© 2018 INFOR BIZNES Sp. z o. o. INFOR BIZNES Sp. z o. o. Forsal.pl: giełda 2018-05-25T11:18:06+02:00 INFOR BIZNES Sp. z o. o. http://forsal.pl/atom/tagi/gielda KGHM rozpoczyna konkurs na prezesa i wiceprezesów http://forsal.pl/artykuly/1126162,kghm-rozpoczyna-konkurs-na-prezesa-i-wiceprezesow.html 2018-05-25T07:38:36Z Rada nadzorcza KGHM podjęła decyzję o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska w zarządzie grupy. Konkurs dotyczy stanowiska prezesa, a także wiceprezesów ds. finansowych, ds. rozwoju, ds. produkcji oraz ds. aktywów zagranicznych - poinformował KGHM na stronie internetowej.]]> <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p>Jak podano, kandydaci mają czas na złożenie zgłoszenia do 9 czerwca, do godz. 12.00.</p> <p>Rozmowy kwalifikacyjne na stanowisko prezesa są zaplanowane na 21 czerwca. Rozmowy dotyczące pozostałych stanowisk mają odbyć się w dniach 21-22 czerwca.</p> <p>10 marca rada nadzorcza KGHM odwołała Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego z funkcji prezesa oraz Michała Jezioro z funkcji wiceprezesa. Domagalski-Łabędzki był prezesem KGHM od października 2016 roku. Jezioro pełnił funkcję wiceprezesa od listopada 2016 roku, był odpowiedzialny za aktywa zagraniczne grupy.</p> <p>Obowiązki <b>prezesa KGHM </b>od tej pory pełni Rafał Pawełczak, wiceprezes ds. rozwoju spółki.</p> <p>Spółka prowadziła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska prezesa i wiceprezesa ds. aktywów zagranicznych, ale rada unieważniła je na początku kwietnia.</p><p>&gt;&gt;&gt; Czytaj też: <a href="http://forsal.pl/finanse/finanse-osobiste/artykuly/1126128,zrobieni-w-getback-czyli-krotka-historia-cudownej-okazji.html">Zrobieni w GetBack, czyli krótka historia "cudownej" okazji</a></p> Przegląd wiadomości ze spółek - 25 maja 2018 r. http://forsal.pl/artykuly/1126154,przeglad-wiadomosci-ze-spolek-25-maja-2018-r.html 2018-05-25T07:33:22Z Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, oraz Emitent. ]]> <h2><a href="http://forsal.pl/tagi/abc-data">ABC Data</a> </h2><p>ABC Data odnotowała 2,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. przy 1 046 mln zł przychodów, podała spółka, przedstawiając wstępne dane. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1126125,abc-data-miala-wstepnie-2-3-mln-zl-skonsolidowanego-zysku-netto-w-i-kw-2018.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&#160;&nbsp;&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/pekabex">Pekabex</a> &nbsp; </h2><p>Akcjonariusze Pekabeksu zdecydują 20 czerwca o przeznaczeniu 3,9 mln zł na dywidendę, tj 0,16 zł za akcję, z zysku za 2017 r., wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, opublikowanych przez spółkę. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1126129,akcjonariusze-pekabeksu-zdecyduja-20-iv-o-dywidendzie-0-16-zl-za-akcje.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/ferrum">Ferrum</a> </h2><p>Watchet ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 19 792 817 akcji Ferrum, uprawniających do ok. 34,18% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 4,39 zł za akcję, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1126130,watchet-oglosil-wezwanie-na-19-79-mln-akcji-ferrum-po-cenie-4-39-zl-szt.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/forte-sa">Forte SA</a> </h2><p>Forte odnotowało 7,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 33,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1126131,forte-mialo-7-27-mln-zl-zysku-netto-15-9-mln-zl-zysku-ebit-w-i-kw-2018-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><p><br /><br />&gt;&gt;&gt; Zobacz też <a href="http://forsal.pl/tagi/rekomendacje">rekomendacje</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/ipopema-securities">Ipopema Securities</a> </h2><p>Ipopema Securities odnotowało 0,82 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1126132,ipopema-mialo-0-82-mln-zl-straty-netto-1-13-mln-zl-straty-ebit-w-i-kw-2018-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/pkp-cargo">PKP Cargo</a> </h2><p> PKP Cargo odnotowało 35,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,43 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1126134,pkp-cargo-mialo-35-61-mln-zl-zysku-netto-200-3-mln-zl-ebitda-w-i-kw-2018-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/selena-fm">Selena FM </a></h2><p>Selena FM odnotowała 4,15 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 8,55 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1126137,selena-miala-4-15-mln-zl-straty-netto-7-6-mln-zl-ebitda-w-i-kw-2018-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/esotiq-henderson">Esotiq &amp; Henderson</a> </h2><p>Esotiq &amp; Henderson odnotowało 0,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,02 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1126138,esotiq-mialo-0-24-mln-zl-zysku-netto-w-i-kw-2018-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/konsorcjum-stali">Konsorcjum Stali</a> </h2><p>Konsorcjum Stali odnotowało 11,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 10,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1126139,konsorcjum-stali-mialo-11-45-mln-zl-zysku-netto-17-66-mln-zl-ebitda-w-i-kw.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/cyfrowy-polsat">Cyfrowy Polsat&nbsp;</a>&nbsp; </h2><p>Telewizja Polsat, spółka zależna Cyfrowego Polsatu, zawarła z Eleven Sports Network LTD z siedzibą w Londynie umowę sprzedaży 3 340 udziałów spółki Eleven Sports Network z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 50 zł, poinformował Cyfrowy Polsat. Nabywane przez Telewizję Polsat udziały, po rejestracji przewidzianego w umowie podwyższenia kapitału zakładowego ESN, będą stanowić 50% + jeden udział w kapitale zakładowym ESN. Łączna cena nabywanych w ramach umowy udziałów została ustalona na kwotę 38 mln euro. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1126143,polsat-nabyl-pakiet-wiekszosciowy-udzialow-w-spolce-eleven-sports-network.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a> &nbsp;&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/dekpol">Dekpol</a>&nbsp; </h2><p>Dekpol odnotowało 9,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 4,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1126144,dekpol-mial-9-02-mln-zl-zysku-netto-13-41-mln-zl-zysku-ebit-w-i-kw-2018-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/tower-investments">Tower Investments</a> </h2><p>Tower Investments odnotował 0,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1126145,tower-inv-mialo-0-59-mln-zl-zysku-netto-1-09-mln-zl-zysku-ebit-w-i-kw-2018-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><p>Zarząd Tower Investments podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały zarządu z 10 maja 2018 roku w przedmiocie rekomendacji walnemu zgromadzeniu podziału zysku netto za rok obrotowy 2017. Zgodnie z nową uchwałą zysk za rok obrotowy 2017 zostanie w całości wyłączony od podziału, a następnie kwota w wysokości 2 mln zł przekazana zostanie na kapitał rezerwowy, a pozostała kwota, tj. 2 224 108 zł przekazana zostanie na kapitał zapasowy, poinformowała spółka. <a href="http://forsal.pl/tagi/tower-investments">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/artifex-mundi">Artifex Mundi</a> </h2><p>Artifex Mundi odnotował 1,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 1,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1126147,artifex-mundi-mialo-1-35-mln-zl-zysku-netto-1-78-mln-zl-zysku-ebit-w-i-kw-2018.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/qumak">Qumak</a> </h2><p>Grupa Qumak miała przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 33,7 mln zł i ok. 0,3 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1126146,grupa-qumak-miala-wstepnie-ok-0-3-mln-zl-zysku-netto-w-i-kw-br.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/mostostal-zabrze">Mostostal Zabrze</a> </h2><p>Mostostal Zabrze odnotował 3,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 2,19 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1126148,mostostal-zabrze-mial-3-3-mln-zl-zysku-netto-6-99-mln-zl-zysku-ebit-w-i-kw.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><p>Portfel zamówień Mostostalu Zabrze na dzień 31 marca br. wynosił 476,7 mln zł, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1126153,backlog-mostostalu-zabrze-na-koniec-i-kw-2018-r-wynosil-476-7-mln-zl.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/kernel-holding">Kernel Holding</a> </h2><p>Kernel Holding odnotował 39,08 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2017/2018 ((tj. w I kw. roku kalendarzowego 2018) wobec 32,93 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1126151,kernel-mial-39-08-mln-usd-straty-netto-73-1-mln-usd-ebitda-w-iii-kw-r-obr.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/kghm-polska-miedz">KGHM Polska Miedź</a> </h2><p>Rada nadzorcza KGHM Polska Miedź zdecydowała o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa i czterech wiceprezesów zarządu, podała spółka. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do 9 czerwca. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1126157,rn-kghm-rozpoczela-konkurs-na-prezesa-i-4-wiceprezesow-zarzadu.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a> &nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/archicom">Archicom</a> &nbsp;&nbsp; </h2><p>Archicom Marina, spółka zależna Archicomu, nabyła od osoby prawnej tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawo użytkowania wieczystego nieruchomości (do 5 grudnia 2089 r.) o łącznej powierzchni użytkowej 2,5964 ha, położonej we Wrocławiu za cenę netto 18,55 mln zł. Na nieruchomości Archicom Marina zamierza zrealizować inwestycję mieszkaniową wielorodzinną na ok. 360 mieszkań. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1126158,spolka-archicomu-ma-umowe-na-dzialke-we-wroclawiu-pod-ok-360-mieszkan.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p> DZIEŃ NA GPW: WIG 20 wybronił wzrosty; Mostostal Zabrze liderem zwyżek http://forsal.pl/artykuly/1126039,dzien-na-gpw-wig-20-wybronil-wzrosty-mostostal-zabrze-liderem-zwyzek.html 2018-05-24T16:27:53Z WIG 20 zakończył sesję lekkim wzrostem, a wśród blue chipów najmocniej zwyżkowały spółki odzieżowe i paliwowe. mWIG 40 w czwartek wzrósł, a sWIG 80 spadł. Na szerokim rynku liderem zwyżek był Mostostal Zabrze, którego kurs poszedł w górę o 24 proc.]]> <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p>WIG 20 wzrósł na zamknięciu o 0,18 proc. do 2.213,26 pkt. Indeks w pierwszych godzinach sesji szedł w górę nawet o blisko 1,5 proc., jednak wraz z upływem czasu wytracał zwyżki i zszedł w okolice poziomu odniesienia, przejściowo schodząc nieznacznie pod kreskę.</p> <p>mWIG 40 zyskał 0,74 proc. do 4.466,56 pkt., sWIG 80 spadł o 0,58 proc. do 13.736,58 pkt., a WIG wzrósł o 0,27 proc. do 58.189,49 pkt.</p> <p>Obroty na GPW wyniosły 715 mln zł, z czego ok. 552 mln zł na spółkach z WIG 20.</p> <p>Wśród blue chipów najmocniej wzrosły spółki odzieżowe: LPP o 2,9 proc., a CCC o 2,1 proc., oraz paliwowe: Orlen o 2,4 proc., a Lotos o 2,1 proc.</p> <p>Zniżkom przewodził PKO BP (o 3,3 proc.) oraz Energa (o 3 proc.).</p> <p>Kurs CD Projekt zwyżkował w czwartek o 0,1 proc. Spółka podała zgodne z oczekiwaniami wyniki kwartalne. Zysk netto producenta gier wyniósł 22,9 mln zł wobec konsensusu 23,4 mln zł.</p> <p>Na szerokim rynku najmocniej wzrósł Mostostal Zabrze (o 24 proc.), który w środę po sesji podał, że miał w pierwszym kwartale 2018 roku 3,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto, 4,8 mln zł zysku brutto, 7 mln zł zysku operacyjnego przy przychodach na poziomie 138,9 mln zł.</p> <p>Celon Pharma zwyżkował o 5,2 proc. Biotechnologiczna spółka poinformowała w czwartek o pozytywnym zakończeniu zdecentralizowanej procedury rejestracyjnej dla leku Salmex na rynku niemieckim, pod nazwą handlową Salflutin. Finalna decyzja o dopuszczeniu leku na rynek ma zapaść w ciągu 3 miesięcy, a wprowadzenie produktu do sprzedaży może nastąpić w IV kwartale 2018 r.</p> <p>Ciech poszedł w górę o 5,5 proc., do 58 zł. Zarząd spółki zaproponował w środę wieczorem przeznaczenie 300 mln zł na dywidendę za 2017 r., czyli 5,7 zł na akcję, zaś w czwartek w trakcie sesji rada nadzorcza zarekomendowała wypłatę 395 mln zł, czyli 7,5 zł na akcję. Stopa dywidendy zgodna z rekomendacją RN wynosi ok. 13 proc.</p> <p>Amrest zyskał 3 proc. W czwartek rano spółka poinformowała o podpisaniu z KFC France wstępnego, wiążącego porozumienia w sprawie nabycia 15 restauracji KFC we Francji i podpisania umów franczyzowych dla każdej z nich.</p> <p>Enea spadła o 2,2 proc. Zysk netto grupy Enea przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w I kwartale 2018 r. 240,8 mln zł wobec 295,2 mln zł rok wcześniej - podała w czwartek spółka. Wyniki są zgodne z przedstawionymi wcześniej szacunkami. Prezes spółki Mirosław Kowalik poinformował na konferencji, że nie ma decyzji o wyjściu Enei z projektu jądrowego.</p> <p>Bogdanka zniżkowała o 0,6 proc. Spółka ta zaraportowała w I kwartale 2018 r. 23,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 23 mln zł zysku netto jednostki dominującej. Jednostkowy zysk netto wyniósł 20,9 mln zł i okazał się zgodny z wcześniejszymi szacunkami. </p> KP obserwuje sprzedaż Ciechana, ale ma własny potencjał innowacji rynkowych http://forsal.pl/artykuly/1125965,kp-obserwuje-sprzedaz-ciechana-ale-ma-wlasny-potencjal-innowacji-rynkowych.html 2018-05-24T13:08:48Z Kompania Piwowarska (KP) obserwuje temat sprzedaży Browaru Ciechan, ale zaznacza, że ma własne możliwości innowacji na rynku piw, poinformował ISBnews prezes Andrew Highcock. ]]> <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p>"Plan sprzedaży <b>Ciechana </b>to świeża informacja i obserwujemy rynek również w tym kontekście. Mamy jednak możliwości innowacji rynkowych, szczególnie w Polsce, gdzie dysponujemy aktywami badawczo-rozwojowymi m. in. w Tyskich Browarach Książęcych w Tychach" - powiedział ISBnews Highcock. <br /><br /> W połowie maja portal "Wiadomości Handlowe" podał, że Browary Regionalne Jakubiak, których właścicielem jest poseł Kukiz'15 Marek Jakubiak, planują sprzedaż Browaru Ciechan. Jakubiak potwierdził te informacje, jak podała "Gazeta Wyborcza". <br /><br /> Kompania Piwowarska skupia trzy browary: Tyskie Browary Książęce, Browar Dojlidy w Białymstoku i Lech Browary Wielkopolski w Poznaniu.<br /> &#160; </p> Przegląd wiadomości ze spółek - 24 maja 2018 r. http://forsal.pl/artykuly/1125918,przeglad-wiadomosci-ze-spolek-24-maja-2018-r.html 2018-05-24T15:39:21Z Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, oraz Emitent. ]]> <h2><a href="http://forsal.pl/tagi/zue">ZUE</a> </h2><p> ZUE ocenia, że na polskim rynku robót w obszarze miejskiej infrastruktury szynowej nastąpiło spodziewane ożywienie i że spółka będzie aktywna w tym segmencie, poinformował prezes Wiesław Nowak. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125878,zue-widzi-ozywienie-w-infrastrukturze-tramwajowej-aktywnie-na-nie-odpowie.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&#160;&nbsp; </p><p>Dzięki rozbudowie kompetencji w obszarze robót żelbetowych ZUE chce nie tylko wzmocnić potencjał wykonawczy na własnych budowach, ale też świadczyć usługi budowlane różnym podmiotom, nie tylko związanym z sektorem szynowym, poinformował prezes Wiesław Nowak. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125879,zue-jest-zainteresowane-wykonawstwem-w-budownictwie-ogolnym.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/lw-bogdanka">LW Bogdanka</a>&nbsp; </h2><p>Lubelski Węgiel Bogdanka odnotowała 22,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 67,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125880,lw-bogdanka-miala-22-96-mln-zl-zysku-netto-127-5-mln-zl-ebitda-w-i-kw-2018-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/torpol">Torpol</a> </h2><p>Torpol odnotował 4,05 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 3,29 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125882,torpol-mial-4-05-mln-zl-straty-netto-3-7-mln-zl-straty-ebit-w-i-kw-2018.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><p><br />&gt;&gt;&gt; Zobacz też <a href="http://forsal.pl/tagi/rekomendacje">rekomendacje</a> &nbsp; &nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/enea">Enea</a> </h2><p>Enea odnotowała 240,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 295,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125883,enea-miala-240-76-mln-zl-zysku-netto-702-13-mln-zl-ebitda-w-i-kw-2018-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><p>Enea nie planuje zmiany polityki dywidendowej, poinformował prezes Mirosław Kowalik. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125991,enea-nie-planuje-zmiany-polityki-dywidendowej.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><p>Rozmowy w sprawie modelu finansowania Elektrowni Ostrołęka C są zaawansowane, poinformował prezes Enei Mirosław Kowalik. Do końca roku powinna być zarówno podpisana umowa z generalnym wykonawcą, jak i wydane polecenie rozpoczęcia prac. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125955,enea-rozmowy-w-sprawie-finansowania-elektrowni-ostroleka-c-sa-zaawansowane.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><p>W sprawie projektu jądrowego prowadzone są analizy i nie ma obecnie decyzji o wyjściu lub pozostaniu Enei w jego strukturze, poinformował prezes Mirosław Kowalik. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125956,enea-nie-ma-decyzji-o-wyjsciu-lub-nie-z-projektu-jadrowego.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/cd-projekt">CD Projekt</a> </h2><p>CD Projekt odnotował 22,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 45,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125884,cd-projekt-mial-22-89-mln-zl-zysku-netto-27-9-mln-zl-ebit-w-i-kw-2018-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><p>CD Projekt rozpoczął skup do 21,1 tys. akcji własnych, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125914,cd-projekt-rozpoczal-buy-back.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/elektrotim">Elektrotim</a> </h2><p> Elektrotim odnotował 4,43 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2018 r. wobec 3,22 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125885,elektrotim-mial-4-43-mln-zl-straty-netto-3-35-mln-zl-straty-ebit-w-i-kw-br.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><p>Elektrotim chce, by wszystkie spółki z grupy kapitałowej zakończyły 2018 r. z pozytywnym wynikiem i spodziewa się znaczącego wzrostu obrotów r/r, poinformował prezes Andrzej Diakun. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125983,elektrotim-chce-by-wszystkie-spolki-z-grupy-zakonczyly-2018-r-na-plusie.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/sare">Sare</a> </h2><p>Sare odnotowało 0,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125886,sare-mialo-0-56-mln-zl-zysku-netto-0-9-mln-zl-ebit-w-i-kw-2018-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/es-system">ES-System</a> </h2><p>ES-System odnotował 0,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125892,es-system-mial-0-36-mln-zl-zysku-netto-0-19-mln-zl-ebit-w-i-kw-2018-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><p> ES-System spodziewa się utrzymania trendu wzrostowego r/r sprzedaży krajowej w II kw. 2018 r. oraz liczy na poprawę wartości eksportu w II półroczu w porównaniu z I półroczem 2018 r., poinformował ISBnews prezes Rafał Gawrylak. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1126029,es-system-spodziewa-sie-dalszego-wzrostu-r-r-sprzedazy-krajowej-w-ii-kw.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/biomed-lublin">Biomed-Lublin</a> </h2><p>Biomed-Lublin odnotował 0,48 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2018 r. wobec 1,02 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125893,biomed-lublin-mial-0-48-mln-zl-straty-netto-1-8-mln-zl-ebitda-w-i-kw-2018-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/robyg">Robyg</a> </h2><p>Robyg Green Mokotów, spółka z grupy kapitałowej Robyg, zawarła w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Warszawie na Mokotowie (działka w projekcie Green Mokotów) o łącznej powierzchni ok. 9 509 m2 za łączną kwotę netto 25 250 000 zł. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125894,spolka-z-grupy-robyg-sprzedala-nieruchomosc-w-warszawie-za-25-25-mln-zl.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/tim">TIM</a> </h2><p> TIM odnotował 2,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,42 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125895,tim-mial-2-41-mln-zl-zysku-netto-3-06-mln-zl-ebit-w-i-kw-2018-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><p> TIM liczy w kolejnych kwartałach br. na wzrost sprzedaży oraz utrzymanie lub poprawę rentowności, wynika z wypowiedzi przedstawicieli zarządu. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125993,tim-liczy-na-poprawe-rentownosci-lub-jej-utrzymanie-oraz-na-wzrost-sprzedazy.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><p> Klienci zewnętrzni największej spółki zależnej TIM, 3LP mają w tym roku zapewnić 30% przychodów spółki, a docelowo stanowić 50% udziału, poinformował prezes TIM Krzysztof Folta. Wszystkie spółki zależne w grupie mają w tym roku kontrybuować dodatnio do wyników skonsolidowanych, dodał członek zarządu Piotr Tokarczuk. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125995,tim-klienci-zewnetrzni-3lp-maja-w-tym-roku-zapewnic-30-przychodow-spolce.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/pz-cormay">PZ Cormay</a> </h2><p>Zarząd PZ Cormay przedstawi akcjonariuszom wniosek w sprawie udzielenia zgody na emisję do 7 mln akcji serii M w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, które zajmie się emisją akcji, akcjonariusze mają też przegłosować wprowadzenie programu motywacyjnego w spółce. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125897,pz-cormay-chce-wyemitowac-do-7-mln-akcji-w-ramach-subskrypcji-prywatnej.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/getback">GetBack</a> </h2><p>GetBack odstąpił od realizacji programu emisji obligacji na rynku rumuńskim, denominowanych w lejach, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125900,getback-odstapil-od-realizacji-programu-emisji-obligacji-w-rumunii.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/marvipol">Marvipol</a> </h2><p> Marvipol Development Riviera Park, jednostka zależna Marvipolu, zawarła z Karmarem umowę o generalne wykonawstwo dla inwestycji Riviera Park Etap III, poinformował Marvipol. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125899,marvipol-ma-umowe-z-karmarem-na-generalne-wykonawstwo-iii-etapu-riviera-park.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/playway">PlayWay</a> </h2><p> Akcjonariusze PlayWay zdecydują 27 czerwca o wypłacie 2,38 zł dywidendy na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125901,akcjonariusze-playway-zdecyduja-27-vi-o-wyplacie-2-38-zl-dywidendy-na-akcje.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/wawel">Wawel</a>&nbsp; </h2><p>Rada nadzorcza Wawelu rekomenduje wypłatę 25 zł dywidendy na akcję z zysku za 2017 rok, poinformowała spółka. Wcześniejsza propozycja zarządu zakładała wypłatę 20 zł dywidendy na akcję. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125902,rn-wawelu-rekomenduje-wyplate-25-zl-dywidendy-na-akcje-zarzad-proponowal-20-zl.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><p>Akcjonariusze Wawelu zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 20 czerwca, o przeznaczeniu 37,49 mln zł z zysku netto za 2017 r., wynoszącego 113,32 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 25 zł na akcję, podano w projektach uchwał na walne zgromadzenie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125985,akcjonariusze-wawelu-zdecyduja-20-czerwca-o-wyplacie-25-zl-dywidendy-na-akcje.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/pragma-inkaso">Pragma Inkaso</a> </h2><p>Pragma Inkaso odnotowało 0,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 0,16 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125903,pragma-inkaso-mialo-0-99-mln-zl-zysku-netto-3-79-mln-zl-ebit-w-i-kw-2018-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/amrest-holdings">AmRest</a> </h2><p> AmRest Opco SAS podpisał wstępną umowę z KFC France dotyczącą zakupu 15 restauracji KFC, prowadzonych przez KFC France SAS na rynku francuskim, podała spółka. Cena zakupu za nabycie Biznesu KFC będzie uzależniona od wyniku badania due diligence. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125904,amrest-ma-wstepna-umowe-z-kfc-france-dot-zakupu-15-restauracji-kfc.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/celon-pharma">Celon Pharma </a></h2><p>Pozytywnie zakończono zdecentralizowaną procedurę rejestracyjną na rynku niemieckim dla leku Salmex pod nazwą handlową Salflutin, opracowanego przez Celon Pharma, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125905,celon-pharma-zakonczono-procedure-rejestracyjna-leku-salmex-w-niemczech.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/zm-henryk-kania">ZM Henryk Kania</a>&nbsp; </h2><p>Akcjonariusze Zakładów Mięsnych Henryk Kania (ZM Kania) zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2017 rok na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 25 czerwca. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125906,akcjonariusze-zm-kania-zdecyduja-25-vi-o-niewyplacaniu-dywidendy-za-2017-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/vindexus">Vindexus</a> </h2><p>Akcjonariusze Giełdy Praw Majątkowych Vindexus zdecydują 19 czerwca o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 2,88 mln zł, co da wypłatę w wysokości 0,25 zł na akcję, wynika z projektów uchwał. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125907,akcjonariusze-gpm-vindexus-zdecyduja-19-vi-o-wyplacie-0-25-zl-dywidendy-na-akcje.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/ing-bsk">ING BSK</a>&nbsp;&nbsp; </h2><p> ING Bank Śląski proponuje klientom kredyty hipoteczne oparte czasowo o stałą stopę oprocentowania, podał bank. Minimalny okres kredytowania w oparciu o stałą stopę oprocentowania wynosi 60 miesięcy. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125915,ing-bsk-wprowadzil-kredyty-hipoteczne-ze-stala-stopa-procentowa.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/moonlight">Moonlith</a> </h2><p>Moonlit opublikowało dokument ofertowy w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji, poinformował prezes Piotr Gardeła. Cena emisyjna wyniesie 2 zł, przy liczbie oferowanych akcji wynoszącej 1 mln sztuk, podano także. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125979,moonlit-chce-pozyskac-2-mln-zl-z-oferty-publicznej-akcji-debiut-na-nc-w-iv-kw.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/nextbike-polska">Nextbike Polska</a> </h2><p> NB Serwis II - podmiot w 100% zależny od Nextbike Polska - zawarł z Gminą Miasto Płock umowę na zorganizowanie, zarządzanie i eksploatację systemu Płockiego Roweru Miejskiego obejmującego 25 stacji i 250 rowerów, podało Nextbike Polska. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125988,spolka-zalezna-nextbike-wdrozy-system-plockiego-roweru-miejskiego.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/kogeneracja">Kogeneracja</a>&nbsp; </h2><p>Akcjonariusze Zespołu Elektrowni Wrocławskich Kogeneracja zdecydują o przeznaczeniu 40,23 mln zł zysku za 2017 rok na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 2,7 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne, zaplanowane na 21 czerwca. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125992,akcjonariusze-kogeneracji-zdecyduja-21-vi-o-wyplacie-2-7-zl-dywidendy-na-akcje.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/bowim">Bowim</a>&nbsp; </h2><p>Akcjonariusze Bowimu zdecydowali o przeznaczeniu 1,8 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125994,akcjonariusze-bowimu-zdecydowali-o-wyplacie-0-1-zl-dywidendy-na-akcje.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/ciech">Ciech</a>&nbsp; </h2><p> Rada nadzorcza Ciechu rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 395,25 mln zł, tj. 7,5 zł na jedną akcję z zysku netto za 2017 rok powiększonego o zysk z kapitału zapasowego, podała spółka. Zarząd rekomendował przeznaczenie na wypłatę dywidendy 300,39 mln zł, tj. łącznie 5,7 zł na akcję. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125996,rn-ciechu-chce-wyplaty-7-5-zl-dywidendy-na-akcje-zarzad-proponowal-5-7-zl.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/amica">Amica </a></h2><p>Amica nadal widzi możliwość pozyskania praw do używania marki sprzętu AGD Fagor, poinformował wiceprezes Piotr Skubel. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125989,amica-nadal-sa-szanse-na-pozyskanie-praw-do-marki-fagor.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><p> Amica pracuje nad nową strategią marketingową dla marki Amica w Polsce, poinformował wiceprezes Piotr Skubel. Jej celem jest zwiększenie udziałów w krajowym rynku, a efekty mają być widoczne głównie w przyszłym roku. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1126017,amica-chce-zwiekszyc-udzialy-w-krajowym-rynku-dzieki-nowej-strategii-marki.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><p>Nakłady inwestycyjne Amiki mogą wynieść ok. 70 mln zł w tym roku, poinformował wiceprezes Piotr Skubel. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1126019,capex-amiki-moze-siegnac-ok-70-mln-zl-w-2018-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/11bit-studios">11bit Studios</a> </h2><p>Akcjonariusze 11bit Studios zdecydowali o przeznaczeniu całości zysku za 2017 r. w wysokości 3,4 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z uchwał podjętych przez zwyczajne walne zgromadzenie spółki. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1126018,akcjonariusze-11bit-studios-zdecydowali-o-niewyplacaniu-dywidendy-za-2017-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/herkules">Herkules</a>&nbsp; </h2><p> Zarząd Herkulesa rekomenduje akcjonariuszom podjęcie uchwały w sprawie dywidendy w wysokości 3,04 mln zł za rok 2017, co oznacza wypłatę 0,07 zł na jedną akcję, poinformowała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1126020,herkules-rekomenduje-wyplate-0-07-zl-dywidendy-na-akcje-za-2017-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/trakcja-prkii">Trakcji PRKiI </a></h2><p> Akcjonariusze Trakcji PRKiI zdecydują 26 czerwca br. o przeznaczeniu 5,1 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie opublikowane przez spółkę. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1126021,akcjonariusze-trakcji-zdecyduja-26-vi-o-0-1-zl-dywidendy-na-akcje-za-2017-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p> K. Morawiecki interweniował na rzecz GetBack? Ojciec premiera zaprzecza http://forsal.pl/artykuly/1125930,k-morawiecki-interweniowal-na-rzecz-getback-ojciec-premiera-zaprzecza.html 2018-05-24T10:46:38Z Szef sejmowego koła Wolni i Solidarni Kornel Morawiecki powiedział w czwartek, że rozmawiał z premierem Mateuszem Morawieckim nt. spółki GetBack, ale - jak podkreślił - szef rządu powiedział mu, by się tym nie interesował. "Żadnych interwencji nie robiłem" - oświadczył Kornel Morawiecki.]]> <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p>"Gazeta Wyborcza" w czwartkowym artykule pt. "GetBack i ojciec premiera" pyta, czy Kornel Morawiecki, ojciec obecnego szefa rządu, lobbował, by państwo wsparło upadającą spółkę GetBack.</p> <p>Odnosząc się do tej publikacji w czwartek w Radiu Plus Kornel Morawiecki ocenił, że "'Gazeta Wyborcza' tam bardzo manipuluje". Tłumaczył, że został zapytany przez dziennikarza "Gazety", czy rozmawiał z prezesem PFR Pawłem Borysem. "A ja powiedziałem, że nie, że nie rozmawiałem" - zaznaczył.</p> <p>Dopytywany, czy rozmawiał na temat spółki z szefem rządu, powiedział: "z premierem tak, zadzwoniłem do Mateusza, on powiedział 'ojciec nie interesuj się tym, bo to jest sprawa jakby giełdowa, ty się na tym nie znasz'". "W tym sensie przestałem się interesować" - dodał.</p> <p>Kornel Morawiecki, pytany, czy ktoś prosił go o pomoc, odpowiedział: "pan Kąkolewski (były prezes GetBack SA Konrad Kąkolewski - PAP), który był wtedy szefem".</p> <p>Kornel Morawiecki tłumaczył, że z wyjaśnień Kąkolewskiego wynikało, że sprawa dotyczy osób, które posiadały obligacje spółki i "grozi im niewypłacalność". "Uważałem, że to jest sprawa na tyle szeroka, że warto nią zainteresować, ale jak mi premier powiedział, żebym się tym nie interesował, to się nie interesowałem bliżej" - wyjaśnił. "Żadnych interwencji nie robiłem" - podkreślił Kornel Morawiecki.</p> <p>Z ustaleń "Wyborczej" wynika, że ojciec premiera zaangażował się w sprawę w pierwszej połowie kwietnia, gdy GetBack, wiodąca na rynku spółka windykacyjna, zaczęła mieć poważne problemy finansowe. Jak pisze "GW", GetBack rozpaczliwie szukała wsparcia ze strony dwóch wielkich państwowych podmiotów - PKO BP i Polskiego Funduszu Rozwoju.</p> <p>Według gazety, "w kręgach rządowych krąży sensacyjna wersja". Według niej Kornel Morawiecki (były poseł Kukiz'15, a obecnie w kole poselskim Wolni i Solidarni) spotkał się bezpośrednio z Pawłem Borysem, prezesem PFR i zabiegał o ratowanie GetBacku - pisze "GW".</p> <p>Jak pisze dziennik, poseł miał powtarzać argumenty z listów, które prezes GetBacku Konrad Kąkolewski pisał do premiera Morawieckiego, a w których się żalił, że GetBack "sponsorował obóz wolnościowy" (chodzi o reklamy dla prawicowych mediów czy finansowanie im imprez z udziałem polityków PiS), a jej upadek spowoduje wstrząs na rynku finansowym.</p> <p>Gazeta ocenia, powołując się na swoje źródło - że rozmowa z Morawieckim musiała być istotna, bo Borys zrobił z niej notatkę. Szef PFR zaprzeczył jednak, by taka notatka istniała. Potwierdził, że zna Morawieckiego seniora, ale nie rozmawiał z nim o GetBacku - podał dziennik.</p><p>&gt;&gt;&gt; Polecamy: <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125749,byly-prezes-getback-dokapitalizowanie-powinno-nastapic-tak-szybko-jak-to-mozliwe.html" title="Były prezes &lt;b&gt;GetBack&lt;/b&gt;: Dokapitalizowanie powinno nastąpić tak szybko, jak to możliwe">Były prezes GetBack: Dokapitalizowanie powinno nastąpić tak szybko, jak to możliwe</a></p> Były prezes GetBack: Dokapitalizowanie powinno nastąpić tak szybko, jak to możliwe http://forsal.pl/artykuly/1125749,byly-prezes-getback-dokapitalizowanie-powinno-nastapic-tak-szybko-jak-to-mozliwe.html 2018-05-23T15:23:30Z Tak szybko jak to możliwe powinno nastąpić dokapitalizowanie spółki GetBack SA przez większościowego akcjonariusza tj. DNLD Holdings, albo do tego procesu powinni być dopuszczeni inni inwestorzy - pisze w środowym oświadczeniu były prezes GetBack SA Konrad Kąkolewski.]]> <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p>Przekonuje, że wie o kilku potencjalnych inwestorach, zainteresowanych akcjami spółki.</p> <p>Odwołany w połowie kwietnia ze stanowiska prezesa zarządu GetBack SA Konrad Kąkolewski wydał w środę kolejne oświadczenie za pośrednictwem swojego przedstawiciela prawnego.</p> <p>Pisze w nim m.in., że w pełni zgadza się z postulatem większości obligatariuszy o konieczności dokapitalizowania spółki i przywrócenia jej działalności tak, by mogła spłacić wszystkie swoje zaległe zobowiązania oraz regulować bieżące. </p> <p>"Dokapitalizowanie powinno mieć miejsce tak szybko, jak to możliwe przez obecnego większościowego akcjonariusza tj. DNLD Holdings, reprezentowanego przez Abris Capital Partners - bądź też, jeśli nie jest to możliwe, do niniejszego procesu powinni zostać dopuszczeni inni potencjalni Inwestorzy zainteresowani akcjami Getback S.A." - stwierdza.</p> <p>Jeszcze raz przekonuje, że na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy były prowadzone rozmowy z potencjalnymi inwestorami, a "na dzień 16 kwietnia 2018 r. Spółka posiadała kilka podpisanych umów o zachowaniu poufności z Inwestorami, które były podstawą do finalizacji procesu inwestycyjnego w akcje Spółki". "Według mojej najlepszej bieżącej wiedzy, co również znajduje poparcie w braku informacji ze strony Spółki po dniu 16 kwietnia 2018 r., rozmowy te został zawieszone" - zaznacza. </p> <p>Kąkolewski przypomina, że KNF w komunikacie z 24 kwietnia 2018 r. "również zawarła rekomendację dla organów Spółki w kwestii podjęcia niezwłocznych działań mających na celu dokapitalizowanie Spółki" natomiast "z informacji przekazywanych przez Spółkę do rynku wynika, iż uprawnione organy Spółki, a także większościowy akcjonariusz do dnia dzisiejszego nie realizuje działań wskazywanych przez Komisję Nadzoru Finansowego". </p> <p>Były prezes zaznacza, że choć jest poza spółką, napływają do niego informacje o zainteresowaniu kolejnych inwestorów objęciem akcji GetBack. "Na dzień dzisiejszy posiadam wiedzę o 8 takich potencjalnych inwestorach, z których każdy jest w stanie istotnie wesprzeć Spółkę i przywrócić jej niezakłóconą działalność" - stwierdza Kąkolewski. Dodaje, że zamierza aktywnie działać na rzecz pozyskania dla spółki kapitału. </p> <p>"W ostatnich 10 dniach powziąłem wiedzę o dwóch kolejnych potencjalnie zainteresowanych międzynarodowych podmiotach, którzy w najbliższych dniach planują odwiedzić Polskę w celu podjęcia rozmów. Są to duże międzynarodowe podmioty o uznanej renomie zarządzające znacznym kapitałem przekraczającym kilkadziesiąt miliardów euro" - pisze w oświadczeniu. "Ja i mój zespół złożony ze współtwórców Spółki będziemy rozmawiali z tymi zainteresowanymi Inwestorami o możliwości wspólnego publicznego wystąpienia i po uzyskaniu takiej zgody będziemy podawali nazwę do publicznej wiadomości. W przypadku braku takiej zgody będziemy informowali bez podawania nazwy" - dodaje.</p> <p>Odwołany prezes zaznacza też, że niepokoi go "brak zdolności zarządzania obecnego zarządu Spółki sprawami Spółki" oraz "pogłębiającą się stratą finansową, a także erozją majątku Spółki oraz jej zdolności zarobkowania".</p> <p>We wtorek odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GetBack SA. W skład rady nadzorczej powołano Paulinę Pietkiewicz, Krzysztofa Burnosa, Jarosława Dubińskiego i Jerzego Zygmunta Świrskiego. Rada nadzorcza powołała Przemysława Dąbrowskiego na stanowisko prezesa oraz Magdalenę Nawłokę na stanowisko członka zarządu.</p> <p>Spółka GetBack zajmuje się zarządzaniem wierzytelnościami. Powstała w 2012 r., a w lipcu 2017 r. akcje GetBack S.A. zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach przeprowadzonej pierwszej oferty publicznej akcji.</p> <p>W kwietniu GPW, na wniosek KNF, zawiesiła obrót akcjami GetBack SA. Stało się to po tym, gdy 16 kwietnia rano spółka GetBack podała, że prowadzi negocjacje z PKO BP oraz Polskim Funduszem Rozwoju w sprawie finansowania o charakterze mieszanym kredytowo-inwestycyjnym w wysokości do 250 mln zł. Z komunikatu spółki wynikało, że informacja została uzgodniona "ze wszystkimi zaangażowanymi stronami". PKO BP i PFR zdementowały informacje, że prowadzą takie rozmowy. To wywołało reakcję KNF.</p> <p>W efekcie całej sprawy rada nadzorcza GetBack SA odwołała ze skutkiem natychmiastowym Konrada Kąkolewskiego ze stanowiska prezesa spółki, a rezygnację z funkcji członków zarządu złożyli Anna Paczuska oraz Marek Patuła. Rada oddelegowała Kennetha Williama Maynarda, przewodniczącego rady, do czasowego wykonywania czynności prezesa. 7 maja zrezygnował on z funkcji w zarządzie i radzie nadzorczej. Wcześniej z członkostwa w radzie nadzorczej zrezygnowała też Alicja Kornasiewicz.</p> <p>W kolejnych dniach Prokuratura Krajowa informowała, że "do Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej wpłynęło zawiadomienie KNF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Konrada K., byłego prezesa GetBacku, oraz Annę P., byłego wiceprezesa tej spółki". Miało ono polegać m.in. na podawaniu do publicznej wiadomości nieprawdziwych, istotnych informacji oraz rozpowszechniania ich za pośrednictwem mediów.</p> <p>KNF skierowała też w sprawie GetBack kolejne zawiadomienie, w którym, jak informował poniedziałkowy "Dziennik Gazeta Prawna", podejrzewa zarząd spółki m.in. o wyrządzenie szkody majątkowej o wielkich rozmiarach, prowadzenie ksiąg rachunkowych wbrew przepisom i podawanie nieprawdziwych informacji.</p> <p>W środę minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że powołany został zespół prokuratorów, który ma zbadać sprawę GetBacku.</p> <p>GetBack w poniedziałek zwiększył szacunki skonsolidowanej straty netto grupy do ok. 1,2 mld zł. Tydzień wcześniej spółka informowała, że szacuje stratę na 1 mld zł.</p> <p>Spółka poinformowała też w poniedziałek, że planuje przekazać do publicznej wiadomości raport roczny za 2017 rok i skonsolidowany raport roczny dla Grupy Kapitałowej GetBack za 2017 rok 29 maja tego roku. To kolejne przesunięcie publikacji terminu raportu okresowego. GetBack miał pierwotnie opublikować raport roczny 30 kwietnia, jednak spółka przesunęła termin na 15 maja, a następnie na 21 maja.</p> <p>9 maja Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej zdecydował o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego w trybie przyspieszonego postępowania układowego spółki GetBack.</p> <p>Według KNF, GetBack SA wyemitował obligacje o łącznej wartości 2,58 mld zł, których posiadaczami były 9242 podmioty, w tym 9064 osoby fizyczne i 178 instytucji finansowych.</p><p>&gt;&gt;&gt; Czytaj też: <a href="http://forsal.pl/finanse/gielda/artykuly/1125598,ktore-firmy-z-polski-wyplacaja-za-granice-najwyzsze-dywidendy-sieci-handlowe-wyparly-banki.html">Które firmy z Polski wypłacają za granicę najwyższe dywidendy? Sieci handlowe wyparły banki</a></p> Przejęcie Unipetrolu na ostatniej prostej. Orlen wystąpił o zgodę na dokupienie pozostałych akcji http://forsal.pl/artykuly/1125743,orlen-przejecie-unipetrolu-na-ostatniej-prostej-orlen-wystapil-o-zgode-na-dokupienie-pozostalych-akcji.html 2018-05-23T15:11:05Z PKN Orlen złożył w środę w czeskim banku centralnym wniosek o zgodę na przymusowy wykup prawie 6 proc. akcji Unipetrolu w celu uzyskania 100 proc. akcji tej spółki. Prezes Orlenu Daniel Obajtek liczy na zakończenie transakcji w tym roku.]]> <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p>Zgodnie z czeskimi regulacjami to<b> bank centralny</b> – <b>Czeski Bank Narodowy CBN </b>– bada w takich przypadkach proponowaną cenę przymusowego wykupu. Warunkiem jego uruchomienia jest pozytywna decyzja CBN. Proponowana przez Orlen cena to 380 koron za akcję. Prezes Obajtek powiedział dziennikarzom w Pradze, że liczy na wydanie pozytywnej decyzji w czerwcu. </p> <p>Zgodę na nabycie przez płocki koncern pozostałych akcji spółki z jego grupy - Unipetrol, reprezentujących ok. 5,97 proc. kapitału zakładowego wydała we wtorek rada nadzorcza spółki. Orlen ma 94,03 proc. udziałów w akcjonariacie Unipetrolu, który wraz ze swą grupą jest największą w Czechach firmą branży rafineryjno-petrochemicznej. </p> <p>"Wykup pozostałych mniejszościowych akcjonariuszy będzie przeprowadzany z zamiarem wycofania akcji Unipetrol z obrotu na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych" – poinformował koncern. Prezes Obajtek tłumaczył, że spółka stara się przeprowadzać wykupy w 100 proc. pewnych aktywów, w których ma udziały, a których obecny potencjał jest oceniany jako niewykorzystany w celu zwiększenia nadzoru korporacyjnego. </p> <p>Jak zapowiedział PKN Orlen, cena, którą zamierza zaproponować za papiery Unipetrolu, odpowiada poziomowi z wezwania z grudnia 2017 r., na które pozytywnie odpowiedzieli akcjonariusze posiadający ponad 31 proc. czeskiej spółki. "Zakładamy, że ostateczne rozliczenie transakcji mogłoby nastąpić w IV kwartale 2018 r." – dodał Daniel Obajtek. </p> <p>W 2005 r. PKN Orlen nabył 62,99 proc. akcji Unipetrolu. W grudniu 2017 r. w ramach ogłoszonego wówczas dobrowolnego wezwania dokupił ponad 31 proc. za ok. 3,5 mld zł. </p> <p>W skład Unipetrolu wchodzą rafinerie w Litvinowie i Kralupach - jedyne w Czechach, największa w tym kraju sieć stacji paliw Benzina – licząca 404 stacje oraz spółka Spolana, jedyny producent PCW i kaprolaktamu na czeskim rynku. Orlen w Litvinowie buduje obecnie instalację do produkcji polietylenu o zdolności produkcyjnej 270 tys. ton rocznie. Łączny koszt inwestycji szacowany jest na 8,5 mld koron. </p><p>&gt;&gt;&gt; Czytaj też: <a href="http://forsal.pl/finanse/gielda/artykuly/1125598,ktore-firmy-z-polski-wyplacaja-za-granice-najwyzsze-dywidendy-sieci-handlowe-wyparly-banki.html">Które firmy z Polski wypłacają za granicę najwyższe dywidendy? Sieci handlowe wyparły banki</a></p> Importujemy coraz mniej gazu ze wschodu. PGNiG podało najnowsze dane http://forsal.pl/artykuly/1125724,importujemy-coraz-mniej-gazu-ze-wschodu-pgnig-podalo-najnowsze-dane.html 2018-05-23T13:56:13Z Maleje import gazu z kierunku wschodniego do Polski. W pierwszym kwartale br. było to 78 proc., rok temu 84 proc. Dostawy LNG do Polski w porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku były o 31 proc. wyższe - poinformował w środę na konferencji prezes PGNiG Piotr Woźniak.]]> <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p>Prezes podkreślił, że PGNiG ustabilizowało swoją pozycję jako firmy upstreamowej (wydobywczej)."Udział upstreamu w EBIT-cie cały czas jest w okolicach 50 proc. i - zapewne tak już pewnie będzie na stałe" - powiedział. </p> <p>Spółka podała w środę, że skonsolidowany zysk netto PGNiG w pierwszym kwartale 2018 roku wyniósł 1,57 mld zł. Rok wcześniej było to 1,6 mld zł. Skonsolidowane przychody grupy PGNiG w pierwszym kwartale br. wyniosły 13,25 mld zł, podczas gdy w I kwartale 2017 roku były na poziomie 11,62 mld zł (wzrost rdr o 14 proc.).</p> <p>Skonsolidowany wynik EBIT wyniósł 2 mld zł, podczas gdy rok wcześniej wynosił 2,07 mld zł.</p> <p>Prezes PGNiG Piotr Woźniak ocenił, że istotny wpływ na wynik grupy miał wzrost cen węglowodorów. "Był on pozytywny w przypadku segmentu Poszukiwanie i Wydobycie, ale obniżył rentowność segmentu Obrót i Magazynowanie.</p> <p>Import gazu wyniósł 3,84 mld m sześc., a więc o 19 proc. więcej niż przed rokiem. Grupa zwiększa dywersyfikację kierunków dostaw. O ile rok wcześniej dostawy z kierunku wschodniego stanowiły 84 proc. importowanego gazu, to w I kwartale 2018 r. udział ten spadł do 78 proc. O 31 proc. wzrósł natomiast wolumen importu LNG (do 0,51 mld m sześc. surowca po regazyfikacji.</p> <p>Pior Woźniak powiedział, że mimo wzrostu znaczenia upstreamu w działalności spółki, nie można spodziewać się "dużych odkryć nowych złóż" w kraju. "Dlatego tak bardzo mocno penetrujemy rynki zagraniczne" - zaznaczył. Jednak w Polsce jest jeden - bardzo perspektywiczny z punktu widzenia ropy i gazu obszar położony na Przedgórzu Karpackim. "To niesłychanie perspektywiczny nowy obszar. Zrobiliśmy bardzo duże zdjęcia 3D. Pierwsze z nich pokazało w ogromnej skali potencjalną pułapkę złożową" - powiedział. </p> <p>Choć jak zaznaczył dokładniejsze dane będą za ok. dwa miesiące, spółka liczy na nowe odkrycia "w przyzwoitej skali". Kolejnym sposobem na zwiększenie wydobycia w kraju jest rewitalizacja starych złoż jak np. złoża Przemyśl, z którego w szczytowym okresie wydobywano 3,7 mld czystego metanu rocznie, czyli tyle ile obecnie wynosi roczna produkcja ze wszystkich polskich złóż. </p> <p>Dodał, że dzięki zastosowaniu nowych technologii będzie można zwiększyć zasoby wydobywalne do 20 mld m sześc. </p> <p>Wiceprezes spółki ds. handlowych Maciej Woźniak, zwrócił uwagę na coraz lepsze wyniki sprzedaży detalicznej. "Wzrost sprzedaży do klientów końcowych w pierwszym kwartale wzrósł o 8 proc., wzrost zamówień na poziomie 5 proc. Spółka zanotowała też dobry wynik w programie " Gaz i Prąd". Jak mówił, w pierwszym kwartale br. w Polsce sprzedawcę prądu zmieniło ok. 16 tys. klientów. 12 tys. z nich skorzystało w oferty PGNiG. Dodał, że "w najbliższym czasie" spółka pokaże nowe narzędzia informatyczne do kontaktu z klientami. Chodzi o bezpłatne aplikacje na smartfony, co ma "znakomicie" usprawnić i ułatwić komunikację spółki z klientami, a klientom komunikację ze spółką.</p> <p>Maciej Woźniak ujawnił też, że ze względu na zmiany na rynku paliwowym i walutowym spółka analizuje, czy taryfa detaliczna jest na właściwym poziomie. Nie odpowiedział jednak na pytanie, czy PGNiG będzie wnioskował do Urzędu Regulacji Energetyki o zmianę taryfy. W połowie marca br. Prezes URE zatwierdził taryfy PGNiG Obrót Detaliczny do końca 2018 roku. W taryfie podwyższone zostały ceny paliw gazowych (jako towaru) o 1 proc. Ponieważ jednak stawki opłat abonamentowych nie uległy zmianie, w efekcie średnia cena zakupu paliw gazowych wzrosła o 0,9 proc.</p><p>&gt;&gt;&gt; Czytaj też: <a href="http://forsal.pl/finanse/gielda/artykuly/1125598,ktore-firmy-z-polski-wyplacaja-za-granice-najwyzsze-dywidendy-sieci-handlowe-wyparly-banki.html">Które firmy z Polski wypłacają za granicę najwyższe dywidendy? Sieci handlowe wyparły banki</a></p> Przegląd wiadomości ze spółek - 23 maja 2018 r. http://forsal.pl/artykuly/1125679,przeglad-wiadomosci-ze-spolek-23-maja-2018-r.html 2018-05-24T13:53:03Z Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, oraz Emitent. ]]> <h2><a href="http://forsal.pl/tagi/kghm">KGHM Polska Miedź</a>&#160; </h2><p> KGHM Polska Miedź przeznaczy ponad 11 mld zł na inwestycje krajowe w latach 2018-2022. Łączne nakłady inwestycyjne i kapitałowe nie przekroczą wielkości przewidzianej w strategii dzięki niższym inwestycjom kapitałowym w aktywa zagraniczne, poinformował prezes Rafał Pawełczak. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125602,kghm-przeznaczy-ponad-11-mld-zl-na-inwestycje-krajowe-w-latach-2018-2022.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/pkn-orlen">PKN Orlen</a> </h2><p> Rada nadzorcza PKN Orlen wyraziła zgodę na nabycie wszystkich 10 827 673 akcji spółki Unipetrol a.s. należących do akcjonariuszy mniejszościowych, reprezentujących ok. 5,97% kapitału zakładowego Unipetrol, podał Orlen.<a href="http://forsal.pl/artykuly/1125607,pkn-orlen-chce-wykupic-wszystkie-pozostale-akcje-unipetrolu.html"> &gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><p> PKN Orlen złożył wniosek do Czeskiego Banku Narodowego o przeprowadzenie wykupu akcji Unipetrolu reprezentujących ok. 5,97% kapitału zakładowego spółki, poinformował koncern. Ostateczne rozliczenie transakcji powinno nastąpić w IV kwartale 2018 r., podano także. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125759,pkn-orlen-zlozyl-wniosek-o-przeprowadzenie-wykupu-5-97-akcji-unipetrolu.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/getback">Getback</a> </h2><p>Fundusz pozbędzie się windykatora, jeśli pojawią się poważne oferty. Ewentualny inwestor musi jednak zobowiązać się do wyprowadzenia firmy na prostą. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125627,abris-jest-gotow-sprzedac-getback-ale-na-jasno-okreslonych-warunkach.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a> &nbsp;&nbsp; </p><h2>PGE, <a href="http://forsal.pl/tagi/polenergia">Polenergia</a> &nbsp; </h2><p>Największa polska spółka energetyczna PGE ogłosiła we wtorek wezwanie na zakup 100 proc. akcji Polenergii po 16,29 zł za papier. Polenergia to spółka giełdowa działająca w sektorze energetyki odnawialnej, konwencjonalnej, dystrybucji i obrotu energią. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125631,pge-chce-kupic-100-proc-akcji-polenergii-spolka-oglosila-wezwanie.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><p>&nbsp; <br />&gt;&gt;&gt; Zobacz też <a href="http://forsal.pl/tagi/rekomendacje">rekomendacje</a> &nbsp; &nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/atal">&nbsp;Atal</a> </h2><p>Atal odnotował 57,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 39,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125638,atal-mial-57-01-mln-zl-zysku-netto-74-03-mln-zl-ebit-w-i-kw-2018-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/zue">ZUE</a> </h2><p>ZUE odnotowało 1,94 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 7,94 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125639,zue-mialo-1-94-mln-zl-straty-netto-2-33-mln-zl-straty-ebit-w-i-kw-2018-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/medicalgorithmics">Medicalgorithmics</a> </h2><p>Medicalgorithmics odnotował 4,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125641,medicalgorithmics-mial-4-1-mln-zl-zysku-netto-7-1-mln-zl-ebit-w-i-kw-2018-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/polski-holding-nieruchomosci">Polski Holding Nieruchomości</a> </h2><p>Polski Holding Nieruchomości (PHN) odnotował 12,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 2,4 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125644,phn-mial-12-6-mln-zl-zysku-netto-17-1-mln-zl-ebit-w-i-kw-2018-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><p>Akcjonariusze Polski Holding Nieruchomości (PHN) zdecydują o przeznaczeniu kwoty 12,64 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,27 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 19 czerwca. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125769,akcjonariusze-phn-zdecyduja-19-vi-o-wyplacie-0-27-zl-dywidendy-na-akcje.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/comp">Comp</a> </h2><p>Comp odnotował 1,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125645,comp-mial-1-19-mln-zl-zysku-netto-5-49-mln-zl-ebit-w-i-kw-2018-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/ccc">CCC</a>&nbsp; </h2><p>Grupa CCC nabyła 70% udziałów w szwajcarskiej spółce Karl Vögele AG, podała spółka. Łączna wartość transakcji wynosi 10 mln franków szwajcarskich. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125647,ccc-kupilo-70-udzialow-w-szwajcarskim-operatorze-sieci-obuwniczej-v-gele.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><p> Akcjonariusze CCC mają podjąć decyzję o wypłacie dywidendy w kwocie 96 677 200 zł, która ma obejmować całość zysku jednostkowego netto spółki wypracowanego w roku 2017 w wysokości 37 372 525,22 zł, powiększonego o kwotę 57 304 674,78 zł przeniesioną z kapitału zapasowego, podała spółka. Dywidenda na akcję wyniesie 2,3 zł. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125758,akcjonariusze-ccc-zdecyduja-19-czerwca-o-wyplacie-2-3-zl-dywidendy-na-akcje.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/gpw">GPW</a> </h2><p>Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zdecydują o wypłacie 2,2 zł dywidendy na akcję za 2017 r., wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 19 czerwca. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125648,akcjonariusze-gpw-zdecyduja-19-vi-o-wyplacie-2-2-zl-dywidendy-na-akcje.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/pgnig">PGNiG</a> </h2><p>Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 1 566 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1 599 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125649,pgnig-mialo-1-57-mld-zl-zysku-netto-2-67-mld-zl-ebitda-w-i-kw-2018-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><p>Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) analizuje możliwość zmiany taryfy detalicznej w odpowiedzi na zmiany zachodzące na światowym rynku gazu, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Macieja Woźniaka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125667,pgnig-analizuje-taryfe-detaliczna-w-reakcji-na-zmiany-na-rynku-gazu.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><p>Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) spodziewa się znacznego wzrostu krajowego wydobycia gazu od 2019 r., a w 2018 r. - wydobycia wyższego w ujęciu rocznym, poinformował prezes Piotr Woźniak. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125680,pgnig-spodziewa-sie-znacznego-wzrostu-wydobycia-krajowego-od-2019-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><p>Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) spodziewa się, że decyzja Trybunału Arbitrażowego w jego sporze z Gazpromem zapadnie w I półroczu, poinformował prezes Piotr Woźniak. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125682,pgnig-oczekuje-decyzji-arbitrazu-ws-sporu-z-gazpromem-w-i-polroczu.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><p>Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) nie poniosło znaczących nakładów w Iranie, a w kwestii dalszych działań dostosuje się do prawa, które będzie obowiązywać podmioty europejskie, poinformował prezes Piotr Woźniak. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125683,pgnig-w-iranie-ponieslismy-tylko-naklady-operacyjne-nie-inwestycyjne.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/simple">Simple</a> </h2><p>Akcjonariusze Simple zdecydowali o wypłacie 1,058 mln zł, czyli 0,22 zł na akcję, dywidendy za 2017 r. podała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125650,akcjonariusze-simple-zdecydowali-o-wyplacie-0-22-zl-dywidendy-na-akcje.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/j-w-construction">JW Construction </a></h2><p>JW Construction odnotował 0,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 2,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125651,jw-construction-mialo-0-83-mln-zl-zysku-netto-3-6-mln-zl-straty-ebit-w-i-kw.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/auto-partner">Auto Partner</a> </h2><p>Auto Partner odnotował 12,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 10,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125653,auto-partner-mial-12-88-mln-zl-zysku-netto-18-99-mln-zl-ebit-w-i-kw-2018-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><p>Auto Partner liczy że liczba warsztatów w sieci MaXserwis zwiększy się w tym roku do 170, poinformował dyrektor sprzedaży Piotr Janta. Dotychczasowy cel na ten rok wynosił 150 warsztatów. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125666,auto-partner-zwiekszyl-tegoroczny-cel-dot-liczby-warsztatow-maxserwis-do-170.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><p>Grupa Auto Partner zdecydowała o zwiększeniu powierzchni magazynowej w Bierunu o ok. 11 tys. m2 (z obecnych 30 tys. m2), poinformował dyrektor sprzedaży Piotr Janta. W efekcie łączna powierzchnia magazynowa grupy wzrośnie z ok. 75,5 tys. m2 do ok. 86,5 tys. m2. "Patrząc po dynamice w kwietniu i I kwartale i zakładając, że ją utrzymamy do końca roku, bez nowej powierzchni nie zabrakłoby nam miejsca by obsłużyć wszystkie zamówienia. Jesteśmy dobrej myśli, jeśli chodzi o zachowanie tej dynamiki" - powiedział Janta podczas prezentacji wyników. Nowa część magazynowa będzie dostępna od lutego 2019 r., podano także. </p><p>Auto Partner chce wprowadzić do oferty w najbliższym czasie części karoseryjne, takie jak lusterka i oświetlenie, poinformował dyrektor sprzedaży Piotr Janta. Spółka pracuje też nad wprowadzeniem własnej marki narzędziowej. "Chcemy dodać kilka nowych asortymentów, w modelu, w jakim sprzedajemy teraz szyby samochodowe czy opony, czyli nie kupując ich na własny magazyn. Rozmawiamy z producentem części karoseryjnych, takich jak oświetlenie i lusterka, by dodać je w podobnym modelu do naszej oferty. Jeśli jakiś asortyment się sprawdzi, być może wprowadzimy go w przyszłości na magazyn" - powiedział Janta podczas prezentacji wyników.&nbsp; </p><p>Auto Partner liczy, że nowo otwarta spółka w Czechach osiągnie w tym roku rentowność, poinformował dyrektor finansowy Michał Breguła. "Pierwszy kwartał był pierwszym pełnym kwartałem operacyjnym naszej spółki zależnej w Czechach, która zanotowała w tym czasie 466 tys. zł straty operacyjnej. Liczymy, że spółka osiągnie rentowność w tym roku"- powiedział Breguła podczas konferencji prasowej. W I kw. br. wpływ na skonsolidowany wynik spółki zależnej w Czechach wyniósł 377 tys. zł, podano także.</p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/maxcom">Maxcom</a>&nbsp; </h2><p>Maxcom objął wszystkie 10 tys. udziałów w utworzonej spółce pod nazwą Maxcom International Co., Limited z siedzibą w Hongkongu, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125654,maxcom-zalozyl-spolke-dystrybucyjna-w-hongkongu.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/zm-henryk-kania">ZM Henryk Kania</a>&nbsp; </h2><p> Zakłady Mięsne Henryk Kania (ZM Kania) odnotowały 10,07 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 10,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125655,zm-kania-mialy-10-07-mln-zl-zysku-netto-22-19-mln-zl-ebit-w-i-kw-2018-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/alumetal">Alumetal</a> </h2><p>Alumetal odnotował 25,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 16,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125656,alumetal-mial-25-51-mln-zl-zysku-netto-30-2-mln-zl-ebitda-w-i-kw-2018-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><p>Zaawansowanie prac budowlanych w projekcie rozbudowy stopów wstępnych w Gorzycach wynosi 80%, a zaawansowanie prac technologicznych, czyli montaż urządzeń kształtuje się na poziomie 70%, poinformował prezes Szymon Adamczyk. Produkcja testowa ma się rozpocząć w czerwcu br. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125687,alumetal-planuje-rozpoczac-produkcje-testowa-w-gorzycach-w-czerwcu-br.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><p>Zakład na Węgrzech znajduje się w fazie optymalizacji i Alumetal liczy, że zakład będzie dodatnio kontrybuował do wyników grupy w tym roku, poinformował prezes Szymon Adamczyk. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125688,alumetal-liczy-na-dodatni-wynik-w-br-zakladu-na-wegrzech.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><p>Akcjonariusze Alumetalu zdecydowali o przeznaczeniu łącznie 45,2 mln zł na dywidendę, czyli 2,92 zł na akcję, poinformowała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125756,akcjonariusze-alumetalu-zdecydowali-o-wyplacie-2-92-zl-dywidendy-na-akcje.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/selvita">Selvita</a> </h2><p>Selvita odnotowała 19,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 5,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125659,selvita-miala-19-96-mln-zl-zysku-netto-0-82-mln-zl-ebitda-w-i-kw-2018-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><p> Selvita zakłada, że Centrum Badawczo-Rozwojowe Innowacyjnych Leków, które zlokalizowane zostanie w Krakowie będzie gotowe o maks. 6 miesięcy później wobec pierwotnego planu, tj. pod koniec 2019 roku. Spółka nie zakłada wzrostu nakładów na ten projekt, dlatego ogłosi w tym miesiącu kolejny konkurs ofert na generalnego wykonawcę, poinformował wiceprezes Bogusław Sieczkowski. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125689,selvita-centrum-b-r-w-krakowie-bedzie-gotowe-ok-6-miesiecy-pozniej.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><p>Selvita chce pozyskiwać więcej kontraktów w segmencie usług na rynku międzynarodowym i zwiększyć tempo rozwoju tej części biznesu w Stanach Zjednoczonych, gdzie sprzedaż jest realizowana obecnie poniżej założeń. Spółka pracuje nad zwiększeniem liczby i wartości kontraktów FTE w przychodach segmentu usługowego, liczy także na wzrost liczby kontraktów zintegrowanych opartych na modelu FTE, poinformowali przedstawiciele spółki. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125752,selvita-chce-zwiekszyc-skale-w-usa-liczy-na-wzrost-kontraktow-zintegrowanych.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/inpro">Inpro</a> </h2><p> Inpro odnotowało 6,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 6,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125660,inpro-mialo-6-28-mln-zl-zysku-netto-8-35-mln-zl-ebit-w-i-kw-2018-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/krka">Krka</a> </h2><p> Krka odnotowała 49,4 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 42,69 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125661,krka-miala-49-4-mln-euro-zysku-netto-90-4-mln-euro-ebitda-w-i-kw-2018-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/bsc-drukarnia-opakowan">BSC Drukarni Opakowań</a> </h2><p>Rada nadzorcza BSC Drukarni Opakowań zatwierdziła zaktualizowany plan inwestycyjny na 2018 r., który przewiduje wydatki rzędu 46,4 mln zł, poinformowała spółka. Oczekiwane wydatki w I półroczu 2019 r., w związku z realizacją kolejnych płatności przez spółkę za maszyny do nowego zakładu, wyniosą ok. 15,8 mln zł. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125663,zaktualizowany-plan-bsc-drukarni-opakowan-zaklada-46-4-mln-zl-inwestycji-w-br.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/qumak">Qumak </a></h2><p>Qumak otrzymał nakaz zapłaty, wydany przez sąd okręgowy z powództwa Oracle Polska, nakazujący zapłacić 8,22 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, a także kosztami procesu i zastępstwa procesowego w kwocie łącznej 39,4 tys. zł, w terminie dwóch tygodni, podał Qumak. Spółce przysługuje możliwość wniesienia w tym terminie zarzutów od wydanego nakazu zapłaty. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125664,qumak-otrzymal-nakaz-zaplaty-na-rzecz-oracle-polska-ok-8-2-mln-zl.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/atlas-estates">Atlas Estates</a> </h2><p>Atlas Estates odnotował 1,32 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 3,45 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125665,atlas-estates-1-32-mln-euro-zysku-netto-3-27-mln-euro-ebit-w-i-kw-2018-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/trakcja-prkii">Trakcja PRKiI</a> </h2><p>Trakcja PRKiI rekomenduje przeznaczyć 5,1 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125681,trakcja-rekomenduje-0-1-zl-dywidendy-na-akcje-za-2017-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/atende">Atende</a> </h2><p> Akcjonariusze Atende zdecydowali o przeznaczeniu zysk netto za 2017 r., wynoszącego 7,57 mln zł oraz kwotę 425 tys. zł pochodzącą z kapitału zapasowego spółki na dywidendę w łącznej wysokości 7 995 535,68 zł, co na jedną akcję spółki daje kwotę 0,22 zł dywidendy, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125684,akcjonariusze-atende-zdecydowali-o-wyplacie-0-22-zl-dywidendy-na-akcje.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><p>Rada nadzorcza Atende, podjęła uchwały o powołaniu dotychczasowego zarządu na nową, pięcioletnią kadencję, poinformowała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125757,zarzad-atende-zostal-powolany-na-nowa-kadncje.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/elektrotim">Elektrotim</a> &nbsp; </h2><p>Akcjonariusze Elektrotimu zdecydują przeznaczeniu zysku netto za 2017 rok na kapitał rezerwowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 27 czerwca. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125686,akcjonariusze-elektrotim-zdecyduja-27-vi-o-niewyplacaniu-dywidendy-za-2017-rok.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/rawlplug">Rawplug</a> </h2><p>Akcjonariusze Rawplug zdecydują o przeznaczeniu 10,74 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,33 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 22 czerwca. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125760,akcjonariusze-rawplug-zdecyduja-22-vi-o-wyplacie-0-33-zl-dywidendy-na-akcje.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a> </p><h2> <a href="http://forsal.pl/tagi/ims">IMS</a> </h2><p>IMS prognozuje, że odnotuje 9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 7,86 mln zł rok wcześniej podała spółka. Podtrzymano także dotychczasową politykę dywidendową. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125750,ims-prognozuje-9-mln-zl-zysku-netto-16-5-mln-zl-ebitda-w-2018-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Grupa<a href="http://forsal.pl/tagi/r22"> R22</a> </h2><p>Grupa R22 liczy na finalizację przejęć w segmencie hostingu w regionie środkowoeuropejskim na początku II półrocza, poinformował prezes grupy Jakub Dwernicki. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125751,grupa-r22-liczy-na-finalizacje-regionalnych-przejec-na-poczatku-ii-polrocza.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/celon-pharma">Celon Pharma</a> </h2><p>Akcjonariusze Celon Pharma zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 7,65 mln zł, tj. 0,17 zł na akcję z zysku za 2017 rok, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125754,akcjonariusze-celon-pharma-zdecydowali-o-wyplacie-0-17-zl-dywidendy-na-akcje.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/enter-air">Enter Air</a> </h2><p> Akcjonariusze Enter Air zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 9,65 mln zł, tj. 0,55 zł na akcję z zysku za 2017 rok, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125755,akcjonariusze-enter-air-zdecydowali-o-wyplacie-0-55-zl-dywidendy-na-akcje.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/work-service">Work Service</a> </h2><p>Rada nadzorcza Work Service powołała zarząd na nową kadencję w składzie Maciej Witucki (jako prezes), Paul Christodoulou, Iwona Szmitkowska, Tomasz Ślęzak i Piotr Ambrozowicz, poinformowała spółka. Piotra Ambrozowicz obejmie funkcję wiceprezesa odpowiedzialnego za nadzór nad polityką finansową i rachunkową grupy i zastąpi na tym stanowisku Krzysztofa Rewersa, który złożył rezygnację z pełnionej dotychczas funkcji, podano także. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125761,maciej-witucki-zostal-powolany-na-prezesa-work-service-na-kolejna-kadencje.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/mostostal-zabrze">Mostostal Zabrze</a> </h2><p>Mostostal Zabrze odnotował 3,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy 138,9 mln zł przychodów w I kw. 2018 r., poinformowała spółka, prezentując wstępne dane. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125762,mostostal-zabrze-mial-wstepnie-3-3-mln-zl-skons-zysku-netto-w-i-kw-2018-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2><a href="http://forsal.pl/tagi/ciech">Ciech</a>&nbsp; </h2><p>Zarząd Ciechu zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie na wypłatę dywidendy 300,39 mln zł z zysku netto spółki za 2017 rok powiększonego o kwotę przeniesioną z utworzonego z zysków kapitału zapasowego, tj. łącznie 5,7 zł na akcję, poinformowała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1125768,ciech-rekomenduje-wyplate-dywidendy-w-wysokosci-5-7-zl-na-akcje.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p>