© 2016 INFOR BIZNES Sp. z o. o. INFOR BIZNES Sp. z o. o. Forsal.pl: giełda 2016-12-02T19:10:50+01:00 INFOR BIZNES Sp. z o. o. http://forsal.pl/atom/tagi/gielda Dom Maklerski Pekao SA na liście ostrzeżeń publicznych. KNF tłumaczy, dlaczego tu trafił http://forsal.pl/artykuly/998445,dom-maklerski-pekao-sa-lista-ostrzezen-publicznych-knf.html 2016-12-02T17:16:20Z Dom Maklerski Pekao SA został umieszczony na liście ostrzeżeń publicznych KNF w związku z zawiadomieniem prokuratury przez Urząd KNF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ten podmiot - poinformowała w piątek KNF.]]> <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p>Podejrzenie dotyczy wykonywania czynności <b>doradztwa inwestycyjnego bez zezwolenia KNF</b> w okresie co najmniej od stycznia 2012 r. do kwietnia 2012 r. - dodała komisja.</p> <p>W wydanym w piątek komunikacie KNF przypomina, że w myśl obowiązującej ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym KNF "jest zobligowana do podawania do publicznej wiadomości informacji o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia określonych przestępstw".</p> <p>Z kolei "<b>lista ostrzeżeń publicznych KNF</b> jest wykazem podmiotów, w związku z działalnością których Urząd KNF przekazał do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub przystąpił do postępowania korzystając z uprawnień pokrzywdzonego".</p> <p>Komisja zaznacza, że w przypadku Domu Maklerskiego Pekao SA zawiadomienie skierowano do prokuratury 20 lipca br., po decyzji z 5 lipca br., w wyniku której nałożono na Bank Polska Kasa Opieki SA karę pieniężną w wysokości 125 tys. zł za istotne naruszenie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, "poprzez świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego na rzecz klientów bez wymaganego zezwolenia, w okresie co najmniej od stycznia 2012 r. do kwietnia 2012 r." </p> <p>"Należy także podkreślić, że wpis na Listę ostrzeżeń publicznych KNF jest dokonywany na podstawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, co nie jest równoznaczne z jego faktycznym popełnieniem. O tym, czy w istocie do czynu zabronionego doszło, rozstrzygają w ramach właściwej procedury inne organy państwa" - głosi komunikat.</p> <p>Komisja dodaje, że "obecnie obowiązujące przepisy prawa nie przewidują możliwości odstąpienia od umieszczenia podmiotu na liście ostrzeżeń publicznych nawet wówczas, gdy podmiot formalnie zadeklarował i faktycznie zaprzestał prowadzenia działalności, która budzi wątpliwości co do zgodności z prawem". </p> <p>Pekao SA to jeden z największych banków w Polsce, notowany na giełdzie. Kontrolowany jest przez włoski UniCredit.</p><p>&gt;&gt;&gt; Czytaj też: <a href="http://forsal.pl/artykuly/998228,rzadowe-sposoby-na-zalatanie-budzetowych-dziur.html">Polski budżet trzeszczy w szwach. Kto jeszcze zapłaci za rządowe prezenty?</a></p> Przegląd wiadomości ze spółek - 2 grudnia 2016 r. http://forsal.pl/artykuly/998283,przeglad-wiadomosci-ze-spolek-2-grudnia-2016-r.html 2016-12-02T16:01:47Z Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, IAR oraz Emitent. ]]> <h2>Kopex&#160; </h2><p>TDJ sfinalizował umowę inwestycyjną z Krzysztofem Jędrzejewskim, na podstawie której przejął kontrolę nad Kopeksem, podał Famur, którego większościowym akcjonariuszem jest TDJ. Kopex podpisał wcześniej umowę restrukturyzacyjną z inwestorem i wierzycielami.<a href="http://forsal.pl/artykuly/998237,tdj-przejal-kontrole-nad-kopeksem-po-podpisaniu-umowy-restrukturyzacyjnej.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>LiveChat&nbsp; </h2><p>Grono klientów LiveChat Software powiększyło się o 362 firm w listopadzie do 17 771 korzystających z usług, podała spółka. Rok temu wynosiła ona 13 167. <a href="http://forsal.pl/artykuly/998239,livechat-software-zwiekszyl-baze-klientow-o-362-firmy-w-listopadzie.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>GPW, indeksy giełdowe&nbsp; </h2><p>W wyniku korekty kwartalnej, która zostanie przeprowadzona po sesji 16 grudnia, portfele indeksów WIG20, WIG20TR, WIG30 oraz WIG30TR pozostaną bez zmian, natomiast udziały spółek Pekao, PKN Orlen oraz PKO BP w indeksach WIG30 oraz WIG30TR zostaną ograniczone do 10%. Getin Noble Bank zastąpi Polnord w indeksie mWIG40, a CFI Holding, PBG, Polnord i Prairie Mining Limited zastąpią Colian, iAlbatros Group, Mostostal Warszawa i Skotan w indeksie sWIG80, podała Giełda Papierów Wartościowych (GPW). <a href="http://forsal.pl/artykuly/998240,gpw-getin-noble-bank-zastapi-polnord-w-indeksie-mwig40-po-sesji-16-xii.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Outdorzy&nbsp; </h2><p>Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował o wprowadzeniu do obrotu na rynku NewConnect akcji spółki Outdorzy, podała firma. <a href="http://forsal.pl/artykuly/998238,gpw-zdecydowala-o-wprowadzeniu-akcji-outdoorzy-do-obrotu-na-newconnect.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Quercus TFI&nbsp; </h2><p>Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 4 012,7 mln zł na koniec listopada 2016 r. (wobec 4 037,9 mln zł na koniec października br.), poinformowała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/998270,aktywa-pod-zarzadzaniem-quercus-tfi-spadly-m-m-do-4-01-mld-zl-w-xi.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Arrinera&nbsp; </h2><p>Arrinera rozpoczyna publiczną emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru do 10,1 mln zł netto. Środki pozyskane z emisji mają być przeznaczone na dalszy rozwój działalności, w tym na rozpoczęcie produkcji samochodu wyścigowego klasy GT3, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/998271,arrinera-rozpoczyna-oferte-publiczna-akcji-na-kwote-10-1-mln-zl-netto.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Auga&nbsp; </h2><p>Grupa Auga (d. Agrowill Group) zawarła porozumienie w sprawie nabycia spółek zależnych KTG AGRAR na Litwie i w Niemczech za 1,38 mln euro, podała spółka. <a href="Auga ">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Ciech&nbsp; </h2><p>Ciech Virosilicon - spółka zależna Ciechu - oraz BA Glass Poland zainwestują łącznie 156,8 mln na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSSE), w wyniku czego powstanie 60 nowych miejsc pracy, wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zwiększenia powierzchni strefy.<a href="http://forsal.pl/artykuly/998379,ciech-vitrosilicon-i-ba-glass-poland-planuja-zainwestowac-156-8-mln-zl-w-kssse.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Gino Rossi </h2><p>Sprzedaż grupy Gino Rossi wzrosła w listopadzie br. o 16% r/r i wyniosła 23,4 mln zł, podała spółka.<a href="http://forsal.pl/artykuly/998378,sprzedaz-grupy-gino-rossi-wzrosla-o-16-r-r-do-23-4-mln-zl-w-listopadzie.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>PKP Cargo&nbsp; </h2><p>PKP Cargo zmniejszyło o 48% r/r wartość kradzieży przewożonych przez siebie towarów w okresie I-III kw. 2016 r. dzięki wsparciu dronów, podała spółka. Liczba zdarzeń spadła w tym czasie o 39%.<a href="http://forsal.pl/artykuly/998377,wartosc-kradziezy-towarow-pkp-cargo-spadla-o-48-r-r-w-i-iii-kw-dzieki-dronom.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Feerum </h2><p>Feerum spodziewa się, że efekty zawieranych przez polskich rolników umów dofinansowania inwestycji w elewatory mogą być widoczne w wynikach spółki już w I kw. przyszłego roku, poinformowali członkowie zarządu. Wysoki potencjalny portfel zamówień sprawia, że spółka optymistycznie patrzy na lata 2017-2018 r., mimo słabych wyników po trzech kwartałach br. i perspektyw IV kw., który jeszcze nie zapowiada poprawy.<a href="http://forsal.pl/artykuly/998376,feerum-oczekuje-pozytywnego-wplywu-dotacji-dla-rolnikow-na-wyniki-od-i-kw-2017r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>JHM Development&nbsp; </h2><p>JHM Development sprzedał aktami notarialnymi 17 lokali w listopadzie 2016 r., w tym 14 mieszkań i 3 garaże, podała spółka. Na 30 listopada spółka posiadała 217 zawartych umów przedwstępnych/ deweloperskich, w tym na: mieszkania - 142 , garaże - 75. <a href="http://forsal.pl/artykuly/998373,jhm-development-sprzedal-aktami-notarialnymi-17-lokali-w-listopadzie.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>PZU&nbsp; </h2><p>PZU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) oczekuje wzrostu aktywów pod zarządzaniem w przyszłym roku głównie w wyniku zwiększonego zainteresowania pracodawców uruchamianiem nowych pracowniczych programów emerytalnych (PPE) oraz nowym funduszom zamkniętym, poinformowali przedstawiciele spółki.<a href="http://forsal.pl/artykuly/998372,pzu-tfi-oczekuje-wzrostu-aktywow-r-r-w-2017-dzieki-ppe-i-nowym-funduszom.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Mostostal Warszawa&nbsp; </h2><p>Sąd zasądził kwotę 11,3 mln zł z odsetkami ustawowymi na rzecz Mostostalu Warszawa i Acciona Infraestructuras w sprawie przeciwko Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) o ukształtowanie stosunku prawnego, ustalenie i zapłatę związaną z realizacją umowy na budowę autostrady A4 na odcinku od węzła Rzeszów Centralny do węzła Rzeszów Wschód, podał Mostostal.<a href="http://forsal.pl/artykuly/998371,sad-zasadzil-11-3-mln-zl-dla-mostostalu-warszawa-i-acciony-w-sporze-z-gddkia.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Kruk&nbsp; </h2><p>Grupa Kruk zamyka pierwszą ofertę w ramach IV programu emisji po uplasowaniu obligacji o wartości przekraczającej 40 mln zł w ciągu pierwszego dnia zapisów, poinformowała spółka.<a href="http://forsal.pl/artykuly/998367,inwestorzy-wyczerpali-cala-pule-obligacji-kruka-w-pierwszym-dniu-oferty.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>BPS </h2><p>Zarząd Banku Polskiej Spółdzielczości podjął uchwałę o dojściu do skutku publicznej emisji niezabezpieczonych obligacji serii BPS1226 o łącznej wartości nominalnej 21,88 mln zł, podał bank. <a href="http://forsal.pl/artykuly/998365,bps-wyemituje-obligacje-serii-bps1226-o-wartosci-nom-21-88-mln-zl.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a> &nbsp; </p><h2>PKN Orlen &nbsp; </h2><p>PKN Orlen uruchomił internetową platformę współpracy i wymiany wiedzy z zakresu nowych rozwiązań technologicznych pod nazwą "Innowacje, Startupy", podała spółka.<a href="http://forsal.pl/artykuly/998320,pkn-orlen-uruchomil-internetowa-platforme-dla-startupow-i-innowatorow.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Magellan &nbsp; </h2><p>Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował wykluczyć z obrotu giełdowego akcje Magellana z dniem 6 grudnia 2016 r., podała giełda.<a href="http://forsal.pl/artykuly/998304,gpw-wyklucza-akcje-magellana-z-obrotu-z-dniem-6-grudnia.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>JSW </h2><p>Wszyscy pracownicy Kopalni Węgla Kamiennego Krupiński otrzymają oferty pracy w innych zakładach Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) w związku z przeniesieniem kopalni do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK), poinformował dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi JSW Krzysztof Grobosz.<a href="http://forsal.pl/artykuly/998303,jsw-pracownicy-kwk-krupinski-otrzymaja-oferty-pracy-w-innych-zakladach-spolki.html"> &gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Maspex&nbsp; </h2><p>Grupa Maspex Wadowice otrzymała od Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) kredyt w wysokości 60 mln euro (ok. 267 mln zł) na rozbudowę i modernizację zakładów produkcyjnych i magazynów, poinformowała spółka. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na budowę nowych hal produkcyjnych oraz trzech nowoczesnych centrów logistycznych.<a href="http://forsal.pl/artykuly/998301,maspex-ma-60-mln-euro-kredytu-z-ebi-na-nowe-hale-produkcyjne-centra-logistyczne.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Hawe </h2><p>Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) na żądanie zgłoszone przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła uchwałę o zawieszeniu obrotu akcjami Hawe od 1 grudnia 2016 r. do końca dnia 1 stycznia 2017 r., podało Hawe.<a href="http://forsal.pl/artykuly/998410,gpw-zawiesila-obrot-akcjami-hawe-do-1-stycznia-2017-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Polenergia&nbsp; </h2><p>Polenergia Dystrybucja, należąca do Grupy Polenergia, podpisała długoterminową umowę finansowania z ING Bankiem Śląskim na realizację - w ciągu najbliższych dwóch lat - planu inwestycyjnego o wartości powyżej 21 mln zł w obszarze dystrybucji, podała Polenergia.<a href="http://forsal.pl/artykuly/998409,polenergia-zainwestuje-w-dystrybucje-ponad-21-mln-zl-w-ciagu-dwoch-lat.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Vistula Group&nbsp; </h2><p>Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Vistula Group w listopadzie 2016 roku wyniosły ok. 47,9 mln zł i były wyższe o ok. 15,3% r/r, podała spółka. Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - listopad 2016 r. wyniosła około 506,3 mln zł i była wyższa o ok. 16,1% r/r.<a href="http://forsal.pl/artykuly/998408,przychody-vistula-group-wzrosly-o-ok-15-3-r-r-do-ok-47-9-mln-zl-w-listopadzie.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Pragma Faktoring&nbsp; </h2><p>Pragma Faktoring zakończyła subskrypcję i dokonała przydziału 120 000 obligacji serii J o wartości 12 mln zł, podała spółka.<a href="http://forsal.pl/artykuly/998407,pragma-faktoring-przydzielila-120-tys-obligacji-serii-j-o-wartosci-12-mln-zl.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Plaza Centers&nbsp; </h2><p>Plaza Centers odnotowała 4,18 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 9,41 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/998413,strata-netto-plaza-centers-wyniosla-4-18-mln-euro-w-iii-kw-2016-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Energa&nbsp; </h2><p>Elektrownia Ostrołęka, spółka zależna Energi, zawarła umowę wieloletnią na dostawy węgla do planowanej elektrowni Ostrołęka C z Polską Grupą Górniczą (PGG), z wolumenem bazowym w wysokości ok. 2 mln ton węgla rocznie, podała Energa.<a href="http://forsal.pl/artykuly/998415,energa-ma-umowe-dostaw-wegla-z-pgg-do-planowanej-elektrowni-ostroleka-c.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p> Arrinera wchodzi na giełdę. Firma szuka środków na produkcję supersamochodu http://forsal.pl/artykuly/998271,arrinera-rozpoczyna-oferte-publiczna-akcji-na-kwote-10-1-mln-zl-netto.html 2016-12-02T12:40:32Z Arrinera rozpoczyna publiczną emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru do 10,1 mln zł netto. Środki pozyskane z emisji mają być przeznaczone na dalszy rozwój działalności, w tym na rozpoczęcie produkcji samochodu wyścigowego klasy GT3, podała spółka. ]]> <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p>W ramach oferty spółka chce sprzedać 1 mln nowych akcji serii H. Maksymalna cena wynosi 10,80 zł, co oznacza, że w przypadku sprzedaży wszystkich oferowanych akcji i utrzymania ceny emisyjnej na poziomie maksymalnym, Arrinera może pozyskać netto (po uwzględnieniu kosztów oferty publicznej) 10,1 mln zł kapitału, podano w komunikacie. <br /><br />"Rozwijamy się zgodnie z planem. W zeszłym tygodniu uruchomiliśmy oficjalną sprzedaż naszego auta wyścigowego. Kolejnym etapem jest produkcja i realizacja zleceń, a w trochę dalszej perspektywie - również development wersji cywilnej naszego samochodu" - powiedział prezes Piotr Gniadek, cytowany w komunikacie. <br /><br />"Środki pozyskane z emisji planujemy przeznaczyć głównie na powiększenie stanu zapasów części samochodowych w celu szybszej realizacji zamówień, sfinansowanie modelu testowego samochodu w wersji drogowej oraz intensyfikację działań marketingowych i promocyjnych związanych z autem wyścigowym. Szacujemy, że aby efektywnie zrealizować te cele, potrzebujemy 10,1 mln zł kapitału i o te środki zwracamy się do inwestorów w ramach prowadzonej oferty publicznej" - dodał Gniadek. <br /><br />Oferta publiczna jest podzielona na transze. W transzy otwartej oferowanych jest do 400 tys. akcji, natomiast w transzy dużych inwestorów oferowanych jest do 600 tys. akcji. Cena emisyjna zostanie podana w piątek. Zapisy w transzy dużych inwestorów odbędą się w dniach 5-6 grudnia. Zapisy w transzy otwartej odbędą się w dniach 5 -12 grudnia. Przydział akcji nastąpi 14 grudnia. <br /><br />Zapisy na akcje można składać w DM Erste Securities Polska, który pełni funkcję oferującego, oraz wchodzących w skład konsorcjum sprzedaży: DM BOŚ, Millennium DM i oraz DM Capital Partners. <br /><br />Arrinera to notowany na NewConnect producent pierwszego polskiego samochodu wyścigowego HussaryaGT. Wchodzi w skład portfela inwestycyjnego funduszu Erne Ventures. Głównym celem Arrinery jest budowa silnej i globalnej marki Arrinera na rynku motoryzacyjnym w segmencie samochodów sportowych. Działalność operacyjną prowadzi na rynkach Polski i Wielkiej Brytanii, która uznawana jest za największy rynek motosportu na świecie. Flagowym projektem Arrinery jest Hussarya GT - pierwszy polski profesjonalny samochód wyścigowy klasy GT. </p><p><br /> </p><p><span class="psav_slideshow">psav slideshow</span></p> Przegląd wiadomości ze spółek - 1 grudnia 2016 r. http://forsal.pl/artykuly/997930,przeglad-wiadomosci-ze-spolek-1-grudnia-2016-r.html 2016-12-01T16:02:48Z Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, IAR oraz Emitent. ]]> <h2>Orbis&#160; </h2><p>Orbis zawarł umowę sprzedaży hotelu Mercure Opole na rzecz indywidualnego inwestora za 10,5 mln zł netto, podała spółka. "W dniu 30 listopada 2016 r., w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 29 września 2016 roku, pomiędzy emitentem (jako sprzedającym) i indywidualnym inwestorem zawarta została umowa sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w postaci hotelu Mercure Opole położonego przy Alei Krakowskiej 57/59 w Opolu, działającego dotychczas jako Oddział 'Orbis' S.A. Hotel 'Mercure Opole' w Opolu" – czytamy w komunikacie. Kwota 1,05 mln zł została wpłacone w formie zadatku przed podpisaniem umowy przedwstępnej, kwota 525 tys. zł została wpłacona przed zawarciem umowy sprzedaży, natomiast kwota 8,925 mln zł zostanie zapłacona w terminie do 5 grudnia 2016 r. &nbsp; &nbsp; </p><p> Orbis zawarł umowę franczyzy na hotel ibis budget w Lublinie, poinformowała spółka. Inwestor i właściciel - firmaTK Finans Tomasz Księżopolski wybuduje nowoczesny hotel klasy ekonomicznej w centralnej części miasta przy ulicy Głębokiej, podano także. <a href="http://forsal.pl/artykuly/997918,orbis-ma-nowa-umowe-franczyzy-na-hotel-ibis-budget-w-lublinie.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Newag&nbsp; </h2><p> Po słabszym 2016 r. na krajowym rynku taboru szynowego, kolejne lata zapowiadają się bardzo dobrze, z<br />oczekiwanymi przetargami o wartości ok. 3 mld zł rocznie. W odpowiedzi na spodziewany popyt Newag będzie inwestować w produkcję średniorocznie 30 mln zł w okresie 5 najbliższych lat, poinformował przewodniczący rady nadzorczej i główny akcjonariusz Zbigniew Jakubas. Przy tak dobrych perspektywach rynkowych nie ma, według niego, "żadnej opcji" sprzedaży strategicznego pakietu akcji spółki. <a href="http://forsal.pl/artykuly/997885,newag-planuje-150-mln-zl-inwestycji-w-ciagu-5-lat.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><p>Głównymi rynkami zagranicznymi mają być dla Newagu kraje Europy Zachodniej. Spółka spodziewa się, że do połowy przyszłego roku pojazdy producenta uzyskają homologację narodowego włoskiego przewoźnika, a w 2018 r. - niemieckiego, poinformował przewodniczący rady nadzorczej i główny akcjonariusz Zbigniew Jakubas. &gt;&gt;&gt;&gt; </p><h2>Enea, Energa, Polska Grupa Energetyczna (PGE), PGNiG &nbsp;&nbsp; </h2><p>Enea, Energa, Polska Grupa Energetyczna (PGE) i PGNiG Termika - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - złożyły EDF International SAS nową ofertę na zakup akcji i udziałów w spółkach należących do EDF w Polsce, posiadających konwencjonalne aktywa wytwórcze oraz prowadzących działalność usługową, podały spółki.&gt;&gt;&gt;&gt;&nbsp;&nbsp; </p><h2>Wirtualna Polska Holding&nbsp; </h2><p> EMH oraz Jarosław Mikos ustalili cenę sprzedaży akcji Wirtualna Polska Holding na 50 zł za sztukę, a liczbę akcji sprzedawanych na 7,79 mln (27,18% kapitału, 19,51% głosów na walnym zgromadzeniu), podała Wirtualna Polska. <a href="http://forsal.pl/artykuly/997886,emh-i-j-mikos-ustalili-cene-sprzedazy-akcji-wirtualnej-polski-na-50-zl-za-szt.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>AmRest Holdings&nbsp; </h2><p>AmRest Holdings podpisał z Kentucky Fried Chicken (Great Britain) German Branch umowę nabycia i transferu aktywów (APA) w postaci 15 restauracji KFC działających na rynku niemieckim. Spodziewana cena nabycia to ok. 10,3 mln euro (ok. 45,6 mln zł). Ostateczna cena zostanie ustalona na dzień zakończenia transakcji, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/997892,amrest-kupuje-15-restauracji-kfc-w-niemczech-za-ok-10-3-mln-euro.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Komputronik&nbsp; </h2><p>Komputronik odnotował 5,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku finansowego 2016/2017 (od 1 kwietnia do 30 września 2016 r.) wobec 4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/997894,zysk-netto-komputronika-wzrosl-do-5-26-mln-zl-w-i-pol-r-fin-2016-2017.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Orco Property Group&nbsp; </h2><p> Orco Property Group odnotowała 10,19 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. 2016 r. wobec 20,85 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/997893,zysk-netto-orco-wyniosl-10-19-mln-euro-w-i-iii-kw-2016-r-wobec-straty-rok-temu.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><h2>City Service&nbsp; </h2><p>City Service odnotowało 0,83 mln euro skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2016 r. wobec 1,13 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/997890,zysk-netto-z-dz-kont-city-service-spadl-r-r-do-0-83-mln-euro-w-iii-kw-2016-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Innova Capital, Wirtualna Polska Holding &nbsp;&nbsp; </h2><p>Innova Capital sprzedała za cenę 50 zł za jedną akcję posiadany pakiet 27% akcji Wirtualna Polska Holding, podał fundusz i spółka. W transakcji odkupu akcji uczestniczyli Jacek Świderski, Michał Brański i Krzysztof Sierota, przedsiębiorcy posiadający pakiet kontrolny Wirtualnej Polski, zwiększając swoje zaangażowanie w spółce do poziomu ponad 55% głosów na walnym zgromadzeniu. Pozostałe akcje zostały sprzedane instytucjonalnym inwestorom publicznym w zakończonym dzisiaj procesie budowy przyśpieszonej księgi popytu. <a href="http://forsal.pl/artykuly/997900,innova-capital-sprzedala-27-akcji-wp-po-50-zl-za-sztuke.html">&gt;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</a>&nbsp; </p><h2>Getback&nbsp; </h2><p> Podmiot zależny Getback zawarł umowę nabycia niezabezpieczonych wierzytelności bankowych o wartości nominalnej ponad 1 mld zł, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/997896,getback-ma-umowe-nabycia-wierzytelnosci-o-wartosci-nominalnej-ponad-1-mld-zl.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>GetBack przydzielił obligacje serii GP, AS06, AS12, AS24 oraz AS36 o łącznej wartości nominalnej równej 5,16 mln zł, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/997995,getback-przydzielil-obligacje-5-serii-o-lacznej-wartosci-nominalnej-5-16-mln-zl.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>T-Bull </h2><p> T-Bull udostępnił grę "Moto Rider GO: Highway Traffic" - symulator wyścigów motocyklami w ruchu miejskim, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/997902,t-bull-udostepnil-gre-moto-rider-go-highway-traffic.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Bloober Team&nbsp; </h2><p> Światowa premiera gry Bloober Team "Layers of Fear: Solitude" w wersji na platformę wirtualnej rzeczywistości Google Daydream odbędzie się 8 grudnia 2016 r., podała spółka.<a href="http://forsal.pl/artykuly/997899,bloober-team-premiera-layers-of-fear-solitude-na-google-daydream-8-grudnia.html"> &gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>ZPC Otmuchów&nbsp; </h2><p>Jeden z producentów działających w branży spożywczej odstąpił od negocjacji dotyczących sprzedaży przez ZPC Otmuchów aktywów wytwórczych w postaci udziałów Jedność sp. z o. o., podały ZPC Otmuchów, przedstawiając informację opóźnioną. Spółka nadal planuje dezinwestycję udziałów Jedności. <a href="http://forsal.pl/artykuly/997910,zpc-otmuchow-nadal-poszukuje-kupca-na-spolke-zalezna-jednosc.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2> Elemental Holding&nbsp; </h2><p> Spółka zależna Elemental Holding sfinalizowała zakup 51% udziałów w spółce AWT Recycling Ltd. z Wielkiej Brytanii, specjalizującej się w recyklingu katalizatorów samochodowych, poinformowała spółka. Brytyjska spółka planuje osiągnięcie ok. 30-40% udziałów w rynku dzięki wzmocnieniu sieci zakupowej na terenie Anglii oraz dalszej ekspansji w Irlandii, Szkocji i Walii, podano także. <a href="http://forsal.pl/artykuly/997908,elemental-holding-sfinalizowal-akwizycje-w-wielkiej-brytanii.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Cube.ITG&nbsp; </h2><p> Cube.ITG rozważa refinansowanie istniejącego zadłużenia wraz z wydłużeniem zapadalności długu oraz zwiększeniem puli środków do wykorzystania oraz nie wyklucza emisji obligacji w 2017 roku, poinformował ISBnews wiceprezes ds. finansowych Arkadiusz Zachwieja.<a href="http://forsal.pl/artykuly/997907,cube-itg-rozwaza-refinansowanie-zadluzenia-nie-wyklucza-emisji-obligacji-w-2017.html"> &gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Tauron Polska Energia&nbsp; </h2><p>Tauron Polska Energia zakończył proces integracji Zakładu Górniczego Brzeszcze w spółce zależnej Tauron Wydobycie, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/997911,tauron-zakonczyl-proces-integracji-kopalni-brzeszcze.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>JR Holding&nbsp; </h2><p>JR Holding pozyska inwestora strategicznego oraz finansowanie dla Silva Capital Group, poinformowała spółka. Spółki podpisały list intencyjny w sprawie nawiązania współpracy. <a href="http://forsal.pl/artykuly/997909,jr-holding-pozyska-inwestora-dla-silva-capital-group.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Inpro&nbsp; </h2><p> Inpro otrzymał pozwolenie na użytkowanie budynku C należącego do osiedla Chmielna Park na Wyspie Spichrzów, poinformowała spółka. W ramach tej fazy inwestycji do klientów trafi 130 lokali, podano również. <a href="http://forsal.pl/artykuly/997916,inpro-ma-pozwolenie-na-uzytkowanie-130-mieszkan-w-budynku-c-chmielna-park.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>CCC&nbsp; </h2><p>Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC za listopad br. wyniosły ok. 334 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 52,8%, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/997921,przychody-ccc-wzrosly-o-52-8-r-r-do-ok-334-mln-zl-w-listopadzie.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Fundusz MCI.TechVentures&nbsp; </h2><p>Fundusz MCI.TechVentures zwiększył zaangażowanie kapitałowe w spółce Windeln.de, prowadzącej internetową sprzedaż produktów dla dzieci i niemowląt do 15% i tym samym - wg publicznie dostępnych informacji - fundusz został największym udziałowcem spółki, poinformował zarządzający funduszem MCI.Private Equity Managers. <a href="http://forsal.pl/artykuly/997912,mci-techventures-zwiekszyl-zaangazowanie-w-windeln-de-do-15.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>PKO Bank Polski&nbsp; </h2><p> PKO Bank Polski otrzymał zgodę czeskich władz nadzorczych na rozpoczęcie działalności przez oddział Czech Branch. Tym samym zakończony został proces uzyskiwania zgód nadzorczych rozpoczęty złożonym w czerwcu bieżącego roku w Komisji Nadzoru Finansowego wnioskiem notyfikacyjnym, podał bank. <a href="http://forsal.pl/artykuly/997906,najwiekszy-polski-bank-otwiera-oddzial-w-pradze-pko-bp-ma-zgode-czeskiego-nadzoru.html">&gt;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</a>&nbsp; </p><p>PKO Bank Polski zamknął transakcję nabycia 100% akcji Raiffeisen-Leasing Polska (RLPL). Oznacza to, że bank nie wypłaci dywidendy z zysku za 2015 rok oraz z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, podał PKO BP.<a href="http://forsal.pl/artykuly/998003,pko-bp-sfinalizowal-zakup-raiffeisen-leasing-polska-bez-dywidendy-za-2015-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>B3System, Hawe i Topmedical&nbsp;&nbsp; </h2><p>Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek B3System, Hawe i Topmedical od 1 grudnia br. do 1 stycznia 2017 r. włącznie, podała Komisja. <a href="http://forsal.pl/artykuly/997922,knf-zada-zawieszenia-obrotu-akcjami-b3system-hawe-i-topmedical-do-1-01-2017-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>JSW&nbsp; </h2><p>Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zgodzili się na nieodpłatne zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci KWK Krupiński na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK). <a href="http://forsal.pl/artykuly/997972,akcjonariusze-jsw-zdecydowali-o-przekazaniu-kwk-krupinski-do-srk.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Echo Investment&nbsp;&nbsp; </h2><p>Projekt Echo - 138, spółka zależna Echo Investment, zawarła z Griffin Real Estate Invest oraz Fidelin Development aneks do przedwstępnej warunkowej umowy nabycia trzynastu nieruchomości w rejonie ul. Towarowej w Warszawie, na mocy którego cena za sprzedaż nieruchomości podlegających prawu pierwokupu miasta stołecznego Warszawy (8 nieruchomości z 13) została ustalona na kwotę 19,23 mln euro. Jednocześnie strony zawarły warunkową umowę nabycia przez Projekt Echo - 138 wymienionych 8 nieruchomości podlegających prawu pierwokupu, podało Echo. <a href="http://forsal.pl/artykuly/997971,echo-ma-warunkowa-umowe-kupna-czesci-nieruchomosci-przy-towarowej-za-19-mln-euro.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>LPP&nbsp; </h2><p>Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie br. przez grupę kapitałową LPP wyniosły ok. 485 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych rok wcześniej o ok. 13%, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/997965,przychody-lpp-wzrosly-o-ok-13-r-r-do-ok-485-mln-zl-w-listopadzie.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Groclin &nbsp; </h2><p>Po rozszerzeniu współpracy z Recaro Automotive, Groclin negocjuje zwiększenie zamówień od Opla i pozyskanie zupełnie nowych klientów, których zlecenia pozwolą na utrzymanie wzrostu biznesu nie tylko w 2017 r., ale także w kolejnych latach, poinformował prezes Andre Gerstner. <a href="http://forsal.pl/artykuly/997963,groclin-negocjuje-dalsze-zamowienia-od-opla-i-pozyskanie-kolejnych-klientow.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Grupa Vistala&nbsp;&nbsp; </h2><p>Analitycy Domu Maklerskiego mBanku obniżyli rekomendację Grupy Vistal do "trzymaj" z "kupuj" oraz cenę docelową do 9,9 zł z 15,4 zł, wynika z raportu datowanego na 25 listopada. <a href="http://forsal.pl/artykuly/998006,dm-mbanku-obnizyl-rekomendacje-vistalu-do-trzymaj-wycene-do-9-9-zl.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><p>Zobacz też inne <a href="http://forsal.pl/gielda/rekomendacje/">rekomendacje</a> dla spółek giełdowych&nbsp; </p><h2>Unima 2000&nbsp; </h2><p> Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne optymistycznie ocenia IV kwartał i perspektywy 2017 roku, poinformował prezes Krzysztof Kniszner. <a href="http://forsal.pl/artykuly/997962,unima-2000-optymistycznie-ocenia-iv-kwartal-i-perspektywy-2017-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>ZUE&nbsp; </h2><p>ZUE zawarło z Elektrobudową ugodę, na podstawie której strony w sposób polubowny i definitywny zakończą wszystkie spory związane z budową zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu, którą zrealizowały w ramach konsorcjum. ZUE zapłaci Elektrobudowie 26,5 mln zł, co jednak nie wpłynie na wynik finansowy, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/997959,zue-porozumialo-sie-ws-zajezdni-franowo-zaplaci-elektrobudowie-26-5-mln-zl.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Alior Bank&nbsp; </h2><p>Alior Bank wdraża kolejne rozwiązanie z zakresu bankowości mobilnej - aplikację Open Account, rozwijaną i opartą o IBM MobileFirst na iOS, dodając ją do oferty dla klientów bankowości detalicznej, podał IBM. W ramach całościowej, cyfrowej transformacji banku, IBM i Alior współpracują nad przygotowaniem kolejnych dwóch aplikacji: Manage Pipeline i Branch Manager, również opartych o IBM MobileFirst na iOS. Ich wdrożenie jest planowane na początek 2017 roku <a href="http://forsal.pl/artykuly/997957,alior-bank-wdraza-aplikacje-bankowosci-detalicznej-oparta-o-ibm-mobilefirst.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Neuca&nbsp; </h2><p>Neuca otrzymała zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) na przejęcie kontroli nad Intra sp. z o.o., podała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/997956,neuca-ma-zgode-uokik-na-przejecie-100-udzialow-w-intra.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>PZU </h2><p>PZU Zdrowie przejęło lidera ochrony zdrowia w Radomiu - sieć Polmedic Sp. z o.o., nabywając 100% udziałów spółki. Polmedic prowadzi działalność w 9 lokalizacjach, w których każdego miesiąca świadczy usługi medyczne dla ponad 20 tys, pacjentów, podało PZU. Obecnie trwają zaawansowane prace nad kolejną transakcją, która ma szansę na finalizację jeszcze w tym roku. <a href="http://forsal.pl/artykuly/997955,pzu-zdrowie-przejelo-100-udzialow-w-sieci-polmedic-w-radomiu.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>CI Games&nbsp;&nbsp; </h2><p>CI Games wyemituje roczne obligacje o wartości do 15 mln zł. Środki z obligacji pozwolą rozpocząć prace produkcyjne nad drugą częścią gry "Lords of the Fallen", które powinny zostać sfinalizowane w 2018 r., podała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/997933,ci-games-przeznaczy-15-mln-zl-z-obligacji-na-druga-czesc-lords-of-the-fallen.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Briju&nbsp; </h2><p>W ramach kolejnego etapu reorganizacji grupy kapitałowej Briju, spółka wyodrębnieni z istniejącego przedsiębiorstwa jego części związane z produkcją, sprzedażą hurtową wyrobów jubilerskich oraz prowadzeniem sieci sklepów jubilerskich pod marką Briju, poinformowała spółka.<a href="http://forsal.pl/artykuly/998017,briju-wyodrebni-czesci-spolki-zwiazane-z-produkcja-oraz-sprzedaza-hurt-i-detal.html"> &gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p> Największy polski bank otwiera oddział w Pradze. PKO BP ma zgodę czeskiego nadzoru http://forsal.pl/artykuly/997906,najwiekszy-polski-bank-otwiera-oddzial-w-pradze-pko-bp-ma-zgode-czeskiego-nadzoru.html 2016-12-01T11:57:55Z PKO Bank Polski otrzymał zgodę czeskich władz nadzorczych na rozpoczęcie działalności przez oddział Czech Branch. Tym samym zakończony został proces uzyskiwania zgód nadzorczych rozpoczęty złożonym w czerwcu bieżącego roku w Komisji Nadzoru Finansowego wnioskiem notyfikacyjnym, podał bank. ]]> <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p>Ostatnim formalnym krokiem na drodze do rozpoczęcia działalności przez <b>oddział PKO BP w Pradze </b>jest wpis do czeskiego rejestru handlowego. Równocześnie prowadzone będą spotkania z klientami, którzy są zainteresowani obsługą przez oddział PKO w Czechach. </p><p>"Ważnym elementem rozwoju grupy kapitałowej<b> PKO Banku Polskiego</b> jest ekspansja zagraniczna, która służyć będzie szybszemu umiędzynarodowieniu polskiej gospodarki. Współpraca polskich firm działających za granicą z rodzimym bankiem stwarza korzystne warunki dla prowadzenia ekspansji. Polski bank lepiej rozumie potrzeby krajowych firm i zna specyfikę poszczególnych przedsiębiorstw, dlatego może lepiej dopasować ofertę do ich potrzeb" - powiedział wiceprezes PKO BP Maks Kraczkowski, cytowany w komunikacie. </p><p>Zlokalizowana w Pradze placówka, której start planowany jest na I połowę przyszłego roku,&#160;będzie działała pod nazwą PKO Bank Polski, Czech Branch. Działalność oddziału będzie koncentrowała się na obsłudze klientów korporacyjnych, czyli będzie analogiczna do działalności oddziału korporacyjnego PKO BP we Frankfurcie, otwartego w grudniu ub. roku. W ofercie&nbsp;znajdą się m.in.: bankowość transakcyjna (w tym międzynarodowy cash pooling), bankowość elektroniczna, trade finance czy kredyty korporacyjne. Bank chce także za pośrednictwem oddziału w Pradze pozyskiwać klientów z grona czeskich firm prowadzących interesy w Polsce. </p><p>PKO BP podał, że Czechy są jednym z najważniejszych rynków dla klientów korporacyjnych banku- zajmują piąte miejsce pod względem obrotów handlowych polskich firm (po Niemczech, Rosji, Chinach i Włochach) i są drugim największym odbiorcą polskich towarów. Wartość eksportu polskich firm do Czech wyniosła 11,8 mld euro w 2015 r. i była o 10% wyższa r/r. </p><p>Rocznie w Czechach powstaje ponad 300 spółek z udziałem kapitału polskiego na poziomie ponad 25%. </p><p>PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 266,94 mld zł na koniec 2015 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. </p><p>&gt;&gt;&gt; Czytaj też: <a href="http://forsal.pl/artykuly/996828,janczyk-banki-powinny-juz-przewalutowywac-kredyty-frankowe.html">Janczyk: Banki powinny już przewalutowywać kredyty frankowe</a></p> Walka o aktywa EDF w Polsce. Enea, Energa, PGE, i PGNiG Termika złożyły nową ofertę http://forsal.pl/artykuly/997819,walka-o-aktywa-edf-w-polsce-enea-energa-pge-i-pgnig-termika-zlozyly-nowa-oferte.html 2016-12-01T08:16:19Z Enea, Energa, Polska Grupa Energetyczna (PGE) i PGNiG Termika - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - złożyły EDF International SAS nową ofertę na zakup akcji i udziałów w spółkach należących do EDF w Polsce, posiadających konwencjonalne aktywa wytwórcze oraz prowadzących działalność usługową, podały spółki. ]]> <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p>"Złożenie nowej oferty przez partnerów biznesowych nastąpiło w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia obowiązywania oferty złożonej 16 września b.r." - czytamy w komunikacie.&#160; </p><p>Nowa oferta będzie ważna przez 90 dni od daty złożenia i jest uzależniona m.in. od wyników badania due diligence, które będzie podstawą do podjęcia dalszych decyzji dotyczących ewentualnej transakcji, podano także. </p><p>Pod koniec października EDF przyznał czeskiemu holdingowi EPH wyłączność negocjacyjną w związku z procesem sprzedaży Elektrowni Rybnik. W sprawie zbycia pozostałych aktywów - ośmiu elektrociepłowni i czterech małych sieci ciepłowniczych - EDF rozmawia z IFM Investors. </p><p>Enea, Energa, PGE i PGNiG Termika złożyły 16 września wstępną, niewiążącą ofertę na zakup akcji i udziałów w spółkach należących do EDF w Polsce, w szczególności Elektrowni Rybnik, elektrociepłowni w Krakowie, Gdańsku, Gdyni, elektrociepłowni i sieci ciepłowniczej w Toruniu, w aglomeracji wrocławskiej, w Zielonej Górze oraz inwestycji w blok gazowy w Toruniu. </p><p>EDF ma 10-proc. udział w rynku energii elektrycznej i 15-proc. udział w rynku ciepła sieciowego w Polsce. </p><p>W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. </p><p>Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2015 r. Akcje spółki od grudnia 2013 r. są notowane na GPW. </p><p>Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. </p><p>PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. </p> Polityczna spółka akcyjna. To kolejny etap ręcznego sterowania państwowymi firmami http://forsal.pl/artykuly/997815,polityczna-spolka-akcyjna-to-kolejny-etap-recznego-sterowania-panstwowymi-firmami.html 2016-12-01T09:56:36Z Zmiana statutów największych graczy na rynku ma uwolnić ich menedżerów od konsekwencji podejmowania działań niekorzystnych dla spółek. Jak jednak wskazują eksperci, plan do idealnych nie należy.]]> <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p class="tresc">„Spółka realizuje zadania dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju” – tak brzmi fragment statutu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA.</p><p class="tresc">I w ocenie rządzących jest – w tej lub podobnej formie – bardzo potrzebny w innych spółkach energetycznych. Jeszcze w połowie grudnia planowane są zmiany statutów m.in. PGE oraz Energi. Być może podobnie będzie w przypadku Enei oraz Tauronu.</p><p class="tresc">Jaki cel przyświeca zmianom? W PGE – „wzrost wartości spółki dla akcjonariuszy i kluczowa rola w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju”. Tyle że zdaniem ekspertów prawdziwe intencje są inne. Chodzi przede wszystkim o zdjęcie z członków zarządów spółek energetycznych odpowiedzialności za działania wspierające potrzeby państwa, lecz niekoniecznie korzystne dla samych zarządzanych przez nich biznesów.</p><p class="tresc">Mówiąc wprost: prezesi spółek obawiają się, że po zmianie władzy politycznej zmienią się także menedżerowie w kontrolowanych przez państwo podmiotach. A wtedy mogą chcieć rozliczyć swoich poprzedników.</p><p class="tresc">&gt;&gt;&gt; Czytaj też: <a href="http://forsal.pl/artykuly/987705,interesy-tylko-ze-skarbem-panstwa-repolonizacja-nabiera-tempa.html">Interesy tylko ze Skarbem Państwa. Repolonizacja nabiera tempa</a></p><h2><b>Drogi odpowiedzialności</b></h2><p class="tresc">Kluczowe są dwa przepisy. Pierwszy to art. 483 kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z nim członek zarządu, rady nadzorczej oraz likwidator odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółki, chyba że nie ponosi winy. Zarazem menedżer nie może tłumaczyć swoich działań naciskami politycznymi, gdyż z par. 2 art. 483 jest on zobowiązany do dołożenia staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.</p><p class="tresc">Drugi przepis znajduje się w kodeksie karnym. Chodzi o art. 296. Określa on, że nawet pięć lat pozbawienia wolności może czekać tego, kto będąc zobowiązanym do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku wyrządza jej znaczną szkodę majątkową.</p><p class="tresc">Co to oznacza w praktyce? Ano tyle, że oskarżyć można by prezesa dużej spółki kontrolowanej przez Skarb Państwa, jeśli udałoby się wykazać powiązanie jego decyzji niekorzystnej dla spółki np. z istotnym spadkiem kursu akcji.</p><p class="tresc">Zmiana statutów przewidująca wprost, że spółki energetyczne powinny patrzeć na swą działalność nie tylko przez pryzmat biznesu, lecz także interesu Rzeczypospolitej, w założeniu ma zdjąć odpowiedzialność z barków menedżerów. Trudno bowiem byłoby wtedy wykazać, że działają oni na szkodę spółki. Co najwyżej na jej szkodę działaliby akcjonariusze, a konkretnie kontrolujący poczynania podmiotów Skarb Państwa.</p><p class="tresc">– Sprawa nie jest tak oczywista. Na pewno nie możemy mówić o całkowitym zwolnieniu z odpowiedzialności karnej. Menedżer będzie musiał ważyć interesy akcjonariuszy i Rzeczypospolitej. Nie powinien jednak działać w oczywisty sposób wbrew tym pierwszym – wskazuje adwokat prof. Piotr Kruszyński, karnista z Uniwersytetu Warszawskiego.</p><p class="tresc">Jego zdaniem bez wątpienia nowe postanowienia w statutach w razie ewentualnych postępowań karnych będą przez członków zarządów wykorzystywane jako linia obrony.</p><p class="tresc">– Czy skuteczna, to już zależy od danego przypadku – zastrzega prof. Kruszyński.</p><p class="tresc">Doktor Szymon Syp z Crido Legal J. Ziółek i Wspólnicy oraz autor Antitrust.pl i Korporacyjnie.pl uważa z kolei, że w praktyce w kwestii odpowiedzialności nic się nie zmieni.</p><p class="tresc">– Jeśli taki miałby być cel zmiany statutów, moim zdaniem będzie to nieskuteczne rozwiązanie – wskazuje. – Gdyby bowiem tak ogólne postanowienie w statucie zwalniało członków zarządów z odpowiedzialności, w praktyce oznaczałoby to, że statut wyłącza regulacje z kodeksu spółek handlowych i kodeksu karnego. A tak oczywiście nie jest – argumentuje dr Syp.</p><h2><b>Mały może mniej</b></h2><p class="tresc">Inna ważna kwestia to sytuacja akcjonariuszy mniejszościowych. Jeśli bowiem akcjonariusz większościowy wykorzysta swoją siłę do podejmowania działań korzystnych dla niego, lecz niekoniecznie dla całej spółki – kapitałowy plankton będzie czuł się poszkodowany.</p><p class="tresc">Zdaniem dr. Szymona Sypa proponowane postanowienia statutowe wydają się mało konkretne, jednocześnie mogą być niezgodne z naturą spółki akcyjnej.</p><p class="tresc">– Oczywiście akcjonariusze mniejszościowi będą mogli zakwestionować podjęte decyzje. Zastanawiam się jednak, czy warto to czynić – mówi ekspert.</p><p class="tresc">A dlaczego? Jego zdaniem kluczowe będzie dopiero zaskarżanie ewentualnych uchwał realizujących w praktyce postulat działania przez pryzmat potrzeb państwa. Innymi słowy trend można uznać za niepokojący, ale na razie nie warto kruszyć kopii.</p><p class="tresc">Podobnie uważa adwokat Radosław Płonka, wspólnik w kancelarii Płonka Ozga oraz ekspert prawny BCC. Wskazuje on, że formalnie oczywiście ścieżka sądowa dla akcjonariuszy będzie otwarta. Wskazywanie jednak, jak duże mają oni szanse na zakwestionowanie tak ogólnikowo ujętych postanowień, byłoby na razie wróżeniem z fusów.</p><p class="tresc">&gt;&gt;&gt; Polecamy: <a href="http://forsal.pl/artykuly/997673,placa-minimalna-zroznicowanie-uzaleznionienie-od-regionu.html">Konstytucja dla biznesu, niższe zarobki dla ludu. Płaca minimalna będzie zależna od regionu?</a></p> Wall Street znów idzie na rekord. Rynki napędzają dobre wieści od OPEC http://forsal.pl/artykuly/997647,rekordowe-poziomy-indeksow-na-wall-street-opec-ograniczy-wydobycie.html 2016-11-30T17:01:21Z Główne indeksy amerykańskiej giełdy wyznaczają w trakcie sesji nowe historyczne maksima. Na rynku surowcowym mocne zwyżki cen notuje ropa naftowa. Państwa OPEC w Wiedniu osiągnęły porozumienie ws. ograniczenia wydobycia surowca. Na rynek napłynęły liczne dane makro z USA.]]> <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p><b>Indeks Dow Jones Industrial </b>rośnie o 0,3 proc. <b>S&amp;P 500</b> zyskuje o 0,2 proc., <b>Nasdaq Comp </b>idzie w dół o 0,4 proc.</p> <p>Po dwumiesięcznych negocjacjach państwa zrzeszone w OPEC po raz pierwszy od 8 lat osiągnęły porozumienie w kwestii ograniczenia wydobycia ropy w ramach kartelu.</p> <p>Członkowie kartelu zgodzili się na ograniczenie wydobycia o 1,2 mln baryłek dziennie do 32,5 mld baryłek dziennie.</p> <p>We wrześniu Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) zgodziła się wstępnie, podczas nieformalnego spotkania w Algierze, na obniżenie dziennego limitu wydobycia surowca do 32,5 mln baryłek.</p> <p>W reakcji na doniesienia z Wiednia mocno zwyżkują ceny ropy naftowej. Baryłka Brent drożała nawet 8,8 proc., a WTI nawet 8,5 proc. Po godz. 17.00 ceny obu benchmarków rosną odpowiednio o ok. 8 proc. oraz 7,2 proc. W środę Brent po raz pierwszy od miesiąca zdrożała do ponad 50 USD za baryłkę.</p> <p>Tymczasem w USA nieoczekiwanie drugi dzień z rzędu spadły zapasy tego surowca. Oczekiwano natomiast wzrostu stanu w amerykańskich magazynach o 1,5 mln baryłek.</p> <p>Informacje płynące z rozmów OPEC pozytywnie wpływają na sentyment na amerykańskiej giełdzie. Indeksy Dow Jones oraz S&amp;P 500 ustanowiły nowe śródsesyjne rekordy po otwarciu światowych notowań.</p> <p>W listopadzie Dow zyskał już niemal 6 proc., a S&amp;P znajduje się na ponad 4-proc. plusie. </p> <p>Na wzrosty na Dow Jones najmocniej wpływają notowania Goldman Sachs i Chevron. Deutsche Bank podwyższył rekomendację dla Goldmana do "kupuj".</p> <p>W związku z silnymi zwyżkami cen ropy naftowej najmocniej zwyżkują spółki z sektora paliwowego. Dane makro oraz wypowiedzi członków Fed sprzyjają notowaniom spółek z sektora finansowego.</p> <p>W środę napłynęły na rynek dane z amerykańskiej gospodarki. Wg danych instytutu ADP, w gospodarce USA przybyło w październiku 216 tys. miejsc pracy, 46 tys. powyżej oczekiwań. W piątek zostaną podane comiesięczne dane z amerykańskiego rynku pracy, ostatnie przed posiedzeniem Fed zaplanowanym na 13-14 grudnia.</p> <p>Nieco poniżej oczekiwań uplasowała się dynamika wydatków Amerykanów za październik. Natomiast wzrost ich wynagrodzeń wyprzedził oczekiwania.</p> <p>Najwyższy od 2 lat okazał się odczyt indeksu aktywności sektora wytwórczego (PMI) w rejonie Chicago.</p> <p>To kolejne dane z gospodarki USA, po m.in. wtorkowych danych o PKB, które utrwalają oczekiwania rynkowe wobec podwyżek stóp procentowych w USA w najbliższych kwartałach. </p> <p>W środę po południu agencja Fitch oceniła, iż nie ma ryzyka dla natychmiastowego obniżenia ratingu Stanów Zjednoczonych z poziomu AAA w związku ze spodziewaną ekspansją fiskalną w tym kraju.</p> <p>Oczekiwania na wzrost kosztu pieniądza w USA utwierdzają wypowiedzi członków Fed. We wtorek i w środę Jerome Powell i Robert Kaplan opowiedzieli się za zacieśnieniem polityki monetarnej w USA.</p> <p>Przed 18.00 ponownie głos zabierze Powell, a po tej godzinie wypowie się Loretta Mester z Fed Cleveland.</p> <p>Drożejąca ropa oraz sygnały z Fed sprzyjają notowaniom dolara. Kurs EUR/USD spadł po południu o 0,6 proc. z 1,065 poniżej 1,06.</p> <p>Wyraźnie w górę pnie się kurs USD/JPY. Dolar umocnił się do japońskiej waluty o 1,5 proc. do ponad 114.</p> <p>Przed zamknięciem w Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,7 proc. Niemiecki DAX zwyżkuje o 0,4 proc., francuski CAC 40 zwyżkuje o 0,9 proc., brytyjski FTSE 100 rośnie o 0,5 proc.</p> <p>W ślad za doniesieniami z Wiednia wzrostom na giełdach przewodzą spółki paliwowe. Sub-indeks skupiający ten sektor na Euro Stoxx 600 zwyżkuje ponad 3 proc. Kurs Saipem zyskuje ponad 7 proc., Amec Foster - ponad 5 proc., Tullow Oil - blisko 10 proc., Statoil jest na ponad 4-proc. plusie.</p> <p>Mocno w górę idzie również kurs Linde. Dostawca gazów technicznych poinformował, iż ponownie rozważa fuzję z Praxair.</p> <p>Tanieją akcje producentów surowców. Inwestorzy reagują na spadki cen metali przemysłowych na światowych rynkach.</p> <p>W Londynie zniżkują walory Royal Bank of Scotland. Bank nie przeszedł okresowych stress-testów przeprowadzanych przez Bank Anglii. Bez zmian pozostają notowania Barclays i Standard Chartered, którym BoE wytknął niewystarczające rezerwy kapitałowe, lecz nie nakazał sporządzenia planu naprawczego.</p> <p>USUNIĘCIE AKOMODACJI W NAJBLIŻSZEJ PRZYSZŁOŚCI SENSOWNE - KAPLAN, FED</p> <p>"Usunięcie akomodacji monetarnej w najbliższej przyszłości będzie sensownym posunięciem - powiedział w środę Robert Kaplan, prezes Rezerwy Federalnej z Dallas. "Powinniśmy (Fed - PAP) podjąć działania w kierunku +normalizacji+ polityki monetarnej, ponieważ nadmierna akomodacja niesie ze sobą koszty" - dodał. Ocenił, iż gospodarka USA zmierza w kierunku osiągnięcia pełnego zatrudnienia. Kaplan będzie głosującym członkiem Federalnego Komitetu Otwartego Rynku w 2017 r.</p> <p>PRZESŁANKI ZA PODWYŻKĄ STÓP ULEGŁY WZMOCNIENIU OD OSTATNIEGO POSIEDZENIA FED - POWELL</p> <p>Przesłanki za podwyżką stóp procentowych w USA uległy wyraźnemu wzmocnieniu od posiedzenia Fed w listopadzie - powiedział we wtorek Jerome Powell, członek Rady Gubernatorów Fed. Dodał, iż Rezerwa Federalna wykazywała do tej pory cierpliwość w kwestii podwyżek stóp, co przyniosło pozytywne rezultaty. "Jednakże zbyt wolne zacieśnianie polityki monetarnej może doprowadzić do tego, iż Fed będzie zmuszony zwiększyć koszt pieniądza w krótkim czasie, by uniknąć przekroczenia celów Fed przez parametry gospodarki" - ocenił Powell. Dodał, iż spodziewa się wzrostu amerykańskiej gospodarki w tempie 2 proc., solidnego przyrostu miejsc pracy oraz stopniowego wzrostu inflacji w kierunku 2-proc. celu Fed. "Główne ryzyka dla prognozy mogą nadejść zza granicy" - powiedział. Niski wzrost, zarówno gospodarczy, jak i inflacji, w różnych częściach świata w połączeniu z niskimi stopami procentowymi w USA sprawia, iż Fed nie jest dobrze przygotowany, by zareagować na negatywne szoki - ocenił Powell.</p> <p>LICZBA UMÓW NA SPRZEDAŻ DOMÓW W USA W GÓRĘ O 0,1 PROC. W X</p> <p>Liczba umów na sprzedaż domów, podpisanych w październiku przez Amerykanów wzrosła miesiąc do miesiąca o 0,1 proc. - podało National Association of Realtors. Analitycy z Wall Street spodziewali się, że liczba umów na sprzedaż domów wzrośnie o 0,1 proc. miesiąc do miesiąca. We wrześniu liczba podpisanych umów na sprzedaż domu (pending home sales) wzrosła o 1,4 proc., po korekcie z 1,5 proc.</p> <p>INDEKS CHICAGO PMI NAJWYŻSZY OD 2 LAT</p> <p>Indeks aktywności sektora wytwórczego (PMI) w rejonie Chicago wzrósł w listopadzie do 57,6 pkt. z 50,6 pkt. w poprzednim miesiącu - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM). Analitycy spodziewali się odczytu wartości indeksu na poziomie 52,5 pkt. Poziom 50 pkt. stanowi granicę pomiędzy rozwojem a recesją.</p> <p>DUŻO WYŻSZY OD OCZEKIWAŃ WZROST LICZBY MIEJSC PRACY W USA - ADP</p> <p>W firmach w USA przybyło w listopadzie 216 tys. miejsc pracy - wynika z raportu prywatnej firmy ADP Employer Services. Analitycy oceniali, że w amerykańskiej gospodarce w listopadzie przybyło 170 tys. miejsc pracy. W październiku wg ADP przybyło 119 tys. miejsc pracy po korekcie wobec 147 tys. przed korektą.</p> <p>WYDATKI AMERYKANÓW W X PONIŻEJ OCZEKIWAŃ, DOCHODY POWYŻEJ</p> <p>Wydatki amerykańskich konsumentów w październiku wzrosły o 0,3 proc. mdm; we wrześniu wzrosły o 0,7 proc. mdm po korekcie, wobec wzrostu o 0,5 proc. mdm przed korektą. Dochody Amerykanów wzrosły w październiku o 0,6 proc. mdm, wobec wzrostu o 0,4 proc. mdm w poprzednim miesiącu po korekcie, wobec 0,3 proc. przed korektą. Ekonomiści spodziewali się, że dochody konsumenckie wzrosną o 0,4 proc. mdm, a wydatki o 0,5 proc.</p> <p>DEFLATOR PCE W USA PONIŻEJ OCZEKIWAŃ</p> <p>Deflator PCE w USA w październiku wzrósł do 1,4 proc. rdr z 1,2 proc. miesiąc wcześniej. Wskaźnik w ujęciu bazowym wyniósł 1,7 proc. rdr, wobec 1,7 proc. we wrześniu. Analitycy oczekiwali, że wskaźnik w październiku wyniesie 1,5 proc. rdr, a bazowy 1,7 proc.</p> <p>W ujęciu mdm deflator PCE wyniósł 0,2 proc. wobec wzrostu o 0,2 proc. we wrześniu, zaś bez cen żywności i energii 0,1 proc., wobec 0,1 proc. miesiąc wcześniej. Tutaj analitycy oczekiwali odpowiednio: 0,3 proc. i 0,1 proc.</p> <p>Deflator PCE (personal consumption expenditure deflator) jest miarą zmian cen dóbr i usług nabywanych przez konsumentów. W ujęciu bazowym nie bierze pod uwagę cen żywności i energii. Wskaźnik na poziomie 2 proc. rdr stanowi oficjalny cel inflacyjny Rezerwy Federalnej.</p> <p>ZAPASY ROPY W USA NIEOCZEKIWANIE W DÓŁ</p> <p>Zapasy ropy naftowej w USA spadły w ubiegłym tygodniu o 884 tys. baryłek, czyli 0,2 proc., do 488,145 mln baryłek. Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, wzrosły o 4,96 mln baryłek, czyli 3,3 proc. do 154,196 mln baryłek. DoE podał też, że zapasy benzyny wzrosły w tym czasie o 2,1 mln baryłek, czyli o 0,9 proc., do 226,123 mln baryłek.</p> <p>CPI W STREFIE EURO W GÓRĘ W XI</p> <p>Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 0,6 proc. w listopadzie rdr - podał Eurostat we wstępnych danych. Analitycy spodziewali się wzrostu o 0,6 proc. W X ceny konsumpcyjne wzrosły o 0,5 proc. rdr.</p> <p>SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEMCZECH W GÓRĘ W X</p> <p>Sprzedaż detaliczna w Niemczech w październiku wzrosła o 2,4 proc. mdm, podczas gdy miesiąc wcześniej spadła o 1,5 proc., po korekcie z -1,4 proc. Analitycy spodziewali się teraz wzrostu mdm o 1,0 proc. W ujęciu rdr sprzedaż detaliczna niespodziewanie spadła o 1,0 proc. - podali statystycy. We IX sprzedaż wzrosła o 0,6 proc. po korekcie z +0,4 proc. Teraz oczekiwano wzrostu rdr o 1,0 proc.</p> <p>STRESS TESTY BANKÓW W WLK. BRYTANII, RBS NIE PRZESZEDŁ SPRAWDZIANU</p> <p>W środę Bank Anglii przedstawił wyniki stress-testów brytyjskich banków, które odbywają się raz na 2 lata. Sprawdzian pomyślnie zaliczyły HSBC, Lloyds, Santander i NBS. W bilansach Barclays oraz Standard Chartered stwierdzono "niedostateczne poziomy kapitałowe", lecz banki nie zostały zmuszone do przedstawienia zrewidowanych planów kapitałów rezerwowych. Jedynym bankiem, który musiał taki plan przedstawić był Royal Bank of Scotland (RBS). "RBS pozostaje podatny na ryzyka finansowe i gospodarcze" - napisano w raporcie z badania.</p> <p>STEVEN MNUCHIN NOWYM SEKRETARZEM SKARBU W ADMINISTRACJI DONALDA TRUMPA</p> <p>Steven Mnuchin potwierdził w środę, iż zostanie nominowany przez prezydenta-elektra Donalda Trumpa na sekretarza skarbu Stanów Zjednoczonych. 53-letni Mnuchin, absolwent uniwersytetu Yale, był szefem finansowym kampanii Trumpa. Zaczynał swoją karierę w banku Goldman Sachs, gdzie pracował przez 17 lat. Następnie stworzył własny fundusz hedgingowy i zaczął finansować takie przeboje amerykańskiego kina jak "X-Men" czy "Avatar". (PAP)</p> <p>&gt;&gt;&gt; Polecamy: <a href="http://forsal.pl/artykuly/997440,gus-hamowanie-polskiej-gospodarki-inwestycje-leca-w-dol.html">Hamowanie polskiej gospodarki. Inwestycje lecą w dół</a></p> Państwa OPEC jednak się dogadają? Na giełdach metali wyraźne odbicie http://forsal.pl/artykuly/997513,panstwa-opec-jednak-sie-dogadaja-na-gieldach-metali-wyrazne-odbicie.html 2016-11-30T12:10:54Z W środę na giełdach metali mocne odbicie notowań w reakcji na informacje z OPEC. Miedź w dostawach trzymiesięcznych kosztowała po otwarciu handlu 5.730,00 USD za tonę, po zwyżce o 0,4 proc. Teraz metal drożeje o 0,8 proc. - podają maklerzy.]]> <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p>Ołów zyskuje w Londynie 2,4 proc., cyna i cynk - po 1 procent. <a href="http://forsal.pl/artykuly/997412,pogrom-na-gieldach-metali-czego-przestraszyli-sie-inwestorzy.html">Wcześniej notowania cynku i ołowiu</a> pospadały na giełdzie metali w Szanghaju o dzienny limit. </p><p>Teraz jednak sentyment na rynkach nieco się poprawił, bo OPEC może jednak osiągnąć porozumienie w sprawie zmniejszenia dostaw ropy.</p> <p>OPEC jest coraz bliżej końcowego porozumienia o zmniejszeniu dostaw ropy, ale jest jeszcze kilka kwestii do uzgodnienia - poinformował minister energii i przemysłu Arabii Saudyjskiej Khalid Al-Falih. </p> <p>"Jesteśmy coraz bliżej końcowego porozumienia, ale jest jeszcze do uzgodnienia dużo ostatecznych warunków sprawiedliwego podziału cięć produkcji na każdy kraj. Mam nadzieję, że dzisiaj to zrobimy" - powiedział al-Falih. "Nastroje są na ogół optymistyczne i pozytywne" - zapewnił. </p><p>Wcześniej minister ropy Iraku Jabbar al-Luaibi podał, że jest zgoda ministrów na cięcie dostaw ropy przez kartel. Ocenił, że cena ropy może po cięciach produkcji wzrosnąć do ponad 55 dolarów za baryłkę.</p> <p>Po tych komentarzach ropa WTI zdrożała na giełdzie NYMEX w Nowym Jorku o 5,8 proc. do 47,84 USD za baryłkę, a Brent na ICE Futures zyskała 6 proc. - do 50,15 USD/b.</p> <p>"Myślę, że ostatnia duża chwiejność cen na rynkach metali pokazuje, że nie ma jasności, gdzie zmierzają notowania" - mówi Zhu Yi, analityk Bloomberg Intelligence. "Ta zmienność cen może być kontynuowana do końca roku" - dodaje.</p> <p>Miedź w listopadzie podrożała o 19 procent, najmocniej od 10 lat. Cynk zyskał 11 procent, a ołów 15 proc.</p> Przegląd wiadomości ze spółek - 30 listopada 2016 r. http://forsal.pl/artykuly/997438,przeglad-wiadomosci-ze-spolek-30-listopada-2016-r.html 2016-11-30T16:18:53Z Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, IAR oraz Emitent. Braster]]> <h2>Braster&#160; </h2><p>Braster dokonał przydziału 105 tys. obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 10,5 mln zł w ofercie publicznej, podała spółka. "Zarząd Braster SA [...] podjął uchwałę w sprawie dojścia emisji do skutku i przydziału wszystkich oferowanych obligacji serii A, tj. 105 000 obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 100,- zł każda obligacja oraz o łącznej wartości nominalnej 10 500 000,- zł wyemitowanych przez emitenta na podstawie uchwały z dnia 14 listopada 2016 roku" – czytamy w komunikacie.&nbsp; </p><h2>Vantage Development&nbsp; </h2><p>Vantage Development z dniem 30 grudnia 2016 roku wykupi przedterminowo wszystkie nieumorzone ani nie pozostające własnością spółki obligacje serii H o łącznej wartości nominalnej 24,53 mln zł, podała spółka. Jednocześnie Vantage dokonał przydziału 500 tys. szt. obligacji na okaziciela serii O o wartości nominalnej 100 zł każda i łącznej wartości nominalnej 50 mln zł, z których 18 mln zł przeznaczonych będzie na wykup serii H. </p><h2>GPW&nbsp; </h2><p> Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawe (GPW) w związku z ofertą publiczną obligacji serii D i E, podała Komisja. "Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA z siedzibą w Warszawie, w związku z ofertą publiczną obligacji serii D i E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji serii D i E" – czytamy w komunikacie. </p><h2>CD Projekt&nbsp; </h2><p>Akcjonariusze CD Projekt wyrazili zgodę na skup akcji własnych spółki w celu umorzenia za maksymalnie 250 mln zł, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. <a href="http://forsal.pl/artykuly/997425,akcjonariusze-cd-projekt-zdecydowali-o-skupie-akcji-za-maks-250-mln-zl.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Feerum&nbsp; </h2><p>Feerum odnotowało 1,6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. 2016 r. wobec 9,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/997431,strata-netto-feerum-wyniosla-1-6-mln-zl-w-okresie-i-iii-kw-2016-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><p>Zakontraktowany portfel zamówień Feerum wynosi obecnie ok. 38,4 mln zł na 2016/2017 r., natomiast potencjalny portfel na ten okres - 65 mln zł, podała spółka.<a href="http://forsal.pl/artykuly/997433,portfel-feerum-na-2016-17-to-obecnie-38-4-mln-zl-potencjalny-65-mln-zl.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Kopex&nbsp;&nbsp; </h2><p>Kopex odnotował 31,81 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 7,4 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/997432,strata-netto-kopeksu-z-dz-kontyn-zwiekszyla-sie-do-31-81-mln-zl-w-iii-kw.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><p>Zarząd Kopeksu podjął uchwałę w sprawie ustalenia i uruchomienia programu emisji obligacji, w ramach którego spółka może emitować oprocentowane, zabezpieczone obligacje zwykłe imienne na łączną kwotę do 200 mln zł, podał Kopex. Decyzje o emisji (jednej lub kilku), przeprowadzanych w trybie niepublicznym, spółka może podjąć do 31 lipca 2017 r. <a href="http://forsal.pl/artykuly/997485,kopex-przyjal-program-obligacji-na-max-200-mln-zl-decyzje-o-emisjach-do-31-vii.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><p>Akcjonariusze Kopeksu wyrazili zgodę na obciążenie majątku spółki w formie zastawów na rzecz banków finansujących oraz TDJ (inwestora), a także na ustanowienie programu emisji obligacji na kwotę do 200 mln zł, wynika z uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym. <a href="http://forsal.pl/artykuly/997624,akcjonariusze-kopeksu-wyrazili-zgode-na-program-emisji-obligacji-do-200-mln-zl.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Eurocash&nbsp; </h2><p> Eurocash zawarł z Marie Brizard Wine &amp; Spirits Polska (MBWS) jako dostawcą oraz Eurocash Serwis jako dystrybutorem umowę zwiększającą wielkość dystrybucji napojów alkoholowych, podała spółka. "Umowa stanowi kontynuację współpracy pomiędzy Grupą Eurocash i MBWS oraz zwiększa wielkość dystrybucji produktów oferowanych przez MBWS przez Grupę Eurocash" – czytamy w komunikacie. Umowa została zawarta na okres 3 lat. Po jego upływie przekształca się w umowę zawartą na czas nieokreślony, pod warunkiem, że żadna ze stron nie zgłosi zamiaru zakończenia współpracy, podano także. </p><h2>Polnord&nbsp; </h2><p>Polnord zdecydował o emisji nie więcej niż 30 000 obligacji na okaziciela serii NS4, o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł, podała spółka. "Wysokość oprocentowania obligacji będzie zmienna i będzie równa stawce WIBOR3M powiększonej o marżę dla każdego okresu odsetkowego. [...] Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji deweloperskich oraz częściowe refinansowanie dotychczasowego zadłużenia spółki" - czytamy w komunikacie.&nbsp; </p><h2>Altus TFI&nbsp; </h2><p>Altus TFI zamierza skupić w celu umorzenia 2 641 683 akcji własnych po 16 zł za sztukę, podała spółka. "Rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży rozpocznie się w dniu 6 grudnia 2016 r. i zakończy w dniu 12 grudnia 2016 r." - czytamy w komunikacie. Przedmiotem oferty jest nie więcej niż 2 641 683 akcje spółki, które na dzień ogłoszenia oferty stanowią nie więcej niż 4,53 % kapitału zakładowego Altus TFI, podano także.</p><h2>Indata&nbsp; </h2><p>Indata odnotowała 0,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 3,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.<a href="http://forsal.pl/artykuly/997441,zysk-netto-indata-spadl-do-0-37-mln-zl-w-iii-kw-2016-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp;</p><h2>LiveChat Software&nbsp; </h2><p>LiveChat Software odnotował 9,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. r. fin. 2016/2017 wobec 6,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/997442,zysk-netto-livechat-wzrosl-do-9-74-mln-zl-w-ii-kw-2016-2017.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Kernel Holding&nbsp; </h2><p>Kernel Holding odnotował 62,94 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. r. fin. 2016/2017 wobec 23,9 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.<a href="http://forsal.pl/artykuly/997443,zysk-netto-kernel-holding-wzrosl-do-62-94-mln-usd-w-i-kw-2016-2017.html">&gt;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</a>&nbsp; </p><h2>Kredyt Inkaso&nbsp; </h2><p>Kredyt Inkaso odnotował 1,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. r. obr. 2016/2017 (1 kwietnia 2016 - 30 września 2016) wobec 15,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/997444,zysk-netto-kredyt-inkaso-spadl-r-r-do-1-55-mln-zl-w-i-pol-r-obr-2016-2017.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Bumech&nbsp; </h2><p>Bumech odnotował 1,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2016 r. wobec 1,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/997445,zysk-netto-bumechu-zmniejszyl-sie-do-1-61-mln-zl-w-iii-kw-2016-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Celon Pharma&nbsp; </h2><p>Celon Pharma odnotowało 35,07 mln zł jednostkowego zysku netto w I-III kw. 2016 r. wobec 29,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/997446,zysk-netto-celon-pharma-wzrosl-do-35-07-mln-zl-w-i-iii-kw-2016-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>4Mobility&nbsp; </h2><p>4Mobility - rozwijająca sieć samoobsługowych wypożyczalni samochodów typu car sharing - rozbudowała swoją sieć o kolejne bazy wynajmu, poinformowała spółka. Na terenie Warszawy dostępnych jest już 20 punktów usługi. <a href="http://forsal.pl/artykuly/997447,4mobility-uruchomila-20-baz-car-sharing-w-warszawie.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Warimpex&nbsp; </h2><p>Warimpex oczekuje kontynuacji potywnego trendu i liczy, że działalność obrotowa w całym roku będzie dodatnia, poinformował prezes Franz Jurkowitsch. <a href="http://forsal.pl/artykuly/997448,warimpex-oczekuje-ze-dzialalnosc-obrotowa-bedzie-dodatnia-w-calym-2016-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><p>Warimpex odnotował 1,65 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 2,33 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/997451,strata-netto-warimpeksu-wyniosla-1-65-mln-euro-w-iii-kw-2016-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Coal Energy&nbsp; </h2><p>Coal Energy odnotowało 3,3 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. r. obr. 2016/2017 (1 lipca - 30 września 2016 r.) wobec 0,58 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/997450,strata-netto-coal-energy-wzrosla-do-3-3-mln-usd-w-i-kw-r-obr-2016-2017.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>IMS&nbsp; </h2><p>Rada nadzorcza IMS pozytywnie zaopiniowała propozycję ceny skupu 300 tys. akcji własnych spółki po cenie 2,7 zł za akcję w ramach II Transzy Programu Skupu, podano w komunikacie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/997452,rada-nadzorcza-ims-zaakceptowala-propozycje-skupu-300-tys-akcji-po-2-7-zl.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><p>IMS podtrzymuje swoje cele średnioterminowe i prowadzi "rozważne" prace nad potencjalną akwizycją w Polsce lub na rynkach międzynarodowych, poinformowali przedstawiciele spółki.<a href="http://forsal.pl/artykuly/997514,ims-podtrzymuje-cele-srednioterminowe-rozwaza-akwizycje-takze-miedzynarodowe.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Abadon Real Estate&nbsp; </h2><p>Akcje Abadon Real Estate (dawniej <b>Variant</b>) wracają do obrotu na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w czwartek, 1 grudnia br., po rocznej przerwie. Zawieszenie notowań akcji spółki było związane z jej reorganizacją i zaniechaniem dotychczasowej działalności, podał Abadon. <a href="http://forsal.pl/artykuly/997453,gpw-odwiesi-notowania-abadon-real-estate-w-czwartek.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Getback&nbsp; </h2><p>Getback podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji na okaziciela serii GR o łącznej wartości nominalnej 3,36 mln zł, poinformowała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/997454,getback-przydzielil-obligacje-serii-gr-o-wartosci-nominalnej-3-36-mln-zl.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Archicom&nbsp; </h2><p>Archicom wprowadził 132 mieszkania na nowym osiedlu Forma we Wrocławiu, poinformowała spółka. Docelowo projekt zakłada budowę 500 mieszkań, podano również. <a href="http://forsal.pl/artykuly/997455,archicom-wprowadzil-do-sprzedazy-132-mieszkania-we-wroclawiu.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Fortum&nbsp; </h2><p>Fortum dostarczy technologię wtórnej redukcji emisji tlenków azotu (SNCR – Selective Non-Catalytic Reduction), dla dwóch kotłów węglowej elektrociepłowni EDF w Krakowie. Montaż na pierwszym z kotłów odbędzie się w 2017 r., a na drugim - w 2018 r, podała spółka.&nbsp; <a href="http://forsal.pl/artykuly/997476,fortum-dostarczy-technologie-odazotowania-spalin-dla-elektrocieplowni-edf.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Kruk&nbsp; </h2><p>Zapisy w pierwszej emisji obligacji publicznych w ramach IV programu emisji obligacji firmy Kruk rozpoczną się w czwartek, 1 grudnia, poinformowała spółka. Zapisy potrwają do wyczerpania puli oferowanych obligacji, których łączna wartość nominalna wynosi 40 mln zł, podano także. <a href="http://forsal.pl/artykuly/997475,zapisy-na-i-emisje-obligacji-kruka-w-ramach-iv-programu-ruszaja-w-czwartek.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><p>InvestCapital Malta Ltd. - podmiot zależny Kruka - zawarł umowę z podmiotem należącym do grupy Carrefour w Hiszpanii - Servicios Financieros Carefour dotyczącą zakupu portfela wierzytelności o wartości nominalnej ok. 183 mln euro (ok. 807 mln zł), podał Kruk. <a href="http://forsal.pl/artykuly/997577,spolka-kruka-ma-umowe-na-zakup-wierzytelnosci-w-hiszpanii-wartosci-ok-807-mln-zl.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>BOŚ Bank&nbsp;&nbsp; </h2><p>Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank) sfinansował budowę czterogwiazdkowego Hotelu Ewerdin SPA w Świnoujściu, poinformował bank. To kolejna inwestycja z udziałem banku w województwie zachodniopomorskim, podano również. <a href="http://forsal.pl/artykuly/997474,bos-bank-sfinansowal-budowe-czterogwiazdkowego-hotelu-ewerdin-spa-w-swinoujsciu.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>PZU&nbsp; </h2><p>Grupa PZU ocenia, że z nowego rozwiązania - samoobsługi szkody - w ciągu roku skorzysta od 5% do 10% osób, zgłaszających szkodę, poinformował członek zarządu PZU Życie Roman Pałac. Rokrocznie liczba szkód zgłaszanych w Grupie PZU sięga 1 mln, z czego ok. 600 tys. to szkody komunikacyjne. <a href="http://forsal.pl/artykuly/997510,grupa-pzu-liczy-ze-w-ciagu-roku-5-10-klientow-skorzysta-z-samoobslugi-szkody.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Atal&nbsp; </h2><p>Atal uzyskał pozwolenie na budowę drugiego etapu Atal Residence na krakowskim Zabłociu - w ramach tego etapu powstanie 77 apartamentów i 5 lokali usługowych, poinformowała spółka. Termin oddania do użytkowania przewidziano na II kwartał 2018 r., podano również. <a href="http://forsal.pl/artykuly/997493,atal-ma-pozwolenie-na-budowe-ii-etapu-atal-residence-na-krakowskim-zablociu.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Inno-Gene&nbsp; </h2><p>Central Europe Genomics Center (CEGC) - spółka pośrednio zależna od Inno-Gene - zawarła mowę inwestycyjną z Rubicon Partners Corporate Finance, poinformowało Inno-Gene. Podpisana umowa dotyczy realizacji inwestycji kapitałowej w CEGC, która umożliwi realizację projektu dotyczącego utworzenia - "Środkowoeuropejskiego Ośrodka Pełnego Sekwencjonowania Genomu Ludzkiego", podano także.<a href="http://forsal.pl/artykuly/997492,spolka-zalezna-inno-gene-podpisala-umowe-inwestycyjna-z-rubicon-partners.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Intege.pl, InPost&nbsp; </h2><p>Właściciel "paczkomatów" kończy trzeci kwartał na minusie. Cała grupa Integer odnotowała w tym okresie 8,07 mln zł straty netto. <a href="http://forsal.pl/artykuly/997416,to-nie-byl-dobry-kwartal-dla-inpostu-rosna-straty-integera.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>PKP Cargo&nbsp; </h2><p>Grupa PKP Cargo przewiozła 9,3 mln ton towarów w październiku br., tj. o 10,6% mniej niż w październiku 2015 roku. Narastająco po 10. miesiącach grupa przetransportowała 80,3 mln ton (spadek o 10% rdr), podała spółka, powołując się na dane GUS. <a href="http://forsal.pl/artykuly/997515,przewozy-pkp-cargo-w-polsce-spadly-o-10-6-r-r-wg-masy-w-pazdzierniku.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Auga Group&nbsp; </h2><p>Auga Group (dawniej: Agrowill) odnotowała 0,58 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 8,19 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/997578,zysk-netto-auga-group-spadl-r-r-do-0-58-mln-euro-w-iii-kw-2016-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>BGŻ BNP Paribas&nbsp; </h2><p>Bank BGŻ BNP Paribas przesłał do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o wydanie zezwolenia na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 jednostkowego zysku netto wysokości 42,14 mln zł, wypracowanego przez bank w I półr. 2016 r. Oznacza to, że zarząd nie zamierza rekomendować wypłaty dywidendy z zysku netto wypracowanego w 2016 roku, podał bank. <a href="http://forsal.pl/artykuly/997625,bgz-bnp-paribas-nie-bedzie-rekomendowal-wyplaty-dywidendy-za-2016-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Murapol&nbsp; </h2><p>Spółka zależna Murapolu - Murapol Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12 sp. k. - zakupiła nieruchomość zlokalizowaną w Łodzi przy ul. Wróblewskiego o powierzchni 11,7 ha za cenę 9,5 mln zł netto, podała spółka. Na tej posesji ma powstać ok. 2 100 mieszkań.<a href="http://forsal.pl/artykuly/997623,spolka-murapolu-kupila-nieruchomosc-w-lodzi-za-9-5-mln-zl-pod-2-100-mieszkan.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p>