© 2014 INFOR PL S.A. INFOR PL S.A. Forsal.pl: giełda 2014-09-23T22:11:00+02:00 INFOR PL S.A. http://forsal.pl/atom/tagi/gielda MSP chwali GPW za zawieszenie rozmów z CEESEG http://forsal.pl/artykuly/824001,msp-chwali-gpw-za-zawieszenie-rozmow-z-ceeseg.html 2014-09-23T16:51:44Z <p> - W pełni popieramy rekomendację zarządu GPW o zawieszeniu rozmów z Wiedniem. Za tą decyzją przemówił rachunek ekonomiczny. Obecnie najważniejszym wyzwaniem dla GPW jest doprowadzenie do wzrostu płynności na rynku, co gwarantuje jego rozwój - powiedział wiceminister Wojciech Kowalczyk, cytowany w komunikacie. </p><p>Do końca października <strong>zarząd GPW przedstawi zaktualizowaną strategię</strong> zawierająca rozwiązania, które wzmocnią bezpieczeństwo modelu biznesowego GPW, w celu długoterminowego i stabilnego kreowania wartości dla akcjonariuszy, podano także. </p><p>- Jesteśmy przekonani, że w ciągu kilku najbliższych lat GPW zdobędzie dużo mocniejszą pozycję na arenie międzynarodowej i niewykluczone, że wówczas wróci do rozmów o konsolidacji z partnerami zagranicznymi - powiedział Kowalczyk. </p><p><strong>Prezes GPW Paweł Tamborski</strong> poinformował dziś, że po&#160; przeanalizowaniu możliwych opcji rozwoju regionalnego oraz biorąc pod uwagę duży potencjał wzrostu polskiej gospodarki i rynku kapitałowego, GPW postanowiła skoncentrować się obecnie na rozwoju organicznym. Nie wyklucza to jednak możliwości współpracy indywidualnych projektach w celu zwiększenia atrakcyjności i rozpoznawalności środkowoeuropejskiego rynku kapitałowego.&nbsp;</p><p>&gt;&gt;&gt; Polecamy: <a href="http://forsal.pl/artykuly/823986,gpw-nie-kupi-wiedenskiej-gieldy.html">GPW nie kupi wiedeńskiej giełdy</a></p> Midas uważa, że wyrok WSA nie wpływa na realizację celów CenterNet i Mobyland http://forsal.pl/artykuly/823996,midas-uwaza-ze-wyrok-wsa-nie-wplywa-na-realizacje-celow-centernet-i-mobyland.html 2014-09-23T16:08:18Z <p> „Oznacza to, że spółki te mogą nadal w pełni korzystać z zarezerwowanych prawomocnie i ostatecznie na ich rzecz częstotliwości, a w konsekwencji nadal realizować założone cele działalności Grupy Kapitałowej Midas" - czytamy w komunikacie. </p><p>Zarząd spółki obecnie nadal nie jest w stanie przewidzieć kierunku, jak również zakresu dalszych działań w tej sprawie, podejmowanych w przyszłości przez uczestników przedmiotowego postępowania, podano także. </p><p>Midas poinformował, że obecnie CenterNet oraz Mobyland oczekują na doręczenie odpisu wyroku WSA z uzasadnieniem, na podstawie analizy którego zostanie podjęta decyzja co do dalszych kroków w przedmiotowej sprawie. </p><p>„Jednocześnie, zarząd spółki pragnie przypomnieć, że w powyżej opisywanym postępowaniu związanym z Powtórzonym Przetargiem, spółki CenterNet i Mobyland występują w charakterze zainteresowanego, gdyż postępowanie to w głównej mierze skierowane jest przeciwko decyzjom administracyjnym wydanym przez Prezesa UKE" - czytamy dalej. </p><p>Dzisiejszy wyrok Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Warszawie został wydany wskutek rozpatrzenia skarg, złożonych przez T-Mobile Polska oraz Orange Polska. </p><p>Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzje prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na podstawie których prezes UKE odmówił unieważnienia powtórzonego przetargu na rezerwacje częstotliwości z zakresu 1710-1730 MHz i 1805-1825 MHz. </p><p>„WSAW uznał, że wydane uprzednio wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego: z dnia 3 lutego 2011 roku oraz z dnia 8 maja 2014 roku, przesądziły zarówno o konieczności unieważnienia, jak i o niedopuszczalności unieważnienia tylko w części tego samego przetargu, który był przedmiotem orzekania w zaskarżonych decyzjach prezesa UKE" - czytamy także w komunikacie. </p><p>W konsekwencji, wyrażone w ww. wyrokach NSA poglądy prawne, dotyczące kwestii bezpodstawności częściowego unieważnienia przetargu, były dla Prezesa UKE wiążące, również przy wydawaniu decyzji odmawiających unieważnienia Powtórzonego Przetargu. Zdaniem WSAW, okoliczność ta wykluczała możliwość częściowego przeprowadzenia przez Prezesa UKE w 2011 roku, niektórych tylko czynności przetargowych, obejmujących w praktyce ocenę oferty złożonej w 2007 roku przez T-Mobile Polska, podano także. </p><p><strong>Midas</strong>, należący do telekomunikacyjnej grupy miliardera Zygmunta Solorza-Żaka, chce do końca roku zwiększyć liczbę stacji bazowych do 2,0 tys. z 1,3 tys. obecnie. Cały program inwestycyjny - zakładający zwiększenie liczby stacji do 4,8 tys. w połowie 2016 r. - ma kosztować ponad 1,0 mld zł. W skład Grupy Midas wchodzą m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2. </p><br /> Wojas nabył udziały dające 31,63 proc. głosów na WZ Chochołowskie Termy http://forsal.pl/artykuly/823994,wojas-nabyl-udzialy-dajace-31-63-proc-glosow-na-wz-chocholowskie-termy.html 2014-09-23T16:05:44Z <p> „Zarząd Wojas S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym powziął informację o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego, pod datą 19.09.2014 r., posiadanych nowopowstałych udziałów o wartości nominalnej 10 mln zł, dających prawo 31,63% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Chochołowskie Termy sp. z o.o. z siedzibą w Chochołowie" - czytamy w komunikacie. </p><p>Chochołowskie Termy są właścicielem będącego w budowie nowoczesnego i ekologicznego kompleksu basenów termalnych zasilanych wodą geotermalną z zastosowaniem zawansowanych nowych technologii tworzących nowy typ usług rekreacyjnych i rewitalizacyjnych. Inwestycja ma zostać oddana do użytku w czerwcu 2015 r., podano także. </p><p>„Wojas S.A. posiadane udziały traktuje jako inwestycję średnioterminową o sporym potencjale wzrostu wartości" - czytamy dalej.&#160; </p><p>Wojas poinformował, że nie sprawuje kontroli nad spółką, jednakże ma jednego przedstawiciela w 3-osobowym składzie jej rady nadzorczej. </p><p><strong>Wojas </strong>to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r.. W 2013 r. spółka odnotowała 188 mln zł skonsolidowanych przychodów. </p> PCC Rokita przeprowadzi emisję 5-letnich obligacji serii BB o wartości 25 mln zł http://forsal.pl/artykuly/823993,pcc-rokita-przeprowadzi-emisje-5-letnich-obligacji-serii-bb-o-wartosci-25-mln-zl.html 2014-09-23T16:02:21Z <p> "Obligacje serii BB oprocentowane będą w stałej wysokości 5,5% w stosunku rocznym. Okresy odsetkowe będą wynosiły 3 miesiące. Spółka wykupi obligacje serii BB w terminie 5 lat od dnia ich przydziału. Obligacje serii BB będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu obligacji serii BB" - czytamy w komunikacie. </p><p>Obligacje serii BB zostaną wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst, podano także. </p><p>Latem spółka przeprowadziła <a href="http://finansopedia.forsal.pl/wiki/Oferta_publiczna_kaskadowa">ofertę kaskadową </a>(w kilku transzach) obligacji serii BA. </p><p><a href="http://finansopedia.forsal.pl/wiki/PCC_Rokita">PCC Rokita</a> zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 1101 mln zł w 2013 r. </p> KNF zatwierdziła prospekt emisyjny CDRL w związku z planami IPO http://forsal.pl/artykuly/823992,knf-zatwierdzila-prospekt-emisyjny-cdrl-w-zwiazku-z-planami-ipo.html 2014-09-23T16:00:16Z <p> Oferującym jest Trigon Dom Maklerski.<br /> </p><p>CDRL to właściciel marki odzieży dziecięcej <strong>Coccodrillo</strong>. Spółka przeprowadzi ofertę publiczną, a pozyskane środki przeznaczy m.in. na rozwój sieci sprzedaży. </p><p>Spółka jest obecna od grudnia 2011 roku na rynku Catalyst, gdzie do września br. będą jeszcze notowane jej obligacje. </p><p>CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo. Zdobyła wiodącą pozycję na rynku polskim oraz w Europie Środkowo-Wschodniej, a także działa w krajach poza Unią Europejską. Sklepy <strong>Coccodrillo </strong>znajdują się na czterech kontynentach, m.in. w Arabii Saudyjskiej, Chinach czy Brazylii. </p><p>Na koniec 2013 r. spółka miała 342 sklepów wobec 294 rok wcześniej oraz 234 w 2011 roku. Od 2010 r. CDRL oferuje swoje produkty również w sklepie internetowym, który systematycznie jest rozwijany. </p><p>Głównymi akcjonariuszami spółki są Marek Dworczak oraz Tomasz Przybyła, którzy pełnią odpowiednio funkcje prezesa oraz wiceprezesa zarządu. Obaj są od 20 lat związani z branżą, a od 11 lat wspólnie rozwijają markę Coccodrillo. </p><p>W I połowie 2014 r. grupa CDRL zanotowała 71,7 mln zł przychodów oraz 6,1 mln zł zysku netto, wobec 65,4 mln zł przychodów i 0,8 mln zł straty w analogicznym okresie 2013 roku. </p><p><strong>Grupa CDRL</strong> zajmuje się przede wszystkim projektowaniem, produkcją oraz dystrybucją ubranek dla dzieci i młodzieży marki Coccodrillo. Uzupełniającą ofertę spółki stanowi obuwie dziecięce (własnej produkcji oraz innych producentów) oraz zabawki i akcesoria (innych producentów). </p> Arctic planuje zmiany organizacji w Skandynawii, liczy na redukcję kosztów http://forsal.pl/artykuly/823991,arctic-planuje-zmiany-organizacji-w-skandynawii-liczy-na-redukcje-kosztow.html 2014-09-23T15:58:16Z <p> „W efekcie analiz związanych z programem restrukturyzacji grupa Arctic Paper zamierza zmienić strukturę działań w Skandynawii w sferze sprzedaży i logistyki. Wstępne badania wskazują na możliwości znacznych oszczędności kosztowych w skali roku, jak również na potencjał wzrostu efektywności w nowej strukturze organizacji" – czytamy w komunikacie. </p><p>Arctic Paper podkreśla, że działając w biznesie, który jest coraz bardziej wymagający, w szczególności na rynku skandynawskim, gdzie rynek branży papierniczej szybko się kurczył w&#160;ciągu ostatnich pięciu lat, grupa nieustannie pracuje nad usprawnianiem swoich działań, w szczególności w Skandynawii.&nbsp;</p><p>&gt;&gt;&gt; Czytaj też: <a href="http://forsal.pl/artykuly/820013,arctic-podtrzymal-zapowiedz-istotnej-poprawy-wyniku-netto-za-2014r-po-i-polr.html">Arctic podtrzymał zapowiedź 'istotnej' poprawy wyniku netto za 2014r. po I półr.</a></p><p>„W efekcie grupa zidentyfikowała możliwości racjonalizacji kosztów i wzrostu efektywności, które mogą wyniknąć z restrukturyzacji działalności w&nbsp;Skandynawii. W związku z tym Grupa planuje stworzyć nową strukturę dla organizacji sprzedaży w tym regionie, a także przenieść część działu logistyki – proces ten już się rozpoczął" – czytamy dalej. </p><p>Zmiany określono jako naturalną kontynuację długoterminowej strategii grupy Arctic Paper dla&nbsp;Skandynawii – nadal służyć klientom w Szwecji, Danii i Norwegii w&nbsp;najbardziej efektywny i indywidualny sposób. </p><p>„Podejmowane przez grupę działania są oparte na dwóch strategicznych filarach – stabilności i mobilności – zgodnie z planem naprawczym zapoczątkowanym w ubiegłym roku. Działania zaplanowane w Skandynawii skupiają się na stabilności, co oznacza koncentrację na stabilności finansowej oraz poprawie pod względem kosztów i&nbsp;efektywności działalności grupy" – wskazano ponadto. </p><p>Celem grupy Arctic Paper jest pozostanie stabilnym i solidnym dostawcą również w&nbsp;przyszłości i aby temu sprostać, grupa musi dostosować się do nowych i&nbsp;zmieniających się warunków rynkowych, zaznaczono w informacji. </p><p>„Jedna efektywna organizacja sprzedaży w Skandynawii, z działami sprzedaży w Danii, Norwegii oraz Szwecji, oraz współpraca międzynarodowa na szeroką skalę w&nbsp;zakresie logistyki będą służyć czterem papierniom w grupie. W efekcie poprawią się możliwości zwiększenia poziomu usług i efektywności grupy" – stwierdzono również. </p><p><strong>Arctic Pape</strong>r to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. </p> GPW mocno w dół. WIG20 spadł dzisiaj o 1,21 proc. http://forsal.pl/artykuly/823988,gpw-mocno-w-dol-wig20-spadl-dzisiaj-o-1-21-proc.html 2014-09-23T15:52:47Z <p> We wtorek indeks giełdowy<strong> WIG30</strong> spadł o 1,24 proc. wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2672,95 pkt.Z kolei indeks<strong> WIG</strong> zniżkował o 1,19 proc. do 54615,81 pkt.<br /> </p><p>Obroty na rynku akcji wyniosły 815,1 mln zł, a największe zanotował KGHM – 147 mln zł. Na GPW we wtorek wzrosły ceny akcji 116 spółek, 239 spadły, a 109 nie zmieniły się.</p><p>&gt;&gt;&gt; Polecamy:&#160; <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/823859,europejskie-indeksy-spadaja-dobry-pmi-z-chin-slabiej-we-francji.html">Europejskie indeksy spadają. Dobry PMI z Chin, słabiej we Francji</a></p> Przasnyski: Niedźwiedzie nie zmarnowały okazji http://forsal.pl/artykuly/823983,przasnyski-niedzwiedzie-nie-zmarnowaly-okazji.html 2014-09-23T15:23:08Z <p>Nasze indeksy trzymały się lepiej niż wskaźniki na głównych parkietach naszego kontynentu, ale spadki i tak były dotkliwe.</p><p>Jedynie przez pierwszych kilkadziesiąt minut wtorkowej sesji warszawskie byki próbowały odrabiać straty po nieudanej końcówce z poprzedniego dnia. Inwestorzy szybko przypomnieli sobie o sporym spadku na Wall Street oraz przestraszyli się zniżkujących indeksów na głównych giełdach europejskich. Po godzinie z początkowych, sięgających 0,2 proc. zwyżek wskaźników naszych największych spółek już nic nie zostało, a podaż poczynała sobie coraz bardziej odważnie. </p><p>W południe <strong>WIG20 pożegnał się z poziomem 2500 punktów</strong>, tracąc 0,9 proc., a próba obrony przed dalszą przeceną szybko spełzła na niczym. Znikła też niedawna siła małych i średnich spółek. WIG50 i mWIG40 podążały śladem większych kolegów, a popyt do południa nawet nie próbował się przeciwstawiać sprzedającym.</p><p>Bykom nie sprzyjały dane makroekonomiczne. Co prawda indeks aktywności chińskiego przemysłu utrzymał się wbrew obawom powyżej poziomu 50 punktów, ale analiza jego składowych dała powody do niepokoju o sytuację na rynku pracy i w sektorze nieruchomości. Niewielka poprawa wskaźnika PMI dla przemysłu we Francji nie była żadnym pocieszenie. Wczesnym popołudniem CAC40 tracił niemal 2 proc. Niemiłą niespodziankę sprawił PMI niemieckiego przemysłu, zbliżając się niebezpiecznie do granicy 50 punktów. Odpowiedzią był spadek DAX-a o ponad 1 proc.</p><p>Indeksowi naszych największych spółek najbardziej ciążyły silnie zniżkujące już drugi dzień z rzędu akcje największych banków. Walory PKO momentami taniały o prawie 3 proc. Szybko dołączyły do nich papiery JSW. Akcje Pekao i mBanku także nie pozostawały zbyt daleko w tyle. Po ponad 2 proc. w dół szły też walory PKN Orlen i PGE. Jedynie nieznacznie zniżkę indeksu amortyzowały zwyżkujące wczesnym popołudniem o ponad 2 proc. papiery Orange oraz zwyżkujące o ponad 1 proc. akcje KGHM i BZ WBK. Wśród trzydziestki blue chips przekraczającej 4,5 proc. przecenie ulegały akcje Grupy Azoty. O niemal 3,5 proc. w dół szły papiery Cyfrowego Polsatu, którym przez moment dorównywały walory TVN.</p><p>W gronie średniaków spadkowiczom przewodziły taniejące o ponad 5,5 proc. akcje Emperii. Dwie spadkowe sesje z rzędu niemal w całości zniwelowały poprzedzającą je kilkudniową próbę przełamania trwającej od kilku miesięcy złej passy. Podobnie było w przypadku zniżkujących o 4 proc. walorów Ekoexportu. <strong>Po 2-3 proc. w dół szły między innymi papiery </strong>Millennium, Astarty, Rafako i Kopeksu. O ponad 2,5 proc. drożały natomiast akcje Famuru. Na szerokim rynku uwagę zwracał przekraczający 11 proc skok zapomnianych nieco akcji Sobieskiego, któremu towarzyszyły bardzo wysokie jak na tę spółkę obroty. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy jej akcje zyskały ponad 40 proc. Po 5-6 proc. zniżkowy walory Elzabu i Groclinu.</p><p>Giełda w Nowym Jorku zaczęła dzień od spadku indeksów po 0,3 proc., ale w pierwszych godzinach handlu niedźwiedzie nie przyciskały zbyt mocno, a ich zdobycze powoli topniały, co poprawiło nieco sytuację na naszym kontynencie. Kiepskie nastroje komentatorzy tłumaczyli interwencją w Syrii oraz danymi z Europy i Chin. </p><p>WIG20 ostatecznie stracił 1,21 proc., WIG30 spadł o 1,24 proc., WIG o 1,19 proc., WIG50 zniżkował o 1,08 proc., a WIG250 o 0,58 proc. Obroty wyniosły 807 mln zł.</p> Przegląd wiadomości ze spółek - 23 września 2014 r. http://forsal.pl/artykuly/823933,przeglad-wiadomosci-ze-spolek-23-wrzesnia-2014-r.html 2014-09-23T16:09:00Z <h2>Alterco </h2><p>Alterco odnotowało 3,70 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 5,05 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/823911,alterco-strata-netto-zmniejszyla-sie-do-3-70-mln-zl-w-i-kw-2014-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&#160;&nbsp; </p><h2>Alior</h2><p>Alior Bank nabył 20 tys. obligacji serii C o łącznej wartości 20 mln zł, podała instytucja. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/823923,alior-wykupil-kolejne-obligacje-serii-c-o-lacznej-wartosci-nominalnej-20-mln-zl.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Ipopema TFI,&nbsp; Gant FIZ</h2><p>Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o przejęcie kontroli nad Gant Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie, podał Urząd. "Data wpływu wniosku: 18.09.2014 r.; Stan sprawy: Sprawa w toku" - podano także. Grupa kapitałowa Gant Development w upadłości jest holdingiem kilkudziesięciu spółek celowych prowadzących działalność deweloperską i budowlaną. Według wcześniejszych informacji, w Gant FIZ deweloper zgrupował aktywa zajmujące się działalnością mieszkaniową.</p><h2>Mirbud </h2><p>Oferta konsorcjum Mirbudu i PBDiM Erbedim, warta 359,00 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na budowę obwodnicy Inowrocławia o długości prawie 19 km w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25 (etap I), podał bydgoski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). <a href="http://forsal.pl/branze/artykuly/823847,obwodnica-inowroclawia-za-359-mln-zl-mirbud-ma-najkorzystniejsza-oferte.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Ursus&nbsp; </h2><p>Ursus rozpoczął wysyłkę ciągników, wyposażenia centrów serwisowych oraz dostawę części zamiennych do ciągników wchodzących w skład pierwszej transzy pierwszej fazy umowy handlowej zawartej z Metals and Engineering Corporation (METEC) of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/823855,polskie-ciagniki-jada-do-etiopii-ursus-rozpoczal-realizacje-dostaw.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>CDRL </h2><p>CDRL - właściciel marki odzieży dziecięcej Coccodrillo - zamierza wprowadzić swoje akcje na rynek główny GPW jeszcze w tym roku, poinformowali przedstawiciele spółki. CDRL przeprowadzi ofertę publiczną, a pozyskane środki przeznaczy m.in. na rozwój sieci sprzedaży. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/823926,grupa-cdrl-planuje-debiut-na-gpw-jeszcze-w-tym-roku.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><p>Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny CDRL w związku z ofertą publiczną akcji serii D oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C, D oraz praw do akcji serii D, podał Urząd. &gt;&gt;&gt;&gt;&nbsp;&nbsp; </p><h2>2C Partners </h2><p>2C Partners rozważa emisję akcji oraz przeniesienie notowań na rynek regulowany GPW z NewConnect, na którym zadebiutowało w maju br., podała spółka. 2C Partners poinformowało też, że przeprowadziło emisję obligacji serii G i pozyskało z niej 3 mln zł. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/823927,2c-partners-rozwaza-przejscie-na-rynek-glowny-gpw-z-nc-emituje-obligacje.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Robyg </h2><p>Grupa Robyg wprowadza do sprzedaży nową warszawską inwestycję Modern Żoliborz Residence, w ramach której powstanie około 140 lokali, poinformował przewodniczący rady nadzorczej Robyga Oscar Kazanelson. "Z nieukrywaną radością Grupa Robyg rozpoczyna sprzedaż kolejnych mieszkań w ramach nowej warszawskiej inwestycji Modern Żoliborz Residence. Uruchomienie kolejnego projektu w Warszawie stanowi odpowiedź na obecne zapotrzebowanie rynku. Warto podkreślić, że to już druga inwestycja Grupy na warszawskim Żoliborzu" - powiedział Kazanelson, cytowany w komunikacie.</p><h2>Atal&nbsp; </h2><p>Atal wprowadza dziś do sprzedaży inwestycję Oaza Wilanów z 91 mieszkaniami w kompleksie usytuowanym u zbiegu al. Rzeczypospolitej oraz al. Wilanowskiej w Warszawie, podała spółka. Jest to trzecia inwestycja wprowadzona do sprzedaży przez Atal w Warszawie w tym roku. "W dwóch czteropiętrowych budynkach Oazy Wilanów znajdzie się 91 lokali, które zostaną zaaranżowane na mieszkania od 2 do 4 pokoi o powierzchni od 38 do 106 m2. (…) Cena za m2 wynosi 6 800 zł brutto, a dla ostatniej kondygnacji 7 200 zł brutto" - czytamy w komunikacie. </p><h2>Gino Rossi, BZ WBK, mBanku</h2><p>Sądu Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku Wydział IX Rejestru Zastawów dokonał wpisu zastawu rejestrowego na znaku towarowym "Gino Rossi" na rzecz Banku Zachodniego WBK oraz mBanku. Zastaw został ustanowiony na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z umów kredytowych zawartych z BZ WBK w wysokości 20,5 mln zł i z mBankiem wysokości 10 mln zł, poinformowała spółka.<a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/823931,sad-dokonal-zastawu-na-znaku-towarowym-gino-rossi-na-rzecz-bz-wbk-i-mbanku.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>ZM Mysław </h2><p>Zakłady Mięsne Mysław podjęły uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru - instrumenty te mają być plasowane w ofercie publicznej (ich cenę maksymalną ustalono na 3,50 zł). Decyzja co do terminu przeprowadzenia oferty jeszcze nie zapadła, poinformowała prezes spółki Teresa Jochemczyk. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/823932,zm-myslaw-ma-uchwale-dotyczaca-przejscia-na-rynek-glowny-gpw-z-nc.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Orange Polska </h2><p>Orange Polska chce mieć 61% pokrycia populacji technologią LTE do końca bieżącego roku, poinformował wiceprezes Piotr Muszyński. Z kolei w ciągu miesiąca pokrycie UMTS 900 (technologia 3G) operatora sięgnie 99% populacji. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/823934,orange-polska-chce-miec-61-proc-pokrycia-populacji-lte-do-konca-roku.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>PGE</h2><p>Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na Skarb Państwa karę w wysokości 20 tys. zł za brak zawiadomienie na temat zmniejszenia udziału w Polskiej Grupie Energetycznej (PGE) z poziomu 85% do 79,29% ogólnej liczby głosów, podała Komisja. Zmiana ta wynikała z połączenia PGE z kilkoma spółkami zależnymi. <a href="http://forsal.pl/artykuly/823947,knf-nalozyla-kare-na-skarb-panstwa-to-pierwszy-taki-przypadek-w-historii.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>GPW </h2><p>Jak dowiedział się serwis Forsal.pl zarząd warszawskiej GPW nie kupi wiedeńskiej giełdy. <a href="http://forsal.pl/artykuly/823986,gpw-nie-kupi-wiedenskiej-gieldy.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Arctic&nbsp; </h2><p>Arctic Paper rozpoczął negocjacje dotyczące nowej struktury organizacji w Skandynawii, co daje potencjał do znacznych oszczędności kosztowych, podała spółka. W wyniku planu restrukturyzacji zamiarem grupy jest utworzenie nowej jednostki centralnej w Polsce dla operacji logistycznych. Magazyny i koordynacja pozostaną niezmienione na poziomie lokalnym. &gt;&gt;&gt;&gt;&nbsp;&nbsp; </p><h2>PCC Rokita </h2><p>Zarząd PCC Rokita podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii BB - spółka planuje zaoferować 250 tys. papierów o wartości nominalnej 100 zł każdy, podała firma. &gt;&gt;&gt;&gt;&nbsp; </p><h2>Emmerson&nbsp; </h2><p>Grupa Emmerson w ramach subskrypcji prywatnej obligacji zwykłych na okaziciela serii B dokonała przydziału 1.081 obligacji o wartości 1.000 zł każda, poinformowała spółka. Celem emisji było pozyskanie środków głównie na nabycie obligacji serii A spółki Emmerson Wierzytelności Hipoteczne oraz na zwiększenie kapitału obrotowego.&nbsp; </p><h2>Wojas&nbsp; </h2><p>Wojas kupił udziały w spółce Chochołowskie Termy, upoważniające do 31,63% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Wartość nominalna udziałów wynosi 10 mln zł. Wojas traktuje ten zakup jako „inwestycję średnioterminową o sporym potencjale wzrostu wartości", poinformowała spółka. &gt;&gt;&gt;&gt;&nbsp;&nbsp; </p><h2>Midas </h2><p>Zarząd Midasa, na podstawie uzyskanych dotąd informacji uważa, że dzisiejszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (WSAW) dotyczący unieważnienia powtórzonego przetargu na rezerwacje częstotliwości z zakresu 1710-1730 MHz i 1805-1825 MHz. - podobnie jak wyrok NSA z 8 maja br. - pozostaje bez wpływu na możliwość kontynuowania dotychczasowej działalności przez spółki z grupy Midas, tj. CenterNet oraz Mobyland, poinformował Midas w komunikacie. &gt;&gt;&gt;&gt;&nbsp;&nbsp; </p> Orange Polska chce mieć 61 proc. pokrycia populacji LTE do końca roku http://forsal.pl/artykuly/823934,orange-polska-chce-miec-61-proc-pokrycia-populacji-lte-do-konca-roku.html 2014-09-23T12:12:23Z <p> "Dzięki współdzieleniu udostępniamy UMTS900 (3G) na 89% powierzchni kraju i 98% populacyjnie, za miesiąc będzie 99 proc.. Więcej już nie da się zrobić, bo na granicach są interferencje z innymi operatorami. W przypadku LTE - pokrycie populacji obecnie wynosi 58,09% i oczekujemy zwiększenie do 61% do końca roku" - powiedział Muszyński podczas spotkania z dziennikarzami. </p><p>Zaznaczył, że Orange Polska wydał na sieć wspólnie z T-Mobile mniej, niż gdyby miał realizować projekt samodzielnie. </p><p>"Wykonaliśmy nasz plan dotyczący rozwoju sieci. Model współpracy z T-Mobile jest czysto techniczny, a synergia oczywista: Networks! to spółka usługowa zajmująca się planowaniem, roll out'em utrzymaniem i monitorowaniem sieci" - dodał Muszyński. </p><p>Operatorów łączy umowa wzajemnego korzystania z infrastruktury, a Networks! pełni również rolę "black box", czyli rozdziału danych obu operatorów. </p><p>Sieć liczy obecnie 10.007 lokalizacji wobec 13 tys. pierwotnie. Usunięto te, które się kanibalizowały. </p><p>"Zmniejszenie kosztów utrzymania i funkcjonowania było celem tego przedsięwzięcia, a założenia z biznesplanu będziemy weryfikować na bieżąco" - dodał wiceprezes Orange Polska. </p><p>Orange Polska czeka teraz na udostępnienie częstotliwości 800/2600, aby pokryć LTE całą Polskę. "Wierzymy, że docelowo tak będzie" - stwierdzili przedstawiciele operatora. </p><p><strong>Orange Polska</strong> (dawniej TPSA i PTK Centertel) to wiodący dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP), a także świadczy usługi telefonii komórkowej, w tym usługi trzeciej generacji w standardzie UMTS oraz usługi oparte na technologii CDMA. </p>