© 2015 INFOR BIZNES Sp. z o. o. INFOR BIZNES Sp. z o. o. Forsal.pl: giełda 2015-07-01T18:28:17+02:00 INFOR BIZNES Sp. z o. o. http://forsal.pl/atom/tagi/gielda Bugaj: Dobre dane w cieniu greckich wydarzeń http://forsal.pl/artykuly/880749,bugaj-dobre-dane-w-cieniu-greckich-wydarzen.html 2015-07-01T16:09:37Z <p>Niestety pytanie czy na GPW mamy do czynienia z prawdziwą hossą pozostaje otwarte, a opublikowane dzisiaj dobre dane gospodarcze nie odgrywały takiej roli w obliczu niepewności związanej z przyszłością Grecji.</p><p>Temat problemów Hellady od końca minionego tygodnia nie schodzi z czołówek gazet oraz jest na pierwszym miejscu zainteresowań inwestorów. Do czasu zaplanowanego na niedzielę referendum skazani jesteśmy na wsłuchiwanie się w plotki, a te w dniu dzisiejszym były raczej optymistyczne. Otóż Financial Times dotarł do listu wysłanego wczoraj w nocy przez premiera Tsiprasa do Komisji Europejskiej, EBC oraz MFW, w którym zgadza się na większość warunków przedstawianego w weekend programu pomocowego. Drobne zmiany dotyczą jedynie ulgi w podatku VAT na wyspach oraz chęci nieco wolniejszego wprowadzania reform systemu emerytalnego. Wygląda na to, że dotychczas stanowcza postawa greckich polityków mięknie po tym jak sfrustrowani obywatele stać muszą w kolejkach do bankomatów, co jako zasługę rządzącej Syrizie przypisać nie można. Mówiąc krótko, premier Tsipras bać się może utraty władzy, na co zresztą kanclerz Merkel liczy mówiąc, że żadnych nowych negocjacji przed niedzielnym referendum nie będzie. Wygląda na to, że zaplanowana na dzisiejsze popołudnie telekonferencja Eurogrupy będzie jedynie formalnością, ważne jednak że rozmowy trwają. Inwestorzy w Europie te wiadomości przyjęli z radością i wzrosty indeksów przekraczały nawet 2%. Na GPW atmosfera była gorsza, ale wynikać to mogło z faktu, że warszawski rynek już wczoraj optymistycznie zapatrywał się na rozmowy z Grecją i zachowywał się lepiej od otoczenia. </p><p>Lepiej radziły sobie spółki najmniejsze, co miało swoje uzasadnienie w opublikowanych dzisiaj danych. Otóż wskaźnik PMI dla krajowego przemysłu przerwał negatywną passę ostatnich czterech miesięcy i w ślad za dobrymi publikacjami w Europie wyraźnie wzrósł w czerwcu. Dawało to nadzieję, że jak na razie Grecja ma marginalne znaczenie z czysto gospodarczego punktu widzenia i prawdziwego zagrożenia dla akcji inwestorzy szukać powinni gdzie indziej. Ostatecznie indeks sWIG80 wzrósł o 0,6% co wyraźnie kontrastowało ze zniżką o 1% w przypadku indeksu blue chipów. Obroty po raz kolejny były niewielkie i świadczyły o biernej postawie większych inwestorów. </p> KGHM rozpoczął komercyjną produkcję miedzi w kopalni Sierra Gorda w Chile http://forsal.pl/artykuly/880620,kghm-rozpoczal-komercyjna-produkcje-miedzi-w-kopalni-sierra-gorda-w-chile.html 2015-07-01T06:39:27Z <p>Dodano, że poniesiono wszystkie znaczące nakłady w celu doprowadzenia <strong>kopalni Sierra Gorda,</strong> w sposób zamierzony przez zarząd, do stanu umożliwiającego rozpoczęcie produkcji komercyjnej, a zakład przekazano do eksploatacji. </p> <p>Produkcję miedzi rozpoczęto 30 lipca 2014 r. Zakład przeróbki molibdenu rozpoczął produkcję 14 kwietnia 2015 r. Produkcja miedzi i molibdenu osiągnęła stabilny i przewidywalny poziom na koniec czerwca 2015 r.</p><p>&gt;&gt;&gt; Czytaj też: <a href="http://forsal.pl/artykuly/879674,prezesi-polskich-spolek-otrzymuja-milionowe-odprawy-ile-kosztuja-zlote-spadochrony.html" title="Prezesi polskich spółek otrzymują milionowe odprawy. Ile kosztują &quot;złote spadochrony&quot;?">Prezesi polskich spółek otrzymują milionowe odprawy. Ile kosztują "złote spadochrony"?</a></p> <p>Od 1 lipca 2015 r. Sierra Gorda będzie sporządzać sprawozdanie z zysków lub strat z działalności.</p> <p>"Przyjmując obecne założenia, średnioroczna produkcja kopalni po zakończeniu 2 fazy projektu wyniesie około 220 tys. ton miedzi, 25 mln funtów molibdenu i 64 tys. uncji złota" - napisano.</p> <p>Wspólnikami we wspólnym przedsięwzięciu Sierra Gorda są: KGHM International (55 proc. – jednostka zależna KGHM Polska Miedź); Sumitomo Metal Mining (31,5 proc.) i Sumitomo Corporation (13,5 proc.).&#160;</p><p><span class="psav_slideshow">psav slideshow</span></p> Akcjonariusze Stalproduktu zdecydowali o wypłacie 2 zł dywidendy na akcję http://forsal.pl/artykuly/880463,akcjonariusze-stalproduktu-zdecydowali-o-wyplacie-2-zl-dywidendy-na-akcje.html 2015-06-30T16:05:03Z <p> "Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 13 310 534,00 zł.&#160; Wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosi 2,00 zł brutto" – czytamy w komunikacie. </p><p><strong>Dniem ustalenia prawa</strong> do dywidendy jest 15 września. Wypłata ma nastąpić 30 września br. </p><p>Dywidendą objęte są akcje spółki w liczbie 6 655 267 sztuk. Akcje własne skupione przez spółkę w liczbie 69 733 nie uczestniczą w podziale zysku, podano także. </p><p>Stalprodukt odnotował 91,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 72,75 mln zł zysku rok wcześnie. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 27,15 mln zł wobec 9,94 mln zł zysku rok wcześniej. </p><p><strong>Stalprodukt </strong>to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. </p> Akcjonariusze PEManagers zdecydowali o 12,04 zł dywidendy na akcję http://forsal.pl/artykuly/880452,akcjonariusze-pemanagers-zdecydowali-o-12-04-zl-dywidendy-na-akcje.html 2015-06-30T14:59:49Z <p> W oparciu o kurs akcji na zamknięciu sesji 29 czerwca stopa dywidendy będzie jedną z najwyższych na GPW, podkreślono w komunikacie. </p><p>"Na dorocznym zwyczajnym walnym zgromadzeniu, które odbyło się 29 czerwca br., akcjonariusze PEManagers zdecydowali o podziale ubiegłorocznego zysku spółki. Ze skonsolidowanego zysku netto wypracowanego w 2014 r. 36,8 mln zł zostanie przeznaczone akcjonariuszom w formie dywidendy. Uwzględniając porozumienie zawarte z dnia 15 stycznia 2015 r. z akcjonariuszem spółki - AMC Moon B.V., który zrzekł się prawa do dywidendy za 2014 r., wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 12,04 zł" - czytamy w komunikacie. </p><p>Tym samym stopa <strong>dywidendy </strong>dla inwestorów, którzy kupili akcje w ofercie IPO po 111 zł, wyniesie 10,8%. </p><p>"Naszym celem jest nie tylko wzrost kursu akcji, ale też zapewnienie akcjonariuszom udziału w osiągniętym zysku. Zgodnie z naszą polityką dywidendy spółka przeznaczy na ten cel 100% skonsolidowanego zysku za 2014 r. Przy obecnym kursie przekłada się to na jedną z najwyższych stóp dywidendy na warszawskiej giełdzie" - powiedział prezes PEManagers Cezary Smorszczewski, cytowany w komunikacie. </p><p>Zgodnie z zapowiedzą zarządu spółki w dywidendzie wezmą udział akcje zakupione przez inwestorów w ramach IPO spółki, które zostało przeprowadzone w marcu 2015 r. Dzień dywidendy został wyznaczony na 10 lipca, a jej wypłata nastąpi 24 lipca br. </p><p>Polityka dywidendy <strong>PEManagers </strong>zakłada rekomendowanie przez zarząd wypłaty dywidendy z rocznego zysku netto spółki w wysokości od 50% do 100% skonsolidowanego zysku netto grupy PEManagers w danym roku obrotowym, nie więcej jednak niż jednostkowy zysk netto spółki. </p><p>Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy Private Equity Managers, inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE. Na koniec 2014 r. aktywa pod zarządzaniem grupy wyniosły 1,71 mld zł (wzrost o 87% r/r). </p> Alior Bank wyemitował obligacje serii H i H1 o łącznej wartości 250 mln zł http://forsal.pl/artykuly/880451,alior-bank-wyemitowal-obligacje-serii-h-i-h1-o-lacznej-wartosci-250-mln-zl.html 2015-06-30T14:57:19Z <p> "Zarząd <strong>Alior Bank S.A. </strong>informuje o dokonaniu w dniu 30 czerwca 2015 r. emisji:<br /> </p><p>- 192 800 sztuk obligacji, niezabezpieczonych, zdematerializowanych, kuponowych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 000 zł każda o łącznej wartości nominalnej 192 800 000 zł. Cena emisyjna każdej obligacji serii H jest równa jej wartości nominalnej.<br /> </p><p>- 57 200 sztuk <strong>obligacji</strong>, niezabezpieczonych, zdematerializowanych, kuponowych na okaziciela serii H1 o wartości nominalnej 1 000 zł każda o łącznej wartości nominalnej 57 200 000 zł. Cena emisyjna każdej obligacji serii H1 jest równa jej wartości nominalnej" - czytamy w komunikacie. </p><p>Obligacje zostały wyemitowane w ramach programu emisji obligacji własnych Alior Bank denominowanych w PLN. </p><p>"Oprocentowanie obligacji ustalone zostało na poziomie <a href="http://finansopedia.forsal.pl/wiki/WIBOR">WIBOR </a>6M plus stała marża w wysokości 1,20%, a odsetki wypłacane będą w okresach półrocznych. Wykup obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej obligacji w dniu 30 czerwca 2017 r." - czytamy dalej. </p><p>Intencją banku jest wprowadzenie obligacji do notowań na <strong>Catalyst</strong>. </p><p><strong>Alior Bank </strong>rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. </p> Milestone dostarczył pierwsze systemy znieczulenia dystrybutorom i specjalistom http://forsal.pl/artykuly/880448,milestone-dostarczyl-pierwsze-systemy-znieczulenia-dystrybutorom-i-specjalistom.html 2015-06-30T14:43:39Z <p> "Nasza strategia obejmuje sprzedaż systemów dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego kluczowym liderom opinii, czyli lekarzom i osobom będącym specjalistami w dziedzinie anestezjologii w najważniejszych rynkach europejskich w celu zademonstrowania i upublicznienia skuteczności naszego urządzenia w zakresie wykonywania bezbolesnych i precyzyjnych iniekcji w przestrzeń zewnątrzoponową. Jednocześnie poczyniliśmy znaczący postęp w zakresie prowadzonych badań klinicznych w Stanach Zjednoczonych, które dostarczą nam dodatkowe potwierdzenie skuteczności naszej technologii. Oczekujemy, że kolejne umowy na dystrybucję produktów na terenie Europy zawrzemy i ogłosimy jeszcze w tym roku" - powiedział Osser, cytowany w komunikacie.&#160; </p><p>"Od uzyskania znaku CE i pozwolenia na sprzedaż systemu dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego w Unii Europejskiej we wrześniu 2014 roku jesteśmy w trakcie aktywnych rozmów z wieloma potencjalnymi partnerami strategicznymi z różnych państw europejskich. W marcu 2015 roku zawarliśmy pierwszą umowę na wyłączność, dotyczącą dystrybucji systemu dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego na terenie Polski ze spółką Trimed Sp.z.o.o., jednym z czołowych dystrybutorów sprzętu diagnostycznego w Polsce. Trimed zakupił niewielką liczbę urządzeń początkowo do użytku własnego i celów szkoleniowych dotyczących użytkowania produktu, a przeprowadzenie pełnego procesu komercjalizacji urządzenia w Polsce planowane jest jeszcze w tym roku. Oczekujemy, że wprowadzenie na rynek europejski systemu dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego, CompuFlo, nastąpi dzięki wykorzystaniu różnych kanałów marketingowych, takich jak zjazdy medyczne,sprzedaż bezpośrednia do oddziałów anestezjologicznych w publicznych szpitalach i prywatnych klinikach oraz poprzez szeroką kampanię marketingową w celu upublicznienia wyników i postępów w prowadzonych badań klinicznych systemu w Stanach Zjednoczonych i programów pilotażowych w Europie" - powiedział także Osser. </p><p>Dodał, że w czerwcu spółka podpisała umowę na dystrybucję systemu dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego na terenie Włoch z Moss S.p.A - jednym z czołowych dystrybutorów sprzętu diagnostycznego i specjalistycznego sprzętu chirurgicznego we Włoszech. Dostarczenie naszych urządzeń do Moss planowane jest w ciągu następnych kilku tygodni. </p><p>"Szacujemy, że około 1 milion pacjentów rocznie otrzymuje znieczulenie zewnętrzoponowe podczas zabiegów chirurgicznych we Włoszech, dlatego w naszej ocenie Włochy są obiecującym rynkiem dla naszych urządzeń. Wierzymy, że duże doświadczenie Moss z zakresu dystrybucji i wprowadzania nowych urządzeń medycznych we Włoszech pomoże nam w przyśpieszeniu procesu komercjalizacji naszego systemu dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego na tym rynku" - powiedział także Osser. </p><p><strong>Milestone Medical, Inc.</strong> opracowała sterowane komputerowo, bezbolesne medyczne systemy dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego oraz iniekcji dostawowych oparte na opatentowanej technologii firmy Milestone Scientific Inc. Opracowanie systemu dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego oraz systemu iniekcji dostawowych zostało zakończone. Obecnie firma czeka na wydanie zezwolenia na wprowadzenie na rynek obu systemów na terenie Stanów Zjednoczonych. Spółka otrzymała znak CE i pozwolenie na sprzedaż obu systemów w Unii Europejskiej. </p> Akcjonariusze Enei zdecydowali o wypłacie 0,47 zł dywidendy na akcję http://forsal.pl/artykuly/880446,akcjonariusze-enei-zdecydowali-o-wyplacie-0-47-zl-dywidendy-na-akcje.html 2015-06-30T14:41:38Z <p> "Zgodnie z uchwałą nr 7 zwyczajnego walnego zgromadzenia Enea S.A. z dnia 30 czerwca 2015 roku, ustalony został następujący sposób podziału zysku netto za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku w kwocie 696 608 000 zł:<br /> </p><p>1. Wypłata <a href="http://finansopedia.forsal.pl/wiki/Dywidenda">dywidendy </a>dla akcjonariuszy w kwocie 207 478 011,66 zł, co stanowi 0,47 zł zysku na jedną akcję,<br /> 2. Zwiększenie <a href="http://finansopedia.forsal.pl/wiki/Kapita%C5%82_rezerwowy">kapitałów rezerwowych </a>w wysokości 489 129 988,34 zł, z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji" - czytamy w komunikacie. </p><p>ZWZ ustaliło dzień prawa do dywidendy na 22 lipca i dzień wypłaty dywidendy na 11 sierpnia 2015 r. Dywidendą objętych zostało 441 442 578 akcji. </p><p>W 2014 r. spółka miała 909,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 722,52 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 696,61 mln zł wobec 840,62 mln zł zysku rok wcześniej. </p><p>W obrębie grupy kapitałowej <strong>Enea </strong>funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). W 2013 r. spółka odnotowała ok. 9,15 mld zł skonsolidowanych przychodów. </p> Pfleiderer Grajewo planuje wypłacać 25-50 proc. zysku w formie dywidendy po 2016 r. http://forsal.pl/artykuly/880444,pfleiderer-grajewo-planuje-wyplacac-25-50-proc-zysku-w-formie-dywidendy-po-2016-r.html 2015-06-30T14:33:10Z <p> "O zaangażowaniu grupy w budowę jej siły finansowej świadczą również plany zarządu, który zamierza ustanowić politykę dywidendową z planowanym poziomem wypłaty dywidendy w wysokości 25-50% skonsolidowanego zysku netto grupy za rok obrotowy 2016 i lata następne" – czytamy w komunikacie. </p><p><strong>Pfleiderer Grajewo</strong> poinformował dziś o rozpoczęciu negocjacji dotyczących odwrotnego przejęcia Pfleiderer GmbH, którego celem jest pełna integracja grupy. </p><p>Spółki wchodzące w skład grupy Pfleiderer Grajewo należą do największych i najnowocześniejszych producentów płyt meblowych oraz oklein (folii meblowych i filmów melaminowych) w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,52 mld zł w 2014 r. </p> Pfleiderer Grajewo przeprowadzi odwrotne przejęcie Pfleiderer GmbH http://forsal.pl/artykuly/880443,pfleiderer-grajewo-przeprowadzi-odwrotne-przejecie-pfleiderer-gmbh.html 2015-06-30T14:29:05Z <p> Pfleiderer Grajewo rozpoczął negocjacje dotyczące nabycia wszystkich udziałów w<strong> Pfleiderer GmbH</strong>. W celu sfinansowania przejęcia, spółka wyemituje do 40 mln akcji w drodze oferty publicznej. Uprawnieni akcjonariusze decydujący się na zakup akcji skorzystają z pierwszeństwa przydziału, które zapewni, że ich udziały nie zostaną rozwodnione w związku z planowanym podwyższeniem kapitału, podano w komunikacie. </p><p><strong>Atlantik S.A</strong>. - akcjonariusz pośrednio kontrolujący<strong> Pfleiderer Grajewo</strong>, poinformował, iż nie przewiduje uczestniczenia w podwyższeniu kapitału i może sprzedać część swoich akcji. </p><p>Cena nabycia Pfleiderer GmbH zostanie określona na podstawie rynkowego mechanizmu ustalania ceny w ramach podwyższenia kapitału. W tym celu, na podstawie szeregu parametrów, w tym na podstawie analizy proporcjonalnego udziału segmentów w działalności operacyjnej, Pfleiderer Grajewo zaproponowany został współczynnik proporcjonalnej wyceny całości przedsiębiorstwa, w stosunku 58% dla segmentu zachodniego do 42% dla segmentu wschodniego, podano także. </p><p>Spółka zwołała na 27 lipca br. nadzwyczajne walne zgromadzenie, na którym akcjonariusze zagłosują nad propozycją podwyższenia kapitału zakładowego. </p><p>"Skuteczne repozycjonowanie grupy na przestrzeni ostatnich dwóch lat pozwoliło nam stworzyć doskonałą okazję do pełnej integracji obu firm. (…) Obie firmy już teraz uzupełniają się pod względem oferty produktowej oraz coraz bardziej jednolitej kultury korporacyjnej. Zawarcie transakcji pozwoli nam usunąć obecne ograniczenia natury organizacyjnej oraz przekształcić 'Jeden Pfleiderer' w wiodącego producenta wyrobów drewnopochodnych w Europie, koncentrującego się na markowych produktach o wyższej wartości dodanej, działającego na bardzo atrakcyjnych i rozwojowych rynkach europejskich oraz na obszarach o dużym potencjale wzrostu" - powiedział prezes grupy Pfleiderer Michael Wolff, cytowany w komunikacie. </p><h2>Pfleiderer liczy na synergie do 30 mln euro rocznie po integracji grupy</h2><p>Grupa Pfleiderer liczy, że integracja Pfleiderer Grajewo i Pfleiderer GmbH zapewni efekty synergii w wysokości do 30 mln euro rocznie począwszy od końca 2018 r., podała firma.</p><p>"Nastąpi to m.in. dzięki uproszczeniu procesów, ujednoliceniu sprzedaży, scentralizowaniu zakupów, poprawie wykorzystania mocy produkcyjnych, ujednoliceniu produktów, spójnej polityce marki oraz innym działaniom" – czytamy w komunikacie.</p><p>Dzięki połączeniu możliwości grupy w różnych lokalizacjach, spółka oczekuje zmniejszenia kosztów w całym łańcuchu dostaw, a także zwiększenia efektywności pozyskiwania drewna. </p><p>Spółki wchodzące w skład grupy <strong>Pfleiderer Grajewo </strong>należą do największych i najnowocześniejszych producentów płyt meblowych oraz oklein (folii meblowych i filmów melaminowych) w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,52 mld zł w 2014 r. </p> Powstaje oś komunikacyjna polskiego wybrzeża. GDDKiA otworzyła oferty na pierwszy odcinek S6 [MAPA] http://forsal.pl/artykuly/880439,powstaje-os-komunikacyjna-polskiego-wybrzeza-gddkia-otworzyla-oferty-na-pierwszy-odcinek-s6.html 2015-07-01T08:55:56Z <p>Budimex złożył najtańszą ofertę, wartą 343,91 mln zł brutto, na zaprojektowanie i budowę pierwszego odcinka drogi ekspresowej S6, Goleniów - Nowogard (węzeł Goleniów Północ - początek obwodnicy Nowogardu), podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). </p><p>Wpłynęło łącznie 6 ofert. Druga najtańsza należała do konsorcjum PolAqua i Dragados (422,9 mln zł), a trzecia do konsorcjum Bilfinger Infrastructure i PRD Nowogard (447,01 mln zł). Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 451,04 mln zł. Wszyscy oferenci zadeklarowali identyczne pozostałe warunki - 10 lat gwarancji i 34-miesięczny termin wykonania.&#160; </p><p>"Kryteriami przetargu są w 90% cena, w 5% czas realizacji (od 34 do 37 miesięcy) i również w 5% okres gwarancji (od 5 do 10 lat). Teraz rozpocznie się sprawdzanie złożonych ofert, po czym zostanie wybrana najkorzystniejsza" - czytamy w komunikacie. </p><p>Odcinek Goleniów - Nowogard drogi S6 o długości 19,2 km jest pierwszym odcinkiem ekspresowej "szóstki", dla którego zostały otwarte oferty cenowe. W przetargach na pozostałe 5 odcinków od Nowogardu do Koszalina otwarcie ofert cenowych planowane jest jeszcze w lipcu tego roku. Dla obwodnicy Koszalina i Sianowa trwa jeszcze sprawdzanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, podano również. </p><p>Droga ekspresowa S6 na odcinku Goleniów - Koszalin o długości niemal 140 km powinna być gotowa w 2019 roku, będzie stanowiła połączenie Szczecina - stolicy województwa z Koszalinem - drugim co do wielkości miastem regionu. W perspektywie do 2023 roku planowana jest budowa całej drogi ekspresowej S6 od Szczecina do Gdańska.&nbsp; </p><p>&gt;&gt;&gt; Czytaj też: <a href="http://forsal.pl/artykuly/880436,przemyslowe-serce-kraju-wroci-na-poludnie-polski-rzad-ujawnil-szczegoly-programu-slask-2-0.html">Przemysłowe serce kraju wróci na południe Polski? Rząd ujawnił szczegóły programu "Śląsk 2.0"</a></p><p><span class="psav_slideshow">psav slideshow</span></p>