© 2018 INFOR BIZNES Sp. z o. o. INFOR BIZNES Sp. z o. o. Forsal.pl: przemysł 2018-03-23T15:19:05+01:00 INFOR BIZNES Sp. z o. o. http://forsal.pl/atom/tagi/przemysl W Polsce będzie produkowany sprzęt do obrony kraju http://forsal.pl/artykuly/1113150,w-polsce-bedzie-produkowany-sprzet-do-obrony-kraju.html 2018-03-23T12:56:29Z Umowy offsetowe stanowią o tym, że w Polsce będzie produkowany sprzęt służący do obrony Polski; będą to elementy wyrzutni, pocisków, a także laboratorium, które da nam możliwość pracy nad rozwojem tego sprzętu - powiedział w piątek szef MON Mariusz Błaszczak.]]> <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p>Jak podało w piątek MON, wiceminister obrony <b>Sebastian Chwałek </b>podpisał <b>umowy offsetowe</b> "związane z dostawą przeciwlotniczych i przeciwrakietowych zestawów rakietowych średniego zasięgu <b>Wisła </b>– etap I". Resort przypomniał, że podpisanie tych umów offsetowych jest warunkiem zawarcia umowy na dostawę<b> systemu zestawów Patriot</b> w pierwszej z dwóch planowanych faz.</p> <p>"Umowa offsetowa stanowi o tym, że będzie w Polsce produkowany sprzęt, który będzie służył do obrony Polski, a więc będą to elementy wyrzutni, elementy pocisków, będzie także laboratorium. To jest o tyle istotne, że da nam możliwość również rozwoju, pracy związanej z rozwojem tego sprzętu" - powiedział Błaszczak. Dodał, że umowy obejmą także "elementy służące transportowi uzbrojenia".</p> <p>Podkreślił też, że wartość umów wynosi blisko 1 mld złotych.</p> <p>Błaszczak przypomniał, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, umowa na dostawę zestawów Patriot zostanie podpisana jeszcze w marcu. "Jest to jak najbardziej możliwe. O szczegółach tej umowy będę mówił wtedy, kiedy zostanie zawarta" - zastrzegł.</p><p>&gt;&gt;&gt; Czytaj też: <a href="http://forsal.pl/artykuly/1113110,jeszcze-jeden-krok-do-patriotow-podpisano-umowy-offsetowe-za-zestawy-obrony-powietrznej.html" title="Jeszcze jeden krok do Patriotów. Podpisano umowy offsetowe za zestawy obrony powietrznej">Jeszcze jeden krok do Patriotów. Podpisano umowy offsetowe za zestawy obrony powietrznej</a></p> Amerykańskie cła na stal jednak uderzą w polskich producentów? http://forsal.pl/artykuly/1112762,amerykanskie-cla-na-stal-jednak-uderza-w-polskich-producentow.html 2018-03-22T09:32:44Z Amerykańskie cła na stal i aluminium uderzą także w polskich producentów tych wyrobów, głównie w sferze stali dla budownictwa - ocenia Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa w Katowicach. Powodem jest spodziewany wzrost importu stali do krajów UE, co może wyprzeć z rynku rodzime wyroby.]]> <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p>"Naszą obawę budzi nie tylko ograniczenie dostępu do rynku amerykańskiego, ale przede wszystkim nieuchronnie związana z wprowadzeniem amerykańskich ceł reorganizacja handlu międzynarodowego, która doprowadzi do przekierowania do krajów Unii Europejskiej eksportu stali z krajów trzecich, kierowanego dotąd na rynek Stanów Zjednoczonych" - wyjaśnił w czwartek PAP prezes Izby Stefan Dzienniak.</p> <p>W marcu prezydent USA wprowadził cła na eksportowane do Stanów Zjednoczonych wyroby stalowe i aluminium, wynoszące odpowiednio 25 proc. i 10 proc. Taryfy zaczną obowiązywać 23 marca br. i obejmą wiele krajów, w tym Polskę oraz inne państwa Unii. Cła nałożono m.in. w oparciu o raport amerykańskiego Ministerstwa Handlu, zgodnie z którym import stali i aluminium zagraża bezpieczeństwu narodowemu USA.</p> <p>Sprawa amerykańskich ceł na stal ma być jednym z tematów rozpoczynającego się w czwartek w Brukseli unijnego szczytu. Europejska Konfederacja Przemysłu Żelaza i Stali Eurofer, reprezentująca producentów i przetwórców stali z krajów UE, liczy, że politycy podejmą szeroko zakrojone, zdecydowane działania służące ochronie europejskiego hutnictwa stali, zatrudniającego obecnie w UE ok. 320 tys. osób.</p> <p>Polskie środowisko hutnicze, skupione w HIPH, popiera postulaty Euroferu, dotyczące wprowadzenia kompleksowych środków ochronnych (ang. safeguards), które ograniczą import do UE wszystkich rodzajów stali objętych amerykańskimi cłami. Hutnicy liczą też, iż UE podejmie starania o wyłączenie krajów Unii z amerykańskich ceł.</p> <p>W opinii prezesa HIPH Stefana Dzienniaka, środki ochrony unijnego rynku, jako odpowiedź na amerykańskie cła, powinny objąć szeroką gamę wyrobów stalowych. "Tylko pełen katalog wyrobów stalowych jest w stanie uchronić unijnych producentów przed negatywnymi skutkami ceł. Nie wyobrażamy sobie wyłączenia ze środków ochronnych np. prętów zbrojeniowych, kształtowników, blach czy grodzic, ponieważ momentalnie import z krajów trzecich drastycznie przyspieszy i wyprze z rynku produkty krajowe, o wysokiej jakości" - ocenił prezes Izby.</p> <p>W sposób szczególnie dotkliwy - w ocenie prezesa - reperkusje amerykańskich ceł i spodziewanego wzrostu importu stali do krajów UE może odczuć krajowy rynek prętów zbrojeniowych. „Ten rynek, zwłaszcza w Polsce, napotykał w ostatnich latach na poważne problemy: najpierw mafie wyłudzające VAT, doprowadzające polskie huty na skraj bankructwa, następnie zalew krajowego rynku przez białoruskie pręty po cenach dumpingowych, a obecnie dodatkowy impuls dla zagranicznych producentów do eksportu do UE, w tym Polski, w wyniku nałożenia ceł przez USA" - wyjaśnił Dzienniak.</p> <p>Z danych Euroferu wynika, że choć amerykańskie cła dopiero wchodzą w życie, sama zapowiedź wprowadzenia takich regulacji już poskutkowała zwiększonym eksportem stali do UE z krajów trzecich. W dwóch pierwszych miesiącach tego roku import wyrobów stalowych do UE zwiększył się - jak podaje Eurofer - o 12 proc. i przekroczył historyczne maksima z lat 2016-2017.</p> <p>"Taki wzrost importu niebezpiecznie powiększa i tak olbrzymią, bo aż 65-procentową, zwyżkę przywozu stali do krajów UE odnotowaną w ostatnich pięciu latach. Czyni to Unię Europejską największym importerem stali jeszcze przed wejściem w życie amerykańskich taryf" - ocenił prezes HIPH.</p> <p>Dla niektórych wyrobów, np. prętów zbrojeniowych czy kształtowników, wzrost importu do krajów Unii był jeszcze większy - dla prętów zbrojeniowych wyniósł w styczniu i lutym 75 proc., a dla kształtowników 148 proc. Z danych wynika, że w latach 2013-17 wielkość przywozu prętów zbrojeniowych na rynek UE została niemal podwojona. </p><p>&gt;&gt;&gt; Czytaj też: <a href="http://forsal.pl/biznes/aktualnosci/artykuly/1112721,tak-duzego-wzrostu-przychodow-srednie-i-duze-firmy-nie-mialy-od-szesciu-lat.html">Tak dużego wzrostu przychodów średnie i duże firmy nie miały od sześciu lat</a></p> GUS: Produkcja przemysłowa w lutym wzrosła o 7,4 proc. rdr http://forsal.pl/artykuly/1111931,gus-produkcja-przemyslowa-w-lutym-wzrosla-o-7-4-proc-rdr.html 2018-03-19T09:55:06Z Produkcja przemysłowa w lutym 2018 r. wzrosła o 7,4 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 2,2 proc. - poinformował w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. Zdaniem GUS wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w lutym, w skali roku, obserwuje się od siedmiu lat.]]> <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p>Analitycy ankietowani przez PAP spodziewali się wzrostu produkcji w lutym rdr o 7,9 proc., zaś w ujęciu miesięcznym spadku o 1,4 proc.</p> <p>"Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w lutym br. o 7,4 proc. wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 1,2 proc.) i o 2,2 proc. niższa w porównaniu ze styczniem br." - napisano w komunikacie urzędu statystycznego.</p> <p>Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 7,3 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,3 proc. wyższym w porównaniu ze styczniem br. Natomiast w okresie styczeń - luty br. produkcja sprzedana przemysłu była o 8 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 5,2 proc.</p> <p>"Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w lutym, w skali roku, obserwuje się od siedmiu lat. Udział wartości produkcji działów przemysłu, w których odnotowano wzrost wyniósł 83,2 proc." - zaznaczył GUS.</p> <p>Zgodnie z danymi GUS w stosunku do lutego ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 26 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji maszyn i urządzeń – o 20,5 proc., koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 17 proc., wyrobów z metali – o 15,6 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 13,4 proc., wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 12 proc., papieru i wyrobów z papieru – o 11 proc., urządzeń elektrycznych – o 10,8 proc., mebli – o 10 proc.</p> <p>"Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lutym ub. roku, wystąpił w 7 działach, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 12,8 proc., pozostałego sprzętu transportowego – o 7,2 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego oraz w produkcji odzieży - po 2,9 proc." - dodano. </p><p>&gt;&gt;&gt; Czytaj też: <a href="http://forsal.pl/biznes/przemysl/artykuly/1111926,spory-skok-budowlanki-wedlug-danych-gus-produkcja-firm-budowlanych-wzrosla-o-ponad-30-proc.html">Spory skok budowlanki. Według danych GUS produkcja firm budowlanych wzrosła o ponad 30 proc.</a></p> Spory skok budowlanki. Według danych GUS produkcja firm budowlanych wzrosła o ponad 30 proc. http://forsal.pl/artykuly/1111926,spory-skok-budowlanki-wedlug-danych-gus-produkcja-firm-budowlanych-wzrosla-o-ponad-30-proc.html 2018-03-19T09:40:16Z Produkcja sprzedana przedsiębiorstw budowlanych wzrosła w lutym br. o 31,4 proc. r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 3,3 proc. ]]> <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p>Według ekonomistów ankietowanych przez ISBnews, produkcja budowlana w ubiegłym miesiącu odnotowała wzrost średnio o 30,04 proc. (prognozy od 28 proc. do 38,5 proc. wzrostu r/r) wobec wzrostu o 34,7 proc. r/r w poprzednim miesiącu.&#160;&nbsp; <br /><br /> W okresie styczeń - luty br. produkcja sprzedana przemysłu była o 32,3 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.&nbsp;</p><p>&gt;&gt;&gt; Czytaj też: <a href="http://forsal.pl/gospodarka/aktualnosci/artykuly/1111789,polacy-nadal-nie-sa-zamozni-wiekszosc-pieniedzy-wydaja-na-mieszkanie-i-zywnosc.html">Polacy nadal nie są zamożni. Większość pieniędzy wydają na mieszkanie i żywność</a></p> Zachód został w tyle. Chiny mają przełomowy kontrakt na zakup kobaltu do produkcji baterii samochodowych http://forsal.pl/artykuly/1111368,kobalt-umowa-glencore-z-gem-chiny-maja-przelomowy-kontrakt-na-zakup-kobaltu-do-produkcji-baterii-samochodowych.html 2018-03-15T16:10:33Z Glencore Plc., największy producent kobaltu na świecie, zgodził się sprzedać jedną trzecią wydobycia metalu chińskiemu producentowi chemikaliów do baterii – firmie GEM Co., która jest notowana na giełdzie w Shenzhen. Umowa ta może wstrząsnąć branżą motoryzacyjną. ]]> <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p>Trzyletnia umowa jest krytycznie ważna dla całej branży, ponieważ koncerny z całego świata walczą o zapewnienie sobie dostaw odpowiednich surowców, a to może mieć fundamentalne znaczenie dla ich powodzenia w nadchodzącej erze aut elektrycznych. Kobalt, obok litu, należy bowiem do głównych surowców wykorzystywanych przy produkcji baterii do samochodów na prąd. </p><p>Podpisana umowa zakłada, że GEM oraz jej spółki córki w tym roku uzyskają od <b>Glencore </b>13 800 ton wodorotlenku kobaltu. W przyszłym roku wartość ta wzrośnie do 18 tys. ton, zaś w 2020 roku do poziomu 21 tys. ton. Oznacza to, że prawie 35 proc. planowanego wydobycia kobaltu w <b>Glencore</b> w 2018 roku trafi do Chin. W przyszłym roku będzie to 28 proc., zaś 2020 – 33 proc.</p><p>Ceny kobaltu w ciągu ostatnich dwóch lat wzrosły czterokrotnie. Z tego powodu dyrektor zarządzający Glencore <b>Iwan Glasenberg </b>przyznał, że podpisana umowa obejmuje zmienność cen w czasie, co zapewni firmie zyski adekwatne względem aktualnej ceny rynkowej. Szczegółów dotyczących ceny surowca nie podano do wiadomości publicznej. </p><p>Umowa potwierdza także chińską dominację w przemyśle produkcji baterii samochodowych. „To raczej Chiny, a nie Zachód, właściwie rozumieją problem dostaw surowców i wartość elektryfikacji pojazdów na świecie” – komentuje Paul Gait, analityk z Stanford C. Bernstein Ltd. w Londynie. „Oni to doskonale rozumieją, tymczasem wydaje się, że Zachód wciąż nie” – dodaje. </p><p>Szczególne zainteresowanie Chin tym obszarem uwidoczniło się także w czwartek, kiedy to chińska firma Shaanxi J&amp;R Optimum Energy Co. rozpoczęła negocjacje ws. przejęcia kontroli nad jedną z najnowszych kopalni litu w Australii. </p><p><span class="psav_video">psav video</span></p><h2><b>Światowy wyścig po surowce do baterii</b></h2><p>Największe firmy motoryzacyjne świata są poddane ogromnej presji, aby stworzyć nowe technologie i zapewnić sobie odpowiednie łańcuchy dostaw, niezbędne do zastąpienia produkcji aut spalinowych autami elektrycznymi w ciągu nadchodzącej dekady. Kluczowym obiektem na mapie świata jeśli chodzi o realizację tego celu, mogą być dwie wielkie kopalnie kobaltu należące do Glencore, zlokalizowane w Demokratycznej Republice Konga w Afryce. </p><p>Glencore planuje podwoić wydobycie w ciągu dwóch lat. Kongo to kraj, z którego pochodzi ok. 65 proc. światowych zasobów kobaltu. Glencore prowadzi rozmowy z Volkswagenem, Teslą, Apple oraz głównymi producentami baterii, ale umowa z chińską GEM jest pierwszym tego typu porozumieniem, które ujawniono opinii publicznej. </p><p>We wtorek niemiecki Volkswagen ujawnił, że do 2025 roku chce produkować 3 mln aut na baterie rocznie. Realizację tych planów mają zapewnić umowy z czołowymi producentami baterii na świecie – Samsung SDI, LG Chem oraz Contemporary Amperex Technology Ltd. Umowy mają gwarantować Volkswagenowi baterie niezbędne w pierwszej fazie produkcji aut elektrycznych – zapowiedział główny dyrektor finansowy koncernu Frank Witter. </p><p>Wcześniej takie firmy, jak Apple, BMW, ale też Volkswagen, próbowały samodzielnie zabezpieczyć sobie dostęp do surowca i negocjować bezpośrednio z kopalniami, jednak wydarzenia ostatniego tygodnia pokazują, że to przetwórcy metalu i producenci baterii będą kluczowym ogniwem jeśli chodzi zabezpieczenie dostępu do tego surowca. </p><p>Chiński GEM przetwarza kobalt w inne chemikalia i sprzedaje je firmom produkującym baterie. Większość chemikaliów firma ta pozyskują ze zużytych baterii i urządzeń elektronicznych – czytamy w raporcie GEM z listopada. </p><h2><b>Czytaj więcej na ten temat:</b></h2><p>&gt;&gt;&gt; <a href="http://forsal.pl/artykuly/1099210,surowcowe-bogactwo-z-dna-oceanu-polska-odkupila-od-rosjan-wspolrzedne-dzialki-na-atlantyku.html">Polska śni o bogactwie z dna oceanu. Odkupiliśmy od Rosjan współrzędne działki na Atlantyku</a></p><p>&gt;&gt;&gt; <a href="http://forsal.pl/artykuly/1070121,wolfram-chiny-zachodowi-zabraknie-kluczowego-dla-gospodarki-i-wojska-surowca-chiny-chca-ograniczyc-produkcje-wolframu.html">Zachodowi zabraknie kluczowego dla gospodarki i wojska surowca? Chiny chcą ograniczyć produkcję wolframu</a></p><p>&gt;&gt;&gt; <a href="http://forsal.pl/artykuly/1040292,odzyskac-wolfram-i-kobalt-uwiezione-w-odpadach-innowacyjna-metoda-naukowcow-z-gliwic.html">Odzyskać wolfram i kobalt uwięzione w odpadach. Innowacyjna metoda naukowców z Gliwic</a></p> Eurostat podał najnowsze dane. Produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła o 6,3 proc. http://forsal.pl/artykuly/1110941,eurostat-podal-najnowsze-dane-produkcja-przemyslowa-w-polsce-wzrosla-o-6-3-proc.html 2018-03-14T10:26:53Z Wyrównana sezonowo produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła o 6,3% r/r w styczniu 2018 r. (po wzroście o 7,7% r/r w poprzednim miesiącu), podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W ujęciu miesięcznym, Polska odnotowała spadek o 0,7%. ]]> <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p>W całej UE produkcja przemysłowa wzrosła w styczniu o 3% r/r, ale spadła o 0,7% w ujęciu miesięcznym. <br /><br /> Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował wcześniej, że produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła w styczniu o 8,6% r/r.&#160; <br /><br /> &gt;&gt;&gt; Polecamy: <a href="http://forsal.pl/biznes/energetyka/artykuly/1110652,elektrownie-jak-nowe-eldorado-koncerny-paliwowe-wchodza-w-energie.html">Elektrownie jak nowe eldorado. Koncerny paliwowe wchodzą w energię</a></p> UE chce zmodernizować przemysł na Starym Kontynencie. Kluczowa będzie robotyzacja http://forsal.pl/artykuly/1110526,ue-chce-zmodernizowac-przemysl-na-starym-kontynencie-kluczowa-bedzie-robotyzacja.html 2018-03-12T19:12:17Z Unijni ministrowie odpowiadający za sprawy konkurencyjności opowiedzieli się w poniedziałek w Brukseli za "wzmocnieniem bazy przemysłowej jako jednego z kluczowych elementów przyszłości Europy". To kolejne z serii wezwanie w tej sprawie.]]> <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p>"Głównym politycznym osiągnięciem dzisiejszej rady było to, że jesteśmy zjednoczeni wokół idei, że wspólna polityka przemysłowa to polityczny priorytet" - powiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej w Brukseli minister gospodarki sprawującej prezydencję Bułgarii Emił Karanikołow.</p> <p>Unijni ministrowie przyjęli na spotkaniu w belgijskiej stolicy wnioski w sprawie strategii polityki przemysłowej, czyli niewiążący prawnie dokument, który ma wyznaczać polityczne cele na przyszłość. Wcześniej, we wrześniu ubiegłego roku Komisja Europejska przyjęła nową strategię polityki przemysłowej, która ma być odpowiedzią na <b>megatrendy zachodzące na świecie, takie jak np. robotyzacja</b>.</p> <p>Założenie, z jakiego wyszła Komisja konstruując (kolejną już) strategię, to uznanie, że <b>europejski przemysł musi się modernizować.</b> Ta bardzo ważna gałąź gospodarki odpowiada za dwie trzecie eksportu UE i zatrudnia 32 mln osób. Jednocześnie w wyniku globalizacji wiele fabryk było przenoszonych w ostatnich dekadach poza Europę, gdzie siła robocza jest tańsza.</p> <p>Unijni ministrowie uznali opracowanie Komisji za ważny sygnał i pierwszy krok w kierunku opracowania przyszłościowej unijnej strategii przemysłowej. Komisarz ds. rynku wewnętrznego Elżbieta Bieńkowska tłumaczyła na konferencji prasowej, że mimo iż strategie i związane z nimi dokumenty się powtarzają, dyskusje były potrzebne. "Może to nie jest jeszcze ostateczne, ale dziś mieliśmy porozumienie co do priorytetów. Wiemy, w jakim kierunku idziemy, zwłaszcza po przyjętej we wrześniu strategii przemysłowej" - oświadczyła Bieńkowska.</p> <p>Ministrowie zwrócili uwagę, że w pełni funkcjonujący rynek wewnętrzny w erze cyfrowej jest jednym z fundamentalnych filarów służących wzmocnieniu konkurencyjności przemysłowej.</p> <p>"UE potrzebuje wspólnego podejścia opartego na konkurencyjnej przewadze naszej gospodarki i naszych przedsiębiorstw przy uwzględnieniu europejskiego modelu, który cechują wysokie normy środowiskowe i społeczne" - czytamy we wnioskach ze spotkania.</p> <p>Rada UE zauważyła, że aby móc działać w gospodarce opartej na danych, przedsiębiorstwa muszą ciągle skupiać się na innowacyjnym rozwoju i przejmowaniu głównych przyszłościowych trendów. Chodzi m.in. o podejście do internetu rzeczy, sztucznej inteligencji, robotyki, dużych zbiorów danych i platform, połączonych i autonomicznych systemów, 5G, drukowania 3D, standaryzacji, bezpieczeństwa ICT oraz blockchain.</p> <p>Polska w poniedziałkowej debacie na temat jednolitego rynku zwracała uwagę na konieczność eliminacji barier na tych polach. "W obszarze cyfrowym ważne jest, żebyśmy dysponowali najlepszymi na świecie ramami swobodnego dostępu i ponownego wykorzystania danych; danych, które mogłyby być użyte w innowacyjnych produktach i usługach i w rozwiązaniach opartych na sztucznej inteligencji" - mówił zastępca stałego przedstawiciela RP przy UE Sebastian Barkowski.</p> <p>W konkluzjach Rady znalazło się też odniesienie do światowego handlu. UE jest zaniepokojona wprowadzeniem przez Stany Zjednoczone wysokich ceł na stal i aluminium. Dla przemysłu europejskiego perspektywa ta może oznaczać utratę tysięcy miejsc pracy. W konkluzjach znalazło się wezwanie do przygotowania właściwej odpowiedzi na pytanie, jak traktować strategie przemysłowe państw trzecich.</p> <p>Bieńkowska podkreśliła, że jeśli UE faktycznie zostanie dotknięta amerykańskimi restrykcjami, to odpowie na nie. Zastrzegła przy tym, że cały czas trwają jednak dyskusje w sprawie wyłączenia UE ze środków wprowadzanych przez Waszyngton.</p> <p>Prezydent USA Donald Trump podpisał w czwartek rozporządzenie nakładające cła na import stali w wysokości 25 proc., a aluminium - 10 proc. Wyłączenie (na razie) dostały wyroby z Kanady i Meksyku.</p> <p>Z Brukseli Krzysztof Strzępka </p> <p>&gt;&gt;&gt; Polecamy: <a href="http://forsal.pl/swiat/unia-europejska/artykuly/1110512,grecka-gospodarka-wychodzi-na-prosta-bruksela-widzi-tez-jednak-czarne-scenariusze.html">Grecka gospodarka wychodzi na prostą. Bruksela widzi też jednak czarne scenariusze</a></p> Polskie górnictwo odzyskało rentowność. 40 zł zysku ze sprzedanej tony węgla http://forsal.pl/artykuly/1108852,polskie-gornictwo-odzyskalo-rentownosc-40-zl-zysku-ze-sprzedanej-tony-wegla.html 2018-03-05T13:01:13Z Górnictwo węgla kamiennego wypracowało w ub. roku ponad 3,6 mld zł zysku netto, zarabiając średnio ok. 40 zł na każdej sprzedanej tonie węgla. Jego średnie ceny wzrosły o jedną czwartą. Kopalnie wydobyły 4,9 mln ton węgla mniej niż rok wcześniej; ubytek zrekompensował większy o 5,1 mln ton import.]]> <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p>Ubiegłoroczne wyniki sektora węgla kamiennego przedstawiono w poniedziałek w Katowicach podczas posiedzenia trójstronnego zespołu ds. bezpieczeństwa socjalnego górników.</p> <p>"Wyniki minionego roku są obiecujące. Obecny rok będzie w górnictwie czasem stabilizowania wydobycia, dalszej optymalizacji kosztów i realizacji programów inwestycyjnych" - mówił dyrektor katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) Robert Marzec.</p> <p>Z danych ARP wynika, że w ub. roku <b>branża odzyskała rentowność,</b> a jej wyniki finansowe były najlepsze od lat. Wskaźnik EBITDA osiągnął wartość 6 mld 673 mln zł, wobec niespełna 2,9 mld zł rok wcześniej.</p> <p>W 2015 r. strata sektora węglowego netto przekraczała 4,5 mld zł. Rok później górnictwo było jeszcze na minusie, z niewielką stratą netto rzędu 3,6 mln zł i stratą na sprzedaży węgla w wysokości 666 mln zł. W minionym roku zysk netto przekroczył 3 mld 611,4 mln zł, z czego ponad 2,6 mld zł to wynik na sprzedaży węgla, a pozostałe ok. 1 mld zł zysku to wynik na pozostałej działalności, w tym finansowej. Dane finansowe spółek węglowych są jeszcze weryfikowane przez biegłych rewidentów, stąd nie są to wielkości ostateczne.</p> <p>„Tak radykalna poprawa (…) jest z jednej strony zasługą koniunktury na rynkach węglowych, w szczególności węgla koksowego, z drugiej strony - także efektów działań restrukturyzacyjnych, realizowanych przez sektor górniczy” – ocenił w poniedziałek resort energii.</p> <p>Górnictwo wypracowało wyższe przychody i zyski mimo spadku wydobycia węgla o prawie 4,9 mln ton. W ub. roku kopalnie wyprodukowały niespełna 65,5 mln ton węgla, wobec prawie 70,4 mln ton rok wcześniej (spadek o 6,9 proc.). 81 proc. wydobycia (prawie 53 mln ton) to węgiel energetyczny, pozostała część (blisko 12,5 mln ton) – koksowy.</p> <p>Właśnie segment węgla koksowego był najbardziej dochodowy – cena tego rodzaju węgla osiągnęła w ub. roku średni poziom 628,02 zł za tonę i była o ponad 62,8 proc. wyższa niż rok wcześniej. Średnia cena węgla energetycznego wzrosła o 11,1 proc., do 239,26 zł za tonę. Średnia cena zbytu węgla ogółem w 2017 r. ukształtowała się na poziomie 310,78 zł za tonę, co oznacza wzrost wobec 2016 r. o 26 proc. (wobec 246,71 zł za tonę w 2016).</p> <p>Rosnące ceny węgla przyniosły górnictwu ponad 14-procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży tego surowca – do ponad 20,5 mld zł, wobec niespełna 18 mld zł w roku 2016 i ponad 19 mld zł w latach 2014-2015.</p> <p>Sprzedaż węgla osiągnęła w minionym roku 66,3 mln ton (wobec 73,1 mln ton w 2016), przekraczając o 1,2 proc. ubiegłoroczny poziom wydobycia, dzięki sprzedaży dużej części węgla ze zwałów – stan zapasów zmniejszył się do niespełna 1,7 mln ton. Wobec roku 2016 wielkość sprzedaży była mniejsza o 9,3 proc. (ponad 6,8 mln ton). Ponad 90 proc. węgla trafiło na rynek krajowy, a 6,2 mln ton (9 proc. sprzedaży) wysłano za granicę.</p> <p>Na podstawowej działalności, jaką jest sprzedaż węgla, górnictwo zarobiło w ub. roku 2 mld 655,7 mln zł, wobec 666,4 mln zł straty rok wcześniej i niespełna 2 mld zł straty w roku 2015. Średnio każda tona sprzedanego węgla przyniosła w ub. roku 40,16 zł zysku, wobec 9,14 zł straty rok wcześniej. Ubiegłoroczny jednostkowy wynik na sprzedaży węgla był najlepszy od 2011 roku.</p> <p>Ubytek krajowego wydobycia został zrekompensowany przez rosnący import węgla, który w ubiegłym roku osiągnął poziom 13,4 mln ton, wobec 8,3 mln ton rok wcześniej. Poziom importu był najwyższy od 2011 roku, kiedy do Polski wpłynęło prawie 15 mln ton importowanego surowca (w roku 2010 było to ponad 14,1 mln ton). Po dwóch latach (2015-16) pozycji eksportera netto, w 2017 r. Polska znów stała się importerem węgla netto – oznacza to, że do Polski napływa więcej tego surowca, niż polskie kopalnie wysyłają za granicę (w 2017 r. – 6,2 mln ton).</p> <p>W ubiegłorocznym imporcie 9,8 mln ton stanowił węgiel energetyczny (wzrost importu o 3,6 mln ton), a 3,6 mln ton węgiel koksowy (wzrost o 1,4 mln ton). Najwięcej węgla napłynęło do Polski z Rosji.</p> <p>Przedstawiciele ARP i resortu energii wskazują, że poprawa kondycji sektora górniczego to nie tylko efekt koniunktury rynkowej, ale także efektów restrukturyzacji – pozbywania się nieprodukcyjnych aktywów (trafiają one do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, racjonalizacji zatrudnienia i obniżki kosztów. Z danych wynika, iż w ub. roku koszty sprzedanego węgla zmniejszyły się o ponad 4 proc., z blisko 18,7 mld zł w roku 2016 do niespełna 17,9 mld zł w 2017.</p> <p>Poprawa wyników finansowych pozwala górnictwu stopniowo redukować stan zobowiązań, których wielkość zmniejszyła się w ub. roku o ponad 14 proc., z ponad 13,8 mld zł w końcu 2016 r. do niespełna 11,9 mld zł rok później (w tym ponad 7,7 mld zł to zobowiązania krótkoterminowe). W końcu 2015 r. wielkość zobowiązań branży zbliżała się do 15,2 mld zł. Należności górnictwa na koniec 2017 r. wyniosły ponad 3,8 mld zł i były prawie o połowę wyższe niż rok wcześniej. W minionym roku górnictwo zapłaciło prawie 6,5 mld zł płatności publicznoprawnych.</p> <p>W ub. roku kopalnie wydały na inwestycje prawie 1,6 mld zł – o 2,7 proc. więcej niż rok wcześniej. Z tego 883,6 mln zł wydano na tzw. budownictwo inwestycyjne, czyli m.in. udostępnianie nowych wyrobisk, a 704,2 mln na zakup maszyn, urządzeń oraz materiałów do produkcji. Ogólna wydajność pracy była nieznacznie tylko niższa niż rok wcześniej – na jednego zatrudnionego przypadło 825 ton węgla, wobec 827 ton rok wcześniej. To najwyższe poziomy wydajności w górnictwie – np. w 2009 r. było to zaledwie 641 ton na osobę.</p> <p>W końcu ub. roku górnictwo węgla kamiennego zatrudniało ponad 82,7 tys. osób, z czego przeszło 63,7 tys. pod ziemią. W ciągu roku stan zatrudnienia zmniejszył się o ponad 1,9 tys. osób - z pracy odeszło (głównie na emerytury) ok. 8 tys. osób, a blisko 6,1 tys. osób przyjęto w tym czasie do pracy.</p> <p>W latach 2015-2017 z finansowanych przez budżet państwa osłon socjalnych – urlopów przedemerytalnych i jednorazowych odpraw pieniężnych – skorzystały 8864 osoby, spośród ponad 12,7 tys. osób, które przeszły wraz z przekazywanym majątkiem kopalń do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Na osłony budżet przeznaczył w tym czasie ok. 828,2 mln zł. Ponad 6,4 tys. osób skorzystało z urlopów górniczych oraz urlopów dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla. (PAP)</p> <p>Marek Błoński</p> <p>&gt;&gt;&gt; Czytaj także: <a href="http://forsal.pl/biznes/przemysl/artykuly/1103827,orlen-coraz-mocniej-wchodzi-w-branze-spozywcza-chce-wspierac-polskich-producentow.html">Orlen coraz mocniej wchodzi w branżę spożywczą. Chce wspierać polskich producentów</a></p> "Economist": Trump może wywołać wojnę handlową i spowodować utratę miejsc pracy http://forsal.pl/artykuly/1108466,economist-trump-moze-wywolac-wojne-handlowa-i-spowodowac-utrate-miejsc-pracy.html 2018-03-02T16:38:46Z Prezydent USA Donald Trump poinformował w czwartek, że wprowadzi cła na stal i aluminium. Zapowiedź wstrząsnęła giełdami, a wdrożenie projektu może wywołać wojnę handlową i spowodować utratę miejsc pracy w USA - komentuje w piątek "Economist".]]> <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p>Decyzja prezydenta, która oficjalnie ma na celu ochronę bezpieczeństwa narodowego USA, może być korzystna dla pracowników niektórych <b>amerykańskich hut</b>; w istocie światowa nadpodaż zarówno <b>stali</b>, jak i <b>aluminium </b>spowodowała<b> spadki cen obu metali</b>.</p> <p>Jednak od pracowników hut znacznie liczniejsi są Amerykanie zatrudnieni w sektorach, które "konsumują stal". Wzrost cen produkcji samochodów, urządzeń do klimatyzacji, lodówek czy nawet puszek do piwa zostanie przerzucony przez producentów na nabywców. A jeśli spowoduje to spadek popytu, to producenci zaczną redukować zatrudnienie - tak brytyjski tygodnik opisuje ewentualne konsekwencje decyzji Trumpa o wprowadzeniu taryf celnych.</p> <p>Nie jest to nawet dobra polityka wewnętrzna - kontynuuje "Economist" i przytacza wypowiedź szefa senackiej komisji finansów Orrina Hatcha, który powiedział w czwartek: "taryfy na stal i aluminium są jak podwyżka podatków dla Amerykanów, której ludzie nie potrzebują i na którą nie mogą sobie pozwolić".</p><p>&gt;&gt;&gt; Czytaj też:<a href="http://forsal.pl/swiat/usa/artykuly/1108411,trump-wojny-handlowe-sa-dobre-i-latwe-do-wygrania.html" title="Trump: &quot;Wojny handlowe są dobre i łatwe do wygrania&quot;"> Trump: "Wojny handlowe są dobre i łatwe do wygrania"</a></p> <p>W polityce zagranicznej decyzja Trumpa będzie miała "katastrofalne skutki", zwłaszcza dla takich krajów jak Kanada, Meksyk i Korea Południowa, a ponieważ zgodnie z przepisami Światowej Organizacji Handlu (WTO) należące do niej kraje nie mogą wprowadzać nowych ceł, więc państwa, które ucierpią z powodu decyzji Trumpa, mogą pozwać USA i spodziewać się, że sprawę tę wygrają - wyjaśnia "Economist".</p> <p>Inne państwa mogą wprowadzić własne, odwetowe taryfy, nie czekając na decyzję WTO. Kanada, Meksyk, Unia Europejska zapowiedziały "stanowcze reakcje" na amerykańskie taryfy.</p> <p>Francuski minister gospodarki Bruno Le Maire ostrzegł, że "w wojnie handlowej" między Europą i Stanami Zjednoczonymi "będą wyłącznie przegrani"; Le Maire powiedział też dziennikarzom, że podjęte przez USA "kroki sa nie do zaakceptowania, będą miały bowiem duży wpływ na europejską gospodarkę i takie francuskie firmy jak Vallourec i Arcelor (Mittal)".</p> <p>Zapowiedział też, że Francja przygotowuje "skoordynowaną z UE (...) zdecydowaną odpowiedź" na decyzję USA, a przy doborze retorsji "wszystkie opcje są na stole".</p> <p>Tygodnik przypomina, że amerykański przemysł metalurgiczny od dawna lobbował w nadziei na uzyskanie ochrony. Jednak sposób, w jaki podniesienie ceł zostało zapowiedziane, radykalny wymiar taryf oraz zagrożenie, jakie stanowią one dla światowego handlu, opartego na przepisach WTO, jest zupełnie nową jakością - ocenia "Economist".</p> <p>Zapowiedź ta zdaniem francuskiego dziennika finansowego "Les Echos" miała "efekt bomby" i spowodowała zdecydowane spadki na giełdach.</p> <p>Trump powiedział w czwartek, że wprowadzi cła w przyszłym tygodniu; import stali ma być objęty podatkiem w wysokości 25 proc., a aluminium - 10 proc.</p> <p>Prezydent powołał się na przepis z 1962 roku - a więc z lat zimnej wojny - który pozwala mu na ograniczenie importu i nałożenie nieograniczonych ceł, jeśli przemawia za tym bezpieczeństwo narodowe.</p> <p>Japoński minister handlu i przemysłu Hiroshige Seko powiedział w piątek, że nie rozumie, w jaki sposób import z Japonii, która jest sojusznikiem Ameryki, mógłby mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo narodowe USA.</p><p>&gt;&gt;&gt; Czytaj też: <a href="http://forsal.pl/swiat/usa/artykuly/1108341,stoimy-u-progu-regularnej-wojny-handlowej-na-decyzje-trumpa-ws-cel-zareagowal-prawie-caly-swiat.html">Stoimy u progu regularnej wojny handlowej? Na decyzję Trumpa ws. ceł zareagował prawie cały świat</a></p> Spółka Restrukturyzacji Kopalń przekazuje samorządom pogórniczy majątek http://forsal.pl/artykuly/1107851,spolka-restrukturyzacji-kopaln-przekazuje-samorzadom-pogorniczy-majatek.html 2018-02-28T16:03:42Z Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK), gdzie trafia majątek likwidowanych zakładów górniczych, chce w szerszym zakresie przekazywać pogórnicze nieruchomości zainteresowanym samorządom. Przepisy pozwalają na to, gdy przekazywane tereny i obiekty służą celom społecznym.]]> <p><span class="psav_bigphoto">psav zdjęcie główne</span></p><p>"Ustawa o <b>funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego</b> pozwala nieodpłatnie przekazywać gminom nieruchomości i pozostałe składniki majątku pozyskane przez spółkę przy przejmowaniu kopalń, muszą one jednak być wykorzystywane na cele społeczne" - zaznaczył w środę prezes SRK <b>Tomasz Cudny</b>.</p> <p>Do <b>Spółki Restrukturyzacji Kopalń</b> należy obecnie 10,2 tys. działek na 3,3 tys. hektarów oraz 4,3 tys. budowli i 4,4 tys. budynków w 73 gminach woj. śląskiego i zachodniej Małopolski.</p> <p>W środę spółka przekazała samorządowi Rudy Śląskiej 2,6 ha. Na 50 działkach, o łącznej wartości ponad 3 mln zł, znajdują się drogi, ulice, chodniki i place. Gminie przekazano również budynek żłobka. Były to kolejne składniki majątku, przekazane przez SRK samorządom.</p> <p>W ubiegłym roku spółka przekazała gminom: Trzebinia, Sosnowiec, Nowa Ruda, Wojkowice i Godów grunty o łącznej powierzchni prawie 30 ha i wartości rynkowej 5,6 mln zł. Od początku tego roku grunty o wartości 1,3 mln zł otrzymał też samorząd Piekar Śląskich. Kolejne tereny, na których znajdują się linie oświetleniowe i elektroenergetyczne, trafią niebawem do Czechowic–Dziedzic. Natomiast gmina Miedźna otrzyma 42 działki z rurociągami, którymi dostarczana jest woda do osiedli w miejscowości Wola.</p> <p>Do przekazania samorządowi przygotowywane są także nieruchomości poprzemysłowe byłej kopalni Anna w Pszowie, a gmina Brzeszcze otrzyma nieruchomości położone w Przecieszynie. Wstępne rozmowy dotyczące kolejnych transakcji trwają z samorządowcami z Tychów i Rybnika.</p> <p>Prezes Cudny podkreślił, że miasta najlepiej wiedzą, jak zagospodarowywać otrzymane tereny. Przepisy wymagają jednak, by przekazywane nieodpłatnie przez SRK działki przez 10 lat pełniły funkcje określone w umowie.</p> <p>"Jeśli miasto w tym okresie sprzeda teren, to pieniądze z takiej transakcji trafią do SRK. Mamy zatem gwarancję, że tereny te zgodnie z ustawą będą przeznaczone na cele społeczne" - wyjaśnił prezes SRK.</p> <p>Od 2015 r. do SRK trafiło w sumie 13 kopalń lub tzw. ruchów górniczych: Makoszowy, Brzeszcze (produkcyjną część kopalni wraz z częścią załogi przejęła później grupa Tauron), Centrum, Mysłowice, Kazimierz-Juliusz, Boże Dary, Anna, Pokój 1, Rozbark V, Jas-Mos, Krupiński, Wieczorek 1 i Śląsk. Blisko 9 tys. z ok. 12,7 tys. przejętych przez SRK pracowników skorzystało z osłon socjalnych – urlopów górniczych i odpraw. Na osłony dla odchodzących górników spółka otrzymała w latach 2015–2017 prawie 850 mln zł dotacji z budżetu państwa.</p> <p>Zgodnie z zapowiedziami Polskiej Grupy Górniczej, do końca marca do <b>SRK </b>ma być przekazana pozostała część katowickiej kopalni <b>Wieczorek</b>. Nie zapadły natomiast decyzje, czy do SRK trafi ostatecznie także kopalnia Sośnica w Gliwicach (zakład realizuje program naprawczy) i część Ruchu Rydułtowy kopalni ROW (resort energii zapowiedział niedawno korektę planów dotyczących tego zakładu). </p><p>&gt;&gt;&gt; Czytaj też: <a href="http://forsal.pl/transport/lotnictwo/artykuly/1107661,lot-w-warszawie-reszta-do-radomia-resort-chce-zmusic-tanie-linie-do-wyprowadzki-ze-stolicy.html" title="LOT w Warszawie, reszta do Radomia. Resort chce zmusić tanie linie do wyprowadzki ze stolicy">LOT w Warszawie, reszta do Radomia. Resort chce zmusić tanie linie do wyprowadzki ze stolicy</a></p>