© 2014 INFOR PL S.A. INFOR PL S.A. Forsal.pl: giełda 2014-09-30T15:44:13+02:00 INFOR PL S.A. http://forsal.pl/atom/tagi/gielda ARP i TGE będą publikować dwa Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego http://forsal.pl/artykuly/825510,arp-i-tge-beda-publikowac-dwa-polskie-indeksy-rynku-wegla-energetycznego.html 2014-09-30T12:21:51Z <p> Na <strong>Polski Indeks Rynku Węgla Energetycznego </strong>(Polish Steam Coal Market Index) składać się będą dwa indeksy. <strong>Indeks PSCMI®1</strong> odzwierciedla poziom cen miałów energetycznych określonej klasy w&#160;sprzedaży do energetyki zawodowej i przemysłowej, natomiast <strong>Indeks PSCMI®2</strong> w&nbsp;sprzedaży do ciepłowni przemysłowych i komunalnych, innych odbiorców przemysłowych oraz pozostałych odbiorców krajowych. </p><p>Wskaźniki obliczane są jako średnia ważona z miesięcznych dostaw, spełniających kryterium jakościowe indeksu. Cena produktu miesięcznego ustalana jest jako średnia ważona z transakcji zrealizowanych na polskim rynku węgla energetycznego, zafakturowanych w&nbsp;danym miesiącu kalendarzowym. </p><p>„Od 1 października, od godz. 12:00 publikowane będą indeksy wzorcowego węgla energetycznego sprzedawanego przez kopalnie, spółki węglowe na rynku krajowym producentom energii elektrycznej i&nbsp;ciepła. Przedstawiają one handlową wartość surowca o określonej jakości w&nbsp;zakresie asortymentu, zawartości siarki i&nbsp;kaloryczności oraz sprecyzowanych warunkach dostawy" – czytamy w komunikacie. </p><p>Indeksy bazują na danych miesięcznych ex-post, którymi dysponuje katowicki oddział ARP, realizując w imieniu Ministra Gospodarki Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej „Górnictwo węgla kamiennego i&nbsp;brunatnego". </p><p>„Publikacja indeksów cenowych węgla wynika z zapotrzebowania uczestników rynku na informację po stronie podażowej i popytowej. Indeksy te spełniają wysokie standardy proceduralne. Gwarantami ich jakości są ARP oraz TGE. Warto podkreślić, że główne europejskie rynki i ośrodki sprzedaży węgla mają swoje własne indeksy cenowe. Te zaproponowane przez partnerów projektu, ze względu na metodykę tworzenia i algorytmy obliczeniowe, w tym wielkość wolumenu objętego każdym indeksem, będą istotnym źródłem informacji o cenie węgla. Skorzystają na tym zarówno uczestnicy rynku, jak i cała polska gospodarka"- powiedział wiceprezes ARP Marcin Zieliński, cytowany w komunikacie. </p><p>„Jesteśmy przekonani, że systematyczne publikowanie indeksów cenowych węgla oraz możliwość wykorzystania ich funkcji informacyjnej dla rynku oraz stanowienie ceny referencyjnej dla kontraktów sprzedaży węgla spowoduje wzrost zaufania do polskich producentów, a tym samym poczucia bezpieczeństwa przy zawieraniu transakcji handlowych. Warto podkreślić, że indeksy cen węgla pełnią też rolę instrumentu bazowego na rynkach produktów finansowych i pochodnych. Ten obszar z&nbsp;kolei może być rozwijany w przyszłości bezpośrednio przez Towarową Giełdę Energii." – powiedział prezes TGE Ireneusz Łazor, cytowany w komunikacie. </p><p>ARP jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 r. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości. </p><p><strong>TGE </strong>prowadzi rynki: energii elektrycznej, gazu oraz Rynek Praw Majątkowych. Od lutego 2012 r. TGE jest wyłączną własnością Giełdy Papierów Wartościowych (GPW). </p> Orange Polska rozpoczyna pilotażową sprzedaż energii elektrycznej http://forsal.pl/artykuly/825506,orange-polska-rozpoczyna-pilotazowa-sprzedaz-energii-elektrycznej.html 2014-09-30T11:23:11Z <p> "Ci, którzy zdecydują się na ofertę otrzymają atrakcyjne rabaty i pakiety powitalne, dzięki którym zaoszczędzą na rachunkach za prąd nawet kilkaset złotych. W okresie pilotażowym oferta będzie dostępna dla klientów w Krakowie, Katowicach oraz 13 miastach aglomeracji śląskiej" - czytamy w komunikacie. </p><p>Klienci podpisujący umowy z Orange Polska będą mogli skorzystać z atrakcyjnego systemu rabatów i pakietów wartościowych, a rozliczenia obejmować będą rzeczywiste zużycie energii elektrycznej. </p><p>"W pierwszym roku trwania umowy, osoby indywidualne będą mogły skorzystać z jednorazowego pakietu powitalnego w wysokości od 50 zł do 150 zł w zależności od ilości zużywanej energii. Wysokość upustu przyznawana będzie na podstawie udostępnionej faktury za energię elektryczną od poprzedniego dostawcy. Przy umowach dwuletnich klienci dodatkowo będą mogli skorzystać z rabatu Orange w wysokości od 5 zł do 15 zł. miesięcznie. Warunkiem jest posiadanie, co najmniej jednej usługi telekomunikacyjnej w Orange Polska" - czytamy dalej.&#160;</p><p>&gt;&gt;&gt; Czytaj też: <a href="http://forsal.pl/artykuly/823977,orange-modernizuje-siec-i-wzmacnia-zasieg.html">Orange modernizuje sieć i wzmacnia zasięg</a></p><p>W ofercie sprzedaży energii dla klientów biznesowych jednorazowy pakiet powitalny wynosi 250 zł netto lub 500 zł netto, w zależności od stopnia zużycia energii elektrycznej. Dla umów dwuletnich przewidziany jest rabat Orange wynoszący 10% lub 15%, również w zależności od wysokości zużycia energii elektrycznej. Warunkiem skorzystania z rabatu jest posiadanie, co najmniej jednej usługi telekomunikacyjnej Orange. Po pierwszym roku trwania umowy klienci biznesowi będą mieli możliwość otrzymania dodatkowego rabatu biznesowego w wysokości 15% naliczanego w zależności od stopnia zużycia energii elektrycznej, podano dalej. </p><p>"Pilotaż oferty potrwa do 31 stycznia 2015 r. Oferta Orange Energia będzie dostępna zarówno dla obecnych klientów Orange Polska, jak i wszystkich innych, którzy będą zainteresowani zmianą dostawcy energii" - czytamy też w informacji. </p><p><strong>Orange Polska</strong> (dawniej TPSA i PTK Centertel) to wiodący dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP), a także świadczy usługi telefonii komórkowej, w tym usługi trzeciej generacji w standardzie UMTS oraz usługi oparte na technologii CDMA. </p> Pozbud chce podwoić przychody ze stolarki okiennej i drzwiowej w 2 lata http://forsal.pl/artykuly/825504,pozbud-chce-podwoic-przychody-ze-stolarki-okiennej-i-drzwiowej-w-2-lata.html 2014-09-30T11:19:30Z <p> "Plan zakładał 100 mln zł przychodów, jak chodzi o dywizję okienno-drzwiową, wobec ok. 43 mln zł obecnie. To możliwe w perspektywie 2 lat, więc od 2016 wzrost będzie widać w przychodach" - powiedział Andrzejak podczas konferencji prasowej. </p><p>Zwiększenie przychodów będzie możliwe przede wszystkim dzięki ok. 3-krotnemu wzrostowi mocy produkcyjnych zakładu w Słonawach, który pełne moce osiągnie na koniec przyszłego roku. Produkcją pod własnymi markami w tym zakładzie zainteresowane są spółki z Europy Zachodniej - tego rodzaju działalność w zakładzie Pozbudu będzie możliwa od II połowy przyszłego roku. </p><p>"Prowadzimy intensywne rozmowy z producentem zagranicznym, który będzie chciał przenieść produkcję. Jesteśmy przekonani, że uda nam się tę umowę podpisać. To plan na najbliższe 2 lata" - wyjaśnił Andrzejak. </p><p>Dodał, że firm chętnych, aby przenieść produkcję pod ich brandem do zakładu Pozbudu jest więcej. </p><p>"Obecnie rozmawiamy z kilkoma partnerami z Europy Zachodniej" - powiedział. Spółka oczekuje, że rentowność tego rodzaju produkcji nie będzie niższa niż produkcji na eksport. </p><p>Po rezygnacji z akwizycji spółki z segmentu stolarki PCV Pozbud zamierza zorganizować zakład organicznie, wspierając się dotacją unijną. </p><p>"W perspektywie 2 lat będziemy walczyć o dotację, by organicznie zorganizować produkcję stolarki PCV" - powiedział Andrzejak. Dodał, że ten projekt rozpocznie się po zakończeniu obecnej rozbudowy zakładu w Słonawach. </p><p>Portfel zamówień spółki na początek września br. wynosił 255 mln zł.&#160;</p><p>&gt;&gt;&gt; Czytaj też: <a href="http://forsal.pl/artykuly/770736,producenci-okien-inwestuja-w-eksport-branza-zwieksza-moce-produkcyjne.html">Producenci okien inwestują w eksport. Branża zwiększa moce produkcyjne</a></p><p>"Wartość zakontraktowanych zleceń to 255 mln zł, z czego 60 mln zł przypada na 2014 rok, 100 mln zł na 2015 r., a 95 mln zł na 2016 r. Liczby te potwierdzają, że dynamika wzrostowa zostanie utrzymana" - powiedział doradca zarządu Wojciech Komer. </p><p>"Spodziewamy się osiągnąć w roku 2014 wzrost przychodów o kolejne 10-15%. Szacujemy, że zamkniemy ten rok sprzedażą na poziomie 160 mln zł do 160-kilka mln zł" - podsumował Komer. </p><p><strong>Pozbud T&amp;R</strong> specjalizuje się w produkcji okien, drzwi, jak również w świadczeniu kompleksowych usług budowlanych. W 2013 r. grupa poszerzyła działalność o produkcję litych podłóg drewnianych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r. </p> Przegląd wiadomości ze spółek - 30 września 2014 r. http://forsal.pl/artykuly/825478,przeglad-wiadomosci-ze-spolek-30-wrzesnia-2014-r.html 2014-09-30T12:22:35Z <h2>Integer.pl, InPost, Poczta Polska</h2><p>Poczta Polska (PP) i InPost rozpoczną w środę negocjacje na temat wspólnego użytkowania swoich placówek, poinformowali przedstawiciele spółek.<a href="http://forsal.pl/artykuly/825436,koniec-pocztowej-wojny-poczta-polska-i-inpost-negocjuja-wspoldzielenie-placowek.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&#160; </p><h2>PGNiG </h2><p>San Leon rozpoczął odwiert Kęty na koncesji Bestwina (powiat bielski) - pierwszy z trzech planowanych w kampanii w Karpatach i Basenie Permskim w Polsce, podała spółka.&gt;&gt;&gt;&gt;&nbsp; </p><h2>Mak Dom </h2><p>Obligacje serii E spółki Mak Dom o wartości nominalnej 5,5 mln zł zadebiutują dziś na rynku Catalyst, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/finanse-i-bankowosc/artykuly/825470,obligacje-mak-dom-o-wartosci-5-5-mln-zl-zadebiutuja-dzis-na-catalyst.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>IMC </h2><p>Grupa rolnicza IMC, działająca na Ukrainie, zakończyła żniwa słonecznika. Słonecznik został zebrany z powierzchni 18,7 tys. ha. Wydajność wyniosła 2,57 t/ha i była zgodna z planem spółki sprzed sezonu oraz o 46% wyższa niż średnia na Ukrainie, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/825472,imc-zakonczyl-zniwa-slonecznika-z-wydajnoscia-o-46-proc-powyzej-sredniej-na-ukrainie.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Best </h2><p>Zapisy na 4-letnie obligacje detaliczne spółki Best zaplanowano na 1-14 października, podała spółka. Best chce uplasować do 500 tys. papierów o wartości nominalnej 100 zł każda. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/825475,oferta-obligacji-best-serii-k2-o-wartosci-do-50-mln-zl-rozpocznie-sie-w-srode.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Gorenje </h2><p>Gorencje podjęło uchwałę w sprawie emisji 5-letnich obligacji o wartości nominalnej 50 mln euro, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/825476,gorenje-wyemituje-5-letnie-obligacje-o-wartosci-50-mln-euro.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Erbud&nbsp; </h2><p>Erbud podpisał umowę na budowę budynku Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Kontrakt o wartości 12,5 mln zł netto zostanie zrealizowany do końca kwietnia 2017 roku, podała spółka.<a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/825477,erbud-wybuduje-instytut-pamieci-narodowej-w-lublinie-za-12-5-mln-zl-netto.html"> &gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Pozbud </h2><p>Przychody Pozbudu w dywizji okienno-drzwiowej wzrosną do ok. 100 mln zł w perspektywie 2 lat, wobec ok. 43 mln zł w ubiegłym roku, poinformował wiceprezes Roman Andrzejak. Bieżący rok spółka planuje zamknąć przychodami ogółem na poziomie ponad 160 mln zł, czyli wzrostem o ok. 10-15% r/r. &gt;&gt;&gt;&gt;&nbsp;&nbsp; </p><h2>Orange Polska&nbsp; </h2><p>Orange Polska rozpoczyna od 1 października pilotażowo detaliczną sprzedaż energii elektrycznej dla klientów indywidualnych i biznesowych, podała spółka. Pilotaż oferty potrwa do 31 stycznia 2015 r. &gt;&gt;&gt;&gt;&nbsp;&nbsp; </p><h2>Budimex </h2><p>Konsorcjum w składzie Budimex (lider z udziałem 99%) i Strabag (partner z udziałem 1%) podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) umowę na "Kontynuację projektu i budowy autostrady A-1 Stryków - węzeł "Tuszyn" na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65 - Zadanie III odcinek od km 320+010 do km 335+937,65 (bez odcinka od km 322+150 do km 324+950)", podał Budimex. Wartość umowy wynosi 265,89 mln zł netto. &gt;&gt;&gt;&gt;&nbsp;&nbsp; </p><h2>PKO BP&nbsp; </h2><p>PKO Bank Polski z początkiem listopada wystartuje z nowym serwisem transakcyjnym iPKO. Na początku bank zaproponuje podstawowe funkcjonalności, a w kolejnych miesiącach kolejne - m.in. inwestycje, ubezpieczenia, aplikację do płątności mobilnych IKO, czy PKO Junior, poinformował dyrektor bankowości internetowej i mobilnej w PKO BP Jakub Grzechnik. &gt;&gt;&gt;&gt;&nbsp;&nbsp; </p> Erbud wybuduje Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie za 12,5 mln zł netto http://forsal.pl/artykuly/825477,erbud-wybuduje-instytut-pamieci-narodowej-w-lublinie-za-12-5-mln-zl-netto.html 2014-09-30T09:25:57Z <p> Zleceniodawcą i inwestorem jest Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. </p><p>"W ramach umowy Erbud wykona m.in. wzmocnienie podłoża gruntowego, kompletne prace konstrukcyjne i wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu, obejmującym układ komunikacyjny z nowym wjazdem na działkę oraz infrastrukturę techniczną w postaci przyłączy i instalacji zewnętrznych" - czytamy w komunikacie. </p><p><strong>Grupa Erbud</strong> to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. </p> Gorenje wyemituje 5-letnie obligacje o wartości 50 mln euro http://forsal.pl/artykuly/825476,gorenje-wyemituje-5-letnie-obligacje-o-wartosci-50-mln-euro.html 2014-09-30T09:22:07Z <p> "Emitując obligacje, Gorenje, d.d. stara się dodatkowo wzmocnić profil zapadalności swojego zadłużenia i zdywersyfikować długoterminowe źródła finansowania, które obecnie ograniczone są głównie do źródeł bankowych" - czytamy w komunikacie. </p><p>Kupon obligacji serii GV01 będzie płatny co roku 10 października. Wartość nominalna jednego papieru wyniesie 1000 euro, zaś subskrypcja musi opiewać na co najmniej 10 sztuk obligacji, podano także. Oprocentowanie ustalono na 3,85 proc. rocznie. </p><p>"Przewidywana całkowita wartość nominalna emisji obligacji to 05 mln euro. Emitent zastrzega sobie prawo wyemitowania obligacji o innej wartości nominalnej" - napisano także w materiale. </p><p>Na początku września Gorenje informowało, że analizuje możliwość przeprowadzenia emisji obligacji i zaangażowała kilka instytucji do zorganizowania spotkań z inwestorami na ten temat. </p><p><strong>Grupa Gorenje </strong>jest czołowym europejskim producentem sprzętu AGD. Działalność Grupy ma charakter globalny, przy czym 92 proc. przychodów generowanych jest w Europie. Głównymi rynkami są Niemcy, Rosja, kraje Beneluksu, Ukraina, Skandynawia, Czechy, Słowenia i Europa Południowo- Wschodnia. Akcje Gorenje notowane są na głównym rynku giełdy w Warszawie i w Ljubljanie. </p> Oferta obligacji Best serii K2 o wartości do 50 mln zł rozpocznie się w środę http://forsal.pl/artykuly/825475,oferta-obligacji-best-serii-k2-o-wartosci-do-50-mln-zl-rozpocznie-sie-w-srode.html 2014-09-30T09:14:58Z <p> "Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej. Obligacje będą oprocentowane według stałej <a href="http://finansopedia.forsal.pl/wiki/Stopy_procentowe_NBP">stopy procentowej</a> w wysokości 6,00 % w skali roku. Odsetki będą płatne w kwartalnych okresach odsetkowych. Obligacje zostaną wykupione w terminie 48 miesięcy od dnia emisji po ich wartości nominalnej" - czytamy w komunikacie. </p><p>Best przewiduje podanie wyników oferty do publicznej wiadomości 25 października. Przewidywany dzień emisji to 30 października, a przewidywany termin dopuszczenia obligacji do obrotu to 13 listopada br., podano w warunkach emisji. </p><p>Przewidywane wpływy netto z emisji to 48,92 mln zł, podano także w dokumencie. </p><p>Best poinformował, że wpływy netto z emisji obligacji zostaną przeznaczone na: "(i) finansowanie i refinansowanie wydatków związanych z nabywaniem przez grupę kapitałową portfeli wierzytelności - bezpośrednio lub w drodze akwizycji (w szczególności nabywanie certyfikatów inwestycyjnych); (ii) rozszerzenie skali działalności grupy, w tym uzyskanie przez grupę 100-procentowego udziału w Best II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty; lub (iii) refinansowanie istniejącego zadłużenia grupy". </p><p>Oferującym jest Dom Maklerski mBanku. </p><p>Wartość zaciągniętych przez Best zobowiązań na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniosła 155,53 mln zł, z tego zobowiązania finansowe to 128,35 mln zł. </p><p>"Ze względu na prowadzoną działalność - inwestycje w pakiety wierzytelności, do czasu całkowitego wykupu obligacji, emitent planuje poniesienie kolejnych nakładów, które mogą być w części lub całości sfinansowane poprzez emisję obligacji, w tym obligacji objętych programem lub zaciągnięcie kredytów bankowych. W tym okresie emitent będzie dokonywać również spłaty zobowiązań wynikających z wcześniejszych emisji obligacji. Ponadto emitent na bieżąco będzie wypłacać odsetki od wszystkich wyemitowanych dotąd serii obligacji" - czytamy dalej w komunikacie. </p><p><strong>Best </strong>specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best S.A jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. </p> IMC zakończył żniwa słonecznika z wydajnością o 46 proc. powyżej średniej na Ukrainie http://forsal.pl/artykuly/825472,imc-zakonczyl-zniwa-slonecznika-z-wydajnoscia-o-46-proc-powyzej-sredniej-na-ukrainie.html 2014-09-30T09:04:51Z <p> Słonecznik to druga co do wielkości uprawa w strukturze banku ziemi spółki (ok. 14%). </p><p>"Wydajność słonecznika w IMC jest o 46 proc. wyższa od średniej wydajności na Ukrainie w bieżącym sezonie (według danych ukraińskiego Ministerstwa Polityki Rolnej i Żywności średnia wydajność słonecznika na Ukrainie według stanu na 26 września wyniosła 1,76 t/ha)" - czytamy w komunikacie. </p><p>"Zgodnie z założeniami, odnotowaliśmy dobre zbiory słonecznika. Przy czym wilgotność materiału siewnego w tym sezonie jest niższa niż przed rokiem, co zmniejsza koszty suszenia nasion. Poza tym sprzyjające warunki atmosferyczne w tym sezonie pozwoliły z wyprzedzeniem rozpocząć zbiory wszystkich kultur rolnych" - skomentował prezes spółki Alex Lissitsa, cytowany w komunikacie. </p><p>Dodał, że obecnie spółka kończy zbiory soi i ziemniaków oraz aktywnie rozpoczyna żniwa swojej kluczowej uprawy - kukurydzy, która jest w dobrym stanie. </p><p>"Pomimo trudnej sytuacji politycznej i gospodarczej na Ukrainie, IMC prowadzi działalność zgodnie z planem i bez zakłóceń" - podsumował prezes. </p><p>Zarejestrowana w Luksemburgu <strong>IMC </strong>jest spółką z sektora rolniczego działającą w środkowo-północnej Ukrainie (region Połtawy, Czernichowa i Sumy). Działalność IMC skupia się na uprawie zbóż, roślin oleistych oraz ziemniaków. Spółka jest również jednym z największych producentów mleka na Ukrainie. Obecnie grupa zarządza bankiem ziemi o powierzchni 136,7 tys. ha. Od maja 2011 r. IMC jest notowane na GPW. </p> Szweda: Koniec kwartału może sprzyjać bykom http://forsal.pl/artykuly/825451,szweda-koniec-kwartalu-moze-sprzyjac-bykom.html 2014-09-30T07:36:00Z <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p>Jak na razie napływające dane służą jednak obozowi niedźwiedzi. Hang Seng stracił dziś wprawdzie 1 proc. ze względu na trwające protesty mieszkańców, ale już spadek Nikkei o 0,8 proc. można wiązać z nieoczekiwanym spadkiem produkcji przemysłowej o 1,5 proc. w sierpniu (oczekiwano 0,2&#160;proc. wzrostu). Wzrosła za to sprzedaż detaliczna (o 1,9 proc.) i spadło bezrobocie (do 3,5 proc.), ale inwestorzy i tak są ostrożni. Indeks w Szanghaju wzrósł natomiast o 0,2 proc., mimo że odczyt PMI dla sektora produkcji na poziomie 50,2 wypadł niżej od pierwotnych szacunków.</p><p>W Europie możemy oczekiwać ostrożnego startu, po tym jak S&amp;P zdołał uniknąć głębszej przeceny w&nbsp;poniedziałek. S&amp;P stracił wprawdzie 0,25 proc., ale krótko po rozpoczęciu notowań strata była większa o 13 pkt (0,65 proc.), więc w ostatecznym rozrachunku wynik nie jest wcale zły. Zwłaszcza, że w ten sposób indeks udeptał dno z czwartku i piątku, co daje podstawy do myślenia o odbiciu.</p><p>Do tego potrzebne będzie jednak wsparcie ze strony danych makro. Dziś rano inwestorzy poznają m.in. stopę inflacji w strefie euro (10:00), która ma kluczowe znacznie dla decyzji ECB. Rynkom może pomóc wzrost sprzedaży detalicznej w Niemczech (o 2,5 proc. wobec oczekiwanych 0,4 proc.). Po&nbsp;południu natomiast o zakończeniu sesji rozstrzygną publikacje w USA – indeks cen domów oraz&nbsp;indeks nastrojów konsumentów.</p> Przasnyski: Niedźwiedzie utrzymują inicjatywę http://forsal.pl/artykuly/825289,przasnyski-niedzwiedzie-utrzymuja-inicjatywe.html 2014-09-29T17:02:17Z <p>Początkowa chęć kontynuowania wzrostów ustąpiła miejsca narastającemu pesymizmowi. </p><p>Pierwsze trzy godziny poniedziałkowej sesji to próba kontynuacji odreagowania spadków, rozpoczętego w piątek. WIG20 po początkowej zwyżce sięgającej 0,2 proc., zdołał przebić się powyżej 2500 punktów, zyskując 1 proc., mimo <strong>nie najlepszych nastrojów panujących na głównych giełdach naszego kontynentu</strong>. W dalszej części dnia byki systematycznie traciły swoje zdobycze, w wskaźnik największych spółek po południu musiał bronić się przed zejściem pod kreskę. Podobny scenariusz przerabiały wskaźniki średnich firm, z tą różnicą, że rozpoczęły dzień od niewielkich spadków, a późniejsze wahania miały nieco mniejszy zakres. Najlepiej radziły sobie wskaźniki małych spółek, przez większą część dnia zwyżkując po około 0,2-0,4 proc.</p><p>W gronie blue chips układ sił zarysowany w pierwszych minutach handlu w większości utrzymał się do końca dnia. Od rana słabość widoczna była na walorach KGHM i PGNiG, a z czasem jej skala wyraźnie się zwiększyła. Po południu akcje miedziowego kombinatu zniżkowały o ponad 2 proc., podobnie jak papiery PGE, które dołączyły do liderów porannego spadku. </p><p>Po drugiej stronie znajdowały się drożejące momentami o 5 proc. papiery JSW, w przypadku których dynamiczne odreagowanie kontynuowane było drugą sesję z rzędu. Pomagały w tym informacje o stabilizacji cen węgla oraz planach oszczędności wynikających z likwidacji deputatów węglowych. O prawie 3 proc. w górę szły akcje Eurocash. Po kilkudniowej korekcie do tendencji wzrostowej starały się powrócić akcje Orange, drożejąc o 1,5 proc. Indeksowi pomagały też zwyżkujące po ponad 1 proc. walory PKO i Pekao. WIG30 wspierały także rosnące po 1,5-2 proc. papiery Banku Handlowego i ING BSK. </p><p>Zwyżkującym średniakom przewodziły drożejące po południu o 4 proc. akcje Elektrobudowy. Niewiele ustępowały im papiery Impexmetalu. Po ponad 2 proc. w górę szły walory Action, Neuki i Millennium. Niewiele mniej zyskiwały akcje Kęt, Emperii i Rafako. Po drugiej stronie skali znajdowały się taniejące o ponad 5 proc. akcje Eko Exportu i tracące ponad 3 proc. papiery Serinusa. Na szerokim rynku uwagę zwracała przekraczająca 7 proc. zwyżka notowań akcji Work Service.</p><p><strong>Na głównych giełdach europejskich </strong>kiepskie od rana nastroje z czasem jeszcze bardziej się pogarszały. CAC40 i DAX początkowe, sięgające 0,1-0,2 proc. spadki, zwiększyły wczesnym popołudniem do ponad 1 proc. O ponad 3 proc. w dół szedł wskaźnik w Atenach, po prawie 2 proc. zniżkowały indeksy w Mediolanie i Madrycie. Start notowań na Wall Street także stał pod znakiem przewagi niedźwiedzi. Po kilkudziesięciu minutach handlu tamtejsze indeksy zniżkowały po 0,9 proc. Stopniowe ograniczenie skali przeceny minimalnie poprawiło humory inwestorom na naszym kontynencie.</p><p>Ostatecznie WIG20 zyskał 0,06 proc. WIG30 wzrósł o 0,03 proc. WIG o 0,1 proc. WIG50 o 0,4 proc., a WIG250 zyskał 0,3 proc. Obroty wyniosły 750 mln zł.</p>