© 2018 INFOR BIZNES Sp. z o. o. INFOR BIZNES Sp. z o. o. Forsal.pl: nieruchomości 2018-03-23T15:22:22+01:00 INFOR BIZNES Sp. z o. o. http://forsal.pl/atom/tagi/nieruchomosci Warszawa wypłaciła 537 mln zł na odszkodowania reprywatyzacyjne w latach 2010-2017 http://forsal.pl/artykuly/1113002,warszawa-wyplacila-537-mln-zl-na-odszkodowania-reprywatyzacyjne-w-latach-2010-2017.html 2018-03-23T06:35:45Z W latach 2010-2017 m.st. Warszawy wypłaciło ze swojej kasy 537 mln zł na odszkodowania z tytułu reprywatyzacji - mówił w czwartek późnym wieczorem na sesji Rady Warszawy dyrektor stołecznego Biura Spraw Dekretowych Piotr Rodkiewicz.]]> <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p>Na początku sesji radni PiS wnieśli o przedstawienie przez prezydenta <b>Warszawy </b>informacji nt. <b>odszkodowań</b>, jakie ratusz wypłacił z związku z procesem reprywatyzacji.</p> <p>Późnym wieczorem informację w tej sprawie, w imieniu prezydent Warszawy, przedstawił Rodkiewicz.</p> <p>Jak mówił, odszkodowania z tytułu reprywatyzacji są wypłacane na podstawie ustawy o Gospodarce nieruchomościami i w latach 2010-2017 były wypłacane z trzech źródeł: ze środków własnych m.st. Warszawy, ze środków Skarbu Państwa przekazanych przez wojewodę oraz z dotacji z Funduszu Reprywatyzacji.</p> <p>Rodkiewicz powiedział, że w 2010 r. były w sumie 42 decyzje odszkodowawcze, ze środków miasta wypłacono prawie 23 mln zł za 29 odszkodowań; w 2011 r. były 93 decyzje odszkodowawcze, ze środków miasta przeznaczono na 78 odszkodowań 138 mln zł. W 2012 r. było 111 decyzji odszkodowawczych, z kasy miasta wypłacono na 88 odszkodowań 148 mln zł. W 2013 r. było 30 decyzji, ze środków miasta wypłacono niecałe 12 mln zł za 20 decyzji odszkodowawczych.</p> <p>Jak mówił Rodkiewicz, 181 decyzji odszkodowawczych było w 2014 r., miasto wypłaciło prawie 45 mln zł za 33 decyzje. W 2015 r. wydano 195 decyzji; z kasy miasta wypłacono 78 mln zł za 55 decyzji. W 2016 r. wydano 23 decyzje odszkodowawcze, wszystkie były płatne ze środków Skarbu Państwa, żadna ze środków miejskich. Natomiast, jak mówił Rodkiewicz, w 2017 r. wydano 21 decyzji, wszystkie tym razem były płatne ze środków miejskich, ich łączna kwota wyniosła 33 mln zł.</p> <p>"Ze środków m.st. Warszawy w latach 2010-2017 wydatkowo na odszkodowania łącznie kwotę 537 mln zł" - podsumował Rodkiewicz.</p> <p>Oskar Hejka (PiS) pytał, czy miasto posiada zestawienia dot. pełnomocników, w sprawach, w których zostały wypłacone odszkodowania.</p> <p>Rodkiewicz przyznał, że miasto takie zestawienia posiada. Radni PiS poprosili o dostarczenie takiego zestawienia.</p> <p>W środę przewodniczący komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki powiedział, że w latach 2010-2015 m.st. Warszawa wypłaciło ponad 119 mln zł odszkodowań klientom mecenasa Roberta N., adwokata, który występował w głośnych sprawach reprywatyzacyjnych m.in. przy słynnej działce na Placu Defilad Chmielna 70. Obecnie N. przebywa w areszcie w związku z reprywatyzacją.</p> <p>Od początku czerwca ub.r. zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości bada komisja weryfikacyjna.</p> Specustawa mieszkaniowa w ogniu krytyki. "To koń trojański dla samorządów" http://forsal.pl/artykuly/1112814,kongres-ruchow-miejskich-specustawa-mieszkaniowa-to-kon-trojanski-dla-samorzadow.html 2018-03-22T11:16:29Z Przedstawiciele Kongresu Ruchów Miejskich, skupiającego pozarządowe inicjatywy na rzecz rozwoju miast, skrytykowali w czwartek rządowy projekt tzw. specustawy mieszkaniowej. W ich ocenie ustawa wesprze całkowicie komercyjne inwestycje prywatne, kosztem samorządów i mieszkańców miast.]]> <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p>Tzw. <b>specustawa mieszkaniowa</b> ma - w intencji twórców projektu - służyć sprawnej realizacji i rozwojowi rządowego programu <b>Mieszkanie Plus</b>, który ma zwiększyć liczbę dostępnych i niedrogich mieszkań na wynajem. Jak mówił niedawno PAP wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń, dzięki specustawie będzie można budować mieszkania nie tylko na terenach objętych planami zagospodarowania przestrzennego czy warunkami zabudowy, ale także tam, gdzie dotąd nie przewidywano inwestycji mieszkaniowych - chodzi np. o grunty rolne, tereny poprzemysłowe czy kolejowe.</p> <p>W czwartek <b>Kongres Ruchów Miejskich</b>, będący ogólnopolską koalicją i forum współpracy organizacji pozarządowych z różnych miast, ogłosił stanowisko wobec projektu. Podczas konferencji prasowej w Katowicach przedstawiciele Kongresu ocenili, że zawarte w projekcie regulacje to "koń trojański" dla samorządów, a program mieszkaniowy - ich zdaniem - w świetle proponowanych przepisów mógłby zmienić nazwę na "Deweloper Plus".</p> <p>Kongres Ruchów Miejskich wnosi o niezwłoczne zaprzestanie prac nad ustawą i postuluje wysłuchanie publiczne w Sejmie, które - według działaczy Kongresu - mogłoby przyczynić się do rozwiązania problemów związanych z regulacjami, mającymi wspierać realizację rządowego programu mieszkaniowego. "Jesteśmy gotowi do współpracy przy opracowaniu nowego projektu, realizującego politykę dostępności mieszkań bez szkody dla Polek i Polaków" - deklarują władze Kongresu.</p> <p>Społecznicy krytykują m.in. zbyt szeroki - ich zdaniem - zasięg projektowanej specustawy, zamiast zawężenia jej do np. terenów poprzemysłowych. Za "szkodliwe społecznie" uważają rozszerzenie regulacji poza inwestycje programu Mieszkanie plus. Wskazują też na brak zabezpieczenia przed ustawicznym naruszaniem planów miejscowych, przerzucenie kosztów obsługującej infrastruktury i jej utrzymania na gminy, brak udziału społeczeństwa w procesie wydawania decyzji, brak ochrony terenów zielonych i rekreacyjnych przed zabudową, brak ochrony terenów zabytkowych i sąsiadujących z nimi oraz brak propozycji mechanizmu realnie zabezpieczającego interesy lokatorów najmu instytucjonalnego.</p> <p>Kongres alarmuje też, że w zapisach<b> projektu specustawy</b> brakuje choćby wzmianki o budownictwie społecznym, pojawia się natomiast - według działaczy Kongresu - "szeroka furtka dla nadużyć, które są od lat zmorami polskich miast: chaotycznej zabudowy, złej dostępności do transportu, szkół czy terenów zieleni".</p> <p>"Projekt otwiera przed deweloperami budowę osiedli np. w lesie murckowskim (w Katowicach - PAP). Przy gęstej urbanistyce naszego regionu nic nie stoi na przeszkodzie, aby planowana inwestycja spełniła standardy wykorzystując inwestycje sąsiednich gmin" - wskazała Sylwia Widzisz-Pronobis, architektka i urbanistka, przedstawicielka Kongresu Ruchów Miejskich.</p> <p>Społecznicy uważają, że ustawa wspiera "całkowicie komercyjne inwestycje prywatne, kosztem samorządów i mieszkańców miast". "Władze Katowic są bardzo przychylne inwestorom, taktując ich jako motor rozwoju gospodarczego, nie zważając na obawy mieszkańców. Ta ustawa daje rządzącym w mieście zielone światło dla takich praktyk, które nie uwzględniają dalekosiężnych skutków inwestycji" - ocenił Sebastian Pypłacz, wiceprezes organizacji BoMiasto, członek koalicji stowarzyszeń Kongresu Ruchów Miejskich.</p> <p>W opinii przedstawicieli Kongresu nowe przepisy ustanowią "niespotykany dotąd bezwzględny prymat deweloperów nad polską przestrzenią". "To prawdziwy koń trojański dla polskich miast, który zniszczy zasady i tak wątłego planowania przestrzennego i umożliwi niekontrolowaną zabudowę: wielkie bloki będą mogły powstać w środku jednorodzinnego osiedla czy w przysłowiowym polu buraków" - czytamy w przedstawionym w czwartek w Katowicach stanowisku.</p> <p>Według społeczników koszty specustawy poniosą samorządy, które mogą stracić prawo do decydowania o tym, co dzieje się na ich terenie, ponieważ negatywną opinię rady gminy w danej sprawie może zmienić wojewoda, odwołując się do potrzeb mieszkaniowych. "Z drugiej strony samorządy obciąża się koniecznością stworzenia i utrzymania infrastruktury oraz dostarczenia usług publicznych do chaotycznie umieszczanych osiedli. Projekt sprowadza ochronę zabytków czy przyrody jedynie do opinii, co daje prywatnym inwestorom możliwość poważnej ingerencji w wygląd miast czy dziedzictwo kulturowe. Oznacza to, że pejzaż, funkcjonalność, zieleń, zabytki miast oddaje się decyzji prywatnych podmiotów nastawionych jedynie na zysk" - oceniają przedstawiciele Kongresu.</p> <p>W stanowisku wskazano także, iż specustawa - choć ma służyć realizacji programu Mieszkanie plus - nie zawiera rozwiązań dla publicznych form mieszkalnictwa. "Nie wiadomo, jak w pełni komercyjne inwestycje wsparte specustawą mają posłużyć osobom, których nie stać na kredyt hipoteczny. Autorzy projektu bazują na błędnym założeniu, że transfer środków publicznych w prywatny sektor budowlany rozwiąże problemy mieszkalnictwa, tymczasem doświadczenia programów +Rodzina Na Swoim+ i +Mieszkanie Dla Młodych+ pokazują, że tego typu interwencja publiczna nie zwiększa dostępności mieszkań, tylko marże deweloperów. Projekt w żaden sposób nie wygeneruje więc mieszkań dostępnych dla osób, których nie stać na ich kupno" - ocenia Kongres.</p> <p>W ocenie działaczy ruchów miejskich, "jedynym beneficjentem specustawy mieszkaniowej są deweloperzy", którzy - jak uważają członkowie Kongresu - będą mogli realizować zabudowę, gdzie chcą, pomimo że w gminie są inne tereny mieszkaniowe. "Powstaną osiedla w polu, wśród przemysłu lub innych funkcji uciążliwych, gdzie działki są tańsze. W praktyce oznacza to gigantyczny chaos przestrzenny. Wskutek lokowania inwestycji niedostosowanych do otoczenia powstanie też wiele konfliktów z właścicielami istniejących budynków. Brak drogi, przedszkola, szkoły czy przychodni mieszkańcy odczują dopiero po zakupie mieszkania, ponieważ wymagane przez projekt odległości od usług publicznych (np. 3 km do szkoły, 1 km od przystanku) nie zapewniają ich realnej dostępności. Skorzystają na tym jedynie deweloperzy, stracimy my wszyscy" - konkludują działacze.</p> <p>Organizacja zwraca też uwagę na fakt, iż zgodnie z projektowaną regulacją, budowa infrastruktury liniowej, np. dróg czy sieci infrastruktury podziemnej dla nowych osiedli, będzie możliwa nawet przy braku zgody właścicieli nieruchomości, a wysokość odszkodowania ustali wojewoda. "Projekt narusza tym samym zasadę pomocniczości, zrównoważonego rozwoju, zasadę równości wobec prawa, ale również zasadę ochrony prawa własności. Odbiera właścicielom nieruchomości narzędzia sprzeciwu wobec wyłącznego interesu dewelopera" - czytamy w przedstawionym w czwartek w Katowicach stanowisku.</p><p>&gt;&gt;&gt; Czytaj też: <a href="http://forsal.pl/gospodarka/prawo/artykuly/1112379,wszystkie-nowe-inwestycje-w-mieszkania-do-wynajmu-moga-byc-objete-doplatami-do-czynszu.html">Wszystkie nowe inwestycje w mieszkania do wynajmu mogą być objęte dopłatami do czynszu</a></p> Wszystkie nowe inwestycje w mieszkania do wynajmu mogą być objęte dopłatami do czynszu http://forsal.pl/artykuly/1112379,wszystkie-nowe-inwestycje-w-mieszkania-do-wynajmu-moga-byc-objete-doplatami-do-czynszu.html 2018-03-20T17:32:56Z Na wtorkowym posiedzeniu Rady Mieszkalnictwa zakończono prace nad projektem ustawy o dopłatach do czynszu w nowo budowanych mieszkaniach - poinformowało PAP biuro prasowe Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. W 2019 roku na ten cel ma być przeznaczone 200 mln zł.]]> <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p>Jak poinformowało biuro prasowe, projekt zostanie jeszcze dopracowany przez MIiR, a następnie trafi do konsultacji publicznych. </p> <p>Projekt zakłada m.in., że wszystkie nowe inwestycje w mieszkania czynszowe mogą być objęte dopłatami dla najemców - nie tylko w ramach programu Mieszkanie plus, ale także takie realizowane przez <b>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b> i spółdzielnie mieszkaniowe.</p> <p>Rada zapoznała się także z projektem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. </p> <p>Ten projekt - jak dodało biuro - także został omówiony przez Radę i w ciągu kilku tygodni trafi do konsultacji społecznych.</p> <p>W skład Rady - obok premiera - wchodzą m.in. członkowie rządu: minister inwestycji i rozwoju <b>Jerzy Kwieciński</b>, minister rodziny, pracy i polityki społecznej <b>Elżbieta Rafalska</b>, minister finansów <b>Teresa Czerwińska</b>, minister kultury i dziedzictwa narodowego <b>Piotr Gliński</b>, minister środowiska <b>Henryk Kowalczyk</b> i minister rolnictwa <b>Krzysztof Jurgiel</b>. </p><p>&gt;&gt;&gt; Czytaj też: <a href="http://forsal.pl/nieruchomosci/aktualnosci/artykuly/1112220,ustawa-przez-ktora-mozna-stracic-mieszkanie.html">Ustawa, przez którą można stracić mieszkanie</a></p> Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzje reprywatyzacyjne ws. nieruchomości przy ul. Hożej http://forsal.pl/artykuly/1112339,komisja-weryfikacyjna-uchylila-decyzje-reprywatyzacyjne-ws-nieruchomosci-przy-ul-hozej.html 2018-03-20T15:19:16Z Komisja weryfikacyjna uchyliła we wtorek decyzje reprywatyzacyjne ws. nieruchomości w Warszawie przy ulicy Hożej 23/25, 25 i 25a. Ich sprawa może być jednym z symboli "patologii" reprywatyzacyjnej - ocenił przewodniczący komisji Patryk Jaki.]]> <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p>Komisja przeprowadziła rozprawę ws. <b>nieruchomości przy ul. Hożej </b>w połowie listopada ub. roku. Prawa do Hożej 25a <b>"handlarz roszczeń"</b> Marek M. kupił za symboliczną kwotę od starszych kobiet - spadkobierczyń właścicieli. W związku z <b>reprywatyzacją </b>nieruchomości przy Hożej zarzuty usłyszeli b. urzędnicy miasta. Świadkowie mówili o utrudnianiu życia mieszkańcom po przejęciu nieruchomości przez M.</p> <p>We wtorek Jaki poinformował na konferencji prasowej, że komisja postanowiła uchylić decyzje reprywatyzacyjne prezydenta m. st. Warszawy, odmówić ustanowienia prawa użytkowania wieczystego wobec nieruchomości przy Hożej 23/25, 25 i 25a.</p> <p>Jednocześnie komisja podjęła decyzję o nakazaniu miastu przejęcia zarządu nad wymienionymi nieruchomościami i przywrócenie czynszu miejskiego.</p> <p>Patryk Jaki podkreślił, że nieruchomości przy ul. Hożej w sumie warte są dziesiątki milionów złotych. "To jest reprywatyzacja, która (...) może być jednym z symboli patologii reprywatyzacyjnej" - ocenił szef komisji weryfikacyjnej.</p> <p>"Mówimy o nieruchomościach wartych dziesiątki milionów złotych, które zostały zakupione za 50, 500 zł. Prawo do odszkodowań z tych nieruchomości zostało zakupione za 300 zł" - powiedział Jaki.</p> <p>Uzasadniał, że przy wydawaniu decyzji reprywatyzacyjnych nastąpiło rażące naruszenie przepisów prawa poprzez nieustalenie prawidłowego kręgu stron postępowania. "Prezydent Warszawy przyjął dokumenty przedstawione przez osobę zainteresowaną i jedynie na ich podstawie ustalił stan faktyczny. Przebieg spadkobrania nie był w ogóle przedmiotem rozważań prezydenta Warszawy" - wskazał.</p> <p>Zdaniem Jakiego, w przypadku kamienic przy Hożej nie doszło do zbadania przez prezydenta Warszawy przesłanki posiadania. Przypomniał w tym kontekście, że jeden ze spadkobierców zginął w Katyniu w maju 1940 r.</p> <p>Dodał, że w przypadku kamienicy przy Hożej 23/25 miasto nie uwzględniło jako stron postępowania właścicieli wyodrębnionych lokali.</p> <p>Według szefa komisji, prezydent stolicy zaniechał czynności dowodowych, nie ustalił autentyczności testamentu jednej ze spadkobierczyń. "Tymczasem z opinii biegłego grafologa sporządzonej na potrzeby postępowania przed komisją wynika, że zachodzą okoliczności dotyczące autentyczności testamentu" - mówił Jaki.</p> <p>Jak podkreślał, przyznano prawo użytkowania wieczystego do gruntu, który jedynie w części był przedmiotem własności przedwojennych właścicieli. "Komisja stwierdziła, że prezydent m.st. Warszawy nieprawidłowo wyliczył wielkość udziału beneficjentów w decyzji przyznającej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości" - mówił. Według Jakiego miasto mogło przejąć nieruchomości.</p> <p>Zdaniem komisji, sytuacja mieszkańców kamienic przy Hożej znacząco się pogorszyła, a prowadzone remonty znacząco wykraczały poza "normalne standardy tych prac". Jaki powiedział, że "najemcy lokali mieszkalnych stali się adresatami bezpośrednich gróźb, a nawet przemocy fizycznej", a "współwłaściciele nieruchomości wywierali presję na najemcach".</p> <p>"W ocenie komisji prezydent m.st. Warszawy wydając decyzję reprywatyzacyjną jako wynajmujący powinien zagwarantować najemcom lokali komunalnych kontynuację ich sytuacji prawnej w ramach zawartej przez gminę umowy najmu. Mając na względzie możliwości ich pogorszenia m.st. Warszawa powinno podjąć działania i środki w celu zabezpieczenia sytuacji prawnej lokatorów" - mówił Jaki. Stwierdził, że "wydając decyzje reprywatyzacyjną gmina podjęła ryzyko powstania w przyszłości roszczeń odszkodowawczych ze strony lokatorów".</p> <p>Szef komisji weryfikacyjnej przypomniał również, że "handlarz roszczeń" Marek M. kupił część udziałów do kamienic przy Hożej za rażąco niską cenę 500 zł.</p> <p>Wiceszef komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta mówił, że przez lata ratusz nie chciał zwrócić uwagi na swoich mieszkańców, a komisja pokazuje, że jednak po latach można przywracać sprawiedliwość.</p> <p>"Mieszkańcy dwa lata po wydaniu decyzji (reprywatyzacyjnej) zwracali się do prezydent miasta, opisując dramatyczny los, który ich spotkał po reprywatyzacji. Niestety musieli czekać kolejnych siedem lat, aby powstał taki organ jak komisja weryfikacyjna" - powiedział Kaleta.</p> <p>Komisja od początku czerwca ub.r. bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości.</p> <p>Komisja uchyliła już decyzje władz miasta o przyznaniu Maciejowi M. praw do dwóch działek przy ul. Twardej oraz do nieruchomości Sienna 29; o przyznaniu Marzenie K., Januszowi P. i mec. Grzegorzowi M. praw do działki Chmielna 70; o przyznaniu spadkobiercom i Markowi M. praw do Nabielaka 9 (gdzie mieszkała Jolanta Brzeska); o zwrocie spadkobiercom trzech działek na pl. Defilad; o przyznaniu poszczególnym spadkobiercom praw do Poznańskiej 14, Marszałkowskiej 43 i Nowogrodzkiej 6a.</p> <p>Ponadto, komisja weryfikacyjna uznała, że decyzja reprywatyzacyjna z 2003 r. ws. nieruchomości przy Noakowskiego 16 została podjęta z naruszeniem prawa. Komisja zobowiązała też beneficjentów reprywatyzacji do zwrotu równowartości nienależnego świadczenia w wysokości ponad 15 mln zł. </p><p>&gt;&gt;&gt; Czytaj też:<a href="http://forsal.pl/gospodarka/prawo/artykuly/1112275,polska-odrzuca-zarzuty-ke-ws-praworzadnosci-jest-stanowisko-rzadu.html" title="Polska odrzuca zarzuty KE ws. praworządności. Jest stanowisko rządu"> Polska odrzuca zarzuty KE ws. praworządności. Jest stanowisko rządu</a></p> Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzje reprywatyzacyjne ws. nieruchomości przy ul. Hożej w Warszawie http://forsal.pl/artykuly/1112286,komisja-weryfikacyjna-uchylila-decyzje-reprywatyzacyjne-ws-nieruchomosci-przy-ul-hozej-w-warszawie.html 2018-03-20T13:15:42Z Komisja weryfikacyjna uchyliła we wtorek decyzje reprywatyzacyjne ws. nieruchomości w Warszawie przy ulicy Hożej 23/25, 25 i 25a. Decyzja komisji ma rygor natychmiastowej wykonalności.]]> <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p>Przewodniczący komisji weryfikacyjnej <b>Patryk Jaki </b>poinformował na konferencji prasowej, że komisja postanowiła uchylić decyzje reprywatyzacyjne prezydenta m. st. Warszawy, odmówić ustanowienia prawa użytkowania wieczystego wobec nieruchomości przy Hożej 23/25, 25 i 25a.</p> <p>Jednocześnie komisja podjęła decyzję o nakazaniu miastu przejęcia zarządu nad wymienionymi nieruchomościami i przywrócenie czynszu miejskiego.</p> <p>Patryk Jaki uzasadnił, że przy wydawaniu decyzji reprywatyzacyjnych nastąpiło rażące naruszenie przepisów prawa poprzez nieustalenie prawidłowego kręgu stron postępowania. "Prezydent Warszawy przyjął dokumenty przedstawione przez osobę zainteresowaną i jedynie na ich podstawie ustalił stan faktyczny. Przebieg spadkobrania nie był w ogóle przedmiotem rozważań prezydenta Warszawy" - wskazał.</p><p>&gt;&gt;&gt; Czytaj też: U<a href="http://forsal.pl/nieruchomosci/aktualnosci/artykuly/1112220,ustawa-przez-ktora-mozna-stracic-mieszkanie.html">stawa, przez którą można stracić mieszkanie</a></p> Ustawa, przez którą można stracić mieszkanie http://forsal.pl/artykuly/1112220,blad-w-ustawie-spoldzielniach-mieszkaniowych-moze-pozbawic-pol-miliona-osob-dachu-nad-glowa.html 2018-03-20T13:29:37Z Nowelizacja prawa o spółdzielniach mieszkaniowych miała pomóc najsłabszym. W praktyce jednak wzmocnieni zostali prezesi – mogą wyrzucić z lokali około pół miliona osób. Czystki już się zaczęły]]> <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p class="tresc">Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1596) weszła w życie 9 września 2017 r. Założeniem ustawodawcy było osłabienie pozycji prezesów, a wzmocnienie zwykłych lokatorów. O losach spółdzielni mieli decydować wyłącznie jej członkowie. A żeby być członkiem, trzeba być związanym ze spółdzielnią tytułem prawnym do lokalu, a nie np. znajomym prezesa.</p><p class="tresc">Tyle że w przepisie przejściowym, art. 4, wpisano, że członkostwo w spółdzielni z dniem wejścia w życie ustawy tracą wszyscy, którym nie przysługuje:</p><p class="tresc">a) spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,</p><p class="tresc">b) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,</p><p class="tresc">c) prawo odrębnej własności lokalu,</p><p class="tresc">d) roszczenie o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu lub roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.</p><p><span class="psav_video">psav video</span></p><h2><b>Wpadka legislacyjna</b></h2><p><span class="psav_picture">psav picture</span></p><p class="tresc">Tu pojawia się problem, gdyż ustawodawca zapomniał o roszczeniu o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Osób w takiej sytuacji (które mają roszczenie, ale nie zostały wymienione w ustawie) jest w Polsce około pół miliona.</p><p class="tresc">Jak stwierdził w uchwale z 2013 r. Sąd Najwyższy (sygn. III CZP 104/12), wszyscy, którzy mają spółdzielcze własnościowe prawo ustanowione w budynku, do którego spółdzielni nie przysługuje własność albo użytkowanie wieczyste, mają tak naprawdę zaledwie roszczenie (ekspektatywę). W samej Warszawie blisko 300 tys. mieszkań znajdujących się w zasobach spółdzielczych leży na gruntach nienależących do spółdzielni. Najczęściej to własność miasta. I nic nie stoi na przeszkodzie, by sprzedało ono grunt np. deweloperowi.</p><p class="tresc">Mówiąc prościej: w myśl nowej ustawy członkami spółdzielni w jednej chwili przestało być kilkaset tysięcy osób. Zarządy już ich wykreślają. – Postępujemy zgodnie z prawem – komentują Andrzej Ślązak i Stanisław Tarnowski ze spółdzielni PAX, jednej z największych w kraju. Argumentują, że tylko realizują wolę ustawodawcy, który zdecydował, że część spółdzielców została pozbawiona należnych im do niedawna praw.</p><p class="tresc">Eksperci nie mają wątpliwości. Ustawodawca po prostu zapomniał wpisać do art. 4 ekspektatywę spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Zapewne dlatego, że od 2007 r. prawo to już nie jest ustanawiane.</p><h2><b>Beton i brzytwa</b></h2><p class="tresc">– W korzystnej z punktu widzenia spółdzielców nowelizacji przydarzyła się wielka wpadka legislacyjna. I może się ona okazać zabójcza dla wielu osób. Wielu prezesów spółdzielni mieszkaniowych zaczyna ją właśnie wykorzystywać. Dlatego potrzebna jest kolejna szybka nowelizacja, która ukróci te zapędy – uważa Cezary Meszyński, przewodniczący ruchu społecznego „Nasza jest Spółdzielnia”.</p><p class="tresc">Wykreślenie spółdzielców z rejestru z jednoczesnym posiadaniem mieszkania na gruncie nienależącym do spółdzielni rodzi same problemy. – Generalna zasada prawa cywilnego jest taka, że czyja ziemia, tego budynek. Jeśli właściciele gruntów zarządzanych przez spółdzielnie postanowią wyrzucić ludzi z mieszkań, to możliwości obrony będą bardzo małe – przyznaje Meszyński.</p><p class="tresc">– Ustawodawca powtarzał, że czas skończyć z betonem i złogami komunistycznymi w spółdzielniach, a w rzeczywistości dał przedstawicielom tego betonu brzytwę na spółdzielców – komentuje prof. Ewa Łętowska, pierwsza rzeczniczka praw obywatelskich, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Jej zdaniem, jeśli właściciel gruntu postanowi przejąć budynki, to w pierwszej kolejności zatruje życie lokatorom wyrzucanym ze spółdzielni. Bo kto go zmusi do realizacji ekspektatywy?</p><p class="tresc">Spółdzielnia ma możliwość powoływania się w stosunku do właściciela gruntu na art. 231 par. 1 kodeksu cywilnego („Samoistny posiadacz gruntu w dobrej wierze, który wzniósł na powierzchni lub pod powierzchnią gruntu budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby właściciel przeniósł na niego własność zajętej działki za odpowiednim wynagrodzeniem”). Lokatorzy wyrzuceni ze spółdzielni będą bezbronni.</p><h2><b>Bat na dociekliwych</b></h2><p class="tresc">– Przepis uchwalonej ustawy jest rażąco niekonstytucyjny, bo w praktyce osłabia ochronę lokatorów – uważa prof. Ewa Łętowska. Wykreśleni – nawet jeśli nikt nie odbierze im mieszkań – tracą na przykład wpływ na przeprowadzane przez spółdzielnię remonty bloku i nie mają wglądu w żadne dokumenty dotyczące kosztów (choć nadal muszą w nich partycypować). Zostają też pozbawieni prawa głosu w kwestiach dotyczących tego, kto zarządza budynkami, w których mieszkają.</p><p class="tresc">Prezesi zyskali bat na niewygodnych z ich punktu widzenia spółdzielców. Nawet jeśli spółdzielnia nie wykreśli od razu osób z ekspektatywą (zdaniem prof. Łętowskiej prezesi nie powinni tego robić, bo popełniają wówczas błąd nadmiernego formalizmu; przecież nikt nie ma wątpliwości, że ustawodawca nie chciał pozbawić ochrony tysięcy obywateli), to zgodnie z ustawą ma prawo to zrobić w każdej chwili.</p><p class="tresc">– Prezesi spółdzielni zyskali narzędzie do dyscyplinowania zbyt wnikliwych spółdzielców. Jeśli ktoś będzie zadawał zbyt wiele niewygodnych pytań, można go po prostu wykreślić spośród członków – przypuszcza Cezary Meszyński.</p><p class="tresc">Zdaniem specjalistów ustawa powinna zostać jak najszybciej znowelizowana. Przy czym prof. Ewa Łętowska spostrzega, że to smutne, by jedną nowelizację po kilku miesiącach trzeba było poprawiać kolejną. I to tylko dlatego, że nikt w Sejmie i Senacie nie zwrócił uwagi na przepis przejściowy.</p><p class="tresc">Wadliwy przepis był częścią projektu rządowego. Co teraz zrobi ustawodawca? Tego jeszcze nie wiadomo. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju nie odpowiedziało na nasze pytania.</p><p>&gt;&gt;&gt; Czytaj też: <a href="http://forsal.pl/artykuly/1112086,system-do-e-licytacji-ruchomosci-komornicze-allegro-na-finiszu.html">Komornicze allegro na finiszu. Będzie można wylicytować samochody, maszyny rolnicze czy biżuterię</a></p> Spory skok budowlanki. Według danych GUS produkcja firm budowlanych wzrosła o ponad 30 proc. http://forsal.pl/artykuly/1111926,spory-skok-budowlanki-wedlug-danych-gus-produkcja-firm-budowlanych-wzrosla-o-ponad-30-proc.html 2018-03-19T09:40:16Z Produkcja sprzedana przedsiębiorstw budowlanych wzrosła w lutym br. o 31,4 proc. r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 3,3 proc. ]]> <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p>Według ekonomistów ankietowanych przez ISBnews, produkcja budowlana w ubiegłym miesiącu odnotowała wzrost średnio o 30,04 proc. (prognozy od 28 proc. do 38,5 proc. wzrostu r/r) wobec wzrostu o 34,7 proc. r/r w poprzednim miesiącu.&#160;&nbsp; <br /><br /> W okresie styczeń - luty br. produkcja sprzedana przemysłu była o 32,3 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.&nbsp;</p><p>&gt;&gt;&gt; Czytaj też: <a href="http://forsal.pl/gospodarka/aktualnosci/artykuly/1111789,polacy-nadal-nie-sa-zamozni-wiekszosc-pieniedzy-wydaja-na-mieszkanie-i-zywnosc.html">Polacy nadal nie są zamożni. Większość pieniędzy wydają na mieszkanie i żywność</a></p> Kwieciński: Chcemy pozwolić na przejmowanie na własność nieruchomości, które były w użytkowaniu wieczystym http://forsal.pl/artykuly/1111872,kwiecinski-chcemy-pozwolic-na-przejmowanie-na-wlasnosc-nieruchomosci-ktore-byly-w-uzytkowaniu-wieczystym.html 2018-03-19T07:08:22Z Chcemy przygotować nowe rozwiązania prawne, które pozwolą na przejmowanie przez naszych obywateli na własność nieruchomości, które dotychczas były w użytkowaniu wieczystym - mówił minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.]]> <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p>Zdaniem Kwiecińskiego o wadze przywiązywanej do programu "Mieszkanie plus" najlepiej świadczy bezpośredni nadzór premiera Mateusza Morawieckiego. "W ostatnich tygodniach nad założeniami i konkretnymi rozwiązaniami tego programu pracowała Rada Mieszkalnictwa" - wskazał. </p> <p>Minister zaznaczył, że obecnie trwają konsultacje społeczne nad specustawą mieszkaniową, która "ma wprowadzić znaczące uproszczenia w procesach inwestycyjnych". "Niebawem projekt trafi pod obrady rządu, a następnie do parlamentu" - dodał. </p> <p>"Warto też wspomnieć, że chcemy w szybkim tempie przygotować nowe rozwiązania prawne, które pozwolą na przejmowanie przez naszych obywateli na własność nieruchomości, które dotychczas były w użytkowaniu wieczystym" - podkreślił Kwieciński.</p><p>&gt;&gt;&gt; Czytaj też: <a href="http://forsal.pl/gospodarka/aktualnosci/artykuly/1111527,jak-przeswietlic-slupy-polacy-wynalezli-sposob.html" title="Jak prześwietlić słupy? Polacy wynaleźli sposób">Jak prześwietlić słupy? Polacy wynaleźli sposób</a></p> Mieszkania szybciej budowane? Specustawa mieszkaniowa ma zapewnić wyższe standardy urbanistyczne http://forsal.pl/artykuly/1111869,mieszkania-szybciej-budowane-specustawa-mieszkaniowa-ma-zapewnic-wyzsze-standardy-urbanistyczne.html 2018-03-19T07:03:29Z Obok standardowej ścieżki realizacji inwestycji mieszkaniowych projekt specustawy przewiduje przyśpieszoną procedurę - wyłącznie dla tych inwestorów, którzy zapewnią wysokie standardy urbanistyczne - powiedział PAP wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Ministerstwo przesłało do konsultacji publicznych projekt tzw. specustawy mieszkaniowej.]]> <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p>Wyższe <b>standardy urbanistyczne </b>oznaczają w tym przypadku przede wszystkim do<b> infrastruktury społecznej i technicznej</b>. "Dziś wielu deweloperów nie martwi się tym, czy w pobliżu budowanych przez nich mieszkań znajdują się placówki edukacyjne, przychodnie zdrowia czy miejsca rekreacji. W większości dużych miast można podać przykłady ogromnych, nowo powstałych osiedli, na których nie ma ani jednego żłobka czy przedszkola, nie wspominając o szkole, świetlicy czy parku" - powiedział Soboń.</p> <p>Zdaniem wiceministra specustawa będzie stanowić realną zachętę dla deweloperów, by inwestować w lepszą, bardziej odpowiedzialną społecznie urbanistykę. "Przykładowo inwestorzy będą musieli wykazać, że istniejące szkoły czy przedszkola są w stanie przyjąć dodatkową liczbę dzieci. Jeśli w pobliżu planowanego osiedla takich placówek nie ma, deweloperzy będą mogli, w porozumieniu z samorządem, sfinansować ich budowę. To im się opłaci, bo dzięki specustawie nawet pięciokrotnie skrócą okres przygotowania inwestycji. Skorzystają więc wszyscy" - uważa Soboń.</p> <p>Wiceminister przypomniał, że w sytuacji, w której istnieje plan zagospodarowania przestrzennego, albo inwestor chce budować na podstawie warunków zabudowy, specustawa w żaden sposób tego nie ogranicza. "Problemem jest to, że planami pokryta jest niespełna jedna trzecia powierzchni kraju. To właśnie brak planów jest przyczyną chaosu w polskiej przestrzeni publicznej. Dlatego potrzebny jest impuls, który pozwoli budować więcej mieszkań, a jednocześnie stawiać inwestorom wyższe wymagania urbanistyczne" - podkreślił Soboń.</p> <p>Dzięki specustawie mieszkaniowej będzie można budować mieszkania nie tylko na terenach objętych planami zagospodarowania przestrzennego czy warunkami zabudowy, ale także tam, gdzie dotąd nie przewidywano inwestycji mieszkaniowych. "Będzie to możliwe tylko za zgodą samorządów i przy ich pełnej akceptacji. To samorząd jest gospodarzem miejsca i to on najlepiej zna potrzeby mieszkańców. Nie odbieramy samorządom ich prerogatyw; przeciwnie - dajemy im nowe narzędzia współpracy z inwestorami" - powiedział Soboń.</p> <p>Zdaniem wiceministra nie ma zagrożenia, że deweloperzy będą wykorzystywać specustawę, by degradować przestrzeń publiczną. "Dziś w centrach wielu miast są ogromne tereny pofabryczne, kolejowe lub rolne, których obowiązujące obecnie prawo nie pozwala sensownie wykorzystać. To dla takich terenów przewidziana jest specustawa. Na całym świecie fabryki buduje się na obrzeżach miast, a mieszkania w ich centrach. W Polsce jest często odwrotnie. W centrach są niezagospodarowane tereny rolne i poprzemysłowe, a ludzie godzinami dojeżdżają do pracy z odległych osiedli" - powiedział wiceminister.</p><p>&gt;&gt;&gt; Czytaj też: <a href="http://forsal.pl/biznes/firma/artykuly/1111571,wszyskie-fronty-wojny-o-futra-branza-walczy-o-swoje.html" title="Wszyskie fronty wojny o futra. Branża walczy o swoje">Wszyskie fronty wojny o futra. Branża walczy o swoje</a></p> Jaki: Poszkodowani ws. reprywatyzacji mogą składać wnioski o odszkodowania i zadośćuczynienia http://forsal.pl/artykuly/1111576,reprywatyzacja-jaki-poszkodowani-moga-skladac-wnioski-o-odszkodowania-i-zadoscuczynienia.html 2018-03-16T12:07:54Z Od czwartku można składać wnioski o odszkodowania i zadośćuczynienia dla mieszkańców poszkodowanych w wyniku reprywatyzacji; zaczynamy realizować to, do czego się zobowiązaliśmy - oświadczył w piątek wiceszef resortu sprawiedliwości, szef komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki.]]> <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p>"Tak, jak obiecaliśmy, chcemy przywracać sprawiedliwość. Chcemy, aby komisja działała w sposób skuteczny i realny pomagała ludziom i to właśnie staje się ciałem. Dużo szybciej niż się tego spodziewaliśmy" - ocenił podczas piątkowej konferencji prasowej Jaki.</p> <p>"Zaczynamy realizować to, do czego się zobowiązaliśmy" - podkreślił, wskazując, że od czwartku można składać wnioski o odszkodowania i zadośćuczynienia dla mieszkańców poszkodowanych w wyniku reprywatyzacji.</p> <p>Dotyczy to nieruchomości - jak mówił - w stosunku do których komisja już wydała decyzje i są one ostateczne.</p> <p>Wskazał tu na nieruchomości znajdujące się pod adresami: <b>Poznańska 14, Marszałkowska 43, Nowogrodzka 6a, Nabielaka 9, Noakowskiego 16.</b></p> <p>Jak dodał, wszystkie terminy, w jakich można składać wnioski o odszkodowania i zadośćuczynienia podane są Biuletynie Informacji Publicznej.</p> <p>Zwrócił ponadto uwagę, by składane wnioski były bardzo dobrze udokumentowane. "Aby przedstawić tam dowody na krzywdę, na podniesione czynsze, na ewentualne szykanowanie. Wszystkie te elementy będą brane pod uwagę przez komisję przy podejmowaniu decyzji o ewentualnej wypłacie odszkodowania i o wysokości tego odszkodowania" - podkreślił.</p> <p>Szef komisji poinformował jednocześnie, że świadczenia będą wypłacane ze środków m.st. Warszawy, ale też z "tych które zostały zabezpieczone w ramach postępowania egzekucyjnego, które prowadzi komisja". </p><p>&gt;&gt;&gt; Czytaj też: <a href="http://forsal.pl/praca/wynagrodzenia/artykuly/1111516,zarabiamy-o-6-8-proc-wiecej-gus-podal-dane-o-wynagrodzeniach-za-luty.html">Zarabiamy o 6,8 proc. więcej. GUS podał dane o wynagrodzeniach za luty</a></p><br />