© 2017 INFOR BIZNES Sp. z o. o. INFOR BIZNES Sp. z o. o. Forsal.pl: giełda 2017-01-20T02:30:10+01:00 INFOR BIZNES Sp. z o. o. http://forsal.pl/atom/tagi/gielda Ekspert: Polskie firmy technologiczne są przewartościowane http://forsal.pl/artykuly/1012088,ekspert-polskie-firmy-technologiczne-sa-przewartosciowane-opinia.html 2017-01-19T14:28:55Z Od kilku lat polskie spółki technologiczne nie schodzą z podium na liście intratnych inwestycji w oczach polskich inwestorów. Wielu z nich coraz częściej stawia bardzo ważne pytanie: czy aby na pewno polskie wehikuły technologiczne nie są przewartościowane i jaki zysk przyniosą w dłuższej perspektywie? ]]> <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p>Bywa, że akcje tych spółek notują niecodzienne wzrosty. Co ciekawe według badań i raportów polskie firmy technologiczne rozwijają się najdynamiczniej w regionie. Trend ten dodatkowo napędzają takie wydarzenia jak choćby ostatnia decyzja Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które zdecydowało o doinwestowaniu dynamicznego rozwoju branży gier wideo. Wielu inwestorów coraz częściej stawia bardzo ważne pytanie: czy aby na pewno polskie wehikuły technologiczne nie są przewartościowane i jaki zysk przyniosą w dłuższej perspektywie? Warto też zadać sobie pytanie, czy Państwo powinno inwestować pieniądze podatników w zdecydowanie przewartościowany sektor producentów gier komputerowych i czy sektor ten faktycznie jest innowacyjny? </p><p>Oprogramowanie towarzyszy ludziom na co dzień już od kilkudziesięciu lat i ciężko wciąż traktować je jako innowacje, nawet jeśli służy rozrywce. Osobiście dzielę innowacje na technologiczne, procesowe oraz organizacyjne, marketingowe. Są jeszcze finansowe (niewarte uwagi) i naukowe, które można zaliczyć do tej pierwszej kategorii. Branża gier komputerowych w Polsce nie ma cech innowacyjności, natomiast korzysta z arbitrażu na koszcie pracy wykwalifikowanej siły umysłowej i niższych płacach informatyków w Polsce względem np. USA. Ale na tym samym zjawisku i w ten sam sposób korzysta np. przemysł meblowy.<br /> </p><p>Poszukiwania innowacji w Polsce należy rozpocząć od cofnięcia się o kilkanaście dekad wstecz, do czasów w których za największych innowatorów uchodziły postacie pokroju Stefana Cegielskiego czy Izraela Poznańskiego. Pomimo mało sprzyjającego okresu zaborów, udało im się osiągnąć ogromny sukces co najmniej na skalę europejską. Bez wątpienia znaczącą rolę miał w tym ich wyjątkowy zmysł do podejmowania trafnych decyzji na szczeblu strategicznym. Jednak to co tak naprawdę warunkowało ich sukces to ciągłe doinwestowywanie przedsiębiorstw i modernizacja linii produkcyjnych. Pozwalało im to oferować bezkonkurencyjny produkt na rynku i budować silną przewagę nad konkurencją. Już wtedy jednak, aby utrzymać się na szczycie należało dużą wagę przywiązywać do ciągłego usprawniania procesu produkcyjnego. </p><p>Z upływem czasu ten problem jeszcze bardziej się pogłębił i dziś, aby wysunąć się przed peleton firm oferujących podobne lub nawet tożsame produkty trzeba dużo uwagi i środków poświęcić na zbudowanie silnego działu rozwoju oraz kultury innowacji w firmie. Ważna jest też otwartość na otocznie i klientów i zbieranie informacji zwrotnej – jednak zdania co do tego czy innowacyjny produkt powinien odpowiadać na uświadomione potrzeby klientów czy też raczej je kreować są podzielone. Steve Jobs preferował narzucanie/kreowanie potrzeb i w ten sposób wprowadzał innowacje, ale nie w każdej branży jest to możliwe.</p><p>Dział rozwoju (powszechnie określany jako R&amp;D lub B+R) definiuje poziom zaawansowania firmy oraz ma ogromny wpływ na wybór kierunku w którym przedsiębiorstwo podąża lub będzie podążać w przyszłości. Bardzo często dział R&amp;D pozwala firmie zrobić przeskok z poziomu start-up’u do pełnowartościowego rynkowego gracza. Niestety nie wszystkie polskie firmy są świadome znaczenia tego działu. W tym momencie należy wskazać czynnik, który może mocno podważyć wartość polskich firm technologicznych. Są to patenty, a dokładniej ich brak.</p><p>W 2016 roku Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej zarejestrował ponad 13,5 tys. wniosków patentowych . Niestety <b>ponad 95% dotyczyła ochrony znaków towarowych i wzorów użytkowych, a jedynie garstka dotyczyła wynalazków</b>. Żeby zobrazować skalę problemu warto przytoczyć przykład holenderskiego Philipsa, który w samym 2015 roku złożył do Europejskiego Urzędu Patentowego 2402 wnioski . Dane EPO (European Patent Office) wskazują, że w analogicznym okresie wpłynęło do niego zaledwie 568 aplikacji z Polski . Tajemnicą poliszynela jest, że najbardziej innowacyjne polskie firmy zaczynają patentowanie od USA i Londynu, by korzystając z paszportu europejskiego ochrona objęła również terytorium Polski. Wynika to z opieszałości polskiego Urzędu Patentowego. </p><p>Wielu przedsiębiorców czy nawet naukowców nie ma też podstawowej wiedzy z zakresu ochrony patentowej – często zdarza im się zaprezentować swoje dokonania np. na konferencji naukowej i nie zdają sobie sprawy, że w ten sposób rozwiązanie nad którym pracują trafia do domeny publicznej i nie jest już możliwe do opatentowania. Warto też pamiętać o tym, że najbardziej wartościowe patenty to te chroniące proces lub funkcjonalność a nie sam produkt, bo ten można przecież wytworzyć w trochę inny sposób tak, aby spełniał tę samą funkcjonalność. W skrócie: najczęściej bywa tak, że im patent bardziej ogólny a nie szczegółowy tym bardziej wartościowy. </p><p>Sytuacja ta jest konsekwencją m. in. poprzedniego ustroju i <b>braku poszanowania dla wszelkiej własności, w tym m.in. własności intelektualnej</b>. Okoliczności ustrojowe sprawiły, że wiele innowacyjnych pomysłów było z góry skazanych na niepowodzenie i automatycznie puszczanych w niepamięć. Wystarczy przytoczyć znane powszechnie przykłady takie jak mikrokomputer K-202 czy Syrena Sport. Projekty tego typu, nawet jeśli kontynuowane, nie były rozwijane na tyle by były postrzegane jako nowatorskie, inne, świeże, nie wspominając już o konkurencyjności w skali globalnej. Z tego też powodu, początków tradycji tworzenia i rozbudowy działów R&amp;D w polskich przedsiębiorstwach należy szukać dopiero w latach 90. ubiegłego wieku.</p><p>Kolejnego powodu słabej statystyki patentowej można upatrywać w polskim systemie kształcenia – siermiężnym w PRL-u, biednym obecnie oraz w marginalnych i źle wykorzystywanych dotacjach na rozwój nauki. Wiele pomysłów polskich naukowców przepada w fazie projektów, lub zostają odkupione za relatywnie małe kwoty przez zagraniczne koncerny. Jednym z najbardziej aktualnych przykładów są przełomowe efekty badań zespołu naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego nad trwałością mRNA, które prowadzone były od prawie 30 lat. Licencje trafiły w ręce zagranicznych inwestorów a do Polski trafi maksymalnie kilka procent z przyszłych przychodów. </p><p><b>W Polsce brakuje silnych uniwersytetów</b> i nie będzie ich tak długo jak długo Państwo będzie finansowało postsocjalistyczne uczelnie-molochy, które blokują rozwój silnych uczelni i uniwersytetów prywatnych (ciężko konkurować z czymś, co jest darmowe dla studenta bo opłacane z kieszeni podatnika). Na zachodzie najbardziej przełomowe wynalazki powstają na uczelniach prywatnych, które na skutek polityki Państwa nie mają szans rozwinąć się w Polsce. A przecież nie tylko zapewniło by to wyższy poziom edukacji ale także pozwoliło obniżyć podatki i zmniejszyć budżet ministerstwa nauki. Na przykład znany uniwersytet Yale z USA w roku budżetowym 2015-2016 aż 78% swoich kosztów pokrywał ze źródeł takich jak: darowizny od byłych studentów; odsetki od kapitału; usługi świadczone przez uniwersytet i komercjalizacja badań/współpraca z biznesem. </p><p>Pocieszający może być fakt, że w solidnym tempie z roku na rok wzrasta liczba wniosków, które Polacy i polskie przedsiębiorstwa składają do urzędów patentowych (w 2015 roku odnotowano wzrost o 17,8% w stosunku do poprzedniego roku) . Pozwala to mieć nadzieję, że jako młoda, niespełna 30-letnia, gospodarka rynkowa w niedługim czasie uda nam się osiągnąć przyzwoity poziom w tym względzie. Należy jednak pamiętać, że procent PKB wydawany na badania i rozwój (ok. 1% PKB w 2015 roku ) jest w naszym kraju wciąż zbyt niski. Dla porównania średnia dla krajów członkowskich w OECD jest ponad dwukrotnie wyższa. Rodzi to podejrzenia, że boom na polskie spółki technologiczne jest efektem pozytywnego trendu jaki gości na zachodnich rynkach, który w Polsce nie do końca jednak znajduje potwierdzenie w liczbach i jakości podmiotów. </p><p>Oczywiście istnieją wyjątki jak na przykład krakowski Comarch, który w R&amp;D inwestuje ok. 12% swoich przychodów. Innym przykładem może być giełdowa Selvita, której działalność opiera się głównie na poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań biotechnologicznych co pozwala spółce na dynamiczny rozwój i prawie 400% wzrost wartości od czasu debiutu na warszawskiej giełdzie . To pokazuje jak bardzo istotne jest inwestowanie przedsiębiorstwa w dział badań i rozwoju. Jeśli polskie firmy technologiczne uświadomią sobie tę zależność to w dłuższej perspektywie przestaną być jedynie podmiotami korzystającymi z mody na innowacje wśród inwestorów lub łatwych pieniędzy unijnych i staną się motorem (także eksportowym) polskiej gospodarki.</p> Przegląd wiadomości ze spółek - 19 stycznia 2017 r. http://forsal.pl/artykuly/1012038,przeglad-wiadomosci-ze-spolek-19-stycznia-2017-r.html 2017-01-19T16:52:38Z Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, IAR oraz Emitent. ]]> <h2>Energa, Enea, PGE, PGNiG, Polimex-Mostostal </h2><p>Energa, Enea, PGE i PGNiG Technologie (spółka zależna PGNiG) jako inwestorzy oraz Polimex-Mostostal zawarły warunkową umowę, na podstawie której inwestorzy zobowiązali się dokonać inwestycji w Polimex. Polega ona na objęciu przez Inwestorów łącznie 150 mln akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 2 zł każda, po cenie emisyjnej 2 zł, podały spółki.<a href="http://forsal.pl/artykuly/1011940,energa-enea-pge-i-pgnig-obejma-po-37-5-mln-akcji-polimeksu.html"> &gt;&gt;&gt;&gt;</a>&#160;&nbsp; </p><h2>Ronson Europe </h2><p> Rada nadzorcza Ronson Europe pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu dotyczący zarekomendowania walnemu zgromadzeniu wypłaty zaliczkowej dywidendy w wysokości 0,09 zł na akcję, podała spółka. Uchwałę w tej sprawie podejmie nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołane na 1 marca. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1012018,akcjonariusze-ronsona-zdecyduja-1-iii-o-zaliczkowej-dywidendzie-0-09-zl-na-akcje.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>T-Bull </h2><p>T-Bull udostępnił grę "Racing Xtreme: Best Driver 3D" w sklepie Google Play (system Android), podała spółka. Gra będzie także udostępniana na innych platformach dystrybucyjnych. "Eksploatacja gry przez użytkowników może mieć wpływ na wyniki finansowe emitenta" - czytamy w komunikacie. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1012025,t-bull-gra-racing-xtreme-best-driver-3d-zadebiutowala-w-sklepie-google-play.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Setanta&nbsp; </h2><p>Akcje spółki Setanta zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 0,11% wobec ceny odniesienia i wyniósł 26,2 zł. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1012024,kurs-akcji-setanty-wzrosl-o-0-11-na-debiucie-na-rynku-glownym-gpw.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Polnord </h2><p> Zarząd GPW wyznaczył piątek, 20 stycznia br., na dzień pierwszego notowania na Catalyst 20 024 obligacji na okaziciela serii MB2 wyemitowanych przez Polnord, o wartości nominalnej 1 tys. zł każda zł, podała giełda. "Obligacje notowane będą w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą PND0718" - czytamy w komunikacie. </p><h2>Pragma Faktoring&nbsp; </h2><p> Zarząd GPW wyznaczył piątek, 20 stycznia br., na dzień pierwszego notowania na Catalyst 120 tys. obligacji serii J wyemitowanych przez Pragma Faktoring o łącznej wartości nominalnej 12 mln zł, podała giełda. "Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą PRF1220" - czytamy w komunikacie. </p><p>Zobacz też<a href="http://forsal.pl/gielda/rekomendacje/"> rekomendacje</a>&nbsp; </p><h2>Grupa Sun &amp; Snow&nbsp; </h2><p> Grupa Sun &amp; Snow wyemitowała 3-letnie obligacje serii A o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł, poinformowała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1012030,grupa-sun-snow-wyemitowala-obligacje-serii-a-o-wartosci-10-mln-zl.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Archicom&nbsp; </h2><p>Archicom wprowadził do sprzedaży 56 mieszkań w budynku J7 na osiedlu Cztery Pory Roku we Wrocławiu, podała spółka. Mieszkania zostaną oddane do użytku w IV kw. 2018 r. &gt;&gt;&gt;&gt;&nbsp;&nbsp; </p><h2>Famur </h2><p> Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) zabezpieczy wierzytelności eksportowe spółki Polskie Maszyny Górnicze (PMG) z Grupy Famur w kontrakcie na dostawę maszyn górniczych do Rosji, podała KUKE. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1012028,kuke-zabezpieczy-wierzytelnosci-zw-z-kontraktem-pmg-z-grupy-famur-w-rosji.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Robyg </h2><p>Robyg sprzedał 50% lokali dostępnych w III etapie stołecznej inwestycji Green Mokotów, wprowadzonej do oferty w III kw. 2016, poinformowała spółka. W ofercie pozostało ok. 30 mieszkań z 63 dostępnych na początku, podano także. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1012031,robyg-sprzedal-polowe-lokali-w-iii-etapie-stolecznej-inwestycji-green-mokotow.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Briju </h2><p> Zarząd Briju przyjął politykę dywidendową, zgodnie z którą zamierza proponować wypłaty dywidendy w wysokości do 50% zysku netto realizowanego przez segment detaliczny, tj. salony jubilerskie począwszy od 2018 r., podała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1012029,briju-chce-przeznaczac-na-dywidendy-do-50-zysku-z-salonow-od-wynikow-za-2017-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</a>&nbsp; </p><h2>Energa&nbsp; </h2><p>Energa Obrót złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu na dostarczanie energii elektrycznej dla Telewizji Polskiej (TVP) - zarówno w Warszawie, jak i we wszystkich ośrodkach terenowych, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1012099,energa-obrot-z-najkorzystniejsza-oferta-na-dostawy-energii-dla-tvp.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Mabion &nbsp; </h2><p>Akcjonariusze Mabionu zdecydują podczas walnego zgromadzenia o upoważnieniu zarządu spółki do podwyższenia kapitału spółki o maks. 5 mln akcji - po cenie min. 80 zł za sztukę, wynika z projektów uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, zwołanego na 16 lutego. Akcje mogłyby zostać zaoferowane w ramach oferty publicznej i mogłyby być notowane na GPW, lub innej giełdzie w Europie lub też w USA, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1012091,mabion-chce-podniesc-kapital-o-max-5-mln-akcji-rozwaza-wejscie-na-druga-gielde.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Unibep </h2><p>Unibep podpisał umowę na realizację w technologii modułowej pięciu budynków w ramach inwestycji pn. Sandbakktunet w miejscowości Heimdal w Norwegii za 48,8 mln NOK netto, co stanowi równowartość ok. 23,6 mln zł netto, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1012090,unibep-ma-umowe-na-budynki-modulowe-w-norwegii-za-23-6-mln-zl-netto.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Cyfrowy Polsat </h2><p>Grupa Cyfrowego Polsatu ma ponad 40% populacji w zasięgu Internet LTE Plus Advanced, co oznacza, że z tej najnowszej technologii może już korzystać ponad 15,37 mln Polaków. Internet LTE Plusa i Cyfrowego Polsatu jest obecnie dostępny dla 99% mieszkańców Polski, podał operator. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1012089,cyfrowy-polsat-zasieg-lte-plus-advanced-przekroczyl-40-populacji.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>OEX </h2><p> OEX zrealizował transakcję nabycia akcji Archidoc, podała spółka. Łączna cena transakcji wraz z dopłatami nie przekroczy 52 mln zł. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1012130,oex-zrealizowal-transakcje-nabycia-100-akcji-archidoc.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Bank Millennium </h2><p>Bank Millennium przesunął publikację skonsolidowanego i jednostkowego raportu za 2016 r. na 6 marca z 28 lutego br., podała instytucja. Odwołano publikację wstępnych wyników skonsolidowanych. &gt;&gt;&gt;&gt;&nbsp; </p> Energa, Enea, PGE i PGNiG obejmą po 37,5 mln akcji Polimeksu http://forsal.pl/artykuly/1011940,energa-enea-pge-i-pgnig-obejma-po-37-5-mln-akcji-polimeksu.html 2017-01-19T07:38:33Z Energa, Enea, PGE i PGNiG Technologie (spółka zależna PGNiG) jako inwestorzy oraz Polimex-Mostostal zawarły warunkową umowę, na podstawie której inwestorzy zobowiązali się dokonać inwestycji w Polimex. Polega ona na objęciu przez Inwestorów łącznie 150 mln akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 2 zł każda, po cenie emisyjnej 2 zł, podały spółki. ]]> <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p>Akcje emitowane są przez Polimex w ramach podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę do 300 mln zł. Na podstawie umowy każdy z inwestorów zobowiązał się do objęcia 37,5 mln akcji nowej emisji za łączną cenę emisyjną wynoszącą 75 mln zł. <br /> </p><p>Ponadto, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez inwestorów wspólnej kontroli nad Polimex. <br /> </p><p>"Umowa inwestycyjna została zawarta z zastrzeżeniem spełnienia się m.in. następujących warunków zawieszających:&#160; <br />- zawarcie, wiążącego porozumienia pomiędzy Polimex, Towarzystwem Finansowym Silesia (TFS), oraz wierzycielami finansowymi Polimex, w którym uregulowane zostały zasady restrukturyzacji zobowiązań finansowych Polimex oraz w którym wierzyciele finansowi oraz TFS wyrazili zgodę na objęcie przez inwestorów akcji nowej emisji i na przejęcie przez Inwestorów wspólnej kontroli nad Polimex; <br /><br /> - zawarcie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP) i TFS umowy zobowiązującej ARP do sprzedaży a TFS do nabycia 146 obligacji zamiennych serii A wyemitowanych przez Polimex; <br /><br /> - zawarcie przez SPV Operator sp. z o.o., spółkę zależną ARP (SPV Operator) i inwestorów umowy zobowiązującej do zbycia przez SPV operator na rzecz inwestorów łącznie 6 000 001 akcji Polimex, po spełnieniu się warunków zawieszających lub w przypadku zrzeczenia się przez inwestorów warunków zawieszających; <br /><br /> - podjęcie przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Polimex uchwały dotyczącej zmian w radzie nadzorczej Polimex oraz zmieniającej Statut Polimex, oraz złożenie przez Polimex wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącego rejestracji zmiany Statutu" - czytamy w komunikacie. <br /><br /> Ponadto zostały zawarte następujące umowy: <br /><br /> - umowa pomiędzy inwestorami, określająca zasady współpracy oraz wzajemne prawa i obowiązki inwestorów przy realizacji inwestycji przeprowadzanej na podstawie umowy inwestycyjnej, <br /><br /> - umowa pomiędzy Inwestorami a SPV Operator zobowiązująca strony tej umowy, pod warunkiem ziszczenia się warunków zawieszających, do przeprowadzenia transakcji dotyczącej zbycia przez SPV Operator łącznie 6 000 001 akcji Polimex na rzecz inwestorów, w ramach której każda ze spółek zobowiązała się do nabycia 1 500 000 akcji Polimex; <br /><br /> - umowa pomiędzy inwestorami, a TFS, na mocy której TFS przyznał na rzecz inwestorów, za wynagrodzeniem, opcję nabycia akcji Polimex od TFS, w przypadku wykonania przez TFS prawa konwersji obligacji zamiennych wyemitowanych przez Polimex, oraz zobowiązał się względem inwestorów, że nie dokona konwersji posiadanych obligacji zamiennych serii A wyemitowanych przez Polimex, bez uprzedniego pisemnego żądania inwestorów. <br /> </p><p>Pod koniec grudnia ub.r. Energa wraz z Enea, PGE i PGNiG zawarli z Polimex-Mostostal list intencyjny, w którym wyrazili zamiar rozważenia potencjalnej inwestycji w Polimex oraz na podstawie którego przystąpili do rozmów z Polimeksem, mających na celu wypracowanie szczegółowych parametrów transakcji.&nbsp; <br /> </p><p>Ponadto akcjonariusze Polimeksu-Mostostalu zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę do 300 mln zł poprzez emisję do 150 mln akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 2 zł bez prawa poboru. <br /> </p><p>Enea S.A. jest spółką dominująca grupy kapitałowej Enea. Grupa kapitałowa Enea prowadzi działalność głównie w obszarze obrotu energią elektryczną, dystrybucji energii elektrycznej, wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz produkcji i sprzedaży węgla. <br /> </p><p>Energa S.A. wchodzi w skład grupy kapitałowej Energa i jest spółką dominującą względem pozostałych spółek grupy. Spółki należące do grupy kapitałowej Energa prowadzą przede wszystkim działalność w segmencie dystrybucji energii elektrycznej, wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz w elektrowniach konwencjonalnych i elektrociepłowniach, dystrybucji ciepła oraz działalność związaną z obrotem energią elektryczną. <br /> </p><p>PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. należy do grupy kapitałowej PGE. Spółki należące do Grupy PGE zajmują się głównie wytwarzaniem, obrotem hurtowym, sprzedażą detaliczną i dystrybucją energii elektrycznej oraz wydobyciem węgla. <br /> </p><p>Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej PGNiG. Spółki należące do Grupy PGNiG zajmują się głównie poszukiwaniem i eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, importem, magazynowaniem oraz sprzedażą paliw gazowych, a także obrotem energią elektryczną. <br /> </p><p>Polimex-Mostostal S.A. jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. </p><p><span class="psav_slideshow">psav slideshow</span></p> Co dalej z OFE? Państwo przejmie udziały w ponad 500 zagranicznych firmach http://forsal.pl/artykuly/1011810,co-dalej-z-ofe-panstwo-przejmie-udzialy-w-ponad-500-zagranicznych-firmach.html 2017-01-18T20:30:05Z Skutkiem planowanej na styczeń przyszłego roku reformy systemu emerytalnego będzie przejęcie przez państwo udziałów w ponad 500 zagranicznych firmach. Ale nie tych notowanych na GPW.]]> <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p>Zgodnie z planami rządu na początku przyszłego roku otwarte fundusze emerytalne przestaną istnieć i zostaną przekształcone w klasyczne fundusze inwestycyjne. Do nowo utworzonych podmiotów trafi 75 proc. aktywów, które OFE zainwestowały w akcje krajowych spółek. Pozostałe 25 proc. zostanie przesunięte do Funduszu Rezerwy Demograficznej, zarządzanego przez państwowy Polski Fundusz Rozwoju. Chodzi przede wszystkim o depozyty, obligacje przedsiębiorstw i banków oraz akcje zagranicznych spółek. Na koniec 2016 r. <b>OFE miały w portfelach udziały w 576 zagranicznych firmach</b> o łącznej wartości 16 mld zł. Po tym, jak firmujący reformę systemu wicepremier Mateusz Morawiecki wykluczył przejęcie przez PFR zarządzania udziałami OFE w polskich firmach, to właśnie upaństwowienie tej część aktywów funduszy emerytalnych budzi największe wątpliwości ekspertów. </p><p>– Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Niezbędne jest określenie, co to są polskie spółki. Czy są to firmy notowane na GPW, które jednocześnie mają siedzibę rejestrową w Polsce, czy również te, których siedziba jest za granicą? Z ekonomicznego punktu widzenia nie jest to problem tak istotny (pakiety akcji takich spółek w posiadaniu OFE są stosunkowo niewielkie), jednak z punktu widzenia pozycji GPW ma ogromne znaczenie – zwraca uwagę Sławomir Horbaczewski, ekspert od rynku kapitałowego.<br />Według niego gdyby państwo przejęło udziały w zagranicznych firmach, które są notowane na warszawskiej giełdzie, to taka operacja odbiłaby się za granicą szerokim echem. Straty wizerunkowe dla Polski byłyby duże, a efektem mogłoby być ich wycofanie z notowań na GPW. Tym samym warszawska giełda przestałaby być postrzegana jako regionalny lider. </p><p>– Jednym z podstawowych czynników, które budują taką pozycję, jest notowanie spółek z regionu. Na GPW są obecne węgierski MOL, czeski CEZ i wiele innych mniejszych firmy. To tworzy międzynarodowy charakter giełdy – zwraca uwagę Horbaczewski. </p><p>W największym węgierskim koncernie paliwowym czy liderze czeskiej energetyki OFE mają relatywnie niewielkie udziały. Ale już w austriackim Warimpkesie, działającym w branży deweloperskiej, kontrolują 30 proc. akcji. W przypadku niemieckiego Uniwheels, produkującego felgi aluminiowe, ich udział sięgał na koniec 2016 r. 20 proc. OFE mają łącznie także ponad 10 proc. akcji kilku ukraińskich firm z sektora spożywczego i w dwóch spółkach litewskich. Jeśli udziały te trafiłyby do FRD, to w przypadku niektórych firm polskie państwo byłoby drugim największym udziałowcem.</p><p>– Polskie firmy to te, których notowania wyrażone są w złotych. Nie będziemy zatem przejmować akcji zagranicznych spółek notowanych na GPW – mówi Paweł Borys, prezes PFR. </p><p>Łącznie w portfelach OFE na koniec 2016 r. było 26 takich firm. Do PFR trafią zatem akcje ponad 500 spółek notowanych na giełdach zagranicznych o łącznej wartości 11 mld zł według wyceny na koniec 2016 r. Upaństwowione zostanie np. 1,6 proc. akcji Erste, austriackiej grupy bankowej, czy wyceniany na ponad 400 mln zł pakiet włoskiego banku Intesa Sanpaolo. Powyżej 200 mln zł OFE mają ulokowane także w papierach niemieckich producentów samochodów – Daimlera czy BMW. <br />– Jeśli pozostaniemy w tych spółkach pasywnym inwestorem, to zmiany w systemie emerytalnym nie wpłyną negatywnie na postrzeganie Polski za granicą – ocenia Piotr Dziadek, wiceprezes Investors TFI.</p><p>Takie też są intencje PFR. – 90 proc. aktywów FRD to obligacje skarbowe. Chcemy tę strukturę zmienić i jest tam miejsce także na zagraniczne akcje. Nie w takiej ilości, jaką obecnie mają OFE, więc część z nich sprzedamy – mówi Paweł Borys. </p><p>Jednocześnie Borys wyjaśnia, dlaczego rząd zdecydował o podziale aktywów OFE w proporcji 75/25. Aktywa, które trafią do powstających funduszy inwestycyjnych, mają zostać sprywatyzowane – będą własnością oszczędzających. Dotychczas, na mocy worku Trybunału Konstytucyjnego, kapitał zgromadzony w OFE uważany był za środki publiczne, oddane jedynie pod zarząd prywatnym podmiotom. 25 proc. aktywów przesuniętych do FRD – funduszu powołanego do gromadzenie środków na wypłatę emerytur na wypadek zapaści z systemie emerytalnym – to swoisty podatek od tej operacji. Ubezpieczeni nie stracą nad tymi pieniędzmi całkowitej kontroli, bo zostaną one zapisane na ich indywidualnych kontach w ZUS. </p><p>&gt;&gt;&gt; Polecamy: <a href="http://forsal.pl/finanse-osobiste/artykuly/1009079,umowy-o-dzielo-sa-w-polsce-naduzywane-rzad-rozwaza-czesciowe-uzusowienie.html">Umowy o dzieło są w Polsce nadużywane. Rząd rozważa częściowe "uzusowienie"</a></p> PGNIG ma udziały w dwóch nowych koncesjach w Norwegii http://forsal.pl/artykuly/1011648,pgnig-ma-udzialy-w-dwoch-nowych-koncesjach-w-norwegii.html 2017-01-18T14:42:20Z PGNiG Upstream International, spółka córka PGNiG otrzymała udziały w dwóch koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym - poinformowała w środę spółka.]]> <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p>W jednej z nich objęła 40 proc. udziałów, stając się jej operatorem. Obie koncesje zlokalizowane są na Morzu Norweskim niedaleko złoża Skarv.</p> <p>"Nasze zaangażowanie w działalność na Norweskim Szelfie Kontynentalnym traktujemy jako niezwykle perspektywiczne dla całej Grupy Kapitałowej, a działania zmierzające do umożliwienia importu do Polski zasobów z tamtejszych złóż to jedno z najważniejszych zadań PGNiG" – powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak.</p> <p>Jak podała spółka we wtorek, rząd Norwegii przyznał 29 firmom udziały w 56 koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych. Spośród przydzielonych koncesji 36 znajduje się na Morzu Północnym, 17 zlokalizowanych jest na Morzu Norweskim, a trzy na Morzu Barentsa. Koncesja PL887 znajduje się ok. 50 km na południowy zachód do złoża Skarv, z którego wydobycie trwa od 2012 roku. PGNiG UI otrzymało w niej 40 proc. udziałów, stając się jej operatorem. Partnerami w tej koncesji zostały firmy Petrolia, Skagenn44 i Concedo, które otrzymały po 20 proc. udziałów. Koncesja PL891, w której PGNiG UI otrzymało 30 proc. udziałów, znajduje się w odległości ok. 15 km na południe od złoża Skarv. Operatorem na tej koncesji została firma Conoco Philips (40 proc. udziałów). Drugim partnerem jest Aker BP (30 proc. udziałów).</p> <p>Partnerzy koncesyjni mają dwa lata na nabycie stosownych danych sejsmicznych oraz wykonanie analiz geologicznych i geofizycznych, których celem będzie dokładne oszacowanie potencjału naftowego na obszarach objętych koncesjami. Po tym okresie zostaną podjęte decyzje o wierceniu otworów poszukiwawczych.</p> <p>Obecnie PGNiG UI posiada udziały w 19 koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych w Norwegii, w tym w trzech jako operator. W portfelu aktywów PGNiG UI znajdują się koncesje obejmujące udziały w czterech złożach produkcyjnych – Skarv, Vilje, Vale i Morvin, oraz w dwóch złożach będących w fazie zagospodarowania – Snadd i Gina Krog.</p> <p>Jak mówił we wrześniu ub. roku Piotr Woźniak, w 2022 roku spółka chce zwiększyć produkcję ze swych złóż w Norwegii do 2,5 mld m sześc. rocznie, z 0,5 mld obecnie.</p> Przegląd wiadomości ze spółek - 18 stycznia 2017 r. http://forsal.pl/artykuly/1011621,przeglad-wiadomosci-ze-spolek-18-stycznia-2017-r.html 2017-01-18T16:53:18Z Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, IAR oraz Emitent. ]]> <h2>Mostostal Warszawa </h2><p>Mostostal Warszawa i jego spółka zależna Mostostal Kielce podpisały umowę z Województwem Podkarpackim - Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Strzyżowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988, podała spółka. Wartość umowy to 98,08 mln zł brutto. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1011600,mostostal-warszawa-ma-umowe-na-obwodnice-strzyzowa-za-98-08-mln-zl-brutto.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&#160; </p><h2>Grupy Lotos, PGNiG&nbsp; </h2><p>Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii Norwegii zaoferowało Lotos Exploration and Production Norge - spółce Grupy Lotos - oraz PGNiG Upstream International - spółce Polskiego Gónictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - udziały w koncesjach na prawo do eksploatacji węglowodorów na w obrębie wyznaczonych obszarów (APA) na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, podał resort. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1011545,norwegia-zlozyla-lotosowi-i-pgnig-oferty-udzialow-w-koncesjach.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>PGNiG&nbsp; </h2><p>Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) sprzedało 7,37 mld m3 gazu w IV kwartale 2016 r. wobec 6,54 mld m3 w analogicznym okresie 2015 r. Sprzedaż gazu ziemnego w całym 2016 r. wyniosła 24,36 mld m3 wobec 23 mld m3 rok wcześniej. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1011551,sprzedaz-gazu-ziemnego-pgnig-wzrosla-r-r-do-7-37-mld-m3-w-iv-kw-2016-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><p>PGNiG spodziewa się bardzo dobrych wyników sprzedaży w styczniu, m.in. dzięki mroźnej zimie. Dlatego niższa cena detaliczna gazu, która zostanie wprowadzona 18 lutego, będzie miała ograniczony wpływ na wyniki - poinformował PAP wiceprezes gazowej spółki Maciej Woźniak. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1011620,pgnig-spodziewa-sie-bardzo-dobrych-wynikow-powod-mrozy.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><p>PGNiG Upstream International, spółka córka PGNiG otrzymała udziały w dwóch koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym - poinformowała w środę spółka.<a href="http://forsal.pl/artykuly/1011648,pgnig-ma-udzialy-w-dwoch-nowych-koncesjach-w-norwegii.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Energa&nbsp; </h2><p> Energa Wytwarzanie uzyskała od WFOŚiGW dofinansowanie w wysokości 2 765 tys. zł na projekt "Modernizacji elektrowni wodnej w Borowie", poinformowała spółka. Szacunkowy całkowity koszt planowanej modernizacji wynosi 6 981 tys. zł, podano także. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1011561,energa-uzyskala-dofinansowanie-na-modernizacje-elektrowni-wodnej-w-borowie.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><p> Energa miała 502 mln zł skonsolidowanej EBITDA w IV kw. 2016 r. i 2 031 mln zł EBITDA w całym roku, podała spółka, powołując się na wstępne dane. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1011771,energa-miala-wstepnie-502-mln-zl-skonsolidowanej-ebitda-w-iv-kw-2016-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>OT Logistics&nbsp; </h2><p>OT Logistics zaoferowało w ramach przetargu 2,5 mln euro za nabycie ok. 1,7 mln akcji, stanowiących 51% udziałów w spółce AD Montecargo, z możliwość subskrybowania nowych akcji w drodze podwyższenia kapitału, a także prawo do nabycia dodatkowego pakietu akcji posiadanych przez państwo Czarnogóry i instytucje państwowe, poinformowała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1011609,ot-logistics-zlozylo-oferte-na-zakup-51-udzialow-w-spolce-ad-montecargo.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Cyfrowy Polsat&nbsp; </h2><p>Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) sprzedał 2,48% akcji Cyfrowego Polsatu w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu, redukując swój udział o połowę, podała instytucja. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1011608,ebor-sprzedal-2-48-akcji-cyfrowego-polsatu-w-przyspieszonym-book-buildingu.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Qumak&nbsp; </h2><p>Qumak podpisał umowę na mocy której przez 2 lata będzie świadczył na rzecz Komendy Głównej Policji usługi outsourcingu specjalistów IT. Wartość umowy wynosi 11 mln zł, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1011695,qumak-ma-umowe-z-komenda-glowna-policji-wartosci-11-mln-zl.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Polimex-Mostostal&nbsp; </h2><p>Sąd Rejonowy w Gliwicach wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Polimex Engineering w likwidacji - spółki zależnej Polimeksu-Mostostalu, podał Polimex. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1011694,sad-postanowil-o-upadlosci-polimex-engineering-w-likwidacji.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Polska Grupa Odlewnicza, Kopex&nbsp; </h2><p>Polska Grupa Odlewnicza (PGO) skierowała do Kopeksu ofertę nabycia 100% udziałów w spółce Kopex Foundry, podała PGO. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1011691,pgo-zlozyla-oferte-nabycia-100-kopex-foundry.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Setanta&nbsp; </h2><p>Setanta zadebiutuje na głównym rynku GPW w czwartek, 19 stycznia, przechodząc z rynku NewConnect, podała giełda. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1011697,setanta-zadebiutuje-jutro-na-glownym-rynku-gpw.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Forte </h2><p>Forte zawarła z Indian Furniture Products Limited (IFPL) podmiotem należącym do grupy kapitałowej Adventz, umowę joint venture, dotyczącą produkcji i sprzedaży mebli na rynku indyjskim, poinformowała spółka.<a href="http://forsal.pl/artykuly/1011667,forte-utworzy-joint-venture-i-wejdzie-na-rynek-indyjski.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>PZU </h2><p>Akcjonariusze Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) zdecydowali - na wniosek pełnomocnika Skarbu Państwa - o przerwie w obradach nadzwyczajnego walnego zgromadzenia do 8 lutego do godz. 12-ej. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1011637,akcjonariusze-pzu-zdecydowali-o-przerwie-w-obradach-nwz-do-8-lutego.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Investors TFI </h2><p>Investors TFI celuje w tym roku w utrzymanie wzrostowej tendencji w napływach netto do funduszy w porównaniu do ubiegłego roku, kiedy TFI uzyskało 750 mln zł netto, poinformował prezes Investors TFI Zbigniew Wójtowicz. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1011636,investors-tfi-celuje-w-co-najmniej-750-mln-zl-naplywow-netto-do-funduszy-w-2017.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Best </h2><p> Best przydzielił 359 inwestorom obligacje serii R2 o łącznej wartości nominalnej w wysokości 30 mln zł. Spółka przyspieszyła termin przydziału z 31 stycznia na 18 stycznia z uwagi na szybsze zakończenie zapisów, podał Best. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1011763,best-przydzielil-obligacje-serii-r2-o-wartosci-nominalnej-30-mln-zl.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>PEManagers&nbsp; </h2><p>Fundusz MCI.CreditVentures - zarządzany przez Private Equity Managers (PEManagers) - brał udział w rundzie finansowania zakupu Allegro przez konsorcjum Cinven, Permira oraz Mid Europa Partners. Fundusz zagwarantował 50 mln zł finansowania na poziomie junior debt, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1011724,mci-creditventures-zagwarantowal-50-mln-zl-finansowania-w-przejeciu-allegro.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>Enea </h2><p>Enea Wytwarzanie podpisała z firmą EthosEnergy umowę dotyczącą modernizacji turbin bloków 3 i 8 w Elektrowni Kozienice, podała Enea. <a href="http://forsal.pl/artykuly/1011721,enea-wytwarzanie-zlecila-modernizacje-turbin-blokow-3-i-8-w-elektrowni-kozienice.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp; </p><h2>OEX </h2><p> OEX wyemitował obligacje serii A o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 20 mln zł, podała spółka. &gt;&gt;&gt;&gt;&nbsp; </p><h2> Kredyt Inkaso </h2><p>Zarząd BondSpot wyznaczył 20 stycznia br. na dzień pierwszego notowania na Catalyst 20 000 obligacji na okaziciela serii A2 wyemitowanych przez Kredyt Inkaso, o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, podała spółka. &gt;&gt;&gt;&gt;&nbsp; </p> PGNiG spodziewa się bardzo dobrych wyników. Powód? Mrozy http://forsal.pl/artykuly/1011620,pgnig-spodziewa-sie-bardzo-dobrych-wynikow-powod-mrozy.html 2017-01-18T10:55:59Z PGNiG spodziewa się bardzo dobrych wyników sprzedaży w styczniu, m.in. dzięki mroźnej zimie. Dlatego niższa cena detaliczna gazu, która zostanie wprowadzona 18 lutego, będzie miała ograniczony wpływ na wyniki - poinformował PAP wiceprezes gazowej spółki Maciej Woźniak.]]> <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p>"Spodziewamy się bardzo dobrych wyników sprzedaży w styczniu wynikających m.in. z mroźnej zimy. Mamy rekordowe zużycie dzienne gazu ziemnego wysokometanowego w Polsce. Na przełomie pierwszej i drugiej dekady stycznia zużycie wynosiło prawie 73 mln m sześc. i był to poziom wyższy od rekordowego historycznie zapotrzebowania w lutym 2012 r." - powiedział Woźniak.</p> <p>"Nowa, niższa cena detaliczna, która zostanie wprowadzona do stosowania dopiero 18 lutego, będzie miała w związku z tym bardzo ograniczony wpływ na wyniki" - dodał.</p> <p>Na początku stycznia tego roku URE zdecydował, że uśredniona obniżka ceny za paliwo gazowe w taryfie detalicznej w stosunku do dotychczasowej taryfy PGNiG Obrót Detaliczny dla wszystkich grup taryfowych wynosi 7 proc. Nowa taryfa będzie obowiązywać do końca marca 2017 r.</p> <p>Wiceprezes poinformował, że dostawy gazu z importu przebiegają bez zakłóceń. </p> <p>Napełnienie magazynów gazu w połowie stycznia wyniosło około 62 proc. Tymczasem średnia wartość w UE, jak informuje Maciej Woźniak, to 54 proc.</p> <p>"Taki stopień napełnienia PMG plasuje Polskę wśród państw o najwyższym procentowym poziomie napełnienia magazynów" - powiedział wiceprezes.</p> <p>Maciej Woźniak zapowiedział też, że spółka zaoferuje nową usługę utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu. Zgodnie ze znowelizowanym w ubiegłym roku prawem energetycznym, obowiązek utrzymywania zapasów gazu spoczywa na wszystkich handlujących nim firmach</p> <p>"W najbliższych dniach PGNiG zaoferuje dla rynku zupełnie nową usługę utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu na zlecenie innych uczestników rynku, czyli tzw. usługę biletową. Oferta ta będzie jedną z najbardziej konkurencyjnych w naszym regionie Europy" - powiedział.</p> <p>Świadczyć ją będzie spółka Gas Storage Poland, należąca do grupy PGNiG. </p> Gorąca atmosfera wokół Wielkiej Brytanii. Najlepszy dzień dla funta od 19 lat http://forsal.pl/artykuly/1011373,goraca-atmosfera-wokol-wielkiej-brytanii-najlepszy-dzien-dla-funta-od-19-lat.html 2017-01-17T17:18:55Z Amerykańskie indeksy giełdowe we wtorek notują niewielkie spadki. W centrum uwagi rynku znajdują się główne pary walutowe. Funt szterling umocnił się wobec dolara w ciągu sesji najmocniej od 19 lat. Dolar traci natomiast względem euro - amerykańskiej walucie szkodzą protekcjonistyczne sygnały wysyłane przez nową administrację Białego Domu.]]> <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p>Indeks <b>Dow Jones Industrial</b> spada o 0,2 proc.<b> S&amp;P 500</b> idzie w dół o 0,2 proc., a <b>Nasdaq Comp</b> zniżkuje o 0,5 proc.</p> <p>W centrum uwagi rynku znajduje się we wtorek wystąpienie Theresy May, premier Wlk. Brytanii, w którym przedstawiła strategię wyjścia kraju z Unii Europejskiej. May potwierdziła wcześniejsze spekulacje, iż Wlk. Brytania opuści wspólny rynek Unii Europejskiej i jednocześnie poinformowała, iż podda umowę o Brexicie pod głosowanie w parlamencie.</p> <p>"Większym zaskoczeniem okazała się jednak informacja o tym, że rząd będzie chciał uzyskać zgodę parlamentu na warunki wynegocjowane z Unią Europejską. Rynek informację tę zinterpretował jako sygnał na gotowość brytyjskiego rządu do ustępstw w sprawie stanowiska negocjacyjnego, co znalazło odzwierciedlenie w silnym umocnieniu funta" - ocenili w raporcie analitycy Raiffeisen Polbank.</p> <p>W reakcji na słowa May funt zaliczył największe dzienne umocnienie względem dolara od 1998 r. Kurs GBP/USD wzrastał nawet 2,8 proc. Przed godz. 18.00 para ta kwotowana jest w okolicach 1,237, o 2,1 proc. w górę względem poniedziałkowego zamknięcia.</p> <p>Dolar traci również względem euro. Inwestorzy reagują na protekcjonistyczne sygnały płynące z nowej administracji Białego Domu. W wywiadzie dla "Wall Street Journal" Donald Trump ocenił, iż dolar jest przewartościowany. Kurs EUR/USD wzrósł w trakcie sesji powyżej 1,07, po raz pierwszy od 8. grudnia, w górę niemal o 1 proc.</p> <p>Na Wall Street rozpoczął się sezon prezentacji wyników kwartalnych przez spółki.</p> <p>Analitycy ankietowani przez Bloomberga spodziewają się wzrostu zysków amerykańskich spółek notowanych na indeksie S&amp;P 500 w IV kw. 2016 r. o 4,3 proc., choć jeszcze w piątek oczekiwano 3,8 proc. W III kw. minionego roku zyski te wzrosły o 4,9 proc., a 72,5 proc. spółek zaskoczyło wynikami in plus. W całym 2016 r. zyski przedsiębiorstw z S&amp;P 500 spadły przeciętnie o 0,12 proc. W 2017 r. oczekuje się, iż wzrosną o 12,3 proc.</p> <p>Mimo zaraportowania wyższych od oczekiwań wyników, na Wall Street wyraźnie zniżkowały akcje UnitedHealth i Morgan Stanley.</p> <p>W środę przed otwarciem sesji w USA raporty opublikują m.in. Citigroup i Goldman Sachs, a po ostatnim dzwonku Netflix.</p> <p>Indeks DJI i S&amp;P 500 najmocniej w dół we wtorek ciągnął sektor finansowy.</p> <p>Tymczasem w Davos rozpoczęło się 47. Światowe Forum Ekonomiczne. Otworzyło je przemówienie prezydenta Chin Xi Jinpinga, który ostrzegł, w wyraźnej kontrze do protekcjonistycznych sygnałów ze strony otoczenia Donalda Trumpa, że "nikt nie wyjdzie zwycięsko z wojny handlowej", jeśli świat odrzuci globalizację i zdecyduje się na blokowanie międzynarodowej wymiany handlowej.</p> <p>Na rynku surowcowym, po śródsesyjnych wzrostach, bez zmian pozostają notowania ropy naftowej. Baryłka ropy WTI w dostawach na luty na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 52,5 USD, a Brent w dostawach na marzec na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie kosztuje 55,7 USD za baryłkę.</p> <p>W Europie giełdy zakończyły sesję pod kreską. Indeks Euro Stoxx 50 spadł o 0,37 proc. Brytyjski FTSE 100 zniżkował o 1,48 proc. Francuski CAC 40 poszedł w dół o 0,40 proc., niemiecki DAX spadł o 0,08 proc. </p> <h2><b>SPADEK BEZROBOCIA W USA WZBUDZI PROBLEMY INFLACYJNE - DUDLEY, FED</b></h2> <p>"Jeżeli pchniemy stopę bezrobocia mocno w dół, to będziemy mieli problem z inflacją" - powiedział we wtorek William Dudley, prezes Fed z Nowego Jorku. "Oceniamy, iż znajdujemy się w pobliżu stanu pełnego, zrównoważonego zatrudnienia" - dodał. Jest wielce prawdopodobne, ocenił, iż inflacja w ciągu kilku najbliższych lat wzrośnie do 2 proc.</p> <p>Dodał, iż propozycja wprowadzenia "podatku granicznego", która znajduje się w Kongresie, byłaby "dość dramatyczną zmianą" i doprowadziłaby do "dramatycznych" zmian w wycenie dolara.</p> <p>Obecne propozycje Republikanów zakładają wprowadzenie 20-proc. podatku od importowanych towarów.</p> <h2><b>STYMULACJA FISKALNA MOŻE OZNACZAĆ SZYBSZE PODWYŻKI STÓP PROC. W USA - BRAINARD, FED</b></h2> <p>"Jeżeli zmiany w polityce fiskalnej w szybszym tempie doprowadzą do eliminacji zastoju (w gospodarce - PAP), to dopasowanie w polityce (monetarnej - PAP), ceteris paribus, prawdopodobnie będzie szybsze niż w przeciwnym wypadku, a warunki postawione przez FOMC dla zakończenia reinwestowania środków (w sumę bilansową Fed - PAP) zostałyby spełnione wcześniej" - powiedziała we wtorek Lael Brainard, członek Rady Gubernatorów Fed.</p> <p>"Stopniowe podejście (do polityki monetarnej - PAP) pozostanie właściwe, dopóki presja inflacyjna pozostaje na niskim poziomie" - dodała.</p> <p>Jej zdaniem, wzrost liczby miejsc pracy w USA jest całkiem ożywiony, gospodarka zbliża się do stanu pełnego zatrudnienia.</p> <p>Brainard jako "zachęcające" oceniła oznaki stopniowego zbliżania się inflacji do celu Fed. </p> <p>"Biorąc pod uwagę ostatnio obserwowaną poprawę sytuacji na rynku pracy, w obszarze inflacji i możliwą stymulację fiskalną, ryzyka dla gospodarki amerykańskiej są bardziej zrównoważone, niż były przez jakiś czas" - powiedziała Brainard.</p> <h2><b>WYNIKI UNITEDHEALTH POWYŻEJ OCZEKIWAŃ</b></h2> <p>UnitedHealth w IV kw. 2016 r. wypracował skorygowany zysk na akcję w wysokości 2,11 USD, podczas gdy rynek oczekiwał 2,07 USD. Przychody operatora zakładów opieki zdrowotnej wyniosły 47,5 mld USD, o 0,2 mld więcej niż zakładał konsensus. Spółka potwierdziła obecne prognozy na 2017 r.</p> <h2><b>MORGAN STANLEY ZASKOCZYŁ RYNEK IN PLUS WYNIKAMI</b></h2> <p>Morgan Stanley zanotował w IV kw. 2016 r. skorygowany zysk na akcję w wysokości 81 centów - podała spółka w raporcie kwartalnym. Analitycy spodziewali się zysku w wysokości 65 centów na akcję. Przychody netto banku wyniosły 9,02 mld USD wobec oczekiwanych 8,48 mld USD.</p> <h2><b>UK POZA WSPÓLNYM RYNKIEM UE, CHCE UMOWY O WOLNYM HANDLU Z UE</b></h2> <p>Wlk. Brytania nie proponuje członkostwa Wlk. Brytanii we wspólnym rynku Unii Europejskiej - powiedziała premier tego kraju, Theresa May, wyjaśniając szczegóły rządowej strategii negocjacyjnej ws. Brexitu. Dodała, iż Wlk. Brytania zamierza podpisać umowę o wolnym handlu z UE. May powiedziała jednocześnie, iż Wlk. Brytania będzie chciała zachować jak największy dostęp do wspólnego rynku. Podkreśliła, że jej kraj nie chce dążyć do "połowicznej obecności" w UE.</p> <p>May wskazała również, iż chciałaby wynegocjować nową umowę o partnerstwie z UE przed końcem 2-letniego okresu negocjacyjnego ze Wspólnotą. May poinformowała, iż ostateczna umowa między Wlk. Brytanią a Unią Europejską o Brexicie zostanie poddana głosowaniu w parlamencie UK. Dodała, iż chce, by UK podpisała nową umowę w ramach unii celnej z UE. Zaznaczyła, iż w interesie Wlk. Brytanii leży sukces UE, a rozpad UE byłby sprzeczny z interesami jej kraju. Brytyjska premier powiedziała, że obywatele krajów Unii Europejskiej będą "nadal mile widziani" w Wielkiej Brytanii po wystąpieniu tego państwa ze Wspólnoty oraz że chce jak najszybciej zagwarantować ich prawa.</p> <h2><b>CHINY ZA GLOBALIZACJĄ, PRZECIWNE WOJNIE HANDLOWEJ</b></h2> <p>Globalizacja postrzegana jest obecnie przez wielu ludzi jak "puszka Pandory", ale światowy kryzys finansowy nie był konsekwencją globalizacji, lecz nadmiernej pogoni za zyskami; globalizacja nie jest też przyczyną problemów światowej gospodarki - powiedział prezydent Chin Xi Jinping na otwarciu 47. Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.</p> <p>Ostrzegł też, że obrona interesów handlowych poszczególnych krajów, kosztem innych państw jest niebezpieczna. "Nikt nie wyjdzie zwycięsko z wojny handlowej" - podkreślił.</p> <p>Próby zatrzymania międzynarodowego przepływu kapitału, dóbr oraz ludzi nie powiodą się, ponieważ są sprzeczne "z historycznym trendem" - dodał.</p> <p>Uwagi zawarte w wystąpieniu prezydenta są nawiązaniem do protekcjonistycznych tendencji widocznych ostatnio w polityce wielu krajów, a zwłaszcza do obietnic wyborczych prezydenta elekta USA Donalda Trumpa, który zagroził, że oskarży Chiny o manipulowanie własną walutą i wdroży w związku z tym stosowne dochodzenie i procedury.</p> <h2><b>DOLAR JEST ZBYT SILNY - TRUMP</b></h2> <p>Amerykańska waluta jest "zbyt silna", częściowo przez fakt, iż Chiny zaniżają kurs swojej waluty - powiedział w wywiadzie dla Wall Street Jorunal prezydent-elekt USA Donald Trump. "Nasze firmy nie mogą konkurować z nimi (Chinami - PAP), ponieważ nasza waluta jest zbyt silna. To nas zabija" - powiedział Trump. Jego zdaniem, kurs juana "spada jak kamień", a zauważalne w ostatnim czasie lekkie umocnienie chińskiej waluty wynika z faktu, iż "Chińczycy nie chcą, byśmy się na nich zdenerwowali".</p> <p>W ocenie Garetha Berry'ego, stratega FX z Macquarie Bank z Singapuru, kluczową kwestią w ocenie słów Trumpa jest to czy jego uwagi skierowane były pod adresem pary USD/CNY, czy bardziej ogólnie dotyczyły obecnej kondycji amerykańskiej waluty.</p> <p>"Jeżeli Trump odniósł się jedynie do kursu USD/CNY, to oznacza kontynuację jego przedwyborczej retoryki. Natomiast jeżeli dotyczyły ogólnej sytuacji amerykańskiej waluty, to byłby to +game changer+" - powiedział Berry.</p> <h2><b>"PROSTY" PLAN DLA PODATKÓW, UWAGA NA WARTOŚĆ DOLARA, USA NIE CHCĄ WOJNY HANDLOWEJ - DORADCA TRUMPA</b></h2> <p>Stany Zjednoczone będą miały "dużo prostszy plan podatkowy", a polityka infrastrukturalna będzie "całkiem dynamiczna" - powiedział we wtorek w Davos Anthony Scaramucci, doradca Donalda Trumpa. Jego zdaniem, decydenci w USA powinni uważać na wzrost wartości dolara, gdyż może to negatywnie wpłynąć na gospodarkę. Scaramucci powiedział również, iż administracja Trumpa zamierza w szybkim tempie, za pomocną dekretów, ograniczać regulacje.</p> <p>"Wierzę, że USA oraz nowa administracja nie chcą wszczynać wojny handlowej" - ocenił Scarmucci. "Chcemy prowadzić wolny i uczciwy handel (...) zależy nam na stworzeniu większej symetrii w porozumieniach handlowych" - dodał, odnosząc się do wcześniejszych słów Xi Jinpinga. </p> <p>W odniesieniu do globalizacji, doradca Trumpa powiedział, iż negatywnie wpłynęła ona na amerykańskie przetwórstwo i klasę średnią. "Jeżeli Chiny naprawdę wierzą w globalizację i słowa Lincolna, to powinni zwrócić się do nas i pozwolić na stworzenie tej symetrii, ponieważ droga świata do globalizacji prowadzi przez amerykańską klasę średnią i amerykańskiego pracownika" - dodał.</p> <h2><b>INFLACJA W WLK. BRYTANII NAJWYŻSZA OD 2,5 ROKU</b></h2> <p>Ceny konsumenta w Wlk. Brytanii wzrosły w grudniu o 1,6 proc. rdr, po wzroście 1,2 proc. w XI. Oczekiwano 1,4 proc. rdr. To najwyższy odczyt wskaźnika od lipca 2016 r. Ceny importu wzrosły w XII o 16,9 proc. rdr, najmocniej od lipca 2011 r - wynika z danych. Inflacja bazowa wzrosła w XII do 1,6 proc. rdr, najwyżej od sierpnia 2014 r. (PAP)</p> <p>&gt;&gt;&gt; Polecamy: <a href="http://forsal.pl/artykuly/1011236,brexit-may-wielka-brytania-wyjdzie-z-unijnego-rynku-po-brexicie-obywatele-ue-wciaz-mile-widziani.html">Tak będzie wyglądał Brexit. Theresa May przedstawiła plan na wyjście z UE. Co z imigrantami?</a></p> ,,Twardy” Brexit znaczniej mniej twardy. May udobruchała inwestorów, funt się umacnia http://forsal.pl/artykuly/1011311,twardy-brexit-znaczniej-mniej-twardy-may-udobruchala-inwestorow-funt-sie-umacnia.html 2017-01-17T15:48:27Z Obawy rynku dotyczące Brexitu ponownie nasiliły się w połowie grudnia ub. roku. Od tego czasu funt szterling powtórnie zaczął słabnąć względem najważniejszych światowych walut. Przemówienie Theresy May miało być kolejnym impulsem do deprecjacji brytyjskiej waluty. Tymczasem pomimo tego, że premier Wielkiej Brytanii zgodnie z obawami inwestorów ogłosiła ,,twardy” Brexit, reakcja rynku okazała się nader optymistyczna – funt szterling dynamicznie odrabia straty. ]]> <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p><b>,,Twardy” Brexit,</b> czyli całkowite opuszczenie UE przez Wielką Brytanię wraz z brakiem uczestnictwa tego kraju w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Taki scenariusz zostanie zrealizowany w ciągu najbliższych dwóch lat. Gdyby na tym zaprzestać, niniejsza informacja mogłaby spowodować naprawdę spore zamieszanie na rynkach finansowych. Niemniej, podczas konferencji głównym, bardzo mocno wyakcentowanym motywem było poczucie jedności Wielkiej Brytanii z UE, które zostało wyrażone nie tylko w dobrze dobranych słowach Theresy May, ale również w postaci konkretnych zapowiedzi. </p><p><b>Wielka Brytania</b> chce kontynuować wolny handel z Europą, co przecież ze względu na negatywne skutki ekonomiczne wynikające z powrotu barier celnych jest stwierdzeniem oczywistym. Theresa May bardzo wyraźnie podkreśliła gotowość do negocjacji z UE oraz do budowania nowej formy współpracy gospodarczej. Dodatkowo, premier Wielkiej Brytanii zwróciła uwagę na niekwestionowaną gwarancję wsparcia Europy w przypadku konfliktu zbrojnego. Szefowa rządu zapowiedziała, że Jej kraj zadba o dobre sąsiedztwo z Irlandią tj. z UE. Krótko mówiąc, przemówienie miało charakter pro – europejski, ale jednocześnie było oficjalnym zapowiedzeniem ,,twardego” Brexitu.</p><p>Oczywiście nowa umowa handlowa z UE może nie ujrzeć światła dziennego. Do tej pory władza unijna zdecydowanie podkreślała, że dla Wielkiej Brytanii nie będzie taryf ulgowych, toteż nowe porozumienia będą drogie. Z drugiej strony, UE doskonale zdaje sobie sprawę z negatywnych dla niej konsekwencji Brexitu. Co więcej, niewykluczone, że mocne, pro – europejskie wystąpienie Theresy May okaże się balsamem łagodzącym napiętą atmosferę i przyczyni się do bardziej efektywnych negocjacji. </p><p>Warto dodać, że poprawa nastrojów rynkowych mogła również zostać spowodowana zapowiedzią dotyczącą partycypacji brytyjskiego parlamentu w procedurze opuszczenia UE. Część rynku być może nadal wierzy w to, że parlament uniemożliwi Brexit. Mimo wszystko prawdopodobieństwo takowego scenariusza wydaje się niskie, bowiem parlamentarzyści wyraźnie podkreślają chęć poszanowania woli całego narodu. W podobny sposób Theresa May odpowiedziała na pytanie jednego z dziennikarzy dotyczące tej kwestii. Ponadto, nie można zapomnieć, że rynek już znacznie wcześniej rozpoczął proces dyskontowania ,,twardego” Brexitu. </p><p>Theresa May bardzo dobrze wywiązała się ze swojego zadania - potwierdziła gotowość do realizacji decyzji narodu, zapowiedziała pełny proces legislacyjny, wyraziła silną jedność, solidarność oraz chęć współpracy z UE. Kolejny ruch należy do Unii Europejskiej, jednakże jej dalsza polityka w kwestii Brexitu nadal nie została dokładnie określona. Unia póki co będzie oczekiwać na formalne potwierdzenie wystąpienia Wielkiej Brytanii z jej struktur. Dlatego też ulga na rynkach finansowych ma zapewne charakter tymczasowy. Niepewność związana z Brexitem jeszcze niejednokrotnie powróci, zwłaszcza że cała procedura potrwa co najmniej dwa lata. </p><p>&gt;&gt;&gt; Czytaj też: <a href="http://forsal.pl/artykuly/1011236,brexit-may-wielka-brytania-wyjdzie-z-unijnego-rynku-po-brexicie-obywatele-ue-wciaz-mile-widziani.html">Tak będzie wyglądał Brexit. Theresa May przedstawiła plan na wyjście z UE</a></p><p><em>Autor: Łukasz Rozbicki, MM Prime TFI</em></p> Zarząd Energi odwołany. Jacek Kościelniak na trzy miesiące prezesem spółki http://forsal.pl/artykuly/1011310,zarzad-energi-odwolany-jacek-koscielniak-na-trzy-miesiace-prezesem-spolki.html 2017-01-17T15:34:43Z Rada Nadzorcza oddelegowała na trzy miesiące do pełnienia obowiązków prezesa Energi Jacka Kościelniaka, dotychczasowego członka rady. Wcześniej ze stanowisk w zarządzie rada odwołała Dariusza Kaśków, Mariusza Rędaszka i Przemysława Piesiewicza - podała we wtorek spółka.]]> <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p>"Rada Nadzorcza Energa SA, która zebrała się 17 stycznia 2017 roku, dokonała zmian w składzie Zarządu Spółki. Czasowo na okres do 3 miesięcy oddelegowała Członka Rady, Jacka Kościelniaka, któremu powierzyła pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Energa SA. Obecnie w skład Zarządu wchodzi również Mariola Anna Zmudzińska, wiceprezes ds. relacji inwestorskich oraz Grzegorz Ksepko, wiceprezes ds. korporacyjnych" - napisano w komunikacie. </p> <p>Powołany we wtorek zarząd będzie pełnić swe obowiązki przez trzy miesiące, do czasu wyłonienia w konkursie nowych członków.</p> <p>Jacek Kościelniak był dotąd członkiem rady. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach. To ekspert w dziedzinie zarządzania finansami i rachunkowości, członek Rady Audytorów Europejskiego Instytutu Studiów Strategicznych. Był m.in. przewodniczącym Rady Nadzorczej Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz członkiem rady Górnośląskiego Funduszu Restrukturyzacji. </p> <p>W 2007 roku był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w Sejmie V kadencji członkiem sejmowej komisji finansów i wiceprzewodniczącym Stałego Komitetu Rady Ministrów. W latach 2007-2011 był wiceprezesem Najwyższej Izby Kontroli. </p> <p>Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd 2,9 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.</p> <p>Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 184 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km kw., czyli ok. 24 proc. powierzchni kraju.</p><p>&gt;&gt;&gt; Czytaj też: <a href="http://forsal.pl/artykuly/1011273,energa-i-enea-maja-zgode-uokik-na-wspolna-kontrole-nad-elektrownia-ostroleka.html" title="&lt;b&gt;Energa&lt;/b&gt; i Enea mają zgodę UOKiK na wspólną kontrolę nad Elektrownią Ostrołęka">Energa i Enea mają zgodę UOKiK na wspólną kontrolę nad Elektrownią Ostrołęka</a></p><br />