© 2014 INFOR PL S.A. INFOR PL S.A. Forsal.pl: giełda 2015-05-26T05:21:04+02:00 INFOR PL S.A. http://forsal.pl/atom/tagi/gielda Belvédère chce zmienić nazwę na Marie Brizard Wine & Spirits http://forsal.pl/artykuly/873537,belv-dere-chce-zmienic-nazwe-na-marie-brizard-wine-spirits.html 2015-05-25T16:28:38Z <p> "Wyrazem normalizacji biznesu będzie zmiana oficjalnej nazwy, a propozycja będzie głosowana na walnym zwołanym na 30 czerwca" – czytamy w komunikacie. </p><p>Według&#160;strategii&nbsp;Back in the Game 2018 celem na rok 2018 jest osiągnięcie marży EBITDA na poziomie 12-15% oraz wzrost&nbsp;działalności podstawowej o 25-35%. Obszarami strategicznymi ma być wódka, William Peel, Marie Brizard oraz Fruits &amp; Wine, a kluczowymi rynkami Francja,&nbsp;Polska i kraje bałtyckie, Stany Zjednoczone, Hiszpania, Brazylia. </p><p>Belvédère jest grupą działającą w sektorze win i alkoholi mocnych, obecną w Europie i w Stanach Zjednoczonych, opartą na silnych spółkach lokalnych. Grupa posiada portfel znaczących marek alkoholi mocnych, które rozwija - w szczególności Sobieski, William Peel i Marie Brizard. </p> Akcjonariusze GTC złożyli zapisy w wezwaniu na 22,7 proc. akcji w I tygodniu http://forsal.pl/artykuly/873535,akcjonariusze-gtc-zlozyli-zapisy-w-wezwaniu-na-22-7-proc-akcji-w-i-tygodniu.html 2015-05-25T16:24:35Z <p> "Zarząd Globe Trade Centre S.A. (GTC) niniejszym informuje, że jego główny akcjonariusz spółka LSREF III GTC Investments B.V. (Lone Star) ogłosiła w dniu dzisiejszym, że po pierwszym tygodniu przyjmowania zapisów w wezwaniu na akcje GTC pozostali akcjonariusze złożyli zapisy na sprzedaż 79 891 885 akcji, reprezentujących 22,7% udziału w kapitale GTC" - czytamy w komunikacie. </p><p>Akcje te wraz z walorami posiadanymi obecnie przez Lone Star stanowiącymi 32,5% kapitału zakładowego pozwolą Lone Star na osiągnięcie 55,2% kapitału zakładowego GTC, podano dalej. </p><p>Zapisy w wezwaniu, po cenie 5,5 zł za akcję GTC, potrwają do 3 czerwca 2015 r. </p><p>W ub. tygodniu LSREF III GTC Investments B.V. zdecydował o nabywaniu akcji w ramach wezwania na zasadach w nim przewidzianych, pomimo nieziszczenia się wcześniejszych warunków dotyczących emisji akcji. </p><p>Wezwanie zostało ogłoszone pod koniec marca za pośrednictwem Ipopema Securities. LSREF III GTC Investments B.V. ogłosił wezwanie na 117 685 000 akcji GTC, stanowiących 33,5% kapitału, po cenie 6,10 zł za sztukę przez pierwszych 5 dni zapisów, a następnie - 5,5 zł za sztukę. </p><p>Wcześniej walne zgromadzenie nie zaakceptowało propozycji emisji do 140 mln akcji. </p><p>Prezes GTC Thomas Kurzmann informował kilka dni temu, że spółka rozważy alternatywny sposób finansowania swojej strategii wzrostu oraz odświeżenia portfolio na kluczowych rynkach. </p><p><strong>Grupa GTC </strong>jest wiodącym deweloperem w regionie CEE i SEE, obecnie działa w Polsce, Rumunii, Chorwacji, Serbii, Bułgarii, Czechach, Rosji, na Słowacji, Węgrzech i Ukrainie. </p> Enea wybrała ofertę PKP Cargo na przewozy węgla do Kozienic za 62,6 mln zł http://forsal.pl/artykuly/873533,enea-wybrala-oferte-pkp-cargo-na-przewozy-wegla-do-kozienic-za-62-6-mln-zl.html 2015-05-25T16:21:51Z <p> "Kontakt na obsługę przewozów do Kozienic jest dla PKP Cargo strategiczny. Na odcinku między Bogdanką a Elektrownią Kozienice opracowaliśmy bardzo dobry model organizacji przewozów. Są one realizowane w systemie wahadłowym, specjalnie przeznaczonym do obsługi tego kontraktu taborem. Wysoka wydajność i doskonałość operacyjna na tym kontrakcie pozwala nam zaoferować atrakcyjną cenę" - skomentował członek zarządu ds. handlowych Jacek Neska, cytowany w komunikacie. </p><p>Przetarg na dostawę węgla kamiennego do Kozienic był podzielony na dwa zadania: pierwsze to przewozy z lubelskiej Bogdanki, drugie - ze śląskich kopalń należących do Katowickiego Holdingu Węglowego, Kompanii Węglowej i Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Do Kozienic przez rok trafi z Bogdanki 3,6 mln ton węgla, a ze Śląska - kolejne 1,5 mln ton. Przewozy z Bogdanki PKP Cargo wyceniło na 28,34 mln zł brutto, a ze śląskich kopalń na 34,22 mln zł brutto, podano również. </p><p><strong>PKP Cargo</strong> zadebiutowało w październiku 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnych, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (ok. 48% udziału w rynku według masy i ok. 57% według pracy przewozowej w 2014 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. </p> Akcjonariusze Protektora zdecydują 26 czerwca o wypłacie 4,37 mln zł dywidendy http://forsal.pl/artykuly/873532,akcjonariusze-protektora-zdecyduja-26-czerwca-o-wyplacie-4-37-mln-zl-dywidendy.html 2015-05-25T16:20:23Z <p> "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanowiło zysk netto spółki, wynikający z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok 2014 w wysokości 5 661 097,33 zł, podzielić w niżej wskazany sposób:<br /> 1) 77,3% zysku tj. kwotę 4 374 968,00 zł przeznacza się na wypłatę <strong>dywidendy</strong>,<br /> 2) 22,7% zysku tj. kwotę 1 286 129,33 zł przeznacza się na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie uchwały. </p><p>Uprawnieni do dywidendy mają być akcjonariusze posiadający akcje spółki 26 czerwca 2015 r. W projekcie nie wskazano dnia wypłaty dywidendy. </p><p>W ub.r akcjonariusze Protektora zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 5,13 mln zł, co dało wypłatę 0,27 zł na akcję. </p><p>Protektor odnotował 6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 4,82 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 5,66 mln zł wobec 0,1 mln zł straty rok wcześniej. </p><p><strong>Protektor </strong>jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Prowadzi działalność za pośrednictwem trzech zakładów produkujących obuwie: jednego w Polsce oraz dwóch w Mołdawii. </p> Akcjonariusze Elektrotim zdecydowali o 0,6 zł dywidendy na akcję http://forsal.pl/artykuly/873531,akcjonariusze-elektrotim-zdecydowali-o-0-6-zl-dywidendy-na-akcje.html 2015-05-25T16:18:53Z <p> "Elektrotim (...) informuje, iż 25 maja 2015 r. zwyczajne walne zgromadzenie spółki przeznaczyło na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę 5 989 805,4 zł, tj. 0,6 zł brutto na jedną akcję" - czytamy w komunikacie.<br /> </p><p>Walne ustaliło dzień dywidendy na 12 czerwca. Postanowiono także, że dywidenda zostanie wypłacona do 30 czerwca 2015 r. Łączna liczba akcji objętych dywidendą wynosi 9 983 009, podano w materiale.&#160; </p><p>W ujęciu jednostkowym zysk netto spółki w 2014 r. wyniósł 2,86 mln zł wobec 10,60 mln zł zysku rok wcześniej. </p><p><strong>Elektrotim </strong>specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. </p> PGNiG ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Bartimpex i Gas-Trading http://forsal.pl/artykuly/873526,pgnig-ma-zgode-uokik-na-przejecie-kontroli-nad-bartimpex-i-gas-trading.html 2015-05-25T16:12:32Z <p> "Przeprowadzone przez UOKiK postępowanie wykazało, że transakcja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji. Przede wszystkim silna pozycja PGNiG na wielu rynkach (m.in. importu, wydobycia, produkcji oraz hurtowej i detalicznej sprzedaży gazu ziemnego) nie zostanie przeniesiona na branże, w których działają Bartimpex oraz Gas-Trading" - czytamy w komunikacie.&#160;&nbsp; </p><p>Ponadto koncentracja nie doprowadzi do zmiany sytuacji w spółce EuRoPol Gaz, będącej właścicielem polskiego odcinka gazociągu Jamał-Europa. Obecnie Gas Trading posiada w niej 4%, a po 48% akcji i głosów mają PGNiG i Gazprom, podano również. </p><p><strong>PGNiG </strong>tworzy grupę kapitałową, której działalność polega w szczególności na poszukiwaniu i wydobyciu gazu ziemnego i ropy naftowej, obrocie i magazynowaniu gazu ziemnego, jak również jego dystrybucji. Grupa prowadzi również działalność związaną z wytwarzaniem i sprzedażą energii cieplnej oraz produkcją i sprzedażą hurtową energii elektrycznej, przypomina UOKiK. </p><p>GAM to nowo założona spółka zależna PGNiG, która będzie prowadzić działalność holdingową. </p><p>Działalność spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Bartimpex i jej grupy kapitałowej obejmuje w szczególności działalność w zakresie zarządzania holdingami, produkcji i sprzedaży hurtowej alkoholi, produkcji i hurtowej sprzedaży biopaliw oraz wykonywania robót ogólnobudowlanych. </p><p>Natomiast <strong>Gas-Trading </strong>oraz jej spółka zależna Gas Trading Podkarpacie prowadzą działalność w obszarach zarządzania holdingami, handlu elektroniką oraz handlu gazem propan-butan w butlach, do celów grzewczych i technologicznych jak również hurtowej sprzedaży płynnego gazu propan-butan. </p> Bugaj: Polityczne trzęsienie ziemi http://forsal.pl/artykuly/873517,bugaj-polityczne-trzesienie-ziemi.html 2015-05-25T15:12:28Z <p>Oznaczać to powinno niewielką zmienność i obroty. Było inaczej, a przyczyniły się do tego krajowe wybory jak i inne czynniki. </p><p>Dzisiejsze kalendarium było puste, więc wszelkie impulsy do handlu przychodziły z innych zakątków i wydaje się, że miały źródło w polityce. Na poziomie lokalnym wiadomością dnia było wczorajsze zwycięstwo w wyborach prezydenckich kandydata opozycji. Andrzej Duda w trakcie kampanii sugerował możliwość nałożenia podatku na aktywa bankowe i skłaniał się ku pomocy „frankowiczom” poprzez przewalutowanie ich kredytów na złotówki po kursie z dnia zaciągnięcia zobowiązania. To rozwiązania niekorzystne z punktu widzenia akcjonariuszy banków i stąd dzisiejsza przecena głównie uderzyła w sektor finansowy, a akcje największego krajowe banku traciły aż 5% przy niemałych jak na specyfikę dzisiejszego dnia obrotach w kwocie 140 mln zł. To zachowanie było nadzwyczaj silne jak na potencjalną moc sprawczą prezydenta-elekta. Po pierwsze, złoży on przysięgę dopiero 6 sierpnia. Po drugie, nie będzie miał takiego wpływu na banki jak główny ustawodawca, czyli rząd, który dzisiaj się nie zmienił. Inwestorzy wynik wyborów prezydenckich mogli jednak odczytać jako zapowiedź ważniejszej zmiany w jesiennych wyborach parlamentarnych i stąd ich nerwowa reakcja. Wróciła bowiem polityczna niepewność, aczkolwiek jeszcze nie w takiej formie jak to miało miejsce w przypadku zmian w funkcjonowaniu OFE, kiedy zmienność na parkiecie była większa. Zresztą wydaje się, że nie tylko krajowe wybory stały za spadkami.</p><p>W Europie również dominował kolor czerwony i był on nawet silniejszy niż na GPW. Przykładowo zniżki w Madrycie przekraczały 2%, a Atenach 3%. Tutaj do gry również weszła polityka. W Hiszpanii rządząca Partia Ludowa osiągnęła najgorszy od 20 lat wynik w wyborach samorządowych. Wyborcy ukarali premiera Mariano Rajoya za cztery lata cięć budżetowych i skandali korupcyjnych, a inwestorom nie spodobał się dobry wynik partii sprzeciwu. Z kolei w Grecji już oficjalnie mówi się, że z początkiem czerwca zabraknie pieniędzy na obsługę długu w MFW, a premier Tsipras w piątek zadzwonił nawet do amerykańskiego sekretarza skarbu Jacka Lew, by ten wywarł presję na strefę euro, która miałaby przedłużyć obecnie obowiązujący program i dać Atenom trochę gotówki. Tonący brzytwy się chwyta. Reakcję było również widać na rynku walut i długu, gdzie słabsze było euro oraz europejskie obligacje, nie tylko polskie, gdzie dość chętnie wskazywano na krajowy czynnik polityczny. W tym kontekście zniżka krajowego indeksu o 1,7% wypada wręcz lepiej niż na południu Europy, ale nieco gorzej niż w Paryżu, gdzie spadki nie przekraczały 1%. Niestety dość wyraźnie złamane zostało wsparcie na wysokości 2500 pkt., co oznaczać powinno wejście rynku w korektę, spójną zresztą z sezonowym wzorcem wciąż trwającego maja. </p> Przegląd wiadomości ze spółek - 25 maja 2015 r. http://forsal.pl/artykuly/873435,przeglad-wiadomosci-ze-spolek-25-maja-2015-r.html 2015-05-25T16:31:04Z <h2>Grupa Azoty&#160;&nbsp;&nbsp; </h2><p>Akcjonariusze Grupy Azoty zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2014 rok w wysokości 214,63 mln zł na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 18 czerwca. </p><h2>ZUE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </h2><p>Akcjonariusze ZUE zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2014 rok w wysokości 10,6 mln zł na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 18 czerwca.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><h2>Ghelamco Invest&nbsp; </h2><p>Ghelamco Invest wyemitowało w ramach niepublicznej emisji obligacje serii PE o łącznej wartości 50 mln zł, poinformowała spółka. Spółka podała, że cel emisji nie został określony, jednak po odliczeniu kosztów emisji obligacji może przeznaczyć wpływy z emisji obligacji na zabezpieczenie płatności kwoty odsetek za dwa najbliższe okresy odsetkowe, resztę środków przeznaczyć natomiast na sfinansowanie projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości, realizowanych przez podmioty z grupy Ghelamco, przy czym wszystkie wydatki na ten cel mogą pośrednio lub bezpośrednio dotyczyć jedynie projektów inwestycyjnych zlokalizowanych w aglomeracji Warszawy, we Wrocławiu, Katowicach, Łodzi lub w Krakowie. Wartości nominalna oraz cena emisyjna jednej obligacji wynosi 10 000 zł. Łączna wartość nominalna obligacji wynosi 50 000 000 zł.</p><p>&nbsp; </p><h2>Bank BGŻ BNP Paribas&nbsp;&nbsp; </h2><p>Akcjonariusze Banku BGŻ BNP Paribas zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 rok, wynika z projektów uchwał na walne zaplanowane na 19 czerwca. "Zwyczajne walne zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 3) statutu Banku BGŻ BNP Paribas spółka akcyjna, uchwala co następuje: zysk netto wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Banku Gospodarki Żywnościowej spółka akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 r. w kwocie 137 730 149,06 złotych przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego banku" - czytamy w projektach uchwał. </p><h2>Wojas&nbsp;&nbsp;&nbsp; </h2><p>Akcjonariusze Wojasa zdecydują o wypłacie dywidendy wysokości 0,25-0,3 zł na akcję z zysku za 2014 r., podała spółka w propozycjach uchwał na walne zgromadzenie zaplanowane na 19 czerwca.<a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/873432,akcjonariusze-wojasa-zdecyduja-19-czerwca-o-wyplacie-0-25-0-3-zl-dywidendy-na-akcje.html"> &gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Famur&nbsp; </h2><p>Akcjonariusze Famuru zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 rok, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 18 czerwca. "Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia przeznaczyć zysk netto spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku w kwocie 48 183 717,95 zł, na kapitał zapasowy spółki. Zwyczajne walne zgromadzenie Famur S.A. postanawia o przeniesieniu kwoty 61 000,54 zł, pochodzącej zysku za rok 2014 spółki przejętej Georyt sp. z o.o,. na kapitał zapasowy Famur S.A."- czytamy w projektach. </p><h2>Developres&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </h2><p>Obligacje serii A spółki Developres o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł zadebiutują na rynku Catalyst we wtorek, 26 maja, podała giełda. &gt;&gt;&gt;&gt;&nbsp;&nbsp; </p><h2>PGNiG&nbsp; </h2><p>Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) i jego spółka zależna Gas Assets Management (GAM) otrzymały zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia przez GAM kontroli nad Przedsiębiorstwem Handlu Zagranicznego Bartimpex oraz przejęcia przez obie spółki kontroli nad Gas-Trading, podał Urząd. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/873526,pgnig-ma-zgode-uokik-na-przejecie-kontroli-nad-bartimpex-i-gas-trading.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Selena&nbsp; </h2><p>Selena FM SA oraz Selena CA LLP podpisały umowę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) umowę kredytową o wartości 10 mln euro, tj. ok. 40,98 mln zł, podała Selena FM.</p><h2>Apator&nbsp; </h2><p>Apator jest nadal zainteresowany akwizycjami, jednak nie spodziewa się przeprowadzenia transakcji w tym roku, poinformował prezes spółki Andrzej Szostak. "Wiemy dokładnie, jakie aktywa by nam się przydały, tyle, że musimy na nie zaczekać. Mamy kilka takich sytuacji, ale nie są to sytuacje, które mogą mieć wpływ na wyniki w najbliższym czasie" - powiedział Szostak na konferencji prasowej. Prezes wyjaśnił, że Apator zainteresowany jest przejęciem spółek specjalizujących się w konkretnych segmentach rynku, podobnie jak Miitors ApS, o której zakupie spółka niedawno informowała. Wiele takich firm nie jest jednak obecnie wystawiona na sprzedaż.</p><h2>Elektrotim&nbsp;&nbsp;&nbsp; </h2><p>Akcjonariusze Elektrotim zdecydowali o przeznaczeniu 5,99 mln zł z zysku za 2014 r. i z kapitału rezerwowego na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,6 zł na akcję, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/873531,akcjonariusze-elektrotim-zdecydowali-o-0-6-zl-dywidendy-na-akcje.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Protektor&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </h2><p>Akcjonariusze Protektora zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 26 czerwca o przeznaczeniu 4,37 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, wynika z projektów uchwał na walne. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/873532,akcjonariusze-protektora-zdecyduja-26-czerwca-o-wyplacie-4-37-mln-zl-dywidendy.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Enea, PKP Cargo&nbsp; </h2><p>Enea Wytwarzanie wybrała ofertę PKP Cargo na transporty węgla z lubelskiej Bogdanki i śląskich kopalń do Elektrowni Kozienice. Kontrakt o łącznej wartości 62,56 mln zł brutto będzie obowiązywać od lipca 2015 roku przez 12 miesięcy. Łączna masa przewiezionego w ramach tej umowy paliwa przekroczy 5 mln ton, podało PKP Cargo. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/873533,enea-wybrala-oferte-pkp-cargo-na-przewozy-wegla-do-kozienic-za-62-6-mln-zl.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>GTC&nbsp;&nbsp; </h2><p>W wezwaniu na akcje Globe Trade Centre (GTC) akcjonariusze złożyli dotychczas zapisy na sprzedaż 22,7% akcji spółki, poinformował LSREF III GTC Investments B.V. - którego podmiotem dominującym jest Lone Star Real Estate Partners III, L.P. - który ogłosił wezwanie. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/873535,akcjonariusze-gtc-zlozyli-zapisy-w-wezwaniu-na-22-7-proc-akcji-w-i-tygodniu.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>PKM Duda&nbsp; </h2><p>Akcjonariusze PKM Duda zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 rok, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 25 czerwca.&nbsp; </p><h2>Harper Hygienics&nbsp; </h2><p>Harper Hygienics podjął uchwałę w sprawie emisji 15 tys. obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł, podała spółka. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na restrukturyzację finansowania polegającą na zwiększeniu finansowania długo- i średnioterminowego, przy jednoczesnym zmniejszeniu finansowania krótkoterminowego. </p><h2>Polnord&nbsp; </h2><p>Polnord zamierza połączyć się ze spółkami zależnymi Polnord Marketing oraz 10 H, podała spółka. Celem połączenia jest uproszczenie struktury organizacyjnej grupy kapitałowej, poprawa efektywności procesu zarządzania działalnością oraz obniżenie kosztów ogólnego zarządu. &gt;&gt;&gt;&gt;&nbsp;&nbsp; </p><h2>PZU&nbsp; </h2><p>Warunek zawieszający umowę sprzedaży UAB DK PZU Lietuva (PZU Lietuva) przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) na rzecz Gjensidige Forsikring ASA, polegający na uzyskaniu pisemnego potwierdzenia, że na sprzedaż akcji PZU Lietuva nie jest wymagana zgoda łotewskiego organu antymonopolowego, został spełniony, podało PZU. &gt;&gt;&gt;&gt;&nbsp;&nbsp; </p><h2>Work Service&nbsp; </h2><p>Akcjonariusze Work Service zdecydują o przeznaczeniu kwoty 10,41 mln zł na wypłatę dywidendy, wynika z uchwał walnego zwołanego na 22 czerwca. </p><h2>Alior Bank&nbsp; </h2><p>Akcjonariusze Alior Banku zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2014 rok w łącznej kwocie 337 mln zł w całości na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego. "Zwyczajne walne zgromadzenie banku postanawia, iż zysk netto banku za 2014 rok, w łącznej kwocie 337 029 551,94 zł, przeznaczony zostanie w całości na kapitał zapasowy" – czytamy w uchwale.&nbsp; </p><h2>Belvédère, Marie Brizard Wine &amp; Spirits&nbsp; </h2><p>Belvédère, notowane na GPW pod nazwą Sobieski, planuje zmienić nazwę na Marie Brizard Wine &amp; Spirits, podała spółka. &gt;&gt;&gt;&gt;&nbsp;&nbsp; </p> Akcjonariusze Wojasa zdecydują 19 czerwca o wypłacie 0,25-0,3 zł dywidendy na akcję http://forsal.pl/artykuly/873432,akcjonariusze-wojasa-zdecyduja-19-czerwca-o-wyplacie-0-25-0-3-zl-dywidendy-na-akcje.html 2015-05-25T08:22:03Z <p> "Uprawnionymi do <strong>dywidendy </strong>za rok obrotowy 2014 są akcjonariusze którym przysługiwały akcje w dniu 03 września 2015 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 24 września 2015 r." - czytamy w projektach uchwał. </p><p>Pozostałą kwotę zysku netto po wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczyć na kapitał zapasowy. Niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 43 164,94 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy, podano także. <br /> </p><p>Wojas odnotował 8,90 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2014 r. wobec 9,98 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 7,23 mln zł wobec 9,64 mln zł zysku rok wcześniej. </p><p><strong>Wojas </strong>to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r. </p> Moody's podwyższył ratingi oceny depozytów Banku Handlowego http://forsal.pl/artykuly/873211,moody-s-podwyzszyl-ratingi-oceny-depozytow-banku-handlowego.html 2015-05-22T15:59:19Z <p> Perspektywa długookresowej oceny depozytów została zmieniona z poziomu 'RuR up' na stabilną. </p><p>"Zmiana powyższych ratingów jest konsekwencją zmiany metodologii nadawania ocen ratingowych, potwierdzenia ratingu Baseline Credit Assessment (BCA) na dotychczasowym poziomie 'baa3' oraz podwyższenia ratingu&#160; Adjusted Baseline Credit Assessment ('Adjusted BCA') z poziomu 'baa3' na 'baa2'"- czytamy w komunikacie. </p><p>Rating 'Adjusted BCA' uwzględnia potencjalne wsparcie jakie bank może otrzymać od Citibank N.A. w razie potrzeby. Natomiast potwierdzenie ratingu 'BCA' w opinii Moody's odzwierciedla stale wysokie wskaźniki kapitałowe osiągane przez bank, dobrą rentowność oraz dobrą bazę płynnościową, podano także. </p><p>Jednocześnie, zgodnie ze zmianą metodologii nadawania ocen ratingowych, agencja Moody's przypisała Bankowi&nbsp; Handlowemu ocenę Counterparty Risk Assesment ('CR assesment') dla okresu długoterminowego na poziomie 'A2' oraz dla okresu krótkoterminowego na poziomie 'Prime-1'. </p>