© 2017 INFOR BIZNES Sp. z o. o. INFOR BIZNES Sp. z o. o. Forsal.pl: giełda 2017-02-28T15:40:46+01:00 INFOR BIZNES Sp. z o. o. http://forsal.pl/atom/tagi/gielda GPW oczekuje pierwszych debiutów z Białorusi już w tym roku http://forsal.pl/artykuly/1023305,gpw-oczekuje-pierwszych-debiutow-z-bialorusi-juz-w-tym-roku.html 2017-02-28T13:08:30Z iełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oczekuje debiutów pierwszych spółek z Białorusi na GPW już w tym roku, wynika z wypowiedzi prezes Małgorzaty Zaleskiej. ]]> <p>&#160;"Chcemy rozwijać obecność w regionie. Popisaliśmy porozumienia z partnerami na Białorusi i spodziewamy się pierwszych efektów w tym roku na warszawskim parkiecie" - powiedziała Zaleska podczas spotkania z dziennikarzami. &nbsp; </p><p>W rozmowie z ISBnews dodała, że chodzi o "duże, atrakcyjne" spółki z Białorusi i obecnie trwa proces przygotowywania prospektów i wymiana doświadczeń. Według jej słów, obok państwowych firm z Białorusi na GPW potencjalnie mogą trafić także prywatne, w tym z sektora IT. </p><p>Zapowiedziała, że GPW powinna być ważnym miejscem wspierania strategii odpowiedzialnego rozwoju i programu Mieszkanie+.&nbsp; </p><p>"Warszawski parkiet powinien miejscem pozyskiwania kapitału na finansowanie strategii i tego programu" - stwierdziła prezes. &nbsp; </p><p>Podtrzymała, że oczekuje że ustawa o REIT stworzy instrument długoterminowego inwestowania dla polskich inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, a także&nbsp;pozwoli na mniejsze uzależnienie polskiego rynku nieruchomości od kapitału zagranicznego.&nbsp; </p><p>Zapowiedziała ponadto, że z końcem czerwca GPW przejmie administrowanie stawkami referencyjnymi, co wzmocni bezpieczeństwo systemu, szczególnie bankowego. </p><p> Prezes GPW wspomniała także oczekiwane oszczędności kosztów rzędu 10 mln zł dzięki integracji siedzib spółek z Grupy GPW w budynku na ul. Książęcej. Według jej słów, integracja powinna przebiegać dalej i przybrać charakter "funkcjonalny".&nbsp; </p><p>Wiceprezes Paweł Dziekoński wskazał, że capex w tym roku będzie kształtował się w okolicach 40 mln zł.&nbsp; </p><p>GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.&nbsp; </p> Przegląd wiadomości ze spółek - 28 lutego 2017 r. http://forsal.pl/artykuly/1023265,przeglad-wiadomosci-ze-spolek-28-lutego-2017-r.html 2017-02-28T13:41:00Z Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, IAR oraz Emitent. ]]> <h2>AC S.A. </h2><p>Zarząd AC S.A. postanowił zarekomendować walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy przeznaczenie części zysku netto za 2016 rok na wypłatę dywidendy w wysokości 2,7 zł na jedną akcję, a pozostałą część zysku na kapitał zapasowy, podała spółka.<a href="http://forsal.pl/artykuly/1023238,ac-sa-rekomenduje-2-7-zl-na-akcje-dywidendy-za-2016-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&#160;&nbsp;</p><h2>Dekpol&nbsp; </h2><p> Dekpol zawarł umowę o generalne wykonawstwo zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gdańsku dla spółki Słoneczne Wzgórza, podał Dekpol. Wartość umowy to ok. 7% skonsolidowanych przychodów spółki za 2015 r. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1023240,dekpol-ma-umowe-na-generalne-wykonawstwo-zespolu-budynkow-w-gdansku.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a> &nbsp; </p><h2>11 bit Studios&nbsp; </h2><p>11 bit Studios ustalił datę globalnej premiery gry "Beat Cop" na komputery PC, Mac i Linux na 30 marca 2017 r., podała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1023244,11-bit-studios-ustalil-premiere-gry-beat-cop-na-30-marca-br.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Arctic Paper&nbsp; </h2><p>Arctic Paper zdecydował o dokonaniu odpisów z tytułu utraty wartości posiadanych udziałów w spółce zależnej w wysokości ok. 39 mln zł. Odpis nie spowoduje zmian w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1023246,arctic-paper-dokona-odpisu-na-ok-39-mln-zl-nie-wplynie-to-na-skons-wyniki.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><h2>Grupa Żywiec&nbsp; </h2><p> Grupa Żywiec, po uzyskaniu akceptacji rady nadzorczej, na zwyczajnym walnym zgromadzeniu przedstawi propozycję wypłaty łącznie 29 zł dywidendy na akcję za 2016 r., czyli 18 zł ponad dotychczasową dywidendę zaliczkową, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1023248,grupa-zywiec-rekomenduje-lacznie-29-zl-dywidendy-na-akcje-za-2016-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>GPW&nbsp; </h2><p>Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 131,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 121,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1023250,zysk-netto-gpw-wzrosl-do-131-09-mln-zl-w-2016-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>PKN Orlen&nbsp; </h2><p>PKN Orlen rozpoczął projekt wyposażania stacji paliw w turbiny wiatrowe o mocy 20-40 kW, podała spółka. W planach jest również pilotażowa instalacja magazynowania energii.<a href="http://forsal.pl/artykuly/1023223,pkn-orlen-zainstaluje-turbiny-wiatrowe-o-mocy-20-40-kw-na-stacjach-paliw.html"> &gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Asbis Enterprises </h2><p>Asbis Enterprises odnotował 2,63 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 2,04 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1023272,zysk-netto-asbis-wzrosl-r-r-do-2-63-mln-usd-w-iv-kw-2016-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><p>Asbis chce realizować rentowny wzrost przychodów i uzyskać dynamikę zysku netto wyższą niż sprzedaży w tym roku, poinformował prezes Sergei Kostevitch. Spółka planuje publikację tegorocznych prognoz pod koniec marca. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1023300,asbis-celuje-w-rentowny-wzrost-przychodow-w-tym-roku-prognoza-pod-koniec-marca.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Emperia Holding </h2><p>Emperia Holding odnotowała 17,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 11,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1023273,zysk-netto-emperii-holding-wzrosl-r-r-do-17-04-mln-zl-w-iv-kw-2016-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a> &nbsp;&nbsp; </p><h2>Amica&nbsp; </h2><p>Amica odnotowała 27,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 24,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1023274,zysk-netto-amiki-wzrosl-do-27-82-mln-zl-w-iv-kw-2016-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Kernel Holding </h2><p>Kernel Holding odnotował 95,4 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. roku finansowego 2016/2017 wobec 116,5 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1023276,zysk-netto-kernel-holding-spadl-r-r-do-95-4-mln-usd-w-ii-kw-r-fin-2016-2017.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Kruk </h2><p>Kruk odnotował 248,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 204,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1023278,zysk-netto-kruka-wzrosl-r-r-do-248-66-mln-zl-w-2016-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><p> Kruk chce osiągnąć wzrost zysku na akcję (EPS) o co najmniej 15% rocznie i ROE na poziomie przynajmniej 20% w aktualizacji strategii na lata 2015-2019, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1023289,kruk-liczy-na-wzrost-eps-o-co-najmniej-15-rocznie-i-co-najmniej-20-roe.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><p>Kruk zdecyduje o podziale zysku za ubiegły rok w ciągu dwóch miesięcy. Decyzja o ewentualnej wypłacie dywidendy będzie zależała od chłonności rynku wierzytelności oraz od ewentualnej akwizycji, poinformował członek zarządu Michał Zasępa. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1023311,kruk-zdecyduje-o-podziale-zysku-za-2016-rok-w-ciagu-2-miesiecy.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>WDX </h2><p>WDX odnotował 3,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2016 r. wobec 0,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1023279,zysk-netto-wdx-wzrosl-r-r-do-3-15-mln-zl-w-iv-kw-2016-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>CCC </h2><p>CCC odnotowało 186,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 105,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1023283,zysk-netto-ccc-wzrosl-r-r-do-186-6-mln-zl-w-iv-kw-2016-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>MOL </h2><p>MOL odnotował 43,46 mld HUF skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 435,3 mld HUF straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1023284,zysk-netto-mol-wyniosl-43-46-mld-huf-w-iv-kw-2016-r-wobec-straty-rok-wczesniej.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><p> MOL prognozuje, że w 2017 r. wypracuje oczyszczony wynik EBITDA w wysokości co najmniej 2 mld USD, a nakłady inwestycyjne wyniosą do 1,2 mld USD na wzrost organiczny, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1023290,mol-zaklada-minimum-2-mld-usd-oczyszcz-ebitda-i-capex-do-1-2-mld-usd-w-2017-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Echo Investment&nbsp; </h2><p>Echo Investment podjęło uchwałę w sprawie ustanowienia programu publicznych emisji obligacji o wartości do 300 mln zł lub równowartości tej kwoty w euro, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1023293,echo-investment-ustanowilo-program-publicznych-emisji-obligacji-do-300-mln-zl.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Hawe, Mediatel </h2><p>Campa Sp. z o.o. złożyła do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Mediatel, będącej spółką zależną od Hawe, podało Hawe. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1023292,campa-zlozyla-do-sadu-wniosek-o-upadlosc-likwidacyjna-mediatela.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>GetBack </h2><p>GetBack przydzielił obligacje serii JP o łącznej wartości nominalnej 3,41 mln zł, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1023295,getback-przydzielil-obligacje-serii-jp-o-lacznej-wartosci-nominalnej-3-41-mln-zl.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a> </p><h2>Midven&nbsp; </h2><p> Midven podpisał z akcjonariuszami Arts Alliance list intencyjny dotyczący zamiaru objęcia 90% nowej emisji akcji Arts Alliance, podał Midven. Planowana inwestycja ma na celu realizowanie inwestycji w gry komputerowe i mobilne za pośrednictwem Arts Alliance, podano także. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1023296,midven-ma-list-intencyjny-ws-objecia-nowej-emisji-akcji-arts-alliance.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Olympic Entertainment Group </h2><p>Olympic Entertainment Group odnotowała 5,63 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 6,12 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1023297,zysk-netto-olympic-spadl-r-r-do-5-63-mln-euro-w-iv-kw-2016-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Pfleiderer Group </h2><p>Pfleiderer Group pracuje nad pozyskaniem rozwiązania refinansującego obligacje oraz kredyty i podtrzymuje plany dotyczące przedterminowego wykupu obligacji, poinformowała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1023302,pfleiderer-pracuje-nad-rozwiazaniem-refinansujacym-zadluzenie.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Tauron Polska Energia&nbsp; </h2><p> Tauron Wytwarzanie - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - podpisał z konsorcjum Rafako - Mostostal Warszawa aneks do umowy na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, zwiększający wartość umowy do 4 470 mln zł netto i wydłużający termin wykonania o 8 miesięcy - do listopada 2019 r., podał Tauron. Zaawansowanie budowy wynosi obecnie ok. 31,8%. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1023310,tauron-wartosc-umowy-na-jaworzno-iii-wzrosla-do-4-47-mln-zl-termin-to-xi-2019.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Dom Development&nbsp; </h2><p>Dom Development spodziewa się "zdecydowanego" wzrostu zysku netto w 2017 r. w stosunku do poprzedniego roku, gdy odnotował 125,7 mln zł zysku, poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Janusz Zalewski. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1023309,dom-development-spodziewa-sie-zdecydowanego-wzrostu-zysku-w-2017-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><p> Dom Development zamierza wprowadzić do oferty ok. 3 600 lokali w tym roku, z czego ok. 2 200 w I połowie, poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Janusz Zalewski. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1023312,dom-development-zamierza-wprowadzic-do-oferty-ok-3-600-lokali-w-2017-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>BOŚ </h2><p>Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) dokonał przedterminowego wykupu 100 000 tj. wszystkich obligacji serii G o łącznej wartości nominalnej wysokości 100 mln zł, podała instytucja. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1023314,bos-wykupil-przedterminowo-100-tys-obligacji-serii-g-o-wartosci-nom-100-mln-zl.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p> Zaleska z GPW: Mamy hossę na warszawskiej giełdzie http://forsal.pl/artykuly/1023277,zaleska-z-gpw-mamy-hosse-na-warszawskiej-gieldzie.html 2017-02-28T12:28:52Z Warszawski parkiet jest w fazie hossy, ocenia prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) Małgorzata Zaleska. ]]> <p> "Mamy na warszawskiej giełdzie hossę. Zaczęła się w październiku-listopadzie, ale pierwsze oznaki były już wcześniej. Inwestorzy zagraniczni dali sygnał wracając na GPW, a zachodnie banki inwestycyjne uznały nasz parkiet za jeden z najatrakcyjniejszych w&#160;2017.&nbsp;Następnie wrócili polscy inwestorzy instytucjonalni, a teraz wracają inwestorzy indywidualni" - powiedziała Zaleska na spotkaniu z dziennikarzami. </p><p>W jej ocenie, uwarunkowania makroekonomiczne, jak chociażby wzrost cen surowców, wspierają hossę.&nbsp; </p><p>"Wewnętrzne fundamenty również są dobre. Nie ma nierównowag ekonomicznych. To przyciąga kapitał. Dodatkowo pewne niewiadome (reforma emerytalna, kredyty CHF) zostały rozwiane. Potencjalny wzrost stóp procentowych (który się prędzej czy później wydarzy) będzie korzystny dla banków, którym będzie łatwiej zarabiać" - dodała prezes.</p><p>&nbsp;GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie. </p> Widmo korekty zawisło nad GPW http://forsal.pl/artykuly/1023217,widmo-korekty-zawislo-nad-gpw.html 2017-02-28T10:02:01Z Od zeszłorocznych wyborów w Stanach Zjednoczonych mocno zwyżkują największe światowe giełdy. Ich śladem podąża również GPW. Warszawskie indeksy na przestrzeni ostatnich miesięcy zanotowały kilkunastoprocentowe zwyżki, a WIG20 zbliża się do granicy 2300 punktów.]]> <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p>Dynamika rynku oraz rosnąca skłonność inwestorów do ryzyka wskazują, że w najbliższym czasie należy jednak liczyć się z korektą. Inwestorom zafascynowanym hossą warto więc jeszcze raz przypomnieć o konieczności dywersyfikacji ich portfeli inwestycyjnych. </p><h2><b>Ryzykowna euforia </b></h2><p>Nastroje polskich inwestorów są najlepsze od ponad 3 lat. Jak wynika z badania Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych aż 65,8% ankietowanych jest nastawionych na trend wzrostowy, a Indeks Nastrojów Inwestorów osiągnął poziom 47,5 pkt. Są to najwyższe wartości od listopada 2013 r. Powody do radości są jednak złudne – bieżące wyniki, porównywane z danymi historycznymi, najprawdopodobniej są sygnałem zbliżającej się korekty. Panujący stan euforii sprawia bowiem, że indywidualni inwestorzy zaczynają ignorować pojawiające się ryzyka, których w ostatnim czasie systematycznie przybywa.</p><p>Po pierwsze, rekordowe wyniki indeksów giełdowych mogą skłaniać inwestorów instytucjonalnych do realizacji zysków, co pociągnie za sobą spadek notowań. Ryzyko to jest tym bardziej istotne, iż obserwowany wzrost indeksów i obrotów na warszawskim rynku w dużej mierze jest generowany przez kapitał zagraniczny, który w strukturze obrotów na GPW odgrywa dominującą rolę. </p><p>Do stopniowego wycofywania kapitału inwestorów instytucjonalnych może skłonić również ostatnia opinia analityków banku Goldman Sachs, którzy zakończyli swoją rekomendację kupna akcji w Polsce, zmieniając ją na „przeważaj”, co sygnalizuje, że inwestorzy w najbliższym czasie powinni zachować szczególną ostrożność.</p><p>Ponadto, koniunkturę na GPW może osłabiać niższy od zakładanego przez rząd wzrost PKB. Perspektywa jest tym bardziej realna, że zgodnie z najnowszymi prognozami Komisji Europejskiej w tym roku polska gospodarka będzie rozwijać się na poziomie 3,2 proc., czyli wolniej niż unijni analitycy przewidywali jeszcze pod koniec 2016 r. (spadek o 0,2 punktu proc.). </p><h2><b>Rynek a polityka</b></h2><p>Duży wpływ na zachowania inwestorów instytucjonalnych, a tym samym notowania na warszawskim parkiecie, będą miały także czynniki polityczne. Wśród kluczowych należy wskazać przede wszystkim zwrot Stanów Zjednoczonych w kierunku inwestycji wewnętrznych, w tym projektów infrastrukturalnych. Przedsięwzięcia te będą wymagały dużych nakładów finansowych. Z uwagi na ograniczone ryzyko oraz stabilność amerykańskiej gospodarki, może to skłaniać dużych inwestorów do wycofywania środków z rynków wschodzących, w tym Polski, na rzecz inwestycji w USA.</p><p>Korektę na GPW może przyspieszyć również zmiana sytuacji politycznej w Europie i związane z nią wyzwania czekające Unię Europejską. O ile Brexit nie wywarł tak negatywnych skutków jak zakładali analitycy, o tyle wspólny rynek może nie być już tak odporny na wygraną skrajnej prawicy w wyborach we Francji i Holandii, czy zmianę władzy w Niemczech. </p><p>W kontekście lokalnym, duże znaczenie dla możliwości dalszego wzrostu notowań na GPW będzie miała także kontynuacja polityki rządu w zakresie dalszego podporządkowywania spółek z udziałem Skarbu Państwa realizacji bieżących celów politycznych, kosztem interesów pozostałych akcjonariuszy.</p><p>Znaczącą rolę w kształtowaniu najbliższej przyszłości GPW będzie odgrywać także reforma systemu emerytalnego. Zgodnie z założeniami OFE do końca roku muszą przekształcić się w towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które do dyspozycji będą miały 75 proc. obecnie zgromadzonych środków. Co istotne, ich portfele inwestycyjne będą obejmowały głównie akcje spółek notowanych na GPW. Taka struktura aktywów w przypadku gromadzenia kapitału emerytalnego, który powinien być budowany systematycznie, ale przede wszystkim bezpiecznie, jest w dłuższej perspektywie czasowej nie do utrzymania. Należy więc spodziewać się, że zarządzający będą stopniowo ograniczać zaangażowanie na GPW. Perspektywa szybkiej wyprzedaży akcji może skłonić innych inwestorów do działania z wyprzedzeniem i przyspieszania procesu realizacji zysków, co niewątpliwie zachwieje stabilnością warszawskiego parkietu. </p><h2><b>Konieczna korekta strategii </b></h2><p>Dopóki trwa hossa, warto maksymalizować zyski płynące z akcji. Biorąc jednak pod uwagę wspomniane czynniki, w najbliższych tygodniach należy spodziewać się co najmniej zachwiania trendu wzrostowego, zarówno na GPW, jak i na innych europejskich giełdach. Nadchodząca korekta prawdopodobnie nie przerodzi się w odwrócony trend, jednak nie wiadomo ani jak długo potrwa, ani jak głęboko sięgnie.</p><p>Z uwagi na przewidywany powrót niestabilności na rynkach finansowych w nadchodzących miesiącach, warto przypomnieć inwestorom indywidualnym o konieczności dywersyfikacji portfela celem ograniczenia ewentualnych strat wywołanych dekoniunkturą. Jednym z możliwych rozwiązań w tym zakresie może być ulokowanie zawczasu części swojego kapitału w alternatywnych funduszach inwestycyjnych (AFI). Wiele z nich charakteryzuje się znaczną niezależnością od bieżącej koniunktury, a swoją efektywność opiera przede wszystkim na walorach podmiotów zarządzających. To ich doświadczenie i kompetencje pozwalają inwestorom osiągać atrakcyjne i stabilne zyski, nawet w niesprzyjającym otoczeniu polityczno-gospodarczym.</p><p>Przykładem stosunkowo bezpiecznych, a jednocześnie efektywnych AFI są fundusze sekurytyzacyjne. Sektor wierzytelności – w odróżnieniu od rynku kapitałowego – nie ma charakteru cyklicznego, co pozwala podmiotom działającym na nim wypracowywać atrakcyjne stopy zwrotu bez względu na uwarunkowania ekonomiczne. Co więcej, perspektywy na najbliższe lata dla tego rynku wyglądają nadal optymistycznie. Koniunktura na nim jest bowiem ściśle skorelowana z poziomem zadłużania się Polaków, który - jak wskazują chociażby coraz bogatsze dane z rejestrów BIG – systematycznie rośnie. Z roku na rok wzrastają także przychody i zyski firm windykacyjnych, co jest efektem rosnącej skuteczności podejmowanych przez nie działań. Dodając do tego fakt, że wiele z tych podmiotów pełni także funkcje zarządzających portfelami inwestycyjnymi funduszy sekurytyzacyjnych, to zyski inwestorów tychże funduszy nie powinny być w najbliższym czasie zagrożone. Nawet w momencie nadchodzącej korekty na rynkach finansowych.</p><p><em>Autor: Artur Rawski, wiceprezes zarządu forum TFI</em></p> W Europie wzrosty: za kilkanaście godzin oczy wszystkich na amerykański Kongres http://forsal.pl/artykuly/1023200,w-europie-wzrosty-za-kilkanascie-godzin-oczy-wszystkich-na-amerykanski-kongres.html 2017-02-28T08:42:45Z Giełdy w zachodniej Europie póki co w optymistycznych nastrojach. Za kilkanaście godzin rozpocznie się przemówienie prezydenta USA przed Kongresem - podają maklerzy.]]> <p>Na 3.00 w środę nad ranem czasu polskiego planowane jest wystąpienie Donalda Trumpa, który wygłosi przemówienie przed połączonymi izbami amerykańskiego Kongresu.</p> <p>Uczestnicy rynku liczą, iż prezydent USA przedstawi swoje priorytety, w tym plany fiskalne i gospodarcze. </p> <p>W poniedziałek po południu Donald Trump poinformował, że "zamierzamy wydawać dużo na infrastrukturę". Jednocześnie zaznaczył, że nie może przedstawić planów fiskalnych, dopóki nie wyliczy kosztów reform w sektorze opieki zdrowotnej.</p> <p>"Na rynkach pozostaje pytanie, czy Trump wykorzysta dzisiejszą noc i jednak to przedstawi" - mówi Stephen Innes, starszy trader walutowy w Asia Pacific w Oanta Corp.</p> <p>Na razie więc na rynkach czas wyczekiwania na przemówienie prezydenta USA.</p> <p>Inwestorzy czekają też z niecierpliwością na piątkowe wystąpienie Janet Yellen, prezes Fed, które będzie ostatnim przed zaplanowanym na 14-15 marca posiedzeniem Rezerwy Federalnej. </p> <p>W poniedziałek Robert Kaplan, prezes Fed z Dallas, powtórzył, że podwyżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych powinna nastąpić raczej wcześniej niż później. Dodał, że normalizację polityki pieniężnej należy przeprowadzać stopniowo i cierpliwie.</p> <p>Kaplan wyraził opinię, że na amerykańskim rynku pracy widać jeszcze niewielkie oznaki zastoju, co niekoniecznie musi odzwierciedlać stopa bezrobocia na poziomie 4,8 proc. </p> <p>Obecnie szanse podwyżki stóp procentowych w USA w marcu oceniane są na 48 proc. wobec 40 proc. w piątek.</p> <p>Tymczasem inwestorzy poznali już we wtorek wskaźniki makro z gospodarki Japonii i Francji.</p> <p>Produkcja przemysłowa w Japonii w styczniu nieoczekiwanie spadła o 0,8 proc. mdm - podało Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu we wstępnym wyliczeniu. To pierwszy spadek produkcji mdm od 6 miesięcy. Analitycy spodziewali się wzrostu o 0,4 proc., po zwyżce w XII o 0,7 proc.</p> <p>Rdr produkcja przemysłowa wzrosła o 3,2 proc. - podał resort gospodarki. Tu spodziewano się wzrostu o 4,3 proc., po wzroście w XII o 3,2 proc. </p> <p>Sprzedaż detaliczna w Japonii w styczniu wzrosła zaś o 0,5 proc., podczas gdy poprzednio spadła o 1,6 proc., po korekcie z -1,7 proc. - poinformował resort gospodarki. Analitycy spodziewali się mdm wzrostu o 0,3 proc. </p> <p>Rdr sprzedaż wzrosła o 1,0 proc., po wzroście poprzednio o 0,7 proc., po korekcie z +0,6 proc. - podał resort. Analitycy oczekiwali, że sprzedaż detaliczna wzrośnie o 1,0 proc. </p> <p>We Francji Produkt Krajowy Brutto wzrósł o 0,4 proc. w IV kwartale 2016 r. kdk, podczas gdy w III kw. wzrósł o 0,2 proc. - poinformował z kolei urząd statystyczny Insee w II wyliczeniu. Wstępnie spodziewano się, że PKB kdk wzrośnie o 0,4 proc.</p> <p>W ujęciu rdr PKB Francji wzrósł w IV kwartale o 1,2 proc., po wzroście w III kwartale o 1,0 proc. - podał Insee. Tu oceniano, że PKB wzrośnie w IV kw. o 1,1 proc. </p> <p>O 14.30 na rynku pojawi się II wyliczenie PKB w USA w IV kw. 2016 r., o 15.00 wskaźnik S&amp;P CoreLogic CS z rynku nieruchomości, o 15.45 indeks aktywności managerów w okręgu Chicago w II, a o 16.00 wskaźnik zaufania konsumentów w II opracowany przez Conference Board.</p> <p>O 21.00 prezes Fed z Filadelfii Patric Harker przedstawi prognozy gospodarcze w Temple University.</p> <p>O 21.30 prezes Fed z San Francisco John Williams wystąpi w Santa Cruz Chamber of Commerce.</p> <p>Na rynku paliw we wtorek zwyżki - ceny ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku rosną o 0,2 proc. do 54,19 USD za baryłkę.</p> <p>Miedź na LME tanieje o 0,5 proc. do 5.905,00 USD za tonę.</p> <p>Złoto zyskuje 0,1 proc. do 1.253,5 USD za uncję.</p> <p>Euro umacnia się o 0,08 proc. do 1,0595 USD.</p> <p>Poniżej indeksy w Europie - godz. 09.10</p> <table> <tbody><tr> </tr> <tr> <td>Indeks</td> <td>Kraj</td> <td>Wartość (pkt.)</td> <td>1D (%)</td> <td>1W (%)</td> <td>1M (%)</td> <td>1Y (%)</td> <td>YTD (%)</td> </tr> <tr> <td>Euro Stoxx 50</td> <td>Strefa euro</td> <td>3315,99</td> <td>0,20</td> <td>-0,70</td> <td>2,64</td> <td>12,57</td> <td>0,77</td> </tr> <tr> <td>DAX</td> <td>Niemcy</td> <td>11830,92</td> <td>0,07</td> <td>-1,14</td> <td>2,56</td> <td>24,60</td> <td>3,05</td> </tr> <tr> <td>FTSE 100</td> <td>W.Brytania</td> <td>7256,95</td> <td>0,05</td> <td>-0,25</td> <td>2,22</td> <td>19,02</td> <td>1,60</td> </tr> <tr> <td>CAC 40</td> <td>Francja</td> <td>4858,25</td> <td>0,27</td> <td>-0,62</td> <td>2,30</td> <td>11,59</td> <td>-0,08</td> </tr> <tr> <td>IBEX 35</td> <td>Hiszpania</td> <td>9505,40</td> <td>0,43</td> <td>-0,58</td> <td>2,04</td> <td>12,34</td> <td>1,64</td> </tr> <tr> <td>FTSE MIB</td> <td>Włochy</td> <td>18983,31</td> <td>0,36</td> <td>-0,32</td> <td>2,11</td> <td>7,72</td> <td>-1,31</td> </tr> </tbody></table><br /> Ceny ropy w USA powoli pną się do góry; OPEC mówi, że tnie dostawy ropy http://forsal.pl/artykuly/1023173,ceny-ropy-w-usa-powoli-pna-sie-do-gory-opec-mowi-ze-tnie-dostawy-ropy.html 2017-02-28T07:32:55Z Ceny ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku powoli pną się do góry. Kraje OPEC wykonują przyjęte zobowiązania o zmniejszeniu dostaw ropy w ponad 90 procentach - podają maklerzy.]]> <p>Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na kwiecień na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 54,19 USD, po zwyżce o 14 centów, czyli 0,2 proc.</p> <p>Brent w dostawach na kwiecień na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie zwyżkuje o 18 centów, czyli 0,3 proc., do 56,11 USD za baryłkę.</p> <p>Od początku 2017 r. trwa zmniejszanie dostaw surowca na globalne giełdy paliw. Produkcja ropy przez OPEC i kraje niezrzeszone w kartelu ma być niższa o ok. 1,8 mln baryłek ropy dziennie. Takie ustalenia dotyczą pierwszych sześciu miesięcy 2017 r.</p> <p>Z raportu technicznego OPEC wynika, że w styczniu kraje kartelu i inni dostawcy ropy osiągnęli 86 procent planowanych cięć dostaw.</p> <p>Sekretarz generalny OPEC Mohammad Barkindo poinformował zaś, że członkowie OPEC wykonują przyjęte zobowiązania o zmniejszeniu dostaw w ponad 90 procentach.</p> <p>Tymczasem w USA spodziewany jest mocny wzrost zapasów ropy - o 3 miliony baryłek.</p> <p>We wtorek swój raport o zapasach paliw poda niezależny Amerykański Instytut Paliw (API), a w środę zrobi to Departament Energii USA (DoE).</p> <p>Zapasy ropy w USA są obecnie na najwyższym poziomie od 1982 r. - od początku 2017 roku wzrosły o ponad 40 milionów baryłek.</p> <p>"Ceny ropy poruszają się w wąskim paśmie - z jednej strony porozumienie OPEC ogranicza presję spadku cen, a z drugiej - produkcja ropy rośnie" - mówi Seo Sang-young, strateg rynku w Kiwoom Securities Co.</p> <p>"Na dodatek w USA mamy wysokie zapasy ropy, bo pogoda nie była zbyt mroźna tej zimy, a popyt na paliwa pozostaje niski" - dodaje. </p> <p>Podczas poprzedniej sesji ropa WTI na NYMEX w Nowym Jorku kosztowała na zamknięciu sesji 54,05 USD za baryłkę.</p> <p>W kończącym się lutym ceny ropy w USA wzrosły o 2,6 proc.(PAP)</p> <p>aj/ asa/</p> Przegląd wiadomości ze spółek - 27 lutego 2017 r. http://forsal.pl/artykuly/1022950,przeglad-wiadomosci-ze-spolek-27-lutego-2017-r.html 2017-02-27T13:36:07Z Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, IAR oraz Emitent. ]]> <h2>Inter RAO Lietuva </h2><p>Inter RAO Lietuva odnotowało 9,26 mln euro skonsolidowanego zysku netto w 2016 r. wobec 18,82 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.&#160; <a href="http://forsal.pl/artykuly/1022913,zysk-netto-inter-rao-spadl-do-9-26-mln-euro-w-2016-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>11 bit studios </h2><p> 11 bit studios zawarło z hiszpańskim studiem Digital Sun umowę dotyczącą wydania gry "Moonlighter", stworzonej przez Digital Sun, podał emitent. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1022916,11-bit-studios-wyda-gre-moonlighter-hiszpanskiego-studia-digital-sun.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Raiffeisen Bank Polska </h2><p>- Raiffeisen Bank Polska podjął decyzję w sprawie utworzenia odpisów na utratę wartości: marki "Polbank" w wysokości 86 mln zł oraz wartości firmy (ang. goodwill) w wysokości 32,966 mln zł, podała instytucja. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1022917,raiffeisen-bank-polska-dokonal-odpisow-ktore-obniza-wynik-o-102-6-mln-zl-w-2016.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Astarta Holding </h2><p>Astarta Holding N.V. miała skonsolidowane przychody na poziomie 369 mln euro, zysk brutto 155 mln euro, EBITDA 150 mln euro, podała spółka według wstępnych, nieaudytowaych danych. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1022923,astarta-miala-wstepnie-ebitda-na-poziomie-150-mln-euro-w-2016-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Asseco Central Europe&nbsp; </h2><p>Asseco Central Europe odnotowało 11,73 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 11,25 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1022922,zysk-netto-asseco-central-europe-wzrosl-r-r-do-11-73-mln-euro-w-2016-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><p> Akcjonariusze Asseco Central Europe zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 29 marca o wypłacie dywidendy w wysokości 1,08 euro na akcję, podano w projektach uchwał na walne zgromadzenie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1022928,akcjonariusze-asseco-ce-zdecyduja-29-marca-o-1-08-euro-dywidendy-na-akcje.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Pegas Nonwovens&nbsp; </h2><p> Pegas Nonwovens skupi w ramach wezwania 4 071 swoich akcji i spodziewa się wycofania z GPW w kwietniu, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1022925,pegas-odkupi-4071-akcji-w-ramach-wezwania-liczy-na-wycofanie-z-gpw-w-iv.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><p><b>Zobacz też</b> <a href="http://forsal.pl/gielda/rekomendacje/">rekomendacje</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Vivid Games&nbsp; </h2><p> Vivid Games zapowiedział pojawienie się swojego drugiego tytułu z portfolio wydawniczego – gry wyścigowej "Highway Getaway" 9 marca w sklepach App Store i Google Play, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1022926,vivid-games-zapowiada-premiere-gry-highway-getaway-na-9-marca.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Farmacol&nbsp; </h2><p> Andrzej Olszewski ogłasza przymusowy wykup 2 214 296 akcji Farmacolu, stanowiących 7,05% ogólnej głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 52 zł za akcję, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1022932,a-olszewski-oglosil-przymusowy-wykup-2-21-mln-akcji-farmacolu-po-52-zl-akcje.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><p>W związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji Farmacolu, zarząd GPW zawiesił obrót walorami tej spółki od 27 lutego, podała giełda. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1022930,gpw-zawiesila-od-dzis-notowania-akcji-farmacolu-w-zwiazku-ze-squeeze-outem.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>OEG </h2><p>Litewska spółka zależna OEG, UAB Orakulas zostanie podzielona na dwie jednostki w pierwszym półroczu br., poinformowała spółka. Celem podziału jest oddzielenie internetowej platformy technologicznej i usługi dotyczącej zakładów sportowych od operacyjnej działalności spółki zależnej, podano także. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1022931,litewska-spolka-zalezna-oeg-zostanie-podzielona-na-dwa-podmioty.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Sescom </h2><p>Sescom "lekko" zaktualizuje prospekt w związku z nową strategią i rebrandingiem, ale zakłada, że przejście na rynek główny GPW z NewConnect nastąpi w I półroczu, poinformował ISBnews prezes Sławomir Halbryt. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1022937,sescom-liczy-na-przejscie-na-gpw-z-newconnect-w-i-polroczu.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>iFun4all &nbsp; </h2><p>&nbsp;iFun4all wznowił prace nad grą "Blind'n'Bluff", poinformowała spółka. iFun4all uczestniczy w Game Connection America 2017 i ma nadzieje nawiązać współpracę z obecnymi na targach o potencjalnej współpracy, podano także. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1022946,ifun4all-wznawia-prace-nad-gra-blindnbluff.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>PGNiG&nbsp; </h2><p> Polska Spółka Gazownictwa (PSG) - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - planuje zainwestować niemal 200 mln zł w województwie wielkopolskim do 2022 r., podała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1022985,pgnig-psg-zainwestuje-niemal-200-mln-zl-w-woj-wielkopolskim-do-2022-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Echo Investment&nbsp; </h2><p> Echo Investment rozpoczyna przedsprzedaż II etapu mieszkaniowej części stołecznego projektu Browary Warszawskie, w którym w ofercie znajdzie się 181 lokali, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1022988,echo-wprowadza-do-przedsprzedazy-181-lokali-w-projekcie-browary-warszawskie.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p> Nerwowo na rynkach. Trump ujawni wkrótce swój "fenomenalny" plan cięcia podatków http://forsal.pl/artykuly/1022894,nerwowo-na-rynkach-trump-ujawni-wkrotce-swoj-fenomenalny-plan-ciecia-podatkow.html 2017-02-27T09:02:25Z Giełdy w zachodniej Europie na plusach po słabym zakończeniu piątkowej sesji. Inwestorzy chcą w końcu poznać "fenomenalny" plan cięcia podatków w USA - podają maklerzy.]]> <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p>W połowie lutego <b>Donald Trump </b>zapowiedział, że plan ten zostanie ujawniony w ciągu dwóch-trzech tygodni. We wtorek (środa 3.00 czasu polskiego) <b>Donald Trump </b>wystąpi przed połączonymi izbami amerykańskiego Kongresu. </p> <p>"Inwestorzy niepokoją się, że ten +fenomenalny+ plan obniżenia podatków w USA nie będzie czymś, co przebije oczekiwania rynków" - mówi jednak Shinichi Yamamoto, starszy strateg Okasan Securities Co.</p> <p>Podkreśla, że sentyment na rynkach jest "nerwowy", bo może się okazać, że <b>plan Trumpa</b> nie spełni pokładanych w nim nadziei.</p> <p>Na rynkach nie ustają też spekulacje o terminie kolejnej podwyżki stóp procentowych przez Fed. </p> <p>Opublikowany w ubiegłym tygodniu protokół z ostatniego posiedzenia Rezerwy Federalnej, w którym oceniono, iż stopy procentowe zostaną podwyższone "całkiem niedługo", nie zmienił oczekiwań inwestorów względem ścieżki podwyżek w 2017 r.</p> <p>Wyceniane przez rynek terminowy prawdopodobieństwo wzrostu kosztu pieniądza w<b> USA</b> w 2017 r. wskazuje, iż inwestorzy nadal oczekują jedynie dwóch podwyżek, a nie trzech, jak wynika z grudniowej projekcji Fed.</p><p><span class="psav_slideshow">psav slideshow</span></p> <p>W piątek o 19.00 wystąpi prezes amerykańskiej Rezerwy Federalnej <b>Janet Yellen</b>. Będzie to ostatnie wystąpienie członka Fed przed zaplanowanym na 14-15 marca posiedzeniem Rezerwy. </p> <p>Wracając tymczasem do Europy - najnowszy sondaż Odoxa/Dentsu-Consulting, którego wyniki opublikowano w niedzielę, potwierdza obserwowaną od pewnego czasu prognozę, zgodnie z którą Marine Le Pen, kandydatka skrajnie prawicowego, antyunijnego i antyimigracyjnego Frontu Narodowego (FN), zdobędzie najwięcej głosów w pierwszej turze francuskich wyborów prezydenckich, natomiast w drugiej turze kandydat niezależny Emmanuel Macron pokona ją otrzymując 61 proc. głosów.</p> <p>Na rynku paliw wzrosty - ceny <b>ropy naftowej </b>na giełdzie paliw w <b>Nowym Jorku</b> zwyżkują o 0,6 proc. do 54,33 USD za baryłkę.</p> <p>Na rynku metali zmiennie - miedź na giełdzie metali w Londynie waha się od spadków do wzrostów. Metal na LME w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniany po 5.915,00 USD za tonę. Miedź zdążyła już stanieć o 0,3 proc. i zdrożeć o 0,5 proc. </p> <p>Ceny złota bez zmian - kruszec jest wyceniany po 1.256,8 USD za uncję.</p> <p>Kurs euro rośnie o 0,04 proc. do 1,0567 USD.</p> <p>O 11.00 inwestorzy poznają wskaźnik nastrojów w gospodarce strefy euro w lutym.</p> <p>O 14.30 na rynku pojawią się informacje z amerykańskiej gospodarki - o zamówieniach na dobra trwałe w styczniu, a o 16.00 o liczbie podpisanych umów na sprzedaż domu w USA w styczniu.</p> <p>O 17.00 rozpocznie się wystąpienie szefa Fed z Dallas - Roberta Kaplana, na uniwersytecie w Oklahomie.</p> <p>Poniżej indeksy w Europie - godz. 09.15</p> <table> <tbody><tr> </tr> <tr> <td>Indeks</td> <td>Kraj</td> <td>Wartość (pkt.)</td> <td>1D (%)</td> <td>1W (%)</td> <td>1M (%)</td> <td>1Y (%)</td> <td>YTD (%)</td> </tr> <tr> <td>Euro Stoxx 50</td> <td>Strefa euro</td> <td>3319,41</td> <td>0,46</td> <td>0,21</td> <td>0,49</td> <td>13,32</td> <td>0,88</td> </tr> <tr> <td>DAX</td> <td>Niemcy</td> <td>11847,66</td> <td>0,37</td> <td>0,17</td> <td>0,28</td> <td>24,54</td> <td>3,19</td> </tr> <tr> <td>FTSE 100</td> <td>W.Brytania</td> <td>7273,09</td> <td>0,41</td> <td>-0,37</td> <td>1,23</td> <td>19,31</td> <td>1,82</td> </tr> <tr> <td>CAC 40</td> <td>Francja</td> <td>4860,77</td> <td>0,32</td> <td>-0,09</td> <td>0,43</td> <td>12,66</td> <td>-0,03</td> </tr> <tr> <td>IBEX 35</td> <td>Hiszpania</td> <td>9480,70</td> <td>0,29</td> <td>-0,48</td> <td>-0,25</td> <td>13,55</td> <td>1,38</td> </tr> <tr> <td>FTSE MIB</td> <td>Włochy</td> <td>18731,83</td> <td>0,73</td> <td>-1,30</td> <td>-3,09</td> <td>7,14</td> <td>-2,61</td> </tr> </tbody></table> Sierant: Kolorowanie koaudytorów [FELIETON] http://forsal.pl/artykuly/1022877,sierant-kolorowanie-koaudytorow-felieton.html 2017-02-27T08:18:21Z To było tak. Na wystawie księgarni ujrzałem książeczkę do kolorowania zatytułowaną „Gra o tron”. Zdziwiłem się, świat sagi „Pieśń lodu i ognia”, popularnie nazywanej „Grą o Tron”, to świat wyjątkowo brutalny. ]]> <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p class="tresc">Ani książki, ani serial nie są przeznaczone dla dzieci. Może gry planszowe, ale te mają tak skomplikowaną mechanikę, że nawet dorosłemu trudno ją zrozumieć. Podzieliłem się tym spostrzeżeniem z żoną i córką, a te bestie złośliwe poinformowały mnie, że powinienem wiedzieć, iż teraz drukuje się bardzo dużo kolorowanek dla dorosłych.</p><p class="tresc">Z kolorowankami związany jest istotny problem matematyczny, przez lata nazywany hipotezą, a teraz, gdy po wielu latach udało się tę hipotezę udowodnić, twierdzeniem o czterech barwach. W skrócie chodzi o to, że do pokolorowania każdej mapy w taki sposób, aby nie sąsiadowały ze sobą dwa kraje jednakowo pokolorowane, zawsze wystarczy użyć czterech różnych barw. To wie każde dziecko. Ale udowodnienie hipotezy zajęło ponad 150 lat i było możliwe dzięki zastosowaniu komputerów.</p><p class="tresc">Co mają wspólnego kolorowanki z giełdą? Dawno, dawno temu, bo pod koniec lat 80. ubiegłego wieku, na rynkach finansowych działało osiem dużych firm audytorskich i były one nazywane Wielką Ósemką. Globalizacja, specjalizacja i kosztów cięcie spowodowały, że na początku lat 90., czyli kiedy startowała giełda w Warszawie, mówiono o Wielkiej Szóstce: Arthur Andersen, Coopers &amp; Lybrand, Deloitte &amp; Touche, Ernst &amp; Young (powstał z połączenia w 1989 r. firm Ernst &amp; Whinney i Arthur Young), KPMG (połączenie w 1987 r. Peat Marwick International i Klynveld, Main, Goerdeler) oraz Price Waterhouse.</p><p class="tresc">Globalizacja, specjalizacja i kosztów cięcie. W 1998 r. powstaje PricewaterhouseCoopers, a rynek mówi o Wielkiej Piątce. W 2002 r. upadł Enron i pociągnął za sobą w korporacyjny niebyt firmę Arthur Andersen. Została Wielka Czwórka. I kiedy to się stało, pomyślałem sobie o ówczesnym problemie czterech barw. Czyli zacząłem się zastanawiać, jak cztery firmy audytorskie rozwiążą problem koncentracji przedsiębiorstw w różnych segmentach biznesu. Bo można pokolorować mapę czterema kredkami. Ale jak później zmieniać kolory?</p><p class="tresc">Wyobraźmy sobie branżę, w której jest trzech silnie ze sobą konkurujących graczy. Dla każdego z nich pracuje inny audytor, czyli pracuje trzech z czterech. Jeżeli właściciele jednego z tych konkurujących graczy postanowią zmienić audytora, to mogą dobrać czwartego. Ale jeżeli graczy jest czterech? Zmiana audytora może się dokonywać wyłącznie przez zamianę miejsc. Ale to wymaga zsynchronizowania różnych decyzji. Sytuacja zaczyna się komplikować, gdy uwzględnimy międzynarodowe powiązania różnych firm. Tu już nie mamy płaskiej mapy do pokolorowania, tylko rozbudowaną sieć powiązań (graf do ponumerowania). Teoretycznie można doprosić kogoś piątego. Ale najwięksi inwestorzy chcą, aby ich spółki były badane przez firmy z Wielkiej Czwórki.</p><p class="tresc">Upadek Arthura Andersena przyniósł nie tylko zamieszanie z doborem kolorów na mapie. Problemem była reputacja zawodu, w Stanach Zjednoczonych wprowadzono ustawę Sarbanes-Oxley, a w Europie zasady ładu korporacyjnego. Udało się stworzyć na tyle stabilne rozwiązania, że podczas kryzysu kredytów subprime w 2007 r. problemy wizerunkowe miały agencje ratingowe, a nie audytorzy. A przecież ktoś badał księgi i wycenę aktywów firm, które wówczas upadły, i jak sądzę, były to firmy z Wielkiej Czwórki. Może obawiano się konsekwencji pozostania na rynku Wielkiej Trójki. Firm jeszcze większych, bo partnerzy przeszliby do innych firm, wraz z klientami i zespołami.</p><p class="tresc">Minęło dziesięć, w miarę stabilnych dla rynku audytu, lat. Ale to już historia. Przed nami nowelizacja ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie. Polskie prawo jest teraz zmieniane tak szybko i tak chaotycznie, że o ostatecznym kształcie tej ustawy oraz ustaw im towarzyszących może zadecydować przypadek, trzeba więc czekać. Ale już wiemy, że pojawiają się różne kontrowersyjne propozycje. Mam wrażenie, że twórcy tych zmian zapominają, że o wyborze audytora decydują właściciele, a w tych firmach pracują wyjątkowo zdolni i kreatywni ludzie. Oddzielenie audytu od doradztwa? Podpiszą umowę z nową firmą. Skrócenie rotacji firm audytorskich z 10 lat do 5 lat? Skrócą. Wprowadzenie obowiązku badania finansowego przez dwie firmy audytorskie? Wybiorą nową firmę i cztery kolory do pokolorowania czterech koaudytorów.</p> Sierra Gorda, Możejki, norweskie złoże Yme. Oto największe inwestycyjne porażki polskich firm http://forsal.pl/artykuly/1022867,kghm-orlen-lotos-pko-bp-spektakularne-kleski-inwestycyjne-polskich-firm.html 2017-02-27T11:40:22Z Pięć lat temu KGHM kupił kanadyjską Quadrę. Dziś ta największa w historii zagraniczna inwestycja polskiej firmy okazuje się zarazem najbardziej spektakularną porażką.]]> <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p class="tresc">Na zakup aktywów i uruchomienie produkcji w chilijskim Sierra Gorda szósty producent miedzi na świecie wydał łącznie ok. 16 mld zł. Jakość zakupionych złóż i możliwości produkcyjne nowych kopalni okazały się niższe od szacunków KGHM i już w 2015 r. spółka obniżyła wycenę zagranicznych aktywów o 6,4 mld zł. Już wtedy wartość Sierra Gorda, sztandarowego projektu, który miał być motorem napędowym firmy w najbliższych latach, spadła w bilansie KGHM do zera. W połowie lutego miedziowy koncern poinformował inwestorów, że zmuszony jest dokonać kolejnych odpisów, tym razem w kwocie 5,2 mld zł. Firma spisała na straty przede wszystkim pożyczki udzielone swojej chilijskiej spółce na uruchomienie produkcji. Łącznie KGHM stracił już niemal 12 mld zł, ponad 70 proc. zainwestowanego kapitału.</p><p class="tresc">Na liście spektakularnych zagranicznych porażek polskich przedsiębiorstw lubiński koncern, jeśli wziąć pod uwagę wielkość straty, znalazł się na mało zaszczytnym pierwszym miejscu. Dotychczas palmę pierwszeństwa dzierżył PKN Orlen. W 2006 r. największy krajowy koncern paliwowy przejął kontrolę nad litewską rafinerię w Możejkach. Na kupno aktywów i dalsze inwestycje polska firma wydała ok. 10 mld zł. Do odciętej przez Rosjan od dostaw surowca rafinerii Orlen zmuszony jest sprowadzać ropę statkami z Wenezueli, a jednocześnie przed kilkoma laty litewski rząd rozebrał tory najkrótszej linii kolejowej prowadzącej do portowych terminali. To znacznie zwiększa koszty. Zyski Możejki przynoszą okazjonalnie, tylko w wyjątkowo sprzyjających warunkach rynkowych. Takich jak w 2015 i 2016 r., kiedy łącznie zarobiły dla Orlenu niemal 0,5 mld dol. Dlatego poprzedni zarząd firmy, kierowany przez Jacka Krawca, spisał litewskie aktywa na straty i próbował sprzedać rafinerię. Wojciech Jasiński, obecny prezes firmy, w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”, mówił o chęci „rozwijania działalności na Litwie”.</p><p class="tresc">Dotkliwą porażką okazała się także największa zagraniczna inwestycja <b>Lotosu,</b> firmy paliwowej numer dwa w Polsce. Gdańskie przedsiębiorstwo w 2008 r. za miliard złotych kupiło 20 proc. udziałów w norweskim złożu Yme i w kolejnych latach niemal drugie tyle wydało na uruchomienie wydobycia. Petrokorony nigdy jednak do kasy Lotosu nie popłynęły, bo wadliwa okazała się platforma zainstalowana na złożu i zaangażowane w projekt pieniądze trzeba było uznać za stracone. Choć bilans może się jeszcze dla Lotosu zmienić. Paweł Olechnowicz, który kierował Lotosem w latach 2002–2016, opracował plan wyjścia z inwestycji. Po tym, jak w połowie zeszłego roku udało się usunąć wadliwą platformę, Robert Pietryszyn, kolejny prezes firmy, nie wykluczał wznowienia wydobycia. Kierujący Lotosem od stycznia Marcin Jastrzębski nie zadeklarował jeszcze, jakie będą dalsze losy Yme.</p><p class="tresc">– Częste zmiany kadrowe to jeden z czynników, dla których bilans zagranicznych inwestycji państwowych firm nie jest korzystny. Bo jeśli coś idzie nie tak, to o taką inwestycję trzeba walczyć. Jeśli menedżerowie nie identyfikują się z decyzjami poprzedników, to szanse na pozytywny finał są niewielkie – ocenia Adam Ruciński, prezes firmy doradczej BTFG Advisory.</p><p class="tresc">Jako kontrapunkt dla działań spółek państwowych Ruciński podaje przykład Rafała Brzoski, założyciela i prezesa firmy Integer, który zamierzał zbudować globalną sieć paczkomatów. Swój plan inwestycyjny Brzoska wielokrotnie modyfikował, w końcu pozyskując do projektu inwestora finansowego.</p><p class="tresc">– W firmach państwowych, zamiast aktywnego poszukiwania wyjścia z problemów, menedżerom dużo łatwiej przychodzi obciążanie niepowodzeniem swoich poprzedników – dodaje ekspert.</p><p class="tresc">Nawet jednak w tych państwowych firmach, gdzie sytuacja kadrowa jest stabilna, zagraniczne inwestycje nie dają spodziewanych efektów. Tak jak w przypadku PKO BP, który od 2006 r. jest właścicielem ukraińskiego Kredobanku. Choć największa polska instytucja finansowa podkreśla, że po restrukturyzacji jej Kredobank jest jednym z najstabilniejszych banków na tamtejszym rynku i przynosi zyski, to jednak całość działalności PKO BP na Ukrainie wciąż jest na minusie. Bo niespłacone przez klientów Kredobanku kredyty zostały przeniesione do innej spółki zależnej i to ona generuje straty. W 2015 r. na rynku, w który PKO BP zainwestował ponad 500 mln zł, bank stracił 77 mln zł.</p><p class="tresc">– Odsetek zagranicznych inwestycji, na których spółki kontrolowane przez państwo tracą, jest bardzo wysoki. W sektorze prywatnym taka sytuacja byłaby nie do zaakceptowania. I nikt za to nie ponosi odpowiedzialności, bo jeśli menedżerowie tracą swoje stanowiska, to nie ze względu na nietrafione inwestycje, ale dlatego, że zmieniają się władze – mówi Sebastian Buczek, prezes i główny udziałowiec Quercus TFI<b>.</b></p><p><span class="psav_slideshow">psav slideshow</span></p>