© 2014 INFOR PL S.A. INFOR PL S.A. Forsal.pl: giełda 2015-05-04T16:52:16+02:00 INFOR PL S.A. http://forsal.pl/atom/tagi/gielda Przychody CCC wzrosły o 21,4 proc. do 217,1 mln zł w kwietniu http://forsal.pl/artykuly/869111,przychody-ccc-wzrosly-o-21-4-proc-do-217-1-mln-zl-w-kwietniu.html 2015-05-04T14:08:33Z <p> Przychody za okres styczeń - kwiecień wyniosły 647,9 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2014 o 20,3%. </p><p>Przychody ze sprzedaży detalicznej za kwiecień wyniosły 207,7 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 22,1%, narastająco za okres styczeń - kwiecień wyniosły 618,4 mln zł i były wyższe o 20,0% r/r,&#160;podano także w komunikacie.</p><p><strong>Grupa CCC </strong>jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.</p> TVN rekomenduje 0,3 zł dywidendy na akcję za 2014 rok http://forsal.pl/artykuly/869110,tvn-rekomenduje-0-3-zl-dywidendy-na-akcje-za-2014-rok.html 2015-05-04T14:06:25Z <p> Dywidenda ma być płatna 3 lipca, podano również. </p><p><strong>TVN </strong>jest jedną z wiodących spółek mediowych w Polsce oferującą bezpłatne i płatne lifestylowe i rozrywkowe kanały telewizyjne, w tym m.in. TVN, TVN Style, TTV, TVN Turbo, a także wiodący całodobowy kanał informacyjny TVN24 oraz kanał informacji gospodarczych TVN24 Biznes i Świat. W 2014 roku dzięki swojej ofercie TVN zyskał największą na polskim rynku oglądalność na poziomie 22%. W połowie marca br. Scripps Networks Interactive zawarła umowę nabycia 52,7% akcji TVN od ITI oraz Grupy Canal+. </p> Przychody LPP wzrosły o ok. 1 proc. do ok. 383 mln zł w kwietniu http://forsal.pl/artykuly/869106,przychody-lpp-wzrosly-o-ok-1-proc-do-ok-383-mln-zl-w-kwietniu.html 2015-05-04T13:52:56Z <p> Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 56 % w kwietniu&#160; i była o ok. 6 pkt proc. niższa od marży zrealizowanej rok wcześniej. </p><p>"Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - kwiecień 2015 roku wyniosła 1 386 mln zł. Przychody te były wyższe o 5 % od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku" - czytamy w komunikacie. </p><p>LPP podało, że powierzchnia handlowa sklepów na koniec kwietnia wyniosła ok 749,8 tys. m2 i była większa o 18% od powierzchni handlowej na koniec kwietnia ubiegłego roku. </p><p><strong>LPP </strong>zarządza 5 znanymi markami modowymi. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku. </p> KNF zatwierdziła prospekt Braster w zw. z przejściem na GPW, publikacja jutro http://forsal.pl/artykuly/869104,knf-zatwierdzila-prospekt-braster-w-zw-z-przejsciem-na-gpw-publikacja-jutro.html 2015-05-04T13:50:34Z <p> <a href="http://finansopedia.forsal.pl/wiki/Prospekt_emisyjny"> Prospekt </a>zostanie opublikowany 5 maja, na jego podstawie spółka planuje przeniesienie notowań i przeprowadzenie oferty 2,6 mln akcji serii F. </p><p>"W ciągu zaledwie kilku miesięcy udało nam się istotnie zaktualizować nasz prospekt emisyjny. Było to konieczne ze względu na wprowadzenie nowej strategii firmy, zgodnie z którą urządzenie Braster Tester będzie urządzeniem kierowanym bezpośrednio do kobiet i wejdzie do sprzedaży już w drugiej połowie 2016 r." - powiedział prezes<strong> Marcin Halicki,</strong> cytowany w komunikacie. </p><p>Braster Tester w pierwszej kolejności trafi na rynek polski. W roku 2017 planowane jest rozpoczęcie dystrybucji w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Rok później urządzenie wejdzie do sprzedaży m.in. w kolejnych państwach Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych. </p><p>Pod koniec stycznia prezes Marcin Halicki informował agencję ISBnews, że zarząd spodziewa się, iż przeprowadzi ofertę w marcu. </p><p>Braster planuje emisję do 2 600 000 mln akcji bez prawa poboru. Obecnie kapitał spółki dzieli się na 3 000 000 akcji. </p><p>Spółka chce pozyskać z emisji akcji kilkadziesiąt milionów złotych, które przeznaczy na budowę linii produkcyjnej, hardware, system informatyczny - przede wszystkim automatycznej diagnostyki termogramów, system komunikacji i zbierania danych od badających się kobiet, finalne wersje produktu aż do pierwszych faz produkcji, produkcję, marketing, reklamę testera. </p><p>We wrześniu ub. roku Braster poinformował, że przesuwa emisję i <strong>przejście na GPW z NewConnect </strong>i złożył do <a href="http://finansopedia.forsal.pl/wiki/KNF">Komisji Nadzoru Finansowego </a>wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego spółki w związku z planowaną ofertą publiczną akcji serii F oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW akcji serii A, B, C, E oraz F. </p><p><a href="http://finansopedia.forsal.pl/wiki/Braster">Braster</a>, jako jedyna firma na świecie, posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Braster Tester - innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. </p> S&P: Ratingi Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu obserwowane ze wskazaniem pozytywnym http://forsal.pl/artykuly/869098,s-p-ratingi-cyfrowego-polsatu-i-polkomtelu-obserwowane-ze-wskazaniem-pozytywnym.html 2015-05-04T13:01:02Z <p> "Na liście obserwacyjnej S&amp;P ze wskazaniem pozytywnym znalazły się: długoterminowe korporacyjne ratingi kredytowe 'BB' Cyfrowego Polsatu i Metelem, ratingi 'BB' dla kredytu terminowego Cyfrowego Polsatu w wysokości 2,5 mld zł oraz kredytu rewolwingowego w wysokości 500 mln zł, a także rating 'B+' dla obligacji high yield wyemitowanych przez spółkę Eileme2" – czytamy w komunikacie. </p><p>Decyzja S&amp;P podyktowana jest pozytywną oceną rozważanego przez Cyfrowy Polsat refinansowania całkowitego zadłużenia grupy. S&amp;P ocenia, że może ono przynieść grupie szereg korzyści: </p><p>- dostęp do rachunku przepływów pieniężnych Metelem, w związku z potencjalnym ograniczeniem restrykcji w dokumentacji kredytowej, </p><p>- minimalizacja ryzyka walutowego, w związku z rozważanymi przez grupę złotówkowymi instrumentami finansowymi, </p><p>- niższe koszty obsługi długu, podano w informacji. </p><p>Jak podkreślono, <strong>S&amp;P</strong> bardzo pozytywnie ocenia nie tylko rozważane refinansowanie, ale także przeprowadzoną integrację Cyfrowego Polsatu z Polkomtelem, potencjał biznesowy połączonej grupy i w konsekwencji większą dywersyfikację portfolio produktów i usług, rozwój oferty konwergentnej smartDOM oraz fakt posiadania największej w Polsce sieci w najnowocześniejszej technologii LTE. </p><p>"S&amp;P podejmie decyzję co do podniesienia ratingów Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu w ciągu 3 miesięcy, kiedy spodziewa się podjęcia przez grupę decyzji co do refinansowania" – czytamy dalej. </p><p>Cyfrowy Polsat prowadzi aktualnie wstępne prace analityczne dotyczące możliwości i ewentualnych warunków refinansowania obecnego zadłużenia grupy kapitałowej w łącznej wysokości 13 mld zł. </p><p>Celem potencjalnego refinansowania byłoby uproszczenie struktury zadłużenia oraz dalsza optymalizacja warunków i obniżenie kosztów jego obsługi. </p><p>Analizy i konsultacje rynkowe w imieniu spółki prowadzi Trigon Dom Maklerski. </p><p>Ewentualna decyzja o realizacji refinansowania i wyborze jego ostatecznej struktury uwarunkowana będzie m.in. pozytywnym rezultatem prowadzonych obecnie analiz oraz aktualną sytuacją na rynku finansowym i zostanie przekazana do publicznej wiadomości w trybie wykonywania obowiązków informacyjnych spółki, podsumowano w komunikacie. </p><p><strong>Cyfrowy Polsat</strong> i Polkomtel to zintegrowana grupa medialno-telekomunikacyjna kontrolowana przez Zygmunta Solorza Żaka. </p> BGŻ BNP Paribas chce obniżyć wskaźnik C/I poniżej 60 proc. w 2017 r. http://forsal.pl/artykuly/869097,bgz-bnp-paribas-chce-obnizyc-wskaznik-c-i-ponizej-60-proc-w-2017-r.html 2015-05-04T12:58:40Z <p> "Wskaźnik C/I ulegnie zdecydowanej poprawie, bo zakładamy synergie kosztowe i przychodowe. Przychody związane z działalności podstawowej będą się poprawiać. Chcemy, aby wskaźnik koszty do dochodów zszedł do poziomu poniżej 60%" - powiedział Bujak podczas konferencji prasowej. </p><p>Bujak dodał, że w obniżeniu <strong>wskaźnika C/I</strong> pomogą planowane synergie zarówno po stronie kosztowej, jak i przychodowej, które mają sięgnąć 350 mln zł w 2017 roku. Zaznaczył jednak, że aby osiągnąć synergie przychodowe bank musi dokonać inwestycji na kwotę ok. 440 mln zł. </p><p>Po stronie przychodowej spodziewane synergie w 2017 roku to 92 mln zł, a po stronie kosztowej 258 mln zł. </p><p>Bujak poinformował, że bank planuje zamknięcie ok. 100 placówek połączonego banku. </p><p>"Oba banki mają oddziały posadowione w różnych miejscach. Są to mniejsze miejscowości i miasta, w których BGŻ ma swoje oddziały, zaś BNP Paribas jest silniej obecny w dużych miastach. Zamierzamy zamknąć ok. 100 oddziałów w połączonym banku, tak, aby docelowo liczba oddziałów była w granicach 500. Ale nie wykluczamy otwierania nowych oddziałów" - powiedział Bujak. </p><p>Wcześniej bank informował, że w wyniku ugody ze związkami zawodowymi&#160; zwolni w ciągu dwóch lat do 1800 osób. </p><p>Prezes BGŻ BNP Paribas Józef Wancer poinformował, że obecnie bank skupia się na procesie integracyjnym, ale jednocześnie buduje mocny model biznesowy, który zapewni pokaźny wzrost biznesu. Nie wykluczył jednak, że nowy właściciel - francuski BNP Paribas będzie poszukiwał na polskim rynku kolejnego celu przejęcia. </p><p>"W tej chwili najważniejsze jest, by kontynuować działalność biznesową i jak najszybciej zakończyć projekty integracyjne. Są różne opcje wzrostu - po to stworzyliśmy bank uniwersalny i 5 linii biznesowych, by mieć warunki wzrostu. Jesteśmy jeśli chodzi o sumę bilansową razem więksi i nasze możliwości są dużo większe jeśli chodzi o produkty i usługi. Są możliwości konsolidacji i nie wykluczamy ich. Będziemy rozpatrywać wszelkie metody i opcje" - powiedział Wancer. </p><p>Obserwujemy, co się dzieje na rynku, ale obecnie skupiamy się na konsolidacji, dodał. </p><p><strong>Bank BGŻ BNP Paribas </strong>jest 7. co do wielkości bankiem z łącznymi aktywami na poziomie 63,6 mld zł. Wartość depozytów wyniosła 46,8 mld zł, a kredytów 49,8 mld zł na koniec 2014 r. </p><p>Przychody banku pro-forma wyniosły 2,4 mld zł, a wynik brutto 349 mln zł w 2014 r. Wskaźnik koszty do dochodów wyniósł 68% na koniec ub. r. Współczynnik wypłacalności wyniósł 13,6% na koniec ub. r. </p> Grupa PEManagers zainwestowała 20 mln USD w GetTaxi http://forsal.pl/artykuly/869096,grupa-pemanagers-zainwestowala-20-mln-usd-w-gettaxi.html 2015-05-04T12:56:02Z <p> "Inwestycja w <strong>GetTaxi </strong>wynika ze strategii funduszu, która zakłada inwestowanie we wzrostowe spółki technologiczne m.in. z sektora digital disruption. Spółka jest największym graczem na rynku przewozu osób poza USA, posiada wiodącą pozycję na największych rynkach Europy. Dzięki wysokim kompetencjom zespołu zarządzającego, innowacyjnej aplikacji i modelowi biznesowemu spółka rosła ponad 300% rocznie i wszystko wskazuje na to, że jest w stanie utrzymać takie tempo wzrostu" - powiedział Kowalski, cytowany w komunikacie. </p><p>W jego ocenie, GetTaxi posiada wszystkie zalety globalnego lidera Uber, ale pozbawiona jest jego wad. W przeciwieństwie do swojego konkurenta współpracuje tylko z licencjonowanymi kierowcami, co eliminuje istotne ryzyko tej działalności. </p><p>GetTaxi - izraelska spółka, będąca liderem w Europie i światowym liderem w segmencie B2B rynku usług transportowych na żądanie pozyskała dotychczas ponad 200 mln USD finansowania. Nowe środki zostaną przeznaczone na umocnienie pozycji w Wielkiej Brytanii, USA i największych rynkach Unii Europejskiej, w tym potencjalne transakcje przejęć w branży. </p><p>"Inwestycja w<strong> GetTaxi</strong> potwierdza pozycję Private Equity Managers jako pożądanego inwestora venture capital w regionie z cenionymi kompetencjami w obszarach e-commerce oraz usług mobilnych. Cieszymy się, że jesteśmy postrzegani jako 'smart money', czyli fundusz skutecznie wspierający firmę nie tylko inwestycyjnie, ale również strategicznie i operacyjnie" - dodał partner inwestycyjny w Grupie PEManagers Tomasz Danis, cytowany w komunikacie. </p><p>Założona w 2010 r. GetTaxi to największa i najszybciej rosnąca poza USA spółka oferująca profesjonalne usługi przewozu osób. Jest najszybciej rosnącym graczem na rynku w Wielkiej Brytanii, wyraźnym liderem w Rosji (największy rynek w Europie) oraz Izraelu. W ubiegłym roku rozpoczęła działalność w USA, dzięki czemu jest teraz obecna na największych rynkach usług taxi na świecie: Moskwa, Londyn, St. Petersburg i Nowy Jork. GetTaxi większość przychodów generuje z usług B2C, natomiast istotną przewagą jej modelu biznesowego są usługi B2B. Dzięki zasięgowi i jakości obsługi, GetTaxi współpracuje z ponad 2 tysiącami globalnych przedsiębiorstw, wśród których są największe korporacje na świecie. </p><p>"O sile GetTaxi stanowi nie tylko bardzo dynamicznie rosnąca baza klientów indywidualnych, ale też fakt, że ze spółką współpracują największe korporacje, banki, kancelarie prawnicze i firmy doradcze na świecie" - wskazał Kowalski. </p><p><strong>Private Equity Managers t</strong>o spółka dominująca w grupie kapitałowej wyspecjalizowanej w zarządzaniu różnymi klasami aktywów w funduszach alternatywnych private equity, w tym w funduszach venture capital. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w kwietniu 2015 r. </p><p>Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy Private Equity Managers, inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE. Na koniec 2014 r. aktywa pod zarządzaniem grupy wyniosły 1,71 mld zł (wzrost o 87% r/r). </p> BGŻ BNP Paribas nie planuje wypłaty dywidendy z zysku za 2015 rok http://forsal.pl/artykuly/869091,bgz-bnp-paribas-nie-planuje-wyplaty-dywidendy-z-zysku-za-2015-rok.html 2015-05-04T12:48:45Z <p> "W naszej polityce powiedzieliśmy, że przyjdzie taki moment, że będziemy płacić dywidendę. Polityka dywidendowa jest ważnym czynnikiem i zakładamy, że będziemy ją wypłacać. Nie chcę wymieniać żadnego roku, od którego będziemy ją płacić, z zysku za 2015 rok na pewno nie będzie dywidendy" - powiedział Wancer podczas konferencji prasowej. </p><p>W kwietniu br. zgodę na połączenie BGŻ i BNP Paribas Bank Polska przez przeniesienie całego majątku BNP Paribas Bank Polska na BGŻ wyraziły Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) i Europejski Bank Centralny (EBC). </p><p>Na początku grudnia 2013 roku grupa BNP Paribas i grupa Rabobank ogłosiły podpisanie umowy dotyczącej przejęcia pakietu 98,5% akcji BGŻ za kwotę 4,2 mld zł. </p> Przegląd wiadomości ze spółek - 4 maja 2015 r. http://forsal.pl/artykuly/869012,przeglad-wiadomosci-ze-spolek-4-maja-2015-r.html 2015-05-04T14:09:47Z <h2>Inter RAO Lietuva </h2><p>Akcjonariusze Inter RAO Lietuva zdecydowali o wypłacie dywidendy za 2014 rok w wysokości 11,2 mln euro (ok. 44,9 mln zł), czyli 0,56 euro (ok. 2,24 zł ) na akcję. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/868998,zwz-inter-rao-lietuva-zdecydowalo-o-wyplacie-0-56-euro-dywidendy-na-akcje.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a> </p><h2>Vistal Gdynia&#160;&nbsp; </h2><p>Akcjonariusze Vistal Gdynia zdecydowali podczas dzisiejszego walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 4,26 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,30 zł na akcję, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/869000,vistal-gdynia-zdecydowal-o-wyplacie-0-30-zl-dywidendy-na-akcje.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Emperia Holding </h2><p>Zarząd Emperia Holding proponuje przeznaczenie kwoty 16,74 mln zł, na dywidendę z zysku za 2014 rok, tj. 1,33 zł dywidendy na akcję, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/869001,emperia-holding-proponuje-1-33-zl-dywidendy-na-akcje-z-zysku-za-2014-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><h2>Stalprodukt&nbsp; </h2><p>Stalprodukt odnotował 91,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 72,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.<a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/869002,zysk-netto-stalproduktu-wzrosl-do-91-06-mln-zl-w-2014-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Abris Capital Partners, FM Bank PBP&nbsp; </h2><p>PL Holdings S.àr.l. - spółka zależna funduszu Abris Capital Partners sprzedała wszystkie swoje akcje w FM Banku PBP na rzecz podmiotu zależnego funduszu zarządzanego przez AnaCap Financial Partners, podał Abris. Cena, po jakiej AnaCap nabył akcje FM Banku nie została ujawniona. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/869003,abris-capital-partners-sprzedal-fm-bank-pbp-na-rzecz-anacap-financial-partners.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><h2>Inter Cars&nbsp; </h2><p>Inter Cars odnotował 177,70 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 147,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.<a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/869005,zysk-netto-inter-cars-wzrosl-do-177-70-mln-zl-w-2014-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>ATM Grupa&nbsp;&nbsp; </h2><p>ATM Grupa odnotowała 17,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 6,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/869008,zysk-netto-atm-grupa-wzrosl-do-17-61-mln-zl-w-2014-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><h2>Integer.pl&nbsp; </h2><p>Integer.pl nie planuje w najbliższym czasie przeprowadzenia emisji akcji, a projekt uchwały walnego zgromadzenia, zwołanego na 1 czerwca br., dotyczący zmiany statutu spółki i uprawnienia zarządu do emisji do 1,16 mln akcji jest jedynie propozycją, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/868976,brzoska-integer-nie-planuje-emisji-akcji-w-najblizszym-czasie.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><h2>Bank Pekao&nbsp; </h2><p>Akcjonariusze Banku Pekao zdecydowali na zwyczajnym walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 2 624,70 mln zł na dywidendę za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 10 zł na akcję, wynika z przyjętych uchwał. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/869014,akcjonariusze-banku-pekao-zdecydowali-o-wyplacie-10-0-zl-dywidendy-na-akcje.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Famur </h2><p>Famur zdecydował o wydzieleniu ze struktury organizacyjnej spółki aktywów segmentu Infrastruktury Powierzchniowych Zakładów Górniczych. W wyniku planowanego podziału, wydzielone aktywa trafią do spółki Famur Pemug, która będzie prowadziła działalność związaną m.in. z budową górniczych wyciągów szybowych zakładów przeróbki kopalin oraz innych zakładów przemysłowych w układzie "pod klucz". Famur Pemug ma zostać nabyty przez Famur Famak - spółkę, która będzie integrowała obszary działalności związane z powierzchniowymi aspektami górnictwa, podał Famur.<a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/869015,famur-wydzieli-segment-infrastruktury-powierzchniowej-do-famur-pemug.html"> &gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Wawel </h2><p>Wawel podjął uchwałę ws. nabycia udziałów holenderskiego Droste - spółki zależnej swojego większościowego akcjonariusza: Hosta International, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/868982,wawel-chce-kupic-spolke-droste-holenderskiego-producenta-czekolady.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><p>- Akcjonariusze Wawelu zdecydowali o przeznaczeniu 29,995 mln zł na dywidendę za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 20 zł na jedną akcję, wynika z przyjętych na wzlnym zgromadzeniu uchwał. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/869023,akcjonariusze-wawelu-zdecydowali-o-wyplacie-20-zl-dywidendy-na-akcje.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><p>Akcjonariusze Wawelu dokonali wyboru Dariusza Orłowskiego na stanowisko prezesa zarządu, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/869021,dariusz-orlowski-zostal-powolany-na-prezesa-zarzadu-wawelu.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>PKN Orlen&nbsp; </h2><p>Unipetrol - czeska spółka zależna PKN Orlen - sfinalizował przejęcie 32,45% udziałów Česká Rafinérská od włoskiego koncernu ENI, podał Orlen. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/868984,unipetrol-sfinalizowal-przejecie-udzialow-w-esk-rafin-rsk.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><p>PKN Orlen podpisał z Rosneft Oil Company drugi aneks do umowy na dostawy ropy naftowej do Unipetrol RPA, który przewiduje zwiększenie wolumenów dostaw ropy naftowej typu REBCO do Unipetrol RPA o ok. 120 tys. ton miesięcznie, podała spółka. Aneks obowiązuje od 1 maja 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/869016,rosneft-dostarczy-spolce-unipetrolu-rope-za-ok-2-6-mld-zl-do-polowy-2016-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Advadis&nbsp; </h2><p>Podczas zgromadzenia wierzycieli Adavadis w upadłości układowej nie doszło do zawarcia układu z wierzycielami, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/869020,advadis-nie-zawarl-ukladu-z-wierzycielami.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Czerwona Torebka&nbsp;&nbsp; </h2><p>Forteam Investments zrzekł się warunków zawieszających umowę kupna spółki Małpka S.A. - właściciela sieci sklepów Małpka Express, podała Czerwona Torebka - obecny właściciel Małpki. Zamknięcie transakcji może nastąpić w ciągu najbliższych dni. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/869024,czerwona-torebka-forteam-investments-zamknie-transakcje-kupna-malpki.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>DM WDM&nbsp; </h2><p>DM WDM odnotował 13,29 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 12,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/869025,strata-netto-dm-wdm-to-13-29-mln-zl-w-2014-r-wobec-zysku-rok-wczesniej.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Ovostar&nbsp; </h2><p>Akcjonariusze Ovostar zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 r., wynika z projektów uchwał na zwyczajne walne zgromadzenie zwołane na 15 czerwca br. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/869026,akcjonariusze-ovostar-zdecyduja-15-czerwca-o-niewyplacaniu-dywidendy.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>LiveChat&nbsp; </h2><p>LiveChat Software miał 10 538 klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat, tj. o 319 netto więcej niż miesiąc wcześniej, na dzień 1 maja 2015 r. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/869028,liczba-platnych-klientow-livechat-wzrosla-o-319-netto-m-m-do-10-538-na-1-maja.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>APS Energia&nbsp; </h2><p>Akcjonariusze APS Energia zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 27 maja br. o wypłacie 1,04 mln zł dywidendy, czyli 0,04 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/869031,akcjonariusze-aps-energii-zdecyduja-27-maja-o-wyplacie-0-04-zl-dywidendy-na-akcje.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>KSG Agro&nbsp;&nbsp;&nbsp; </h2><p>KSG Agro odnotowało 36,98 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r., według nieaudytowanych danych, wobec 31,57 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/869033,zysk-netto-ksg-agro-wzrosl-do-36-98-mln-usd-w-2014-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</a>&nbsp; </p><h2>MNI&nbsp;&nbsp; </h2><p>MNI odnotowało 8,98 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 2,75 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/869034,strata-netto-mni-zwiekszyla-sie-do-8-98-mln-zl-w-2014-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>SMT&nbsp; </h2><p>Zarząd SMT nabędzie akcje spółki na rynku regulowanym za maksymalnie 12,5 mln zł, w celu ich zaoferowania akcjonariuszowi iAlbatros Moncefowi Khanfirowi w ramach procesu zwiększania zaangażowania w tę spółkę do 100%, podało SMT. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/869045,smt-nabedzie-akcje-wlasne-celem-odsprzedazy-akcjonariuszowi-ialbatros.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><p>SMT odnotowało 25,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 15,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/869047,zysk-netto-smt-wzrosl-do-25-08-mln-zl-w-2014-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</a>&nbsp; </p><h2>Milkiland&nbsp; </h2><p>Milkiland odnotował 71,84 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 10,84 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/869046,strata-netto-milkiland-to-71-84-mln-euro-w-2014-r-wobec-zysku-rok-wczesniej.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Comarch&nbsp;&nbsp; </h2><p>Comarch odnotował 67,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 25,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/869049,zysk-netto-comarchu-wzrosl-do-67-89-mln-zl-w-2014-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>CCC&nbsp;&nbsp;&nbsp; </h2><p>CCC odnotowało 420,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 125,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.<a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/869050,zysk-netto-ccc-wzrosl-do-420-36-mln-zl-w-2014-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Peixin </h2><p>Peixin odnotował 16,82 mln euro skonsolidowanego zysku netto w 2014 r. wobec 15,77 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/869051,zysk-netto-peixinu-wzrosl-do-16-82-mln-euro-w-2014-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>PZ Cormay&nbsp; </h2><p>PZ Cormay odnotowało 47,36 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 1,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/869053,strata-netto-pz-cormay-to-47-36-mln-zl-w-2014-r-wobec-zysku-rok-wczesniej.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Wasko&nbsp; </h2><p>Wasko odnotowało 12,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 7,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/869055,zysk-netto-wasko-wzrosl-do-12-68-mln-zl-w-2014-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Konsorcjum Stali&nbsp; </h2><p>Konsorcjum Stali odnotowało 20,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 6,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.<a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/869057,zysk-netto-konsorcjum-stali-wzrosl-do-20-03-mln-zl-w-2014-r.html">&gt;&gt;&gt;</a> </p><h2>Amica&nbsp;&nbsp; </h2><p>Amica odnotowała 78,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 89,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/869060,zysk-netto-amiki-spadl-do-78-08-mln-zl-w-2014-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Gino Rossi&nbsp;&nbsp; </h2><p>Gino Rossi odnotował 5,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 2,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/869061,zysk-netto-gino-rossi-wzrosl-do-5-63-mln-zl-w-2014-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Wirtualna Polska </h2><p>Wirtualna Polska zadebiutuje na rynku głównym GPW w czwartek, 7 maja, podała spółka. "Jestem dumny z tego, że perspektywy rozwoju Wirtualnej Polski i nasz zespół zyskały zaufanie inwestorów publicznych. Za kilka dni znajdziemy się w gronie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie" - powiedział prezes Jacek Świderski, cytowany w komunikacie.<a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/869018,wirtualna-polska-rusza-na-gielde-znamy-date-debiutu-na-gpw.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><h2>Groclin&nbsp;&nbsp; </h2><p>Groclin odnotował 18,08 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 30,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.<a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/869064,strata-netto-groclinu-to-18-08-mln-zl-w-2014-r-wobec-zysku-rok-wczesniej.html"> &gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>MSX Resources&nbsp; </h2><p>Ze względu na brak możliwości podejmowania decyzji przed radę nadzorczą, zarząd MSX Resources odwołał publikację jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2014 r. planowaną na 30 kwietnia br., nie wskazując jednocześnie nowej daty publikacji, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/869066,msx-resources-odwolalo-publikacje-raportow-rocznych-bez-wskazania-nowego-terminu.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Kruk&nbsp; </h2><p>Kruk zawarł umowę nabycia portfela wierzytelności o wartości nominalnej 761 mln zł od Piraeus Bank Romania za 50 mln zł, poinformował prezes Piotr Krupa. Jest to największa transakcja w całej historii rumuńskiego rynku niezabezpieczonych wierzytelności konsumenckich. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/869067,kruk-nabyl-w-rumunii-wierzytelnosci-warte-761-mln-zl-za-50-mln-zl.html">&gt;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</a>&nbsp; </p><h2>Grupa Kopex&nbsp; </h2><p>Grupa Kopex podpisała trzy kontrakty na dostawę sprzętu do kopalń w Kuźnieckim Zagłębiu Węglowym w Rosji. Łączna wartość tych umów to ponad 28 mln euro (ponad 113 mln zł), podała spółka.<a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/869069,grupa-kopex-ma-nowe-kontrakty-w-rosji-na-ponad-28-mln-euro.html"> &gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>WB Electronics&nbsp;&nbsp; </h2><p>WB Electronics liczy na szybki wzrost w kolejnych latach, m.in. dzięki planowi modernizacji polskiej armii. Będzie analizować potencjalny debiut na warszawskiej giełdzie, a decyzję w tej kwestii może podjąć pod koniec roku, poinformował prezes Piotr Wojciechowski.<a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/869043,drony-wyladuja-na-gieldzie-wb-electronics-rozwaza-debiut-na-gpw.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>BGŻ BNP Paribas Bank&nbsp; </h2><p>BGŻ BNP Paribas Bank chce zakończyć proces integracji operacyjnej do końca 2016 roku, zaś do końca bieżącego rok planowane jest wprowadzenie wspólnej marki i częściowe ujednolicenie oferty, poinformował prezes Józef Wancer. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/869074,bgz-bnp-paribas-bank-chce-zakonczyc-integracje-operacyjna-do-konca-2016-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><p> BGŻ BNP Paribas zakłada w polityce dywidendy dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami, ale z zysku za 2015 rok nie będzie płacił dywidendy, poinformował prezes Józef Wancer.<a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/869091,bgz-bnp-paribas-nie-planuje-wyplaty-dywidendy-z-zysku-za-2015-rok.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><p>BGŻ BNP Paribas chce obniżyć wskaźnik koszty do dochodów (C/I) do poziomu poniżej 60% w 2017 roku. Bank planuje zamknięcie ok. 100 oddziałów, ale nie wyklucza otwarć w nowych lokalizacjach, poinformował wiceprezes Jan Bujak. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/869097,bgz-bnp-paribas-chce-obnizyc-wskaznik-c-i-ponizej-60-proc-w-2017-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</a>&nbsp; </p><h2>Polnord&nbsp; </h2><p>Polnord wprowadza do sprzedaży III etap inwestycji Ku Słońcu w Szczecinie, obejmujący 182 lokale, podała spółka. Zakończenie budowy planowane jest na III kw. 2017 r. "W trzecim etapie inwestycji powstanie 182 lokali. Klienci będą mogli kupić mieszkania od jednopokojowych po pięciopokojowe o powierzchni od 31 do 106 m2" - czytamy w komunikacie. </p><h2>Asseco CE&nbsp; </h2><p>Asseco Central Europe odnotowało 2,6 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 2,02 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/869077,zysk-netto-asseco-ce-wzrosl-do-2-6-mln-euro-w-i-kw-2015-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Vindexus&nbsp;&nbsp; </h2><p>Zarząd Vindexusa zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom spółki wypłaty 0,10 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r., podała spółka. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/869078,vindexus-rekomenduje-wyplate-0-10-zl-dywidendy-na-akcje-za-2014-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</a>&nbsp; </p><h2>Grupa PEManagers&nbsp; </h2><p>MCI.TechVentures 1.0 - subfundusz zarządzany przez grupę kapitałową Private Equity Managers (Grupa PEManagers) - objął za 20 mln USD mniejszościowy pakiet akcji spółki GetTaxi, lidera europejskiego rynku usług transportowych na żądanie i światowego lidera w segmencie B2B, poinformował partner inwestycyjny w Grupie PEManagers Maciej Kowalski. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/869096,grupa-pemanagers-zainwestowala-20-mln-usd-w-gettaxi.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Cyfrowy Polsat </h2><p>Agencja ratingowa Standard&amp;Poor's Rating Services (S&amp;P), w związku z informacją o rozważanym przez Grupę Cyfrowy Polsat refinansowaniu całkowitego zadłużenia, umieściła ratingi Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu na swojej liście obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/869098,s-p-ratingi-cyfrowego-polsatu-i-polkomtelu-obserwowane-ze-wskazaniem-pozytywnym.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Atal&nbsp; </h2><p>Atal zwiększył ofertę mieszkań w Osiedlu Bronowice Residence w Krakowie o budynek IVB, obejmujący 22 mieszkania. Do tej pory Atal sprzedał lub zarezerwował 87 ze 119 mieszkań w IV etapie tej inwestycji, poinformowała dyrektor ds. sprzedaży mieszkań Ewelina Juroszek. "Inwestycja Bronowice Residence cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców Krakowa. Pierwsze trzy etapy osiedla zostały już zakończone, a wszystkie mieszkania szybko znalazły swoich nabywców. Czwarty etap znajduje się w ofercie od połowy listopada zeszłego roku, a już zostało sprzedanych i zarezerwowanych 87 ze 119 mieszkań. Tak duże zainteresowanie potwierdza słuszność realizacji kolejnych etapów osiedla" - powiedziała Juroszek, cytowana w komunikacie. </p><h2>Braster&nbsp; </h2><p>Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Braster w związku z pierwotną ofertą publiczną akcji oraz planowanym przeniesieniem notowań na rynek główny GPW z NewConnect, podała spółka. Prospekt zostanie opublikowany 5 maja, na jego podstawie spółka planuje przeniesienie notowań i przeprowadzenie oferty 2,6 mln akcji serii F. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/869104,knf-zatwierdzila-prospekt-braster-w-zw-z-przejsciem-na-gpw-publikacja-jutro.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>LPP&nbsp;&nbsp; </h2><p>Skonsolidowane przychody ze sprzedaży LPP osiągnięte w kwietniu 2015 wyniosły ok. 383 mln zł i były wyższe o około 1 % r/r, podała spółka.<a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/869106,przychody-lpp-wzrosly-o-ok-1-proc-do-ok-383-mln-zl-w-kwietniu.html"> &gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Duon&nbsp;&nbsp;&nbsp; </h2><p>Duon ustanowił program emisji obligacji zdematerializowanych denominowanych w złotych, w ramach którego spółka może dokonać emisji dwóch serii obligacji o łącznej wartości nominalnej do 60 mln zł, podała spółka. Emisja pierwszej transzy o wartości do 30 mln zł planowana jest do końca roku. &gt;&gt;&gt;&gt;&nbsp;&nbsp; </p><h2>TVN&nbsp;&nbsp;&nbsp; </h2><p>TVN rekomenduje wypłatę dywidendy za 2014 rok w wysokości 102,07 mln zł, czyli 0,30 zł na akcję, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/869110,tvn-rekomenduje-0-3-zl-dywidendy-na-akcje-za-2014-rok.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>CCC&nbsp;&nbsp;&nbsp; </h2><p>Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC za kwiecień 2015 r. wyniosły 217,1 mln zł i były wyższe o 21,4% w skali roku, poinformowała spółka. &gt;&gt;&gt;&gt;&nbsp; </p> Vindexus rekomenduje wypłatę 0,10 zł dywidendy na akcję za 2014 r. http://forsal.pl/artykuly/869078,vindexus-rekomenduje-wyplate-0-10-zl-dywidendy-na-akcje-za-2014-r.html 2015-05-04T12:39:08Z <p> "Zarząd rekomenduje walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy spółki:<br /> 1. przekazanie części zysku netto za rok 2014 na wypłatę dywidendy w wysokości 0,10 zł na jedną akcję,<br /> 2. przekazanie pozostałej części zysku netto za 2014 na kapitał zapasowy" – czytamy w komunikacie. </p><p>"W ocenie zarządu przeznaczenie zysków na prowadzoną dotychczas działalność, w szczególności na zakupy portfeli wierzytelności jest bardziej korzystne i opłacalne z punktu widzenia spółki oraz akcjonariuszy" – podano także. </p><p>W ubiegłym roku akcjonariusze Vindexus zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 579,6 mln zł, tj. 0,05 zł na akcję. </p><p>Giełda Praw Majątkowych <strong>Vindexus S.A.</strong> została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r. </p>