikacji kwartalnych raportów przez spółki.</p> <p>JP Morgan i Citigroup pozytywnie zaskoczyły rynek zyskiem na akcję za III kwartał, Wells Fargo pobił oczekiwania na poziomie przychodów.</p> <p>Za wyjątkiem Citi i Wells Fargo, amerykańskie banki notowane na S&amp;P 500 mają jednak za sobą wyraźnie zniżkową sesję (minus 2-3 proc.).</p> <p>Rynek oczekuje wzrostu zysków spółek notowanych na S&amp;P 500 w III kw. o 19,9 proc. rdr. Oczekiwania na IV kw. kształtują się na poziomie +17,9 proc. rdr, a dla całego 2018 r. na poziomie +24,7 proc. W II kw. amerykańskie spółki z S&amp;P 500 zwiększyły zyski o 24,4 proc. rdr.</p> <p>W kolejnych latach rynek oczekuje wyhamowania dynamiki zysków do 11,5 proc. i 10 proc. w 2019 i 2020 r.</p> <p>Gorąco na giełdach zapowiada się kolejny tydzień, kiedy to raporty zaprezentują kluczowi gracze w poszczególnych sektorach: Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley, BlackRock, Travelers, J&amp;J, Netflix, IBM, czy P&amp;G.</p> <p>W piątek na rynku pojawiły się sygnały, które mogą przyczynić się do zapobieżenia dalszej eskalacji wojny handlowej USA-Chiny.</p> <p>Przedstawiciele amerykańskiego Departamentu Skarbu zarekomendowali szefowi resortu, w ramach opracowywania cyklicznego raportu, iż Chiny nie manipulują kursem swojej waluty.</p> <p>Traderzy z uwagą śledzą ruchy kursu juana, który w tym tygodniu osłabił się najmocniej od lipca. </p> <p>Inwestorów uspokoiły także poranne mocne dane o handlu zagranicznym Chin we wrześniu - nie widać w nich wpływu wojny handlowej toczącej się pomiędzy dwoma największymi gospodarkami świata.</p> <p>Na rynku pojawiły się wypowiedzi przedstawicieli Fed.</p> <p>Bankierzy z Fed mogą podnieść stopy procentowe nawet o 50 pb. powyżej poziomu neutralnego, który znajduje się w okolicach 2,75-3,0 proc. - powiedział w piątek Charles Evans, prezes Fed z Chicago.</p> <p>Dodał, że wzrost inflacji do poziomu 2,3-2,4 proc. "nie będzie problemem", a oczekiwania inflacyjne w USA są mocno zakotwiczone.</p> <p>Dolar umocnił się wobec koszyka walut o 0,2 proc., lecz w całym tygodniu stracił 0,5 proc.&#160;</p> Odbicie na GPW. Indeks WIG20 w górę o 1,24 proc. http://forsal.pl/artykuly/1299350,odbicie-na-gpw-indeks-wig20-w-gore-o-1-24-proc.html 2018-10-12T15:52:33Z Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 1,24 proc. wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 186,62 pkt w piątek, 12 października. ]]> <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p>Indeks giełdowy WIG30 zyskał 1,04 proc. i osiągnął poziom 2&#160;484,70 pkt. </p><p>Z kolei indeks WIG wzrósł wobec poprzedniego zamknięcia o 1,03 proc. i osiągnął 56&nbsp;516,02 pkt. </p><p>Obroty na rynku akcji wyniosły 823,3 mln zł, a największe zanotował PKN Orlen – 117,8 mln zł. </p><p>Na GPW w piątek wzrosły ceny akcji 159 spółek, 138 spadły, a 176 nie zmieniły się. </p> Spada popularność kryptowalut. Kurs bitcoina leci w dół http://forsal.pl/artykuly/1299348,spada-popularnosc-kryptowalut-kurs-bitcoina-leci-w-dol.html 2018-10-12T15:47:02Z Cena bitcoina spada wraz z gasnącą popularnością. Ostatnia wyprzedaż na globalnym rynku akcji również nie pomogła największej z kryptowalut. Zainteresowanie całym rynkiem kryptowalut w internecie jest na najniższym poziomie od półtora roku, kiedy bitcoin kosztował wtedy pięć razy mniej - pisze Bartosz Grejner, analityk rynkowy Cinkciarz.pl.]]> <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p>Jeżeli ktoś spodziewał się, że przecena na rynkach akcji praktycznie na całym świecie zwiększy popyt na <b>kryptowaluty</b> i podwyższy ich ceny, to mógł czuć się zawiedziony. Kryptowaluty, zamiast stać się alternatywą dla tradycyjnych instrumentów finansowych, traciły na wartości razem z nimi. W<b>artości bitcoina czy etherum</b> spadły do najniższych poziomów od ok. trzech tygodni.</p> <p> Z drugiej strony, spadek cen największych z kryptowalut nie powinien dziwić. Dużo większym zdziwieniem w obecnych warunkach byłby prawdopodobnie ich szybki i trwały wzrost. Od dłuższego czasu, w zasadzie od szczytów cenowych z przełomu poprzedniego i obecnego roku, zainteresowanie kryptowalutami stopniowo maleje. </p> <p> Intensywność wyszukiwania słów “bitcoin” czy “cryptocurrencies” (kryptowaluty) w Google spada wraz ze wspomnianym stopniowym zmniejszaniem się ich cen. Z jednej strony wydaje się to logiczne, lecz także dowodzi, że dla zdecydowanej większości osób zainteresowanych tematem kryptowalut liczy się wyłącznie aspekt cenowy, a właściwie potencjał na ogromne wzrosty, nie zaś technologia leżąca u podstaw kryptowalut i możliwości jej wykorzystania w życiu codziennym. </p> <p> Zainteresowanie kryptowalutami spada nawet szybciej niż ich ceny. Częstotliwość wyszukiwania hasła “bitcoin” znajduje się obecnie na najniższym poziomie od maja 2017 r. Co ciekawe, cena bitcoina wynosiła wtedy ok. 1,6 tys. dolarów, czyli cztery razy mniej niż dzisiaj. Nie musi to wcale oznaczać, że jest on aż tak przewartościowany, ale pokazuje smutną stronę prawdy o kryptowalutach.</p> <p> Sam rynek znajduje się obecnie w marazmie i wyraźnie oczekuje na pozytywny bodziec. Dopóki nic takiego nie nastąpi, dopóty ciężko oczekiwać wkroczenia cen kryptowalut na ścieżkę trwałego wzrostu.</p><p><a href="http://forsal.pl/finanse/waluty/artykuly/1285262,kryptowaluty-jak-instrumenty-finansowe-ue-probuje-unicestwic-bitcoina.html">Kryptowaluty jak instrumenty finansowe? UE próbuje unicestwić bitcoina</a></p>