© 2015 INFOR BIZNES Sp. z o. o. INFOR BIZNES Sp. z o. o. Forsal.pl: giełda 2015-11-29T20:17:07+01:00 INFOR BIZNES Sp. z o. o. http://forsal.pl/atom/tagi/gielda Grupa Lotos: Instalacja OGU pozwoli odsiarczyć 900 tys. ton paliw http://forsal.pl/artykuly/908059,grupa-lotos-instalacja-ogu-pozwoli-odsiarczyc-900-tys-ton-paliw.html 2015-11-27T14:53:16Z <p> "Aby odsiarczyć półprodukty instalacji koksowania, z których na instalacjach hydrokrakingu i hydroodsiarczania powstaną gotowe paliwa, trzeba zwiększyć produkcję instalacji odzysku siarki Clausa. W tym celu niezbędne jest dostarczanie do tych instalacji tlenu, który zwiększy wydajność procesu" - wyjaśnił Grzegorz Zgoda, szef Biura Wsparcia Inżynierskiego Projektu EFRA, cytowany w komunikacie. </p><p>Obecnie Grupa Lotos posiada cztery instalacje Clausa. Budowa tlenowni jest jednak znacznie tańsza niż budowa nowych tego typu instalacji, a uzyskany efekt jest podobny, podkreślono. </p><p>"Instalacja OGU pracować będzie w oparciu o metodę VPSA (Vacuum Pressure Swing Adsorption) - próżniowej adsorpcji tlenu z powietrza" - dodał Paweł Brzozowiec, koordynator Projektu EFRA. </p><p>Planowana wydajność instalacji OGU to 2,1 tys. Nm3 na godzinę tlenu o czystości 90%. </p><p>Wcześniej Grupa Lotos informowała, że dzięki instalacjom produkcyjnym projektu EFRA rafineria w Gdańsku wyprodukuje rocznie do 900 tys. ton dodatkowych paliw. Spółka liczy, że program EFRA wpłynie na szacowany wzrost marży rafineryjnej koncernu o ok. 2 USD/bbl. </p><p>&gt;&gt;&gt; Czytaj też: <a href="http://forsal.pl/artykuly/892583,grupa-lotos-spelnil-sie-jeden-z-warunkow-pozyskania-srodkow-na-projekt-efra.html">Grupa Lotos: Spełnił się jeden z warunków pozyskania środków na projekt EFRA</a></p><p>Lotos Asfalt podpisał w lipcu br. z Kinetics Technology kontrakt o wartości 1,26 mld zł na projektowanie techniczne, dostawy oraz budowę "pod klucz" trzech głównych instalacji w ramach programu EFRA: instalacji opóźnionego koksowania (DCU), instalacji produkcji wodoru (ang. Hydrogen Generation Unit, tj. HGU) oraz instalacji hydroodsiarczania benzyny (ang. Coker Naphtha Hydrotreating Unit, tj. CNHT). Zakończenie realizacji kontraktu planowane jest na 2018 r. </p><p>Pod koniec września Grupa Lotos podpisała z Linde AG, Engineering Division umowę na budowę instalacji wytwórni tlenu (Oxygen Generation Unit – OGU), której ukończenie planowane jest na czerwiec 2017 r. W październiku grupa podpisała z KT - Kinetics Technology S.p.A. umowę na wykonanie instalacji destylacji próżniowej hydrowaksu (hydrowax vacuum distillation unit - HVDU), która ma być przekazana do rozruchu i eksploatacji do końca stycznia 2018 roku. </p><p><strong>Grupa Lotos</strong> jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody spółki wyniosły 28,5 mld zł w 2014 r.&#160; </p> Vistal Gdynia ma umowę na montaż wiaduktu w Sztokholmie za 25,6 mln zł http://forsal.pl/artykuly/908057,vistal-gdynia-ma-umowe-na-montaz-wiaduktu-w-sztokholmie-za-25-6-mln-zl.html 2015-11-27T14:48:19Z <p> "Cieszymy się z podpisania kolejnego kontraktu, potwierdzającego nasze referencje i doświadczenie w produkcji i montażu obiektów mostowych zarówno w Polsce jak i na rynkach zagranicznych. To ważna i prestiżowa umowa, która wzmacnia nasz tegoroczny backlog. Umowa pozyskana została przy udziale naszej spółki zależnej w Goteborgu w Szwecji, której celem jest ułatwienie dalszej ekspansji Grupy Vistal w krajach Skandynawii" – powiedział prezes Vistalu Ryszard Matyka, cytowany w komunikacie. </p><p>Inwestorem przedsięwzięcia jest miasto Sztokholm. Umowa dotyczy produkcji oraz montażu wiaduktu nad koleją oraz kładki pieszo – rowerowej o łącznym tonażu 1 300 ton. Nowy obiekt zastąpi istniejącą konstrukcję betonową – Bro över Stambanan z 1961 roku. </p><p>Produkcja rozpocznie się w grudniu tego roku, a prace montażowe na budowie w Sztokholmie będą prowadzone od wiosny 2016 r. i zakończą się wiosną roku 2017 r., podano także. </p><p>"Specyfika projektu wymaga dużego doświadczenia i kwalifikacji kadry inżynierskiej. Montaż zamówionej konstrukcji będzie odbywał się przy otwartym ruchu kolejowym pod wiaduktem, a jego wstrzymania, głównie nocą, będą bardzo krótkie. Vistal zastosuje trzy metody montażu: nasuwanie podłużne, z użyciem dźwigów mobilnych oraz heavy lifting sekcji łuku" – czytamy także w materiale. </p><p><strong>Vistal Gdynia</strong> - spółka dominująca grupy Vistal - to wiodący producent konstrukcji stalowych w Polsce, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Zadebiutowała na GPW w styczniu 2014 r. Grupa działa w segmentach offshore, infrastrukturalnym, marine, infrastruktury portowej, budownictwa kubaturowego i energetyki.&#160; </p> EuroRating obniżył rating kredytowy BOŚ Banku do BB+, perspektywa negatywna http://forsal.pl/artykuly/908055,eurorating-obnizyl-rating-kredytowy-bos-banku-do-bb-perspektywa-negatywna.html 2015-11-27T14:45:45Z <p> "Głównym czynnikiem wpływającym na obniżenie oceny wiarygodności kredytowej BOŚ są pogarszające się wyniki finansowe banku, będące efektem jednoczesnego spadku przychodów oraz pogarszania się jakości portfela kredytowego. Agencja negatywnie ocenia w tym kontekście znaczący wzrost udziału kredytów nieregularnych, jaki nastąpił w ciągu dwóch ostatnich lat (do 8,7% na koniec III kw. 2015 r., wobec 5,6% na koniec 2013 r.). </p><p>EuroRating podkreśla, że sytuację w tym zakresie pogarszają wysokie dopłaty do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, jakie banki muszą wnosić w związku z coraz liczniejszymi przypadkami upadłości instytucji finansowych gromadzących depozyty. Kolejnym obciążeniem tego typu będzie dla Banku Ochrony Środowiska dopłata do BFG związana z upadłością SK Banku w Wołominie - wyniki banku za IV. kwartał obciąży z tego tytułu kwota ok. 29 mln zł, co - wobec ujemnego wyniku netto za trzy pierwsze kwartały bieżącego roku - może oznaczać, że bank cały rok 2015 zakończy stratą. </p><p>Agencja zwraca uwagę na fakt, że brak zdolności BOŚ do generowania dodatnich wyników finansowych, przy jednoczesnych relatywnie niskich współczynnikach kapitałowych banku, może skutkować trudnościami z pokryciem przez BOŚ funduszami własnymi wymogów kapitałowych uwzględniających dodatkowe wymagania zalecone bankowi przez KNF, związane z posiadanym przez BOŚ portfelem walutowych kredytów hipotecznych. </p><p><strong>EuroRating </strong>podał, że utrzymanie negatywnej perspektywy ratingu uwzględnia dodatkowe ryzyko dla BOŚ, związane z potencjalnym wprowadzeniem niekorzystnych dla banku zmian w otoczeniu regulacyjnym - w tym w szczególności odnośnie wprowadzenia podatku od aktywów banków oraz ewentualnego przewalutowania hipotecznych kredytów walutowych. </p><p>"Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo obniżenia ratingu nadanego bankowi BOŚ SA w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3" - oceniła także agencja.&#160; </p> BOŚ: Wpłata do BFG na SK Bank obniży wynik netto o 22,82 mln zł w IV kw. http://forsal.pl/artykuly/908054,bos-wplata-do-bfg-na-sk-bank-obnizy-wynik-netto-o-22-82-mln-zl-w-iv-kw.html 2015-11-27T14:43:54Z <p> Bank musi dokonać na rzecz BFG wpłaty łącznie 28 177 092,79 zł do dnia 30 listopada, podano w komunikacie. </p><p>Wcześniej Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zawiesiła z dniem 21 listopada 2015 r. działalność Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie&#160; oraz postanowiła wystąpić do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tego banku spółdzielczego. </p><p>Akcje<strong> Banku Ochrony Środowiska </strong>od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym akcjonariuszem BOŚ Banku jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.&nbsp; </p> Strata netto Orco zwiększyła się do 20,85 mln euro w I-III kw. 2015 r. http://forsal.pl/artykuly/908053,strata-netto-orco-zwiekszyla-sie-do-20-85-mln-euro-w-i-iii-kw-2015-r.html 2015-11-27T14:41:34Z <p> Strata operacyjna wyniosła 12,07 mln euro wobec 21 mln euro zysku rok wcześniej.<br /> </p><p>Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,91 mln euro w I-III kw. 2015 r. wobec 84,69 mln euro rok wcześniej. </p><p><strong>Orco Property Group </strong>jest inwestorem, deweloperem oraz zarządcą aktywów działającym na środkowoeuropejskim rynku nieruchomości i usług hotelarskich. Działa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, koncentrując się na rynku czeskim, węgierskim, polskim, rosyjskim, chorwackim, niemieckim i słowackim. Siedziba główna Orco Property Group mieści się w Luksemburgu.&#160; </p> Przegląd wiadomości ze spółek - 27 listopada 2015 r. http://forsal.pl/artykuly/908011,przeglad-wiadomosci-ze-spolek-27-listopada-2015-r.html 2015-11-27T15:45:26Z <h2>PKO BP </h2><p>Obowiązkowa wpłata PKO Banku Polskiego do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Bank), pomniejszy wynik finansowy netto IV kwartału o 273,725 mln zł, podał bank. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/907991,pko-bp-wplata-do-bfg-na-sk-bank-obnizy-wynik-netto-o-273-7-mln-zl-w-iv-kw.html">&gt;&gt;&gt;&gt;&#160;</a> </p><h2>Alior Bank </h2><p>Obowiązkowa wpłata Alior Banku do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Bank), pomniejszy wynik finansowy netto IV kwartału o 46,15 mln zł, podał bank. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/907992,alior-wplata-do-bfg-na-sk-bank-obnizy-wynik-netto-o-46-15-mln-zl-w-iv-kw.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>mBank </h2><p>Obowiązkowa wpłata mBanku do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Bank), pomniejszy wynik finansowy netto IV kwartału o 114,44 mln zł, podał bank. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/907993,mbank-wplata-do-bfg-na-sk-bank-obnizy-wynik-netto-o-114-4-mln-zl-w-iv-kw.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>BGŻ BNP Paribas&nbsp; </h2><p>Obowiązkowa wpłata Banku BGŻ BNP Paribas do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Bank) pomniejszy wynik finansowy netto IV kwartału o 73,1 mln zł, podał bank.&nbsp; <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/908005,bgz-bnp-doplata-do-bfg-na-sk-bank-obnizy-wynik-netto-o-73-1-mln-zl-w-iv-kw.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Handlowy </h2><p>Obowiązkowa wpłata Banku Handlowego do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Bank) pomniejszy wynik finansowy netto IV kwartału o 51,52 mln zł, podał bank. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/908004,handlowy-wplata-do-bfg-na-sk-bank-obnizy-wynik-netto-o-51-5-mln-zl-w-iv-kw.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Sfinks Polska&nbsp; </h2><p>Sfinks Polska wyemitował 3,5 mln akcji serii N po 3,7 zł w ramach emisji prywatnej i pozyskał 12,95 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój. Dodatkowo dzięki dokapitalizowaniu spółka zyska dodatnie kapitały własne i będzie mogła dokonać ostatecznej restrukturyzacji starych kredytów, poinformował prezes Sylwester Cacek. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/908007,sfinks-polska-pozyskal-12-95-mln-zl-z-emisji-akcji-serii-n.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Kredyt Inkaso&nbsp; </h2><p>Kredyt Inkaso odnotował 17,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku finansowego 2015/2016 (1 kwietnia - 30 września) wobec 16,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/908008,zysk-netto-kredyt-inkaso-wzrosl-do-17-94-mln-zl-w-i-pol-2015-2016.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>MNI i Lark&nbsp; </h2><p>Spółki z grupy MNI oraz Lark.pl zawarły wielostronne porozumienie ze spółkami z grupy Halcash Central Eastern Europe, na podstawie którego spółki z grupy Halcash Central Eastern Europe zobowiązały się do zapłaty kwoty 1,28 mln zł, celem ostatecznego rozliczenia, podało MNI. "Zawarcie powyższego porozumienia wyczerpuje także roszczenia spółek z grupy MNI podnoszone wobec panów Marcina Rywina oraz Krzysztofa Gadkowskiego" - czytamy w komunikacie. </p><h2>LiveChat Software&nbsp; </h2><p>LiveChat Software odnotował 12,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. roku finansowego 2015/2016 (1 kwietnia - 30 września) wobec 7,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.&nbsp; <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/908010,zysk-netto-livechat-software-wzrosl-do-12-71-mln-zl-w-i-pol-2015-2016.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Orco Property Group&nbsp;&nbsp; </h2><p>Orco Property Group odnotowało 20,85 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 18,28 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.<a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/908053,strata-netto-orco-zwiekszyla-sie-do-20-85-mln-euro-w-i-iii-kw-2015-r.html"> &gt;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</a>&nbsp; </p><h2>Awbud&nbsp; </h2><p>Awbud spodziewa się, że spółka utrzyma dynamikę przychodów w IV kw. br. i zamknie cały 2015 r. sprzedażą większą niż poprzedni rok, gdy miała 213 mln zł skonsolidowanych przychodów, poinformował ISBnews prezes Michał Wuczyński. Według niego, poziomem sprzedaży osiągalnym w perspektywie najbliższych lat, jest ok. 400 mln zł. "W naszej spółce IV kw. nie jest bardzo odmienny ze względu na sezon i jeśli nie wystąpią nadzwyczajne zdarzenia, to będziemy kontynuować dynamikę sprzedaży. Chciałbym, abyśmy w całym roku w ujęciu skonsolidowanym przekroczyli ubiegłoroczne przychody" - powiedział Wuczyński w rozmowie z ISBnews. W perspektywie najbliższych 3 lat spółka jest bardzo optymistycznie nastawieni do rynku w naszych trzech głównych obszarach wykonawczych i dwóch podwykonawczych, dodał. </p><h2>BOŚ&nbsp; </h2><p>Obowiązkowa wpłata Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Bank) pomniejszy wynik finansowy netto IV kwartału o 22,82 mln zł, podał bank. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/908054,bos-wplata-do-bfg-na-sk-bank-obnizy-wynik-netto-o-22-82-mln-zl-w-iv-kw.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><p>Agencja ratingowa EuroRating obniżyła poziom ratingu kredytowego nadanego Bankowi Ochrony Środowiska o jeden stopień do BB+ z BBB-. Jednocześnie utrzymana została dotychczasowa negatywna perspektywa ratingu. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/908055,eurorating-obnizyl-rating-kredytowy-bos-banku-do-bb-perspektywa-negatywna.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Newag&nbsp; </h2><p>Newag i Ski­nest Ukra­ina pod­pi­sały umowę ramową doty­czącą współ­pracy przy moder­ni­za­cji loko­mo­tyw spa­li­no­wych, podała spółka. Na Ukra­inę już w przy­szłym roku może tra­fić kil­ka­na­ście zmo­der­ni­zo­wa­nych spalinowozów. Potrzeby sięgają 150-200 lokomotyw. &gt;&gt;&gt;&gt;&nbsp; </p><h2>J.W. Construction&nbsp; </h2><p>J.W. Construction Holding sfinalizował rewitalizację hotelu Dana w Szczecinie. Inwestycja była realizowana częściowo ze środków własnych oraz w ramach funduszu Jessica, poinformowała członek rady nadzorczej Małgorzata Szwarc-Sroka. "Zrealizowana częściowo ze środków własnych oraz w ramach funduszu Jessica inwestycja nie tylko utrzymała walory architektoniczne i historyczne zabytkowego obiektu, ale także stworzyła nową jakość" - powiedziała Szwarc-Sroka, cytowana w komunikacie. </p><h2>Vistal Gdynia&nbsp; </h2><p>Vistal Gdynia podpisał z Hochtief Infrastructure GmbH z siedzibą w Niemczech Oddział w Szwecji umowę na wykonanie oraz montaż konstrukcji stalowej obiektów mostowych w Sztokholmie w rejonie Västberga Allé, podała spółka. Wartość umowy to 25,6 mln zł. &gt;&gt;&gt;&gt;&nbsp;&nbsp; </p><h2>Grupa Lotos </h2><p>Budowa wytwórni tlenu OGU (Oxygen Generation Unit) w ramach projektu EFRA realizowanego przez Grupę Lotos zapewni pełne odsiarczenie ok. 900 tys. ton paliw, uzyskanych dodatkowo dzięki koksowaniu, podała spółka. &gt;&gt;&gt;&gt;&nbsp;&nbsp; </p><h2>P.A. Nova&nbsp; </h2><p>P.A. Nova oddała do użytku wybudowaną kosztem 191,5 mln zł galerię Galena w centrum Jaworzna, zwiększając tym samym portfel inwestycji własnych na wynajem do ok. 118 tys. m2, poinformowała ISBnews prezes Ewa Bobkowska."Nasza największa inwestycja zakończyła się pełnym sukcesem, a poziom komercjalizacji w dniu otwarcia wynosił aż 95%. Obecnie finalizujemy umowy na wynajem pozostałej powierzchni. Zgodnie z naszymi przewidywaniami, galeria była bardzo oczekiwana przez mieszkańców Jaworzna i okolicznych miejscowości, w pierwszych trzech dniach Galenę odwiedziło bowiem prawie 100 tys. klientów" - powiedziała Bobkowska ISBnews. </p><h2>Magellan&nbsp; </h2><p>Magellan poprzez swój oddział korporacyjny w Hiszpanii zawarł z producentem sprzętu medycznego na rynku hiszpańskim umowę cesji wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 5,89 mln euro (ok. 25,19 mln zł), podała spółka. "Umowa została uznana za znaczącą ze względu na wartość transakcji, jej znaczenie dla rozwoju oddziału hiszpańskiego i nawiązanie współpracy z istotnym klientem" - czytamy w komunikacie. Do dziś spółka zawarła z różnymi kontrahentami na rynku hiszpańskim umowy o łącznej wartości nominalnej 37,79 mln zł, podano także. </p><h2>Sygnity&nbsp; </h2><p>Przychody Sygnity na rok obrotowy 2016 z umów podpisanych na dzień 19 listopada wynoszą 257 mln zł, podała spółka. "Sygnity konsekwentnie buduje backlog zamówień na 2016 rok. Przychody na rok obrotowy 2016 z umów podpisanych na dzień 19 listopada wynoszą 257 mln zł" - czytamy w komunikacie. "Umowa z ZUS wzmacnia portfel naszych zamówień w sektorze zamówień publicznych. Ma to znaczenie szczególnie teraz, gdy nie rozpoczęły się jeszcze postępowania z 'nowej perspektywy budżetowej' finansowania unijnego. Sygnity po niezwykle trudnym momencie reorganizacji i ważnej transformacji wewnętrznej wychodzi na rynek z konkurencyjną ofertą" - powiedział prezes Janusz R. Guy, cytowany w komunikacie. </p><h2>Hyperion&nbsp; </h2><p>Hyperion zamknął emisję obligacji zwykłych na okaziciela serii E02 o łącznej wartości 10,62 mln zł, podała spółka. "W ramach przeprowadzonej emisji, podmiotom które złożyły zapisy na obligacje i opłaciły je w sposób określony w warunkach emisji obligacji serii E 02, przydzielono 10.620 obligacji o łącznej wartości nominalnej 10 620 000 zł" - czytamy w komunikacie. Obligacje zostały objęte przez 26 osób fizycznych oraz 2 osoby prawne, podano także. </p><h2>GetBack&nbsp; </h2><p>Zarząd GetBack przyjął uchwałę w sprawie przydziału 11 299 obligacji serii P o łącznej wartości nominalnej 11,299 mln zł, podała spółka. "Obligacje serii P będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie ich do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst" - czytamy w komunikacie. </p><h2>PZU Finance&nbsp;&nbsp; </h2><p>Obligacje PZU Finance o wartości 350 mln euro zadebiutują we wtorek, 1 grudnia, na rynku Catalyst, poinformowała giełda. "Zarząd giełdy postanawia określić dzień 1 grudnia 2015 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 3. obligacji spółki PZU Finnace AB (PUBL), o wartości nominalnej 100.000 euro każda, pod warunkiem rozpoczęcia rejestrowania tych obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem „XS1082661551" najpóźniej w dniu 1 grudnia 2015 r." - czytamy w uchwale zarządu GPW. </p><h2>Cognor&nbsp; </h2><p>Huta Stali Jakościowych, spółka zależna Cognoru ogłosiła na rynkach poza granicami Polski publiczne wezwanie do sprzedaży zabezpieczonych dłużnych uprzywilejowanych papierów wartościowych (senior secured notes) o terminie zapadalności przypadającym w 2020 r., wyemitowane przez Cognor International Finance plc, spółkę pośrednio zależną Cognoru o wartości nominalnej na dzień ogłoszenia wezwania 100 348 109 euro, podał Cognor. "Wykup obligacji przez HSJ nastąpi za własne zasoby gotówkowe HSJ po cenie ustalonej w trybie zmodyfikowanego przetargu holenderskiego (ang. modified dutch auction), przy czym oferta nabycia obligacji wygaśnie 24 grudnia 2015 roku, zaś ewentualna płatność ceny za nabycie obligacji nastąpi w dniu 31 grudnia 2015 r. " - czytamy w komunikacie.</p> Zysk netto LiveChat Software wzrósł do 12,71 mln zł w I poł. 2015/2016 http://forsal.pl/artykuly/908010,zysk-netto-livechat-software-wzrosl-do-12-71-mln-zl-w-i-pol-2015-2016.html 2015-11-27T11:17:54Z <p> Zysk operacyjny wyniósł 15,76 mln zł wobec 9,46 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik <strong>EBITDA </strong>wyniósł 16,3 mln zł i był o ok. 65% lepszy niż przed rokiem. </p><p>Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 23,68 mln zł w I poł. 2015/2016 wobec 14,28 mln zł rok wcześniej.<br /> </p><p>W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I poł. 2015/2016 wyniósł 12,62 mln zł wobec 7,44 mln zł zysku rok wcześniej. </p><p>"Ostatnie miesiące to okres bardzo intensywnej pracy całego naszego zespołu. Dokładnie analizowaliśmy m.in. potrzeby naszych klientów i to, jak wykorzystują nasze rozwiązanie. Dzięki temu obecnie zwiększamy naszą bazę abonencką szybciej niż kiedykolwiek, co bezpośrednio przekłada się na wyniki finansowe" - powiedział prezes Mariusz Ciepły, cytowany w komunikacie. </p><p><strong>LiveChat Software</strong> oferuje swoje rozwiązanie w modelu SaaS (Software as a Service - oprogramowanie jako usługa) i dzięki temu jest firmą globalną. Najważniejszy dla niej rynek to USA, w Polsce generuje tylko kilka procent sprzedaży. Rozwiązania polskiej firmy wykorzystują m.in. takie marki jak: Orange, Adobe, Samsung, Pizza Hut, Macy's, PBS, NetApp i wiele innych, urzędy (w tym amerykański Departament Stanu), uczelnie (Stanford University), a także kluby sportowe (m.in. Vancouver Canucks). Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w kwietniu 2014 r.&#160; </p> Zysk netto Kredyt Inkaso wzrósł do 17,94 mln zł w I poł. 2015/2016 http://forsal.pl/artykuly/908008,zysk-netto-kredyt-inkaso-wzrosl-do-17-94-mln-zl-w-i-pol-2015-2016.html 2015-11-27T11:13:25Z <p> <strong>Zysk operacyjny</strong> wyniósł 32,74 mln zł wobec 29,81 mln zł zysku rok wcześniej.<br /> </p><p>Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 49,58 mln zł w I poł. 2015/2016 wobec 45,6 mln zł rok wcześniej.<br /> </p><p>W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I poł. 2015/2016 wyniósł 0,34 mln zł wobec 3,56 mln zł zysku rok wcześniej. </p><p><strong>Kredyt Inkaso </strong>to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Działa w 4 krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tj. w Polsce, Rosji, Rumunii i Bułgarii.&#160; </p> Sfinks Polska pozyskał 12,95 mln zł z emisji akcji serii N http://forsal.pl/artykuly/908007,sfinks-polska-pozyskal-12-95-mln-zl-z-emisji-akcji-serii-n.html 2015-11-27T11:11:49Z <p> "Zainteresowanie naszymi akcjami było na tyle duże, że moglibyśmy zaoferować ich o wiele więcej. Ale nie dziwi mnie to. Cena emisyjna była zbliżona do wartości rynkowej, choć w moim przekonaniu i tak bardzo atrakcyjna, biorąc pod uwagę perspektywy rozwoju spółki Zaprezentowaliśmy strategię i prognozy pokazujące, że spółka może się dynamicznie rozwijać. Co więcej, ma potencjał, by realizować jeszcze dodatkowe projekty pozwalające na zwiększenie skali działalności i rentowności" - powiedział Cacek, cytowany w komunikacie. </p><p>Akcje objęło 13 podmiotów, podano w materiale. </p><p>Zgodnie w opublikowaną w tym roku strategią, Sfinks zamierza osiągnąć w 2020 roku jednostkowe przychody ze sprzedaży w wysokości 367,6 mln zł wobec 175,9 mln zł zakładanych w 2015 r. Jednostkowy zysk netto ma systematycznie rosnąć od 8,1 mln zł w 2015 r. do 24,9 mln zł w 2020 r., zaś EBITDA z 20,1 mln zł do 54,2 mln zł. Jednocześnie spółka zamierza obniżyć wskaźnik długu do <strong>EBITDA </strong>do poziomu 0,5 w 2020 roku. </p><p>"Sfinks dokona spłaty zadłużenia w PKO BP i ING Banku Śląskim poprzez pozyskany w BOŚ kredyt w wysokości 81,7 mln zł. Będzie ona spłacany w ciągu 7 lat przy 12-miesięcznej karencji w spłacie kapitału" - podano również. </p><p><strong>Sfinks Polska </strong>zarządza 116 restauracjami na terenie Polski, w tym siecią 101 restauracji Sphinx (segment casual dining), 10 restauracjami Chłopskie Jadło (segment premium) i 5 restauracjami WOOK (segment casual dining). </p> BGŻ BNP: Dopłata do BFG na SK Bank obniży wynik netto o 73,1 mln zł w IV kw. http://forsal.pl/artykuly/908005,bgz-bnp-doplata-do-bfg-na-sk-bank-obnizy-wynik-netto-o-73-1-mln-zl-w-iv-kw.html 2015-11-27T11:09:24Z <p> Bank musi dokonać na rzecz BFG wpłaty łącznie 90 213 529,10 zł do 30 listopada, podano w komunikacie.&#160; </p><p>Wcześniej Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zawiesiła z dniem 21 listopada 2015 r. działalność Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie oraz postanowiła wystąpić do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tego banku spółdzielczego. </p><p>Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Bank jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.&nbsp; </p>