© 2014 INFOR PL S.A. INFOR PL S.A. Forsal.pl: giełda 2015-03-02T00:16:01+01:00 INFOR PL S.A. http://forsal.pl/atom/tagi/gielda Asseco SEE rekomenduje 0,40 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r. http://forsal.pl/artykuly/856200,asseco-see-rekomenduje-0-40-zl-dywidendy-na-akcje-z-zysku-za-2014-r.html 2015-02-27T17:04:42Z <p> "Zarząd spółki Asseco South Eastern Europe informuje, iż w dniu 26 lutego 2015 r. podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania radzie nadzorczej spółki i zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2014 w wysokości 0,40 zł na jedną akcję spółki" - czytamy w komunikacie. </p><p>Łączna kwota zysku netto przeznaczona na dywidendę, zgodnie z rekomendacją zarządu spółki, wynosi 20.757.700,40 zł, podano również.&#160; </p><p><strong>Grupa Asseco SEE</strong> prowadzi działalność głównie w następujących pięciu segmentach rynku informatycznego: rozwiązania i usługi dla sektora bankowego; rozwiązania z obszaru uwierzytelniania; dostawa, instalacja i usługi w zakresie bankomatów oraz terminali płatniczych; rozwiązania i usługi dla sektora telekomunikacyjnego oraz usługi integracyjne i dostawa oraz wdrażanie systemów i sprzętu informatycznego; bramka płatności. </p> Strata netto Coal Energy wyniosła 4,20 mln USD w II kw. r. fin. 2014/15 http://forsal.pl/artykuly/856199,strata-netto-coal-energy-wyniosla-4-20-mln-usd-w-ii-kw-r-fin-2014-15.html 2015-02-27T17:03:22Z <p> Strata operacyjna wyniosła 2,20 mln USD wobec 2,30 mln USD straty kwartał wcześniej.<br /> </p><p>Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,30 mln USD w II kw. r. fin. 2014/2015 wobec 6,10 mln USD kwartał wcześniej.<br /> </p><p>W okresie I-II kw. roku finansowego spółki 2014/2015 spółka miała 8,20 mln USD skonsolidowanej straty netto w porównaniu z 8,30 mln USD straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 10,40 mln USD w porównaniu z 67,60 mln USD rok wcześniej. </p><p>Strata <strong>EBITDA </strong>w &#160;I półroczu r. fin. 2014/2015 wyniosła 0,6 mln USD wobec 5,6 mln zł zysku rok wcześniej. </p><p><strong>Coal Energy </strong>to trzeci pod względem udokumentowanych zasobów surowca (według stanu na koniec 2010 r.) i siódmy pod względem wielkości produkcji (na podstawie danych za 2010 r.) prywatny producent węgla kamiennego na Ukrainie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.</p> ACE przewiduje roczne wydatki inwestycyjne w kwocie niemal 6 mln euro w 2015 r. http://forsal.pl/artykuly/856198,ace-przewiduje-roczne-wydatki-inwestycyjne-w-kwocie-niemal-6-mln-euro-w-2015-r.html 2015-02-27T17:01:46Z <p> "W kontekście oczekiwanego ciągłego wzrostu rynku motoryzacyjnego w kolejnych latach, ekspansja Grupy w Europie Środkowo-Wschodniej, stanowiąca bazę do rozbudowy jej potencjału produkcyjnego żeliwa sferoidalnego dla rynku motoryzacyjnego, jest istotnym aktywem Grupy, które stanie się źródłem dodatkowej wartości w najbliższej przyszłości. Ze względu na to, że inwestycja jest już niemal ukończona, efekty powinny obyć bardziej widoczne w przyszłości, a w ciągu całego roku 2015 powinien osiągnąć ambitne cele, które pozwolą obniżyć koszty produkcji i osiągnąć próg rentowności. Dodatkowo rozpoczniemy również inwestycję w linię produkcyjną dla nowego produktu w polskim zakładzie, będącą wynikiem ciągłych poszukiwań nowych produktów do obecnego portfela. Dlatego też przewidywane roczne wydatki inwestycyjne w 2015 roku zamkną się kwotą blisko 6 mln euro wobec zainwestowanych 5,3 mln euro w 2014 roku (w porównaniu do planowanych 6 mln euro)" – czytamy w raporcie. </p><p>W odniesieniu do projektu w zakładzie czeskim (CEE Investment Project) podano, że po pewnych opóźnieniach w uruchomieniu produkcji spowodowanych zakłóceniami pracy elektrycznych pieców odlewniczych oraz procesem zdobywania doświadczenia przez załogę, w chwili obecnej zakład ten koncentruje się na następujących działaniach: wprowadzanie do produkcji i uruchamianie nowych projektów oraz produktów, ustabilizowanie pracy urządzeń i procesów produkcyjnych, podwyższenie technicznych parametrów pracy oraz efektywności kosztowej strategicznej linii i rekrutacja i szkolenia osób na kluczowe stanowiska oraz stabilizacja nowej załogi, podano również. </p><p><strong>Grupa ACE j</strong>est w Europie wiodącym dostawcą podzespołów motoryzacyjnych do układów hamulcowych i specjalizuje się w elementach systemów bezpieczeństwa. ACE zadebiutowało na warszawskiej giełdzie w 2007 r. </p> Strata netto ACE wyniosła 0,03 mln euro w IV kw. 2014 r. http://forsal.pl/artykuly/856197,strata-netto-ace-wyniosla-0-03-mln-euro-w-iv-kw-2014-r.html 2015-02-27T17:00:04Z <p> <strong>Zysk operacyjny </strong>wyniósł 0,97 mln euro wobec 1,23 mln euro zysku rok wcześniej.<br /> </p><p>Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,70 mln euro w IV kw. 2014 r. wobec 23,96 mln euro rok wcześniej.<br /> </p><p>W okresie I-IV kw. 2014 r. spółka miała 1,54 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,94 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 100,23 mln euro w porównaniu z 100,84 mln euro rok wcześniej. </p><p><strong>Grupa ACE </strong>jest w Europie wiodącym dostawcą podzespołów motoryzacyjnych do układów hamulcowych i specjalizuje się w elementach systemów bezpieczeństwa. ACE zadebiutowało na warszawskiej giełdzie w 2007 r. </p> Zysk netto InterRAO wzrósł do 41,55 mln LTL w 2014 r. http://forsal.pl/artykuly/856196,zysk-netto-interrao-wzrosl-do-41-55-mln-ltl-w-2014-r.html 2015-02-27T16:58:47Z <p> <strong>Zysk operacyjny </strong>wyniósł 51,90 mln LTL wobec 2,46 mln LTL zysku rok wcześniej.<br /> </p><p>Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 726,34 mln LTL w 2014 r. wobec 757,88 mln LTL rok wcześniej.<br /> </p><p>W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 38,67 mln LTL wobec 4,07 mln LTL zysku rok wcześniej. </p><p>Działalność <strong>Grupy Inter RAO Lietuva</strong> obejmuje handel energią elektryczną na giełdach na Litwie i w Estonii, sprzedaż energii odbiorcom końcowym na Litwie i Łotwie oraz wytwarzanie energii w jednej z największych farm wiatrowych na Litwie.</p> Zysk netto Alchemii wzrósł do 9,49 mln zł w IV kw. 2014 r. http://forsal.pl/artykuly/856195,zysk-netto-alchemii-wzrosl-do-9-49-mln-zl-w-iv-kw-2014-r.html 2015-02-27T16:56:34Z <p> <strong>Zysk operacyjny</strong> wyniósł 10,69 mln zł wobec 5,54 mln zł zysku rok wcześniej.<br /> </p><p>Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 230,54 mln zł w IV kw. 2014 r. wobec 240,84 mln zł rok wcześniej.<br /> </p><p>W okresie I-IV kw. 2014 r. spółka miała 15,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,63 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 988,01 mln zł w porównaniu z 991,37 mln zł rok wcześniej.<br /> </p><p>W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-IV kw. 2014 r. wyniósł 17,80 mln zł wobec 1,61 mln zł straty rok wcześniej. </p><p><strong>Grupa Alchemii </strong>koncentruje się na działalności związanej z produkcją stali. Działalność operacyjna jest skupiona w spółkach zależnych. Spółka-matka zajmuje się handlem. </p> 2C Partners zebrało zapisy na 58,91 tys. akcji na kwotę 129,6 tys. zł http://forsal.pl/artykuly/856194,2c-partners-zebralo-zapisy-na-58-91-tys-akcji-na-kwote-129-6-tys-zl.html 2015-02-27T16:55:01Z <p> "W latach 2011-2014 przeprowadziliśmy 8 emisji obligacji, z których pozyskaliśmy łącznie około 20 mln zł, w tej emisji akcji udało nam się zebrać kwotę zdecydowanie niższą niż planowaliśmy. Taki wynik oznacza dla nas cenną lekcję rynku kapitałowego, która myślę, że zaprocentuje w przyszłości. Jestem przekonany, że wyniki, które spółka pokaże w tym roku udowodnią, że inwestycja w nasze akcje była dobrą decyzją – powiedział Tylec, cytowany w komunikacie. </p><p>2C Partners chciało pozyskać środki na realizowane oraz planowane inwestycje: zakup kamienicy przy ulicy Mińskiej 14 (ok. 1,7 mln zł), &#160;dokończenie inwestycji przy ul. Grochowskiej 282 (ok. 0,3 mln zł) w Warszawie oraz na kapitał obrotowy (ok. 0,66 mln zł). </p><p><strong>2C Partners</strong> to spółka specjalizująca się w rewitalizacji i restrukturyzacji nieruchomości mieszkalnych, przede wszystkim kamienic. Prowadzi działalność na terenie całej Polski, koncentrując się na rynku warszawskim. Przedmiotem jej zainteresowania jest głównie segment szybko rotujących mieszkań o mniejszej i średniej powierzchni. Spółka sprzedaje mieszkania na rynku wtórnym w wysokim standardzie deweloperskim tworząc alternatywę dla nowobudowanych osiedli mieszkaniowych. Spółka prowadzi działalność od 2006 r. Od kwietnia 2013 r. jej obligacje są notowane na rynku Catalyst, a od maja 2014 r. akcje na rynku NewConnect. </p> Sygnity uruchomiło produkcyjną wersję Uniwersalnej Bramki Dokumentów http://forsal.pl/artykuly/856192,sygnity-uruchomilo-produkcyjna-wersje-uniwersalnej-bramki-dokumentow.html 2015-02-27T16:48:46Z <p> "Uniwersalna Bramka Dokumentów to jeden z pierwszych symptomów potężnego, pozytywnego procesu, w jakim przyszło nam współuczestniczyć. Jest to kolejny krok przeobrażania administracji tradycyjnej w cyfrową, w projekcie<strong> e-Podatki </strong>wspieranym przez Sygnity. Wymaga od nas, podatników, nie tylko zmiany zakorzenionych nawyków, ale i dostrzeżenia perspektyw, jakie niesie ze sobą cyfryzacja urzędów" - powiedział Ducal, cytowany w komunikacie. </p><p>Uniwersalna Bramka Dokumentów to nowe narzędzie pozwalające wypełniać obowiązek przesyłania formularzy informacyjnych drogą elektroniczną przez wszystkich płatników rozliczających powyżej pięciu podatników. Wprowadzony on został na mocy nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. </p><p>Sygnity - jako generalny wykonawca systemu e-Podatki - przygotowało i dostarczyło produkt spełniający wymogi ustawy nałożone na płatników. Najważniejszą funkcjonalnością UBD, będącą jednocześnie ogromną jej zaletą, jest możliwość przesyłania paczek dokumentów z jednym podpisem. Ich złożenie potwierdzone zostaje również jednym dokumentem UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru). Będzie to bardzo pomocne dla przedsiębiorców rozliczających dużą liczbę podatników, ale też i mniejszych jednostek. Uniwersalna Bramka Dokumentów (UBD) umożliwia płatnikowi zaawansowaną, elektroniczną komunikację z urzędami skarbowymi, w tym PFR (pre-filled tax return). </p><p>PFR to usługa pozwalająca na wstępne wypełnianie zeznań podatkowych osób fizycznych w zakresie podatku dochodowego. Przygotowane rozwiązanie jest w pełni zgodne z obowiązującymi regulacjami w zakresie składania urzędom skarbowym formularzy PIT. Jego największą zaletą jest możliwość wstępnego wypełnienia za podatnika zeznania podatkowego (PIT-37) przez administrację podatkową, na podstawie wcześniej zgromadzonych informacji&#160; od płatników (głównie formularze PIT-11). Jeżeli podatnik nie wyrazi woli zmiany i zgodzi się z treścią proponowanego rozliczenia, propozycja systemu będzie automatycznie jego formalnym zeznaniem podatkowym. W przeciwnym wypadku, podatnik naniesie na propozycję swoje zmiany i tak zmodyfikowane rozliczenie zatwierdzi jako ostateczne zeznanie podatkowe. </p><p>"To bardzo ważna zmiana również dla podatnika. To innowacyjny i, jak niektórzy mówią, rewolucyjny element w procesie rozliczania danych publicznych w Polsce. Administracja Podatkowa po raz pierwszy wypełnia PIT za podatnika. Coś, co jeszcze niedawno było nie do pomyślenia, dziś staje się rzeczywistością, a Sygnity, jako generalny wykonawca systemu e-Podatki, ma w tym procesie kluczową rolę" - podsumował wiceprezes Sygnity. </p><p><strong>Sygnity </strong>to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT. W roku finansowym 2013/2014 (1 października 2013 - 30 września 2014) skonsolidowane przychody spółki wyniosły 500,90 mln zł. </p> Konsorcjum Budimeksu ma umowę na odcinek S3 Lubin - Legnica za 639 mln zł netto http://forsal.pl/artykuly/856191,konsorcjum-budimeksu-ma-umowe-na-odcinek-s3-lubin-legnica-za-639-mln-zl-netto.html 2015-02-27T16:46:31Z <p> "Termin rozpoczęcia robót: w dniu podpisania umowy. Termin zakończenia robót: 30 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Okresy gwarancji: 10 lat" - czytamy w komunikacie. </p><p>Wcześniej GDDKiA podawała, że oddanie do ruchu drogi ekspresowej&#160; S3 od Nowej Soli do Legnicy planowane jest w drugiej połowie 2018 roku. Budowę podzielono na 5 odcinków: od węzła Nowa Sól Płd do węzła Gaworzyce (bez węzła) o dł. 16,4 km, od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów o dł. 16,9 km, od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Płn. o dł. 14,4 km, od węzła Lubin Płn (bez węzła) do węzła Lubin Płd. o dł. 11,3 km i od węzła Lubin Płd (bez węzła) do węzła Legnica II (A4, z węzłem) o dł. 22,6 km. </p><p>Umowy na wszystkie odcinki są już podpisane. </p><p><strong>Budimex </strong>- jedna z największych spółek budowlanych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. Do Grupy Budimex należą m.in.: Budimex Nieruchomości oraz Mostostal Kraków. Skonsolidowane przychody spółki sięgnęły 4,95 mld zł w 2014 r. </p> Marka Meritum Bank zniknie po połączeniu z Alior Bankiem, fuzja prawna w II kw. http://forsal.pl/artykuly/856190,marka-meritum-bank-zniknie-po-polaczeniu-z-alior-bankiem-fuzja-prawna-w-ii-kw.html 2015-02-27T16:43:13Z <p> "Z punktu widzenia rozpoznawalności marki, Alior ma zdecydowanie lepszą pozycję. Jesteśmy piątą marką na rynku, utrzymywanie marki Meritum Bank byłoby więc nierozsądne" - powiedział Skrok podczas konferencji prasowej. </p><p>Wiceprezes poinformował, że kilka dni temu bank złożył wniosek w sprawie połączenia do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i liczy, że w II kw. uzyska zgodę regulatora. </p><p>"Chcielibyśmy ten proces zamknąć w miarę szybko. Jeśli uzyskalibyśmy zgodę od KNF w czerwcu, to jest szansa, że nawet w trzecim kwartale udałoby nam się operacyjnie połączyć banki. Na pewno do końca roku chcemy to zrobić" - powiedział Skrok. </p><p>Bank szacuje, że synergie kosztowe i przychodowe wyniosą 36 mln zł w tym roku, a łączne synergie kosztowe i przychodowe&#160; związane z akwizycją Meritum Banku sięgną 198 mln zł. </p><p>"Na razie jeszcze nie potrafię powiedzieć, jaka będzie skala redukcji zatrudnienia po połączeniu. Analizy robimy od dwóch tygodni, ale wkrótce będziemy mogli coś bliżej powiedzieć" - powiedział wiceprezes. </p><p>Alior Bank oczekuje, że dzięki fuzji zwiększy swoje udziały rynkowe do 3% i osiągnie 10-proc. wzrost portfela kredytowego. Połączony bank będzie miał prawie 3 mln klientów i duży potencjał do akwizycji nowych. </p><p>W ub. tygodniu Alior Bank zamknął transakcję nabycia 97,9% akcji Meritum Bank ICB (stanowiących 95,0% ogólnej liczby głosów) za 352,54 mln zł i ogłosił zamiar połączenia. </p><p>W październiku 2014 r. Alior Bank zawarł z Innova Financial Holdings S.à r.l, WCP Coöperatief U.A. i EBOR-em przedwstępną umowę nabycia 97,9% akcji Meritum Banku za 352,5 mln zł i umowę subskrypcji akcji nowej emisji akcji serii H skierowanej do Innovy i WCP Coöperatief. Zgodnie z umową objęcia akcji, cena emisyjna jednej akcji nowej emisji banku została ustalona na 73,30 zł. </p><p>Na początku grudnia akcjonariusze Alior Banku przyjęli uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. </p><p>Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Na dzień 30 września 2014 r. bank miał 2.473 tys. klientów, w tym 2.352 tys. klientów detalicznych i 121 tys. klientów biznesowych. </p><p>Meritum Bank ICB S.A., wcześniej Bank Współpracy Europejskiej S.A., działa na polskim rynku od połowy 1990 roku. Meritum Bank kieruje swoją ofertę do średniozamożnych klientów indywidualnych, mikro- i małych firm oraz osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą. </p>