© 2014 INFOR PL S.A. INFOR PL S.A. Forsal.pl: giełda 2015-04-02T09:45:33+02:00 INFOR PL S.A. http://forsal.pl/atom/tagi/gielda Ceny miedzi spadają. Inwestorzy obawiają się danych z USA http://forsal.pl/artykuly/863260,ceny-miedzi-spadaja-inwestorzy-obawiaja-sie-danych-z-usa.html 2015-04-02T07:35:06Z <p>Na giełdzie metali w Szanghaju tona miedzi w dostawach na czerwiec zdrożała o 0,2 proc. do 43.430 juanów (6.996 USD).</p> <p>O 16.00 zostanie podana informacja o zamówieniach w amerykańskim przemyśle w lutym. Analitycy oceniają, że zamówienia spadły o 0,4 proc. po spadku w styczniu o 0,2 proc. Byłby to już 7. z kolei spadek zamówień.</p> <p>"Zamówienia w przemyśle są ważnym czynnikiem, jeśli chodzi o popyt na podstawowe metale" - mówi Ric Spooner, główny strateg CMC Markets w Sydney.</p> <p>W piątek giełdy metali w Londynie i Nowym Jorku będą zamknięte, bo już rozpoczynają się wielkanocne święta.</p> Strata netto Agory wyniosła 12,57 mln zł w 2014 r. wobec zysku rok wcześniej http://forsal.pl/artykuly/863121,strata-netto-agory-wyniosla-12-57-mln-zl-w-2014-r-wobec-zysku-rok-wczesniej.html 2015-04-01T16:02:07Z <p> We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że I-IV kw. 2014 r. miała 12,50 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,50 mln zł zysku rok wcześniej.<br /> </p><p>Strata operacyjna wyniosła 18,30 mln zł wobec 7,38 mln zł zysku rok wcześniej.<br /> </p><p>Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,10 mld zł w 2014 r. wobec 1,07 mld zł rok wcześniej.<br /> </p><p>W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie 2014 r. wyniosła 25,98 mln zł wobec 1,86 mln zł straty rok wcześniej.<br /> </p><p><strong>Agora </strong>jest m. in. wydawcą "Gazety Wyborczej" - największej polskiej gazety opiniotwórczej, "Metra" - największego polskiego dziennika bezpłatnego oraz czasopism. Do grupy należą także serwisy internetowe, radiostacje, firma reklamy zewnętrznej AMS, operator kin Helios oraz Stopklatka TV. Spółka zajmuje się również koprodukcją i dystrybucją filmową.</p> Qumak otrzyma 2,7 mln zł zaległego wynagrodzenia od Komendy Głównej Policji http://forsal.pl/artykuly/863120,qumak-otrzyma-2-7-mln-zl-zaleglego-wynagrodzenia-od-komendy-glownej-policji.html 2015-04-01T16:00:53Z <p> "Kwota ta w całości wyczerpuje wszelkie nasze roszczenia wobec Komendy Głównej Policji. Ugoda jest dla nas satysfakcjonująca nie tylko ze względów finansowych. Potwierdziła również, że wykonaliśmy prace bez zarzutu. Jestem pewien, że słuszność naszych argumentów w podobnych sprawach da równie pozytywny efekt" -&#160; powiedział prezes Qumaka Paweł Jaguś, cytowany w komunikacie. </p><p>Rezerwa na spór z KGP zostanie rozwiązana w I kwartale 2015 r., podano także. </p><p>Umowa z 2008 r., o wartości 49,9 mln zł brutto, dotyczyła kompleksowego wykonania przebudowy budynku Komendy Głównej Policji w Warszawie wraz z infrastrukturą techniczną. Przedmiotem sporu były kwestie związane z zakresem działań, terminowością i prawidłowością ich wykonania oraz wynagrodzenie i kara umowna, przypomina Qumak. </p><p><strong>Qumak </strong>jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 577,5 mln zł w 2014 r. </p> Getin Holding będzie uczestniczył w ofercie Idea Banku obejmując nowe akcje http://forsal.pl/artykuly/863118,getin-holding-bedzie-uczestniczyl-w-ofercie-idea-banku-obejmujac-nowe-akcje.html 2015-04-01T15:57:05Z <p> "Zarząd Getin Holding (...) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 1 kwietnia 2015 r., zarząd emitenta podjął decyzję, że emitent nie będzie sprzedawać akcji Idea Bank S.A. (bank) w publicznej ofercie akcji banku, natomiast zamierza uczestniczyć w ofercie publicznej akcji banku poprzez objęcie nowo emitowanych akcji banku" - głosi komunikat. </p><p>Dwa tygodnie temu Idea Bank podał, że cena maksymalna akcji w ofercie publicznej akcji została ustalona na 32,0 zł. Wcześniej informował, że w ramach pierwszej oferty publicznej, która rozpoczęła się 19 marca br., Idea Bank zaoferuje do 20 mln nowych akcji. Oferta publiczna obejmie także do 7 mln akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy banku (tj. około 10% posiadanego przez nich obecnie pakietu), przy czym w pierwszej kolejności inwestorom przydzielane będą akcje nowej emisji. </p><p>Inwestorom indywidualnym miało zostać zaoferowanych do 15% akcji oferowanych (przy czym będą to wyłącznie nowe akcje). </p><p><strong>Book-building</strong> trwał do 31 marca. Zapisy od inwestorów indywidualnych przyjmowane były od 23 do 30 marca br. </p><p>Przewidywany termin pierwszego notowania akcji banku na GPW to 16 kwietnia br. </p><p>Przy założeniu, że wszystkie akcje oferowane zostaną objęte przez inwestorów, będą oni łącznie posiadać akcje stanowiące 30,7% kapitału zakładowego i dysponować 30,4% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. W takim przypadku Leszek Czarnecki będzie kontrolować akcje stanowiące 59,33% kapitału i dające prawo do 59,82% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu banku (w tym poprzez Getin Holding S.A. odpowiednio: 45,04% i 45,69%). Obecnie Czarnecki posiada akcje banku stanowiące 85,73% kapitału zakładowego i dające prawo do 85,95% głosów na walnym zgromadzeniu. </p><p>Na koniec grudnia 2014 r. grupa Idea Bank (Polska) posiadała 200 oddziałów stacjonarnych i 31 oddziałów mobilnych, w tym Idea Bank (włączając Lion's Bank) posiadał 71 oddziałów stacjonarnych i 14 mobilnych. </p> KNF zaleciła BZ WBK tymczasowe zatrzymanie całego zysku za 2014 r. http://forsal.pl/artykuly/863117,knf-zalecila-bz-wbk-tymczasowe-zatrzymanie-calego-zysku-za-2014-r.html 2015-04-01T15:51:12Z <p> "O wynikach analizy, jak również o ewentualnej zmianie projektu uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia banku (zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. raportem bieżącym nr 6/2015 z dnia 24 marca 2015 r.) w sprawie podziału zysku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, bank poinformuje w osobnych raportach, w terminie do 8 kwietnia 2015 r." - czytamy w komunikacie. </p><p>Kilka dni temu bank w projektach uchwał na walne, zaplanowane na 23 kwietnia, podał, że chce wypłacić łącznie 962,65 mln zł dywidendy za 2014 rok, co daje 9,60 zł na akcję. Proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy to 8 maja 2015 roku, a dzień wypłaty 22 maja 2015 roku. </p><p>Tym samym kwota przeznaczona na dywidendę ukształtuje się na poziomie 47,76% zysku netto banku i 49,75% w odniesieniu do zysku netto grupy BZ WBK należnego udziałowcom banku. </p><p>W kwietniu ub.r. akcjonariusze BZ WBK podjęli uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 1,00 mld zł, tj. 10,70 zł na akcję z zysku za 2013 rok. </p><p><strong>Bank Zachodni WBK </strong>należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Jego głównym akcjonariuszem jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Aktywa BZ WBK wyniosły 134,50 mld zł na koniec 2014 r. </p> Przychody LPP wzrosły o 6 proc. do ok. 377 mln zł w marcu http://forsal.pl/artykuly/863116,przychody-lpp-wzrosly-o-6-proc-do-ok-377-mln-zl-w-marcu.html 2015-04-01T15:49:27Z <p> "Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 57% i była o ok. 6 pkt proc. niższa od marży zrealizowanej w marcu roku poprzedniego"- czytamy&#160; w komunikacie. </p><p>Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - marzec 2015 roku wyniosła 1 003 mln zł. Przychody te były wyższe o 6 % od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku, podano także. </p><p>Powierzchnia handlowa sklepów na koniec marca wyniosła ok 747 tys. m2 i była większa o 23% w skali roku.</p><p><strong>LPP </strong>zarządza 5 znanymi markami modowymi. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.</p> <div> &nbsp;</div> Bio Planet może przejść na GPW z NC w ciągu 2-3 lat z emisją na nowe inwestycje http://forsal.pl/artykuly/863114,bio-planet-moze-przejsc-na-gpw-z-nc-w-ciagu-2-3-lat-z-emisja-na-nowe-inwestycje.html 2015-04-01T15:46:59Z <p> "Dzięki m.in. środkom finansowym z emisji akcji przed wejściem na NewConnect realizujemy centrum logistyczne, które oddamy do użytku w III kwartale. To istotny czynnik naszego wzrostu. Przejście na rynek główny mogłoby się odbyć za 2 do 3 lat i wiązałoby się z nowym programem inwestycyjnym, np. budową i umaszynowieniem zakładu paczkowania, co pozwoliłoby na zwiększenie mocy i poprawę rentowności. Jednak ewentualne decyzje co do dalszych inwestycji mogłyby zapaść pod koniec roku" - powiedział ISBnews Strużyna. </p><p>Realizowane centrum logistyczne da spółce 7,5 tys. m2 powierzchni magazynowej. Wartość inwestycji to ok. 17 mln zł. </p><p>Według słów prezesa Bio Planet, inne priorytety to umacnianie pozycji spółki i jej marki w segmencie żywności ekologicznej, zwiększenie sprzedaży produktów świeżych (warzyw, owoców, nabiału), czy rozpoczęcie eksportu. </p><p>W ubr. firma miała 63 mln zł przychodów i 1,5 mln zł zysku netto. </p><p>Bio Planet zadebiutował na NewConnect jako 429. emitent oraz 2. debiut w 2015 roku. </p><p><strong>Bio Planet </strong>jest liderem rynku polskiego w zakresie konfekcjonowania i dystrybucji żywności ekologicznej. Firma od blisko 10 lat paczkuje certyfikowane produkty ekologiczne w zakładzie konfekcjonowania w Wilkowej Wsi. W ofercie posiada ponad 2 tys. produktów umożliwiających kompleksowe zaopatrzenie każdego odbiorcy oferującego żywność bio. </p> Przychody CCC wzrosły o 7,6 proc. do 200,8 mln zł w marcu http://forsal.pl/artykuly/863113,przychody-ccc-wzrosly-o-7-6-proc-do-200-8-mln-zl-w-marcu.html 2015-04-01T15:45:34Z <p>Przychody za okres styczeń - marzec wyniosły 428,0 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2014 o 19,0%.</p><p>Przychody ze sprzedaży detalicznej za marzec wyniosły 193,8 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 6,0%, narastająco za okres styczeń - marzec wyniosły 411,4 mln zł i były wyższe o 19,2% w stosunku do roku 2014 r., podano także w komunikacie.</p><p><strong>Grupa CCC </strong>jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.</p> Akcjonariusze Impexmetalu zdecydują 28 IV o niewypłacaniu dywidendy http://forsal.pl/artykuly/863111,akcjonariusze-impexmetalu-zdecyduja-28-iv-o-niewyplacaniu-dywidendy.html 2015-04-01T15:43:34Z <p> "Zysk netto spółki za 2014 rok w wysokości 59 223 804,34 zł przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego spółki" - czytamy w projekcie uchwały. </p><p>W ubiegłym roku akcjonariusze Impexmetalu również zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy. </p><p>W 2014 r. Impexmetal odnotował 104,40 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 59,85 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 59,22 mln zł wobec 32,42 mln zł zysku rok wcześniej. </p><p><strong>Impexmetal </strong>działa głównie w branży metali nieżelaznych. Spółka od połowy lat 70-tych przeprowadza transakcje na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME), a pod koniec lat 80-tych poszerzyła swoją działalność o produkty stalowe. W skład grupy kapitałowej Impexmetal wchodzi ok. 70 firm, krajowych i zagranicznych. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie. </p> Walne CI Games zdecyduje 28 kwietnia o przelaniu zysku za 2014 na fundusz dywidendowy http://forsal.pl/artykuly/863110,walne-ci-games-zdecyduje-28-kwietnia-o-przelaniu-zysku-za-2014-na-fundusz-dywidendowy.html 2015-04-01T15:40:05Z <p> "Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy (…) postanawia, że zysk spółki CI Games za rok obrotowy 2014 w kwocie netto 1.016.792,81 zł zostanie w całości przelany na fundusz dywidendowy spółki CI Games" – czytamy w projekcie uchwały. </p><p>W ujęciu jednostkowym zysk netto spółki w 2014 r. wyniósł 1,02 mln zł wobec 26,68 mln zł zysku rok wcześniej. </p><p><strong>CI Games</strong>, dawniej City Interactive, to producent i dystrybutor gier komputerowych. </p>