© 2016 INFOR BIZNES Sp. z o. o. INFOR BIZNES Sp. z o. o. Forsal.pl: giełda 2016-05-06T03:30:54+02:00 INFOR BIZNES Sp. z o. o. http://forsal.pl/atom/tagi/gielda KNF żąda od GPW zawieszenia obrotu akcjami Hyperionu, Hawe i Topmedical do 5VI http://forsal.pl/artykuly/941277,knf-zada-od-gpw-zawieszenia-obrotu-akcjami-hyperionu-hawe-i-topmedical-do-5vi.html 2016-05-05T14:52:44Z Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek: Hyperion, Hawe, Topmedical począwszy od 5 maja do 5 czerwca br. włącznie z powodu nieprzekazania przez spółki do publicznej wiadomości raportów rocznych za rok obrotowy 2015 w terminie określonym przepisami prawa, podała Komisja. ]]> <p> <br /><br /> <br /><br /> "Zgodnie z § 101 ust. 9&#160;rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, zwanego dalej 'Rozporządzeniem', raport roczny i skonsolidowany raport roczny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 1031&nbsp; Rozporządzenia, nie później&nbsp;jednak niż cztery miesiące o dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy" - wskazała Komisja.<br /> <br /> Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym, podano także. <br /><br /> (ISBnews) </p> KNF skierowała do GPW wniosek o zawieszenie obrotu akcjami ENEFI http://forsal.pl/artykuly/941276,knf-skierowala-do-gpw-wniosek-o-zawieszenie-obrotu-akcjami-enefi.html 2016-05-05T14:51:05Z Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami ENEFI Energiahatekonysagi Nyrt. Od 4 maja br., podała Komisja. ]]> <p><br /> </p><p>Wniosek został skierowany z powodu zawieszenia obrotu instrumentami spółki na rynku węgierskim - Budapest Stock Exchange (XBUD), o czym KNF została poinformowana przez węgierski organ nadzoru Centralny Bank Węgier. <br /><br /> Zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi KNF, w przypadku otrzymania od organu nadzoru nad rynkiem regulowanym w innym państwie członkowskim informacji o wystąpieniu przez ten organ z żądaniem wstrzymania, zawieszenia lub wykluczenia z obrotu określonego instrumentu finansowego, występuje do spółek prowadzących rynek regulowany oraz podmiotów organizujących alternatywny system obrotu z żądaniem odpowiednio wstrzymania, zawieszenia lub wykluczenia z obrotu tego instrumentu finansowego, o ile nie spowoduje to znaczącego naruszenia interesów inwestorów ani nie zagrozi bezpieczeństwu obrotu, wyjaśniono. <br /><br /> (ISBnews) </p> Sprzedaż Grupy Gino Rossi wzrosła o 2% do 23,3 mln zł w kwietniu http://forsal.pl/artykuly/941268,sprzedaz-grupy-gino-rossi-wzrosla-o-2-do-23-3-mln-zl-w-kwietniu.html 2016-05-05T14:04:18Z Sprzedaż Grupy Gino Rossi wzrosła w kwietniu br. o 2% r/r i wyniosła łącznie 23,3 mln zł, podała spółka. ]]> <p> Sprzedaż Grupy w okresie styczeń - kwiecień spadła o 1% r/r i wyniosła 83,5 mln zł. <br /><br /> "Sprzedaż Simple CP wzrosła o 1% r/r i osiągnęła w kwietniu 2016 r. 8,9&#160;mln zł, a w Gino Rossi wzrosła r/r o 3% i wyniosła 14,4&nbsp;mln zł" – czytamy w komunikacie. <br /><br /> Sprzedaż Simple CP&nbsp;w okresie styczeń - kwiecień spadła o 2% r/r i wyniosła 31,3 mln zł, sprzedaż Gino Rossi w tym czasie pozostała procentowo bez zmian&nbsp;i wyniosła 52,2 mln zł. <br /><br /> Marża detaliczna realizowana w salonach własnych (pełnocenowych i outletowych), prowadzonych w formacie franczyzy zarządzanej i sklepie internetowym, wzrosła w kwietniu w Gino Rossi r/r o 4,3&nbsp;pkt proc. i wyniosła 53,6%, a w Simple CP wzrosła o 3,1 pkt proc. r/r. i wyniosła 63,9%. W okresie styczeń - kwiecień&nbsp;w Gino Rossi r/r o 4 pkt proc. i wyniosła 48,2%, a w Simple CP wzrosła o 3 pkt proc. r/r. i wyniosła 59,7%, podano także w komunikacie <br /><br /> Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r. <br /><br /> (ISBnews) </p> Przegląd wiadomości ze spółek - 5 maja 2016 r. http://forsal.pl/artykuly/941213,przeglad-wiadomosci-ze-spolek-5-maja-2016-r.html 2016-05-05T14:53:53Z Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, IAR oraz Emitent. ]]> <h2>Idea Bank&#160; </h2><p>Grupa Idea Bank wypracowała 68,7 mln zł zysku netto skorygowanego o podatek bankowy w I kw. 2016 r. Wynik ten był o 57% lepszy niż przed rokiem, podała instytucja.<a href="http://forsal.pl/artykuly/941189,zysk-netto-grupy-idea-banku-skoryg-o-podatek-bankowy-wzrosl-o-57-proc-w-i-kw.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Ferro&nbsp; </h2><p>Ferro odnotowało 8,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 5,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.<a href="http://forsal.pl/artykuly/941190,zysk-netto-ferro-wzrosl-do-8-11-mln-zl-w-i-kw-2016-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Śnieżka&nbsp;&nbsp; </h2><p>Śnieżka odnotowała 11,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 3,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.<a href="http://forsal.pl/artykuly/941191,zysk-netto-sniezki-wzrosl-do-11-8-mln-zl-w-i-kw-2016-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>CCC&nbsp; </h2><p>Zarząd CCC zdecydował o rekomendowaniu wypłaty 86,02 mln zł z zysku za 2015 r. w formie dywidendy, tj. 2,24 zł na akcję, podała spółka.<a href="http://forsal.pl/artykuly/941194,ccc-rekomenduje-wyplate-2-24-zl-dywidendy-na-akcje-za-2015-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Arctic Paper </h2><p>Arctic Paper podjął decyzję o formalnym rozpoczęciu prac w związku z rozważanym refinansowaniem istniejącego zadłużenia finansowego spółki i jej spółek zależnych wynikającego z zawartych umów kredytów i pożyczek oraz pozyskaniem alternatywnego finansowania, podała spółka.<a href="http://forsal.pl/artykuly/941195,arctic-paper-rozpoczal-prace-zmierzajace-do-refinansowania-zadluzenia.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Enea&nbsp; </h2><p>Enea wypracowała w I kw. 2016 r. skonsolidowane przychody na poziomie 2,94 mld zł, EBITDA w wysokości 668 mln zł i zysk netto 290 mln zł według wstępnych danych, podała spółka.<a href="http://forsal.pl/artykuly/941196,enea-miala-wstepnie-290-mln-zl-zysku-netto-w-i-kw-2016-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Emperia Holding, Stokrotka&nbsp; </h2><p>Stokrotka - spółka zależna Emperia Holding - osiągnęła w kwietniu 2016 r. wstępne wyniki sprzedaży towarów na poziomie 192 mln zł i były one wyższe o ok. 21,3% r/r, podała Emperia.<a href="http://forsal.pl/artykuly/941197,emperia-sprzedaz-stokrotki-wzrosla-o-21-3-proc-w-kwietniu.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Redan&nbsp; </h2><p>Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan wyniosła 51 mln zł w kwietniu 2016 r. i była o 6% wyższa niż rok wcześniej. W okresie styczeń-kwiecień br. sprzedaż wyniosła 174 mln zł i była o 8% wyższa r/r, podał Redan.<a href="http://forsal.pl/artykuly/941198,przychody-grupy-redan-wzrosly-o-6-proc-do-51-mln-zl-w-w-kwietniu-2016-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Auto Partner&nbsp; </h2><p>Pierwotna oferta publiczna do 23 mln nowych akcji i do 23 mln akcji sprzedawanych Auto Partner rozpoczęła się od ogłoszenia ceny maksymalnej w zapisach w transzy inwestorów indywidualnych - ustalono ją na 2,9 zł, podała spółka w aneksie do prospektu emisyjnego.<a href="http://forsal.pl/artykuly/941199,oferta-pierwotna-do-46-mln-akcji-auto-partner-rusza-dzis-cena-maksymalna-2-9-zl.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Cyfrowy Polsat, Midas &nbsp;&nbsp; </h2><p>Polkomtel - spółka pośrednio zależna od Cyfrowego Polsatu - zamierza ogłosić przymusowy wykup akcji, by osiągnąć 100% udziału w kapitale Midasa i wycofać akcje z obrotu giełdowego, podał Cyfrowy Polsat.<a href="http://forsal.pl/artykuly/941200,polkomtel-oglosi-przymusowy-wykup-akcji-midasa.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Lubelski Węgiel Bogdanka&nbsp; </h2><p>Lubelski Węgiel Bogdanka wypracowała w I kw. 2016 r. skonsolidowane przychody w wysokości 420,57 mln zł, EBITDA 173,35 mln zł i zysk netto 54,45 mln zł według wstępnych danych, podała spółka.<a href="http://forsal.pl/artykuly/941201,lw-bogdanka-miala-wstepnie-54-45-mln-zl-zysku-netto-w-i-kw-2016-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>BVT&nbsp; </h2><p>Zarząd BVT podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii A, poinformowała spółka. BVT wyemituje nie mniej niż 2 tys. i nie więcej niż 5 tys. zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej 1 tys. zł każda, podano również.<a href="http://forsal.pl/artykuly/941202,bvt-wyemituje-obligacje-serii-a-o-wartosci-nominalnej-2-5-mln-zl.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Fortuna Entertainment Group&nbsp; </h2><p>Zysk EBITDA Fortuna Entertainment Group spadł o 37,1% r/r do 4,6 mln euro w I kw. 2016 r., podała spółka. Fortuna jednocześnie podtrzymała całoroczną prognozę w zakresie spadku EBITDA o 10-15% w całym roku. <a href="http://forsal.pl/artykuly/941203,zysk-ebitda-fortuny-spadl-o-37-1-w-i-kw-caloroczna-prognoza-podtrzymana.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Voxel&nbsp; </h2><p>W skorygowanej propozycji uchwały na walne zgromadzenie Voxel, które odbędzie się 20 czerwca dzień dywidendy określono na 19 września 2016 r. a termin wypłaty dywidendy - na 4 października 2016 r., poinformowała spółka.<a href="http://forsal.pl/artykuly/941214,voxel-skorygowal-proponowany-dzien-dywidendy-na-9-ix-i-dzien-wyplaty-na-i-4-x.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Gino Rossi&nbsp; </h2><p>Sprzedaż Grupy Gino Rossi wzrosła w kwietniu br. o 2% r/r i wyniosła łącznie 23,3 mln zł, podała spółka.<a href="http://forsal.pl/artykuly/941268,sprzedaz-grupy-gino-rossi-wzrosla-o-2-do-23-3-mln-zl-w-kwietniu.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>ENEFI&nbsp; </h2><p>Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami ENEFI Energiahatekonysagi Nyrt. Od 4 maja br., podała Komisja.<a href="http://forsal.pl/artykuly/941276,knf-skierowala-do-gpw-wniosek-o-zawieszenie-obrotu-akcjami-enefi.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2> Hyperion, Hawe, Topmedical&nbsp; </h2><p>Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek: Hyperion, Hawe, Topmedical począwszy od 5 maja do 5 czerwca br. włącznie z powodu nieprzekazania przez spółki do publicznej wiadomości raportów rocznych za rok obrotowy 2015 w terminie określonym przepisami prawa, podała Komisja.<a href="http://forsal.pl/artykuly/941277,knf-zada-od-gpw-zawieszenia-obrotu-akcjami-hyperionu-hawe-i-topmedical-do-5vi.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p> Ceny ropy szybują w górę. Produkcja spada już ósmy tydzień z rzędu http://forsal.pl/artykuly/941166,ceny-ropy-szybuja-w-gore-produkcja-spada-juz-osmy-tydzien-z-rzedu.html 2016-05-05T06:42:59Z Ceny ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku mocno rosną w reakcji na spadek produkcji surowca w USA, już 8. tydzień z rzędu - podają maklerzy.]]> <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p><b>Baryłka ropy West Texas Intermediate</b> w dostawach na czerwiec na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 44,80 USD, po zniżce o 1,02 USD, czyli 2,3 proc. Brent w dostawach na lipiec na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie drożeje o 85 centów, czyli 1,9 proc., i wyceniana po 45,47 USD za baryłkę. </p><p>W środę Departament Energii USA (DoE) przedstawił oficjalne wyliczenia dotyczące zapasów ropy w ub. tygodniu. </p> <p><b>Zapasy ropy naftowej w USA</b> wzrosły w tym czasie o 2,78 mln baryłek, czyli 0,5 proc., do 543,39 mln baryłek - podał DoE. To ich najwyższy poziom od 1929 r. Analitycy oceniali, że w ubiegłym tygodniu zapasy ropy wzrosły w USA o 500 tys. baryłek. </p><p>Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, spadły o 1,26 mln baryłek, czyli 0,8 proc., do 156,98 mln baryłek - podał DoE.</p> <p>DoE podał też, że zapasy benzyny wzrosły w tym czasie o 0,54 mln baryłek, czyli 0,2 proc., do 241,79 mln baryłek. </p> <p>Z opublikowanych w środę danych DoE wynika też jednak, że produkcja ropy w USA spadła w ub. tygodniu do najniższego poziomu od września 2014 r. Produkcja ropy w USA wynosi teraz 8,83 mln b/d, jej spadek w ub. tygodniu wyniósł 113 tys. baryłek dziennie, najwięcej od sierpnia 2015 r. </p><p>"Obserwowany trend spadku produkcji ropy w USA jest całkiem pozytywny dla rynków paliw" - mówi Michael McCarthy, główny strateg CMC Markets w Sydney. "Oceniam, że ceny ropy mogą dojść niedługo do strefy 48-50 dolarów za baryłkę" - dodaje. </p><p>Podczas poprzedniej sesji ropa w USA zdrożała o 13 centów i kosztowała na zamknięciu handlu 43,78 USD za baryłkę. </p><p>&gt;&gt;&gt; Polecamy: <a href="http://forsal.pl/artykuly/938806,tania-ropa-przez-kolejne-20-lat-cykl-kondratiewa-wyjasnia-stan-dzisiejszej-gospodarki.html">Tania ropa przez kolejne 20 lat? Cykl Kondratiewa wyjaśnia stan dzisiejszej gospodarki</a></p><br /> Sprzedaż detaliczna Próchnika wzrosła o 79 proc. do ok. 6,5 mln zł w kwietniu http://forsal.pl/artykuly/941186,sprzedaz-detaliczna-prochnika-wzrosla-o-79-proc-do-ok-6-5-mln-zl-w-kwietniu.html 2016-05-05T08:18:55Z Sprzedaż detaliczna Próchnika w sklepach stacjonarnych oraz w sklepach internetowych wyniosła niemal 6,5 mln zł w kwietniu 2016 r., co oznacza wzrost o 79% w skali roku, podała spółka. ]]> <p> Sprzedaż detaliczna w salonach Adam Feliks Próchnik wzrosła w kwietniu o 97% r/r do 5,2 mln zł,&#160;zaś w salonach Rage Age spadła o 31% do 1,3 mln zł, podano w komunikacie. <br /><br /> Detaliczna marża brutto wyniosła 49% wobec 38% rok wcześniej, podano również. <br /><br /> Próchnik S.A. jest spółką handlową z branży odzieżowej, zlecającą produkcję projektowanych przez siebie kolekcji firmom zewnętrznym. Specjalizuje się w produkcji odzieży męskiej. Spółka jest notowana na GPW od pierwszej sesji giełdowej (16 kwietnia 1991 r.). <br /><br /> (ISBnews) </p> Sprzedaż detaliczna i hurtowa Bytomia wzroła o 44,5% r: r do 14,5 mln zł w IV http://forsal.pl/artykuly/941185,sprzedaz-detaliczna-i-hurtowa-bytomia-wzrola-o-44-5-r-r-do-14-5-mln-zl-w-iv.html 2016-05-05T08:16:57Z Wartość przychodów ze sprzedaży detalicznej i hurtowej osiągnięta w kwietniu 2016 r. przez Bytom wyniosła 14,539 mln zł i była wyższa o 44,5% r/r, podała spółka. ]]> <p> Szacunkowa marża detaliczna i hurtowa w kwietniu&#160;wyniosła 7,914&nbsp;mln zł i była wyższa o 34,5% r/r. <br /><br /> Sprzedaż detaliczna w kwietniu&nbsp;wyniosła&nbsp;14,139&nbsp;mln zł, co oznacza wzrost&nbsp;o 44,1% r/r. <br /><br /> Marża detaliczna (szacunkowa wartość marży brutto) wyniosła w kwietniu&nbsp;7,762&nbsp;mln zł i była wyższa&nbsp;o 33,6% r/r. <br /><br /> Wartość przychodów ze sprzedaży detalicznej i hurtowej w okresie styczeń-kwiecień&nbsp;wyniosła 44,5&nbsp;mln zł i była wyższa o 24,9% w skali roku. Sprzedaż detaliczna w tym okresie wyniosła 42,991&nbsp;mln zł, co oznacza wzrost o 28,6% w skali roku. <br /><br /> Szacunkowa marża detaliczna i hurtowa wyniosła w okresie styczeń-kwiecień&nbsp;23,3&nbsp;mln zł i była wyższa o 23,8% w skali roku. <br /><br /> Marża detaliczna (szacunkowa wartość marży brutto) wyniosła w okresie styczeń-kwiecień&nbsp;22,745&nbsp;mln zł i była wyższa o 26,1% r/r. <br /><br /> Bytom S.A. prowadzi sprzedaż detaliczną w sieci własnych sklepów pod Marką Bytom na terenie Polski oraz sprzedaż hurtową pod marką Intermoda. Firma rozpoczęła swoją działalność w lipcu 1945 roku, a od 1995 roku jest notowana na GPW. <br /><br /> (ISBnews) </p> Przegląd wiadomości ze spółek - 4 maja 2016 r. http://forsal.pl/artykuly/940951,przeglad-wiadomosci-ze-spolek-4-maja-2016-r.html 2016-05-04T15:09:35Z Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, IAR oraz Emitent. ]]> <h2>Macro Games&#160;&nbsp; </h2><p>Macro Games nabył 49% udziałów w amerykańskiej spółce Big Blue Marble Incorporation (BBM) za 1,1 mln USD, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/940922,macro-games-nabyl-49-proc-udzialow-w-amerykanskim-producencie-gier.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Inter Cars&nbsp; </h2><p>Inter Cars odnotował 151,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 177,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.<a href="http://forsal.pl/artykuly/940926,zysk-netto-inter-cars-spadl-do-151-03-mln-zl-w-2015-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Master Pharm&nbsp; </h2><p>Master Pharm odnotował 8,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 6,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.<a href="http://forsal.pl/artykuly/940927,zysk-netto-master-pharm-wzrosl-do-8-33-mln-zl-w-2015-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</a>&nbsp; </p><h2>Qumak&nbsp; </h2><p>Qumak odnotował 9 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 7,74 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.<a href="http://forsal.pl/artykuly/940929,strata-netto-qumak-zwiekszyla-sie-do-9-mln-zl-w-2015-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>PBKM&nbsp; </h2><p> Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) odnotował 8,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 9,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.<a href="http://forsal.pl/artykuly/940930,zysk-netto-pbkm-spadl-do-8-7-mln-zl-w-2015-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>NWR&nbsp; </h2><p>OKD - spółka zależna New World Resources (NWR) - złożył 3 maja br. do sądu wniosek o rozpoczęcie procedury niewypłacalności, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/940931,nwr-okd-zlozyl-wniosek-w-sprawie-niewyplacalnosci.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Quercus TFI&nbsp; </h2><p>Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wzrosła do 3 814 mln zł na koniec kwietnia 2016 r. wobec 3 756,9 mln zł miesiąc wcześniej, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/940939,aktywa-pod-zarzadzaniem-quercus-tfi-wzrosly-do-3-81-mld-zl-na-koniec-kwietnia-br.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>CCC&nbsp; </h2><p>Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC za kwiecień 2016 wyniosły ponad 306 mln zł i były wyższe o 41,7% od osiągniętych rok wcześniej, podała spółka.<a href="http://forsal.pl/artykuly/940940,przychody-ccc-wzrosly-o-ok-41-7-r-r-do-ponad-306-mln-zl-w-kwietniu.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Lotos&nbsp; </h2><p> Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 4,27 USD/baryłkę w kwietniu 2016 r. wobec 4,33 USD/baryłkę w marcu i 7,87 USD/baryłkę w kwietniu 2015 r., podała spółka.<a href="http://forsal.pl/artykuly/940942,modelowa-marza-rafineryjna-grupy-lotos-spadla-r-r-do-4-27-usd-bbl-w-kwietniu.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>mBank&nbsp;&nbsp; </h2><p>Przewodniczący rady nadzorczej mBanku zarekomenduje kandydaturę Christopha Heinsa na stanowisko wiceprezesa odpowiedzialnego za obszar finansów na najbliższym planowanym posiedzeniu RN, wyznaczonym na 10 czerwca 2016 r., podał bank. <a href="http://forsal.pl/artykuly/940944,rn-mbanku-rekomenduje-christopha-heinsa-na-stanowisko-wiceprezesa-ds-finansow.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Copernicus Securities&nbsp; </h2><p>Copernicus Securities dokonała przydziału 1 965 sztuk obligacji serii C, o łącznej wartości nominalnej i emisyjnej 1,965 mln zł., poinformował broker. <a href="http://forsal.pl/artykuly/940945,copernicus-securities-przydzielil-obligacje-serii-c-o-wartosci-nom-1-965-mln-zl.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Private Equity Managers, Internet Ventures </h2><p>Internet Ventures FIZ - fundusz zarządzany przez grupę Private Equity Managers - którego współudziałowcem jest Krajowy Fundusz Kapitałowy, inwestuje w spółkę RemoteMyApp wykorzystującą technologię strumieniowania treści multimedialnych (gier, wideo, aplikacji, muzyki) z osobistego komputera na smartfony. Inwestycja w projekt może wynieść do 6 mln zł.<a href="http://forsal.pl/artykuly/940946,internet-ventures-zarzadzany-przez-pemanagers-inwestuje-w-remotemyapp.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>PGNiG&nbsp; </h2><p>Projekty zgłoszone przez firmy Egovita, ICS Industrial Combustion Systems i N-ergia zostały wybrane przez PGNiG Termika podczas "Warsztatów Innowacyjnych Pomysłów", podała spółka. Zwycięskie projekty zostaną przygotowane do pilotażu i ewentualnego komercyjnego wdrożenia.<a href="http://forsal.pl/artykuly/940947,pgnig-termika-wybrala-trzy-innowacyjne-projekty-do-pilotazu-i-ew-wdrozenia.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><p>Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) planuje rozpoczęcie w czerwcu dostaw gazu LNG do Świnoujścia w ramach kontraktów krótkoterminowych spot, podała spółka.<a href="http://forsal.pl/artykuly/941027,pgnig-planuje-dostawy-lng-do-swinoujscia-w-ramach-kontraktow-spotowych.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>X-Trade Brokers DM</h2><p>Akcjonariusz sprzedający akcje X-Trade Brokers Dom Maklerski w ofercie publicznej przydzielił wszystkie 16,433 mln akcji oferowanych 1 789 inwestorom, podała spółka.<a href="http://forsal.pl/artykuly/940966,x-trade-brokers-dm-inwestorom-przydzielono-wszystkie-oferowane-16-43-mln-akcji.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Alior Bank,&nbsp; Bank BPH&nbsp;&nbsp; </h2><p>Alior Bank złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o wyrażenie zgody na nabycie części mienia Banku BPH, podał Urząd. <a href="http://forsal.pl/artykuly/940967,alior-bank-zlozyl-wniosek-do-uokik-o-zgode-na-nabycie-czesci-mienia-banku-bph.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><h2>Archicom </h2><p>Grupa Archicom kupiła w Krakowie działkę na której powstanie ponad 50 mieszkań o łącznej powierzchni 3 370 PUM za 3,8 mln zł, poinformowała spółka.<a href="http://forsal.pl/artykuly/940969,archicom-kupuje-dzialke-w-krakowie-pod-budowe-ponad-50-mieszkan.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Torpol&nbsp; </h2><p>Torpol złożył najtańszą ofertą, wartą 62,67 mln zł brutto, w postępowaniu przetargowym na prace na linii kolejowej nr 18 Kutno - Toruń Główny, na odcinku Włocławek Brzezie - Aleksandrów Kujawski, podały PKP Polskie Linie Kolejowe.<a href="http://forsal.pl/artykuly/940979,torpol-z-najtansza-oferta-na-prace-na-linii-kutno-torun-za-62-7-mln-zl.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Budimex&nbsp; </h2><p>Budimex podpisał z Gminą Lublin umowę na przebudowę stadionu lekkoatletycznego przy al. J. Piłsudskiego o wartości 29 947 000 zł netto, podała spółka.<a href="http://forsal.pl/artykuly/940989,budimex-ma-umowe-na-przebudowe-stadionu-w-lublinie-za-29-95-mln-zl-netto.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Mediatel&nbsp; </h2><p>Zarząd Giełdy zawiesił obrót akcjami spółki Mediatel do końca 31 maja, podała GPW.<a href="http://forsal.pl/artykuly/941023,gielda-zawiesila-obrot-akcjami-mediatela-do-konca-31-maja.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Vistula Group&nbsp; </h2><p>Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Vistula Group w kwietniu br. wyniosły około 44,8 mln zł i były wyższe o ok. 15,8% r/r, podała spółka. W ujęciu narastającym wartość przychodów zrealizowanych w okresie styczeń - kwiecień br. roku wyniosła ok. 164,3 mln zł i była wyższa o ok. 15,7% w skali roku.<a href="http://forsal.pl/artykuly/941024,przychody-vistula-group-wzrosly-o-ok-15-8-r-r-do-ok-44-8-mln-zl-w-kwietniu.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Herkules&nbsp; </h2><p>Zarząd spółki Herkules zaproponuje akcjonariuszom ustalenie dnia prawa do dywidendy na 24 sierpnia, zaś dzień wypłaty dywidendy na 13 września 2016 r., podała spółka.<a href="http://forsal.pl/artykuly/941034,herkules-proponuje-ustalenie-dnia-dywidendy-na-13-wrzesnia-br.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Erbud&nbsp; </h2><p>Erbud podpisał warunkową umowę o wartości 60,82 mln zł netto na budowę obiektu hotelowego oraz obiektu biurowego w Łodzi, podała spółka.<a href="http://forsal.pl/artykuly/941035,erbud-ma-warunkowa-umowe-na-budowe-w-lodzi-za-60-82-mln-zl-netto.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p> RN mBanku rekomenduje Christopha Heinsa na stanowisko wiceprezesa ds. finansów http://forsal.pl/artykuly/940944,rn-mbanku-rekomenduje-christopha-heinsa-na-stanowisko-wiceprezesa-ds-finansow.html 2016-05-04T10:54:39Z Przewodniczący rady nadzorczej mBanku zarekomenduje kandydaturę Christopha Heinsa na stanowisko wiceprezesa odpowiedzialnego za obszar finansów na najbliższym planowanym posiedzeniu RN,  wyznaczonym na 10 czerwca 2016 r., podał bank. ]]> <p> "Pan Heins podejmie swoje obowiązki w banku z dniem 1 lipca 2016 r. po zatwierdzeniu przez radę nadzorczą po planowanym z dniem 30 czerwca 2016 r. odejściu ze stanowiska wiceprezesa zarządu pana Joerga Hessenmuellera"- podał bank. <br /><br /> Christopha Heins obecnie jest dyrektorem controllingu grupy, jednostki odpowiedzialnej za raportowanie i planowanie finansowe grupy Commerzbanku. Karierę rozpoczął w 1988 roku w Dresdner Banku jako relationship manager. Do chwili obecne pełnił szereg funkcji w grupie Commerzbanku, zarówno w Niemczech, jak i za granicą, &#160;zaś w 2008 r. Heins rozpoczął pracę jako CFO oddziału Commerzbanku w Nowym Jorku, którą pełnił do czasu powrotu do Frankfurtu w roku 2012. <br /><br /> mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 123,52 mld zł na koniec 2015 r. <br /><br /> (ISBnews) <br /><br /> &nbsp; <br /><br /> &nbsp; </p> Przychody CCC wzrosły o ok. 41,7% r: r do ponad 306 mln zł w kwietniu http://forsal.pl/artykuly/940940,przychody-ccc-wzrosly-o-ok-41-7-r-r-do-ponad-306-mln-zl-w-kwietniu.html 2016-05-04T10:50:33Z Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC za kwiecień 2016 wyniosły ponad 306 mln zł i były wyższe o 41,7% od osiągniętych rok wcześniej, podała spółka. ]]> <p> "Przychody ze sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych sieci CCC za kwiecień 2016 wyniosły około 269 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 29,9%, narastająco za okres styczeń-kwiecień wyniosły ponad 723 mln zł i były wyższe o 17% w stosunku do roku 2015 r." - podano w komunikacie. <br /><br /> Przychody za okres styczeń-kwiecień wyniosły ponad 842 mln zł i wzrosły o 30% r/r. <br /><br /> Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. <br /><br /> (ISBnews) <br /><br /> &#160; <br /><br /> &nbsp; <br /><br /> &nbsp; </p>